ROZMOWY Z VASSULĄ W TV KANADYJSKIEJ

KOMPLET ZAWIERA 2 PŁYTY DVD

Dziewięć rozmów z Vassulą (270 minut nagrania video). Każda półgodzinna rozmowa odnosi się do innego tematu. Vassula wraz z prowadzącym program Henri Lemay, liderem Odnowy Charyzmatycznej w Kanadzie, omawia tematy:

1. Od młodości do oczyszczenia
2. Od nawrócenia do misji
3. Jedność chrześcijan a Sobór Watykański II
4. Duch Święty
5. Wielkie odstępstwo
6. Przymierze Dwóch Serc
7. Orędzie dla Kanady i Rosji
8. Fazy oczyszczenia
9. Sakrament pojednania.

Dodatki dla użytkowników PC: tekst broszury "Prawdziwe Życie w Bogu. Wyjaśnienia Kongregacji Nauki Wiary" - plik pdf; katalog wydawnictwa "Vox Domini" - plik pdf; program Acrobat Reader

Zamów w sklepie internetowym: Rozmowy z Vassulą w telewizji kanadyjskiej (DVD)

Zapraszamy na nasz kanał YouTube: VoxDominiPl