Ks. dr Michał Kaszowski: POSŁANIA VASSULI POCHODZĄ OD SZATANA?

Można spotkać osoby utrzymujące, że objawienia przekazywane przez Vassulę pochodzą od szatana, który najpierw chce zniszczyć samą autorkę, a potem czytelników jej książek. Czy to prawdopodobne? Szatan miałby natchnąć Vassulę słowami ostrzegającymi przed nim samym i pouczać, że można się np. bronić przed nim adorując Boga, ofiarowując się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, modląc się do św. Michała Archanioła! Szatan miałby zainspirować słowa błagające o nawrócenie, wzywające do powrotu do Boga; miałby przez Vassulę zachęcać do modlitwy, a nawet dyktować jej różnego rodzaju formy modlitewnego zadośćuczynienia, uwielbiania Boga! Ponadto posłania zapisane przez Vassulę doprowadziły wielu ludzi do Boga, do nawrócenia. W związku z tym powstaje pytanie: czy dzieło szatana mogłoby wywoływać podobne skutki?

Dostrzeganie w posłaniu Vassuli działania szatana przypomina zarzut skierowany przez wrogów Jezusa pod Jego adresem, że mocą Belzebuba wyrzuca On złe duchy z opętanych. Zamknięcie się na prawdę Swoich przeciwników, ich uparte odrzucanie nawrócenia – pomimo oczywistych znaków Bożego działania – Jezus nazwał bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu (por. Mt 12,31n).