KS DR MICHAŁ KASZOWSKI: ZBYTNIA INTYMNOŚĆ PRZESŁANIA?

Wielu ludzi szokuje ogrom miłości okazywanej przez Chrystusa Vassuli. Objawienie poucza jednak, że Bóg jest nieskończoną Miłością. Marii Valtorcie Jezus powiedział, że nasze wyobrażenie nieskończonej miłości Boga wobec prawdziwej nieskończoności podobne jest do małego kamyka ustawionego przy potężnym masywie górskim oddzielającym kontynenty i sięgającym aż po chmury. Taką miłością Bóg kocha nie tylko Vassulę, ale – jak jej to wielokrotnie przypomniał – także każdego z nas. Każdemu z nas Jezus mógłby powiedzieć to, co powiedział do niej: “Moje dziecko, potrzebujesz Mnie. Twoja słabość przyciąga Mnie. Mnie, który jestem nieskończoną siłą, twoja słabość zachwyca” (15.10.88).

Niektórych czytelników pism Vassuli szokuje język Jezusa odsłaniającego Swoją ogromną miłość do niej. Chociaż Jezus zawsze mówi o miłości czysto duchowej, to jednak często posługuje się słownictwem zaczerpniętym z życia małżeńskiego, opisującym głęboką wzajemną miłość małżonków. Skąd bierze się ta trudność przyjęcia takiego sposobu wyrażania miłości Boga do człowieka? Otóż nam trudno zrozumieć nieskończoną miłość Boga do nas, gdyż jej nie widzimy bezpośrednio. Aby nam dać przynajmniej nikłe pojęcie o Swojej miłości, Bóg objawia nam ją w taki sposób, że porównuje ją do różnych form miłości, jakie znamy na ziemi. W samym Piśmie św. miłość Boża ukazana jest w taki właśnie sposób: raz jako podobna do miłości ojca (por. Łk 15,11-32) lub matki do swojego dziecka (Iz 49,15; 66,13); kiedy indziej jako miłość przyjacielska (por. J 15,15); jeszcze w innym wypadku jako miłość narzeczeńska lub małżeńska (por. Oz 1-3; Jr 2,2; 31,3n; Ez 16,1-43.59-63; Iz 54,4-8; 61,10; 62,4-5; Pnp 8,6n; Ps 45; Ef 5,23-27; Ap 20,9; 21,2-9). Gorąco polecałbym przeczytanie podanych fragmentów Pisma św. przed rozpoczęciem lektury pism Vassuli Ryden lub w momencie, kiedy język Boga wyda się komuś zaskakujący, ‘zbyt intymny’. I może jeszcze raz warto przypomnieć tutaj to, co Jezus wielokrotnie mówił autorce pism, że tak jak ją, kocha również wszystkich ludzi i każdy Czytelnik w miejsce jej imienia powinien wstawić własne.