• Pielgrzymka Ekumeniczna do Libanu - świadectwo Vassuli
  • Relacja uczestnika
  • Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu” w roku 2005 do Libanu

    Refleksje Vassuli zanotowane podczas międzynarodowej pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu”: Odkrywanie przed innymi ludźmi Boga jako Miłości, powinno być zawsze podstawową troską i centralną sprawą naszego życia i przejawiać się we wszystkich czynach. To nasza misja, gdyż Pan powiedział, że dzięki miłości będziemy zdolni otrzymać pokorę, a dzięki tym dwom cnotom osiągniemy umiejętność rozpoznania woli Boga.

  • Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu” do Libanu - relacja uczestnika

    Czuję jakby wewnętrzny nakaz, który nasz Pan, Alfa i Omega, kieruje nie tylko do św.Jana na wyspie Patmos, ale także do mnie. Napisz do Kościoła w Polsce, w Japonii, w USA, Australii, Indii, Bangladeszu, Kuby, Grecji…