Arcybiskup Anil Joseph Thomas, metropolita Delhi, Indie

Z przemowy do uczestników pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu” w roku 2005

Muszę przyznać, że na początku nie byłem za bardzo przekonany. Spotkałem Vassulę w Delhi w roku 1990, zanim zostałem biskupem. Właśnie wróciłem z Rzymu po studiach ekumenicznych. Mieliśmy bardzo miłe spotkanie, na którym byli obecni wszyscy biskupi, jednak wtedy nie przyjąłem tego przesłania tak poważnie. Mówiłem sobie, że wielu jest takich ludzi dziś na świecie [jak Vassula]. Ale kiedy zacząłem czytać jej pisma, jej orędzia, stwierdziłem, że to doświadczenie jest prawdziwe, że ona wskazuje prawdziwą drogę do Jedności.... Nie ma tam nic więcej, jak tylko Skrucha, Pokora, Miłość oraz zrozumienie i akceptacja drugiego w sercu i to mogę zaobserwować. (…)

Wyjątek z artykułu bpa Couto, opublikowanego w „Głosie Delhi” (dziennik katolickiego Kościoła w Indiach) w lipcu 2005:

Jak zaświadczyło o tym już wielu teologów, przesłania te nie są nowym objawieniem, ale przypomnieniem Ewangelii Chrystusa. Podstawowym powołaniem Vassuli jest dzielenie się Dobrą Nowiną przez ogłaszanie jej we wspólnotach, zgromadzeniach modlitewnych, szerzenie tych pism przez ich publikowanie i pociąganie dusz do Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.