Ks. prof. René LAURENTIN:«Vassula –  adeptka New Age?»

Zarzucono Vassuli – ku wielkiemu zdziwieniu jej samej – iż jest ona «koniem trojańskim» New Age. W wywiadzie dla Informateur catholique z 2 kwietnia 1992, powiedziała: “Przecież ja zwalczam New Age! Jakże więc mogłabym do tego ruchu należeć? New Age oznacza wyrzeczenie się Eucharystii, Różańca, Papieża. A co mówią orędzia? Papież jest Wikariuszem Chrystusa, Różaniec jest łańcuchem, który zwiąże szatana, zaś Eucharystia jest życiem Kościoła. Prawdy te są bardzo wiele razy powtarzane w orędziach.”

Istotnie, szukanie podobieństwa Vassuli z New Age jest czymś zupełnie sztucznym. Polega ono na zestawianiu pewnych treści propagowanych przez New Age z niektórymi słowami wyrwanymi z dowolnych miejsc orędzi Vassuli. Główne zarzuty są następujące:

– “Wszystko jest duchowe.” – mówi Jezus do Vassuli. Tekst dotyczy obecności Chrystusa poprzez łaskę. “Obecność” ta – jak wyjaśniła Vassula – nie jest czymś fizycznym, a więc nie można jej wyjaśnić w sposób fizyczny. To słuszne i ważne. Przecież Apostoł Paweł stwierdza w 2 Liście do Koryntian (3,17): “Pan zaś jest Duchem”, a Jezus mówi w Ewangelii według św. Jana (6,63): “Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda...”

– Oprócz tego znaleziono w orędziach Vassuli kilkakrotnie powtarzane słowo «era»: “Jakże tęsknię już za tą Nową Erą!” – mówi Jezus 20.12.88.

Przeciwnicy skomentowali, że chodzi o «...Nową Erę Wodnika»! Zarzut powstał z powodu pominięcia treści zdań wcześniejszych, w których nie ma nic z astrologii, a jest mowa jedynie o królowaniu Chrystusa, który przywróci jedność: “Jakże możecie uważać, że potraficie się zjednoczyć, skoro brak wśród was miłości? ...Ja was zjednoczę! Przekształcę tę pustynię w jezioro, a wysuszoną ziemię – w źródło wody. Potem, umiłowani, umieszczę was wszystkich na tej Nowej Ziemi...” Chodzi więc o “nowe niebiosa” i “ziemię nową”, o której mówi Apokalipsa (21,1). Słowa następujące zaraz potem nie mogłyby już jaśniej wytłumaczyć, iż chodzi o królestwo Chrystusa: “...a Moje Królestwo na ziemi będzie jak to, które jest w Niebie. Nadejdzie Moje Królestwo. Och! Jakże tęsknię już za tą Nową Erą!”.

W Informateur catholique z 12-25 kwietnia Ewelina Bouchard opowiada o nawróceniu, dzięki Vassuli, młodego człowieka zaangażowanego przez 4 lata w ruchu New Age. Czytając orędzia spostrzegł on głębię katolickiej doktryny, od której uciekał. Od tej chwili dostrzegł, iż duchowość New Age jest bez znaczenia. Powrócił do chrześcijańskiej prawdy.

Tak więc oskarżanie Vassuli o przynależność do ruchu New Age jest absolutnym przekręcaniem wszystkiego.

Do poruszonego tu problemu odniósł się również inny teolog, a mianowicie egzegeta, ojciec Ljudević Rupcić, który w następujący sposób odpowiedział na zarzucanie Vassuli, iż jest adeptką New Age:

Oskarżanie Vassuli, że jest adeptką New Age nie ma podstaw. Jest to tak samo absurdalne jak mieszanie wody z ogniem. Ta próba wskazuje, że ci oskarżyciele nie znają ani Vassuli, ani New Age.

Można przebadać, dokąd doprowadziłoby posłanie Vassuli, gdyby zostało zastosowane:

– Gdyby zaakceptowano miłość do Boga i ludzi, ludzkość nie mogłaby się już powstrzymać od miłowania Boga i bliźniego.
– Gdyby zaakceptowano prośbę o modlitwę, posłanie wzbudziłoby wszędzie na świecie wdzięczność wobec Boga.
– Gdyby zaakceptowano jedność Kościoła, nastąpiłoby już spełnienie się obietnicy Jezusa, mówiącej o jednej owczarni i jednym Pasterzu (J 10,16).
– Gdyby zaakceptowano Boga w sposób, który poleca Vassula, byłby On już ‘wszystkim we wszystkich’ (1 Kor 15,28).
– Gdyby wziąć poważnie ostrzeżenie Vassuli dotyczące szatana, zostałby on już wygnany z ludzkich serc i ze świata.
– Gdyby wezwanie Vassuli do powrotu do Boga zostało przyjęte, wszyscy ludzie byliby już święci.
– Gdyby każdy stał się uczestnikiem doświadczeń Vassuli, historia osobista każdego, a przez to historia całej ludzkości, stałaby się Kantykiem Miłości.

Wszystko to mieści się w radykalnym stylu Ewangelii. Na tej bazie nie ma żadnego powodu, by oddzielać doświadczenia Vassuli z Bogiem od Ewangelii, a tym bardziej je przeciwstawiać.