Zeszyt 73

Wyspa Patmos (Grecja), 22.07.94

– Panie, przyjdź na pomoc słabym i ocal ubogich tego świata.

– Pokój niech będzie z tobą. Łaska jest nad tobą. Córko, westchnienia Mojego Serca nie ustają. Pokorni, ubodzy i niewinni usłyszeli Mnie. Oni są pocieszycielami Pocieszyciela. Miłość Wierna jest pomiędzy wami wszystkimi, lecz nie wszyscy Mnie widzą. Wkładam całe Moje Serce w ten Hymn Miłości.1714 Z miłości do was wszystkich, dobrych i złych, wkładam całe Serce w pieśni. Stałem się Żebrakiem z waszego powodu. Wasz Bóg idzie chromy u waszego boku. A jeśli przechodnie Mnie nie rozpoznają, to dzieje się tak dlatego, że jestem pokryty krwią i plwocinami tego pokolenia, żyjącego w nieprawości i w grzechu...

O, ziemio tak sponiewierana! Nie ma już w tobie życia... Twój Bóg przyszedł do ciebie, lecz Ty Go nie rozpoznałaś. Czy nie słyszałaś? Ja jestem Bogiem i Moją Boskością mogę was ocalić w taki sposób, byście i wy przyłączyli się do świętych.1715 A jednak pomimo Mego daru, wiele Moich dzieci nie chce się nawrócić ani nie okazuje gotowości do odrzucenia grzechów. Grzechy te wiążą je ze wszystkim – tylko nie ze Mną. Skargi napełniają Moją Duszę. Tak, córko, powiedz im, że płócienny wór, który noszę, skąpany jest w Mojej Krwi.

Posłuchajcie Mnie: Dziś, tak jak wczoraj, Najświętszy jest opluwany, biją Go przechodnie. Mój Święty Krzyż, Narzędzie waszego zbawienia, jest stale deptany przez ludzi... Ach! Cierpię okrutnie... Otwarłem dziś Moje niebieskie spichlerze, aby was nakarmić do sytości. Wytyczam drogę, by wszystkich was doprowadzić do Nieba.1716 Powiedziałem: Chociaż to pokolenie tak chętnie rzuciło się do stóp szatana, Ja, Najwyższy, nie mogę wymazać z pamięci chwili waszego stworzenia i tego, że właśnie w tamtej chwili Mój Ojciec wylewał łzy radości. To dlatego nie pozostanę bierny patrząc, jak potomstwo Mego Ojca upodabnia się do Mojego Nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel może mieć urok, lecz niesie on śmierć. Tymczasem to, co Ja mam wam do zaofiarowania, przyniesie wam przebóstwienie i zaprowadzi w Ramiona waszego Ojca.

Pokolenie, w twoim śnie Mój Nieprzyjaciel cię pojmał i zahipnotyzował. Upojeni jego kłamstwami zostaliście zahipnotyzowani i waszą pamięć dotknęło zapomnienie, okrywając ją ciemnością.1717 Jednak Ja, wasz Bóg, mówię wam: Synowie! Córki! Jesteście potomstwem Najwyższego! Pochodzicie od Najwyższej Potęgi i Wspaniałości. O, przyjdźcie! Należycie do Nas!1718 Należycie do Nieba... Jesteście królewskim potomstwem, dlaczego więc, dlaczego słuchacie Bestii?1719 Zostaliście pobłogosławieni na Nasz Obraz,1720 a nie na obraz Bestii! Jesteście wszyscy przeznaczeni do chodzenia po dziedzińcach Domu Najwyższego, pozwólcie Mi więc przyoblec was Moją Wspaniałością. Otwórzcie serca, a ocalę was! Pozwólcie Mi wejść do Mojej siedziby,1721 abym mógł ją upiększyć. Kiedy to uczynię, rzucę was – tak jak zarzuca się sieci – na tę pustynię i do doliny śmierci, abyście wołali w Moim Imieniu:

«Miłość jest na Drodze Swego Powrotu. Dzień Pana jest bliski, bliższy niż myślicie! Nawracajcie się! Nawracajcie się i bądźcie szczęśliwi. Trąba szóstego anioła zostanie wkrótce usłyszana, by wypełniły się Boże ostrzeżenia.1722 Nawracajcie się śpiesznie, by otrzymać Pieczęć Anioła na czole».1723

To właśnie powiecie. Wy będziecie Moim Tronem,1724 a Ja – motywem waszych uwielbień. Na oczach Mojego Wroga dam wam serce waleczne, abyście – w tej bitwie Końca Czasów1725 – pokonali jego samego oraz jego zwolenników.

To wszystko na dziś, córko. Błogosławię ciebie oraz tych wszystkich, którzy są z tobą. Moje Imię jest Amen.

Patmos, 23.07.94

– Vassulo Mojego Najświętszego Serca, błogosławię cię. Traktuj Mnie jak Przyjaciela. Nie porzucaj nigdy swej misji, która polega także na pisaniu. Dawaj Mi czas na pisanie. Dawaj Mi czas, abym wylewał na Mój ołtarz1726 Moje błogosławieństwa. Moja mirro i Moja oliwo służąca do namaszczania, dawaj Mi czas, abym okrywał cię Moim zapachem kadzidła. Dla złagodzenia gniewu Mojego Ojca wypowiadaj Jego Imię ze czcią i uwielbieniem w Zgromadzeniach. Będę cię wzywał1727 i powinnaś być uważna na Moje wezwania. Teraz miej Mój Pokój. Zachowaj Mnie w swoim umyśle,1728 strzeż Mnie w swoim sercu...1729 Przyjaciele? Posłuchaj Mnie, pamiętaj zawsze o tym, że Mesjasz był prześladowany, traktowany jak oszczerca – tak samo i Jego uczniowie. Ty także będziesz cierpieć, tak jak On cierpiał.1730 Uprzedziłem cię o tym już wcześniej. Mówię to więc teraz, aby ci to tylko przypomnieć.

29.07.94

– Mój Panie, zaśpiewaj Twoją nową Pieśń narodom, zaśpiewaj całej ludzkości nowy Hymn.1731 Twoja Pieśń leczy, Twój Hymn dokonuje wielkich cudów.

– Pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. Będę nadal układał pieśń. Jak po deszczu wyrasta na stokach pagórków świeża trawa, tak Ja dam duchowy pokarm zagłodzonym i biednym. A ty bądź Moją harfą, aby całe zgromadzenie wiernych przyłączyło się do Mnie w Mojej pieśni. Rozraduj więc twego Stworzyciela! Błogosławione dziecko, jak bardzo twoja słabość Mnie rozwesela...1732 Weź Mnie za Rękę i krocz ze Mną. Pomogę ci iść naprzód i wypełnić twoją misję, udzielając ci energii1733 i większej odwagi. Udzielę ci tych łask, abyś nauczała odważnie tego, co ci przekazałem. Poprzez ciebie rozszerzy się na każdy naród zapach Wiedzy o Mnie samym!1734

Ja jestem Początkiem i Końcem i Ja wszystko osądzam.1735

Rodos, 7.08.94

– Panie, panuje tu chłód nie do wytrzymania.1736 Czy widziałeś rezultat mojego szaleństwa?...1737 Czy słyszałeś groźby, jakie otrzymałam za pośrednictwem radia?1738 Czy widziałeś, jak wymyślili różne kłamstwa? Gdybym żyła w średniowieczu, zostałabym ukamienowana na śmierć lub spalona na stosie!

– Jestem przed tobą cały czas. Na koniec odniosę tryumf. Nie lękaj się... Ja cię podniosłem, Ja cię wskrzesiłem dla chwały Mego Imienia. Człowiek pokoju zrozumie Moje Orędzie Pokoju. Mam w Moich Orędziach fragmenty, które są bardzo zakryte i trudne. Są one dla tych, o których prorok Izajasz powiedział: «Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie...»1739 Ludzie ci nie są zamieszkani.1740 Oni zniekształcają też Pisma. Przypomnij każdemu,1741 iż nie można służyć dwom panom: panu świata i Mnie.1742 Ja jestem Panem Niebios. Przypomnij im, że powinni wprowadzić w życie to, o czym ich pouczyłem. Nie przedkładajcie waszej własnej przyjemności nad Boga. Ja jestem Święty i chcę, abyście żyli w świętości. Powinniście trwać niezłomnie przez cały czas, a nie od czasu do czasu... Demon krąży wokół was i poprzysiągł, że wszystkich was zwiedzie! Módlcie się za waszych kapłanów,1743 którzy są słabsi niż kiedykolwiek dotąd. Patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą. W tym stanie mają zdeprawowany umysł i dlatego są pozbawieni tego Orędzia. Nie bądźcie więc zaskoczeni, że nie dowierzają wielu z was i że spierają się z Moimi Słowami. Są Mi tak samo drodzy jak wy. Kocham ich tak samo, jak kocham was wszystkich. Szanujcie ich i módlcie się za nich.

Na zakończenie mówię wam: Zachowujcie Moje Święte Zasady i powstrzymujcie się od tego, co ofiarowuje wam świat. Nie dawajcie szansy Nieprzyjacielowi. Nie karmcie się tym, co nie jest święte. To jest Moje drugie ostrzeżenie. Pierwsze zostało wam dane przez usta tej, która zapisuje Mój Hymn Miłości... Bądźcie prawi i panujcie nad sobą, abyście pozostali w Mojej łasce. To są warunki konieczne, by iść za Mną. Nie zmuszajcie Mnie do powiedzenia wam pewnego dnia: „dopuszczałeś się nieprawości”.1744 Zostaliście teraz dobrze powiadomieni o Moich warunkach. Jeśli jesteście Moimi poddanymi, idźcie za Mną. Nigdy nie niszczcie dzieła, jakiego dokonuję w innych.1745 Nawróćcie się! Szukajcie prawdy. Zaprawdę mówię wam: Ci, którzy zachowują się jak poganie, otrzymają swą część, bo nie tylko sami zachowywali się jak poganie, lecz przyklaskiwali tym, którzy się do nich przyłączali. Jeśli Ja, który was kocham, nie udzielę wam nagany, któż to uczyni?1746 Jeśli dałem wam wszystkie te pouczenia, to stało się tak, by odświeżyć waszą pamięć i przypomnieć wam, że Ja Jestem jest Święty. ic

«... z narodów – ani jednego nie było ze Mną...» (Iz 63,3).

Ponieważ grupy modlitewne w Grecji – w Atenach i na Rodos – były pozbawione kierownika duchowego, kapłana, sam Jezus Chrystus przyszedł, aby nimi pokierować. Żaden kapłan nie chciał się nimi zająć. Wszyscy zwrócili się przeciw tym dwóm grupom, nazywając je heretyckimi.

8.08.94

– Spójrz, mój Boże, zostałam podniesiona dla Twej przyjemności, aby stać się Twoją żywą tabliczką, Twoim echem i harfą. Wiem, mój Eli, że Twoje myśli są ponad moimi myślami i że Twoje drogi są ponad moimi drogami, że Niebiosa są wysoko ponad ziemią. Przyjdź mnie uważnie przebadać. Przyjdź osłuchać moje serce. Doświadcz mnie Twoim Ogniem i ciskaj we mnie swobodnie Swoimi strzałami. Upewnij się, czy nie jestem na drodze do ruiny. Kieruj moimi krokami po drodze, która prowadzi do Twej Wiecznej Posiadłości, bo tęsknię za tym, by chodzić kiedyś po Twych Niebieskich Dziedzińcach!1747

– Jak bardzo kocham twego ducha... Znajduję radość w posługiwaniu się tobą nadal jako Moją tabliczką, Moim echem i Moją harfą. Choćby słaby był twój dźwięk, Ja dokonam reszty. Obiecuję ci, że ujawnię Moją Chwałę wszystkim narodom poprzez ciebie. Pozostań z boku i pozwól, bym Ja mógł wejść. Powiadam ci: wielu rozpozna Mnie, Najwyższego, w tych Orędziach i nawet pogan doprowadzę do tego, że będą Mnie pragnąć.1748 Mój Duch dotknie ich jak łagodny wiatr. Pójdę do krajów, które nigdy nie uznawały Świętości Mojego Imienia. Będę mówił do narodów, które nigdy nie wołały ani nie wzywały Mojego Imienia.

– Panie, otwórz moje wargi, a moje usta powtórzą po prostu słowa, jakie mi dałeś.

– Tak! Sprawię, że cały świat będzie Mnie słuchał. Bądź uległa, a wypełnię w tobie Moją Wolę. Będę nadal dawał ci w sekrecie pouczenia Mojej Mądrości,1749 wprawiając w zaskoczenie umysły filozofów. Odpłacę pyszniącym się tym, na co zasłużyli... Tak, zmieszam mądrych i wszystkich ich wprawię w takie zakłopotanie, że nie będą już umieli odróżnić swej ręki lewej od prawej. To oni dziś zachwycają się własnym kłamstwem i swą wieżą Babel. Uczeni ci kupili ten świat i wszystko posiadają.

Słysząc rozczarowanie w głosie Boga, nasyconym odrobiną goryczy, czułam, że mógłby wpaść w gniew. Ośmieliłam się przerwać...

– Panie! Czy mogę ośmielić się przypomnieć Ci, że oni także są Twoimi dziećmi?

– Jeszcze nie usłyszałem od nich: «Nie ma innego boga poza Tobą, Ojcze!»1750

Odpowiedź ta napełniła moją duszę smutkiem większym niż kiedykolwiek...

– Panie, Pisma mówią: «Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga... Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko» (Iz 45,5-7).

Panie, Ty jesteś Władcą Niebios i wszelkich rzeczy! Ty jesteś Najwyższy i z całą pewnością możesz zajaśnieć nad ciemnością, aby rozbłysło światło. Znany jesteś z Twego Nieskończonego Miłosierdzia. Popatrz, ja sama doświadczyłam Twej ogromnej Czułości. Z pewnością potrafisz przekształcić klęskę w szczęście!

– ...Mój plan się spełni i uczynię wszystko, co zechcę...1751

– Cóż więcej mogę powiedzieć lub uczynić, by Cię przekonać, mój Umiłowany?

– Chociaż jesteś zmęczona tyloma podróżami, spełnię część twojej prośby, jeśli będziesz nadal podróżować dla Mnie, przekazując całą Wiedzę, jaką Ja ci dałem.

– Będę podróżować dla Ciebie, Panie. Jestem niegodna... jak Ci to powiedzieć? Jak mogłabym otrzymać spełnienie reszty mojej prośby?

– ...Zbyt krucha jesteś, żeby to uczynić...

– Nie, jeśli tylko Ty jesteś we mnie, jeśli jesteś obecny. Nie, o ile święty Michał jest przy mnie, a nasza Matka Najświętsza okrywa mi głowę Swym płaszczem!

– Rzeczywiście więc Mi ufasz...1752 Reszto Mojego Syna, twoja szata nasączy się twoją krwią... To da zbawienie wielu i doprowadzi ich do nawrócenia. Już wkrótce wyleję Mego Ducha na nich jak nigdy dotąd i z ich kłamliwego języka uczynię język prawy, który ogłosi:

«Należę do Najwyższego i Ojca wszystkich!»

Inny1753 będzie nosił imię pochodzące od Imienia Mego Syna: ‘chrześcijanin’, i na jego czole będzie wypisane Nowe Imię Mojego Syna.

Och! Vassulo, zapuść sierp i żniwa dokonaj! Śpiesz się i niech cię pociąga blask Mojego Dzieła. Żniwuj, żniwuj energicznie ze Mną i niech cię nigdy nie porywa świat. Mój Głos jest słodki, Mój Obraz doskonały. Pójdź, pójdź w Ramiona twego Ojca, ty, któraś powstała z prochu i popiołu, lecz należysz do Mnie duszą i sercem. Pójdź, Paraskevi, ochronię twój wzrok.

10.08.94

– Mój Pokój daję tobie. Ja jestem Panem i chętnie zapewniam ci niebieski pokarm. Napisz, Moja gołębico, napisz te słowa Pisma: «Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni» (J 15,7). Posłuchaj i pisz:

W Moim Miłosierdziu miałem litość nad wami i to dlatego jestem tu, aby pouczyć nieuczonych i aby dać Moje Prawo tym, którzy są poza prawem. Będę nadal karmił to pokolenie dziedzictwem Mojego Ojca Niebieskiego. Chleb, który leczy, przychodzi z Wysoka. Chleb pouczenia zstępuje z Nieba, ze spichlerzy Mego Ojca. Nikt nie może powiedzieć: «Nie mam nic do jedzenia». Oto daję wam go, aby nie kusiło was spożywanie tego, co trujące i śmiertelne, to, czego korzeniem jest świat. Mój Duch ofiarowuje wam Życie i Pokój. Piszę wam tych kilka słów dzięki Mojemu kwiatowi.

– Panie, wielu duchownych prawosławnych greckich nie wierzy, że to Ty mówisz, gdyż używasz słowa „kwiat”, zwracając się do mnie.

– Wiem, czyż jednak nie czytali: «...zginął kwiat ich potomstwa...» (Mdr 18,12).1754 Im właśnie mówię: «Otwórzcie wasze serca, a otrzymacie Światło i uwierzycie.» Obecnie są oni jak godne litości stado błądzące w mrokach i ciemności. W Moim Miłosierdziu przebaczyłem im wiele złych czynów, aby dać im czas na nawrócenie!1755

Pójdź, Moja przyjaciółko, nie zapomniałem tego, co ofiarowałaś Mi tego dnia. Zbliża się czas, w którym będę mógł zrobić dobry użytek z twojego daru. Aż do tej chwili będę cię przygotowywał. Moje objawienia dla ciebie będą trwały, aby dodać ci odwagi. Ach! Moje dziecko, czegóż nie uczyniłbym dla ciebie! W Swej Czułej Miłości Mój Ojciec okrył twą drogę szafirami. Król, a jednak tak ojcowski; Sędzia, a jednak tak czuły i kochający; Alfa i Omega, a jednak tak łagodny. Pójdź, My i ty, My?

– Tak!

– Przemawiaj w Moje Imię, to Mi się podoba i przynosi Mi chwałę.

– Panie, kocham Cię i cieszę się z każdej minuty spędzonej w Twej Obecności.

– Ja także znajduję radość, mówiąc do ciebie w ten sposób.

– To jest stałe, mój Panie, zawsze i wszędzie ten dar jest ze mną, prawda?

– Tak, to właśnie ofiarował ci Mój Ojciec i Ja. Ach, Vassulo, pewnego dnia pojawisz się na Dziedzińcach Mego Ojca razem ze Mną. Dopóty jednak nie zerwę Mego kwiatu, dopóki Mój Plan nie wypełni się na tobie. Do tego momentu pij nadal Moją Krew i spożywaj Moje Ciało. Najświętszy jest z tobą.

18.08.94

Nasza Najświętsza Matka:

– Moja córko, cieszy się Moje Serce za każdym razem, gdy łączysz się z modlitwami świętych... Moje drogie dziecko, bierzesz udział w tej samej walce, w której uczestniczą wszyscy święci niebiescy.1756 Ja też jestem obecna, niech więc twoje posłuszeństwo Bogu nie ma granic. Przyjmij wszystko, co Bóg ci daje. Swoją Ręką, zgodnie z Jego własnym wspaniałomyślnym postanowieniem On daje ci tę możliwość, wolność i moc działania dla odnowy Kościoła. Jeśli pozostaniesz nieskalanym zwierciadłem, będziesz odbijać Obraz Boga i Jego Dzieła będą nadal odbijać się w tobie, aby każdy naród przeczytał Słowo Życia, przyjmując Chrystusa z otwartym sercem. Tylu uzdrowień trzeba jeszcze dokonać! Pokładaj jednak nadal ufność w Panu, bo On Sam jest twoim Świętym Towarzyszem. Zostałaś wskrzeszona, by być z Chrystusem, Moim Synem, powinnaś więc żyć prawdziwym życiem w Bogu. Niech każda twoja myśl dotyczy rzeczy niebieskich. Naucz innych myśleć o Bogu, mówić o Bogu i pragnąć Boga.1757 Wtedy zrozumieją, że Bóg jest Życiem, Radością i Niebiańskim Pokojem. Nadchodzą dni, kiedy ta szczególna łaska – jaką Pan ofiarował światu – skończy się.

Vassulo, tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw»,1758 przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią:

«Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem» (Hbr 12,25-26).

Odpłata Niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, postu i życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli Mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. Ja, Panayia,1759 błogosławię każdego z was i mówię: Moi mali, rozłożyłam nad wami Mój Płaszcz, aby was ochronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół was.1760

19.08.94

– Moje serce jest gotowe, Panie, aby Ci służyć i być na Twoje Rozkazy. Na Dziedzińcach Twego Domu, Najwyższy, pozwoliłeś mi uczestniczyć w Twoim pouczaniu. Gdy nasze kolana osłabły z braku pożywienia,1761 Ty, mój Boże, w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu zlitowałeś się nad nami. Przyszedłeś nam na pomoc mówiąc: «Zachowałem dla ciebie, pokolenie, bogactwa i skarby. Przychodzę w czasie głodu.» To właśnie próbowałeś nam powiedzieć przez cały ten czas. Składam Ci dziękczynienie z całego serca. Dziękuję Ci.

– Daję ci Mój Pokój. W Moim Sercu znajdują się liczne skarby i ukazałem ci teraz te niewyczerpane bogactwa. Kocham cię. Nigdy nie wątp o Mojej Miłości. Kiedyś powiedziałem, że ten Skarb został zachowany dla waszego czasu:1762 dla czasu, w którym ludzkość upadnie najniżej i w tym opłakanym stanie wolno będzie Bestii kusić was wszystkich. Dlatego też proszę was, byście się więcej modlili, pościli i wypełniali Moje wskazania. Otwórzcie serca i umrzyjcie dla samych siebie.

A ty, córko, pozostań we Mnie. Przyjmij twoich oskarżycieli, a Ja wzniosę twoją duszę do Mnie. Nigdy nie osądzaj. Nie opłakuj nigdy rzeczy materialnych, które są nietrwałe. Bądź dobra i święta. Jeśli Mi pozwolisz, Vassulo, będę cię pouczał, jak być doskonałą. Nadal zapowiadaj i ogłaszaj bogactwa Mojego Serca tym, do których cię wysyłam, i nie lękaj się twoich oskarżycieli. Pozostaw ich Mnie, Moje dziecko. Czy widzisz, jak wiele masz jeszcze w sobie do poprawienia? Staniesz się zdolna pociągnąć – swoim sposobem życia – również innych do poznania Mnie.

Następnie Pan zwrócił się do grupy modlitewnej w Rodos:

– Chcę, aby każdy przypominał sobie zawsze, że to Ja wyniosłem go przez łaskę. Nikt z nich nie zasłużył na żadną z Moich Łask. Chcę, aby przeczytali w Piśmie przypowieść o celniku i faryzeuszu,1763 aby ich gorliwość nie przekształciła się w bigoterię. Dowiedzcie się, że nikt nie jest dobry, tylko Pan.1764 Nikt z was nie jest jeszcze doskonały. Musicie się jeszcze wiele nauczyć. Musicie się nauczyć cierpliwości Ojca, miłości i łagodności, jaką Ja okazałem wam wszystkim, doskonałej świętości i czułości Mojego Świętego Ducha.

To na razie wszystko, córko. Błogosław Mnie i kochaj Mnie.

Ja, Jezus, błogosławię cię, Moja uczennico.

23.08.94

– Mój Panie?

– Ja Jestem. Maleńka, miej Mój Pokój. Przyszedłem do ciebie, aby w twoim sercu znaleźć pociechę. Mam w Sercu ranę nie do zniesienia... Dziś, zwolennicy Bestii znieważają Mnie w Sakramencie Mojej Miłości. Miłość jest zdradzana, okryta plwocinami i zdeptana. Jestem obecnie w ich złych rękach. Czy wiesz, co to oznacza? Moja Nieustanna Ofiara jest w ich rękach. Oni Mnie kamienują i poprzysięgli sobie, że usuną Mnie z Mojego Tabernakulum. Bliski jest dzień, w którym oficjalnie ogłoszą, że usunęli Mnie z Mojego Tabernakulum i na Moim Miejscu postawią pusto brzmiący cymbał... i proroctwo Daniela spełni się.1765

Córko, nigdy nie słabnij w wierze i wierności. Nigdy nie śpij,1766 nigdy nie wątp. Daj Mi wytchnienie, umiłowana, daj Mi odpoczynek... ic

– Pokolenie! Kiedy nadejdzie Jego dzień, nie będziecie mogli powiedzieć, nie, już nie będziecie mogli powiedzieć swemu Odkupicielowi: «Leżę sam na mojej własnej ziemi i nie ma nikogo, kto by mnie podniósł.» Kiedy, pokolenie, uderzy cię Ogień palący i wysuszający i kiedy wyniszczeją twoje ogrody oraz twoje winnice, nie mów twojemu Odkupicielowi: «Przynieś mi coś do jedzenia i do picia», ponieważ to właśnie teraz powinniście się nawrócić i przestać podsycać to, co jest złe. A co do bezbożnych, którzy bezczeszczą Nieustającą Ofiarę Pana i mają Śmierć za swego przyjaciela, Ogień rozszaleje się nad wami, jak nigdy dotąd, chyba że Pan usłyszy od was krzyk nawrócenia.

3.10.94

– Vassulo-Mojej-Męki, żyj dla Mnie. To rzeczywiście powinno być obecnie celem twojego życia. Twoich wrogów, którzy są też Moimi wrogami, zamienię w popiół na ziemi.

O, ziemio,1767 przecież wyposażona jesteś w duszę! Dlaczego sprawiasz Mi tyle smutku? Czy to możliwe, że nie czuwasz już nad swoim dziedzictwem? Ach! Vassulo, jak bardzo cierpię z powodu tego pokolenia. Na ich pustyni wyciągam do nich Moją Rękę – do waszych wysuszonych dusz, które przychodzę ożywić – lecz oni zdają się nigdy nie widzieć Mojej zbawczej Ręki...

Pójdź, delikatna córko, i prorokuj w Moim Imieniu, i powiedz Memu ludowi o Moim Nowym Przymierzu, że teraz nadchodzą dni, w których Nasze Dwa Serca1768 zostaną na nowo przeszyte. Moi wrogowie przygotowują się do opanowania Mojej Świątyni, Mojego Ołtarza i Mojego Tabernakulum, aby wznieść straszliwą ohydę.1769 Nadchodzi czas wielkiego utrapienia, któremu nie było równych, odkąd narody powstały.1770 Siłą i zdradą zapanują nad Moim Domem. Bunt już się dokonuje, ale w tajemnicy. Zanim Buntownik otwarcie zbezcześci Moją Świątynię,1771 ten, który go powstrzymuje,1772 musi być najpierw usunięty.1773

O, jakże wielu z was upadnie z powodu jego pochlebstw!1774 Moi jednak nie ulegną. Oddadzą raczej swoje życie za Mnie.

Mówię wam to ze łzami w oczach: «Przez tego najeźdźcę będziesz doświadczony Ogniem, ludu Mój...»1775 Jego oblężnicze maszyny są już rozstawiane po świecie.1776 Lew opuścił swoją kryjówkę...1777 Posłuchajcie choć tym razem i zrozumiejcie:

Najeźdźca jest człowiekiem uczonym – z tych uczonych, którzy służą Bestii i zaprzeczają Mojej Boskości, Mojemu Zmartwychwstaniu i Moim Tradycjom. To o nich mówi Pismo: «Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz – a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu...»1778

Dziś, córko, znalazłem serce nie podzielone. Mogę na nim wypisać te tajemnice, które były zapieczętowane,1779 teraz bowiem wypełnią się bez wątpienia. Pozwól więc Mojej Ręce wypisać te słowa na twoim sercu, córko:

Kiedy ten, który miażdży władzę Ludu Świętego, sam zajmie miejsce na Moim Tronie – razem z kupczącymi Moją Tradycją – obecność jego będzie jakby wzniesieniem boga w centrum Mojej Świątyni. Ostrzegłem was. Nadal was ostrzegam, lecz wielu spośród was słucha, nie rozumiejąc... Budujecie dziś, lecz mówię wam: nie będziecie mogli dokończyć dzieła... Otwórzcie wszyscy oczy i zobaczcie spisek w Moim Domu... Spisek i zdrajcy kroczą razem: jeden z tych, którzy zasiadają przy Moim Stole, buntuje się przeciwko Mnie i przeciwko wszystkim mocom Mojego Królestwa. Mówię wam to teraz, abyście – kiedy nadejdzie ten czas – zrozumieli w pełni Moje Słowa i abyście uwierzyli, że od początku Ja, Bóg, byłem Autorem tego wołania.1779a

Powiem wam teraz coś, co było przed wami zachowywane w tajemnicy. Ujawnię przed wami rzeczy nowe, rzeczy ukryte i wam nie znane. Wielu z was utraci wiarę i będą czcić tego Kupca, ponieważ użyje pochlebstw, sprzymierzy się z ludem obcego boga: z uczonymi waszego czasu, z tymi, którzy odrzucają Moją Boskość, Moje Zmartwychwstanie i Moje Tradycje ...i podepczą Moją Ofiarę. Ponieważ słabe są serca ludzi, wielu go przyjmie, nada im bowiem wielkie godności, gdy ich serca go uznają.

Mój Kościół będzie musiał znieść wszystkie te cierpienia i zdrady, które Ja sam zniosłem. Jeszcze jeden raz jednak muszą się wypełnić Pisma mówiące: «Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce».1780 Bądźcie więc posłuszni temu Pasterzowi,1781 cokolwiek się stanie; jemu pozostańcie wierni, nie – żadnemu innemu. Wasz Pasterz zostanie uderzony...1782 a jęki Mojego ludu przeszyją Niebiosa. Kiedy Moje miasto będzie już tylko polem ruin, ziemia się rozstąpi, rozerwie i zostanie wstrząśnięta.

Kiedy to wszystko się stanie na waszych oczach, wtedy iskra rozbłyśnie na Wschodzie. Ze Wschodu wyciągnie się ręka wierna w obronie Mojego Imienia, Mojej Czci i Mojej Ofiary. Gdy bluźnierstwa wyleją się z ust Bestii, wtedy zostanie ofiarowane serce na Wschodzie dla ocalenia tego brata, który stanie się łupem Złego. Gdy traktaty zostaną pogwałcone, prorocy odrzuceni i zabici, wtedy da się słyszeć szlachetny głos ze Wschodu: «O, Niepokonany, uczyń nas na nowo godnymi Twego Imienia. Czy możesz nas teraz uczynić Jednym w Twoje Imię?...»

Szatan znajduje się na drodze do Mojego Tronu. Zgromadźcie wasze wspólnoty i powiedzcie im, że Ja, Jezus, opatrzę wasze rany, gdy nadejdzie czas. Nasze Dwa Serca staną się waszym jedynym schronieniem w dniach waszego utrapienia. Wy, których kocham tak czule, posłuchajcie i zrozumiejcie!

Chcę, abyście byli odważni. Nie lękajcie się w dniach tego wielkiego ucisku. Brońcie nadal Mojego Słowa, Mojej Tradycji, nie przyjmujcie doktryn ludzkich i wymyślonych,1783 które Mój wróg doda i podpisze własnym piórem. Jego podpis zostanie dokonany krwią – krwią odebraną dzieciom, którymi posługują się w swych morderczych wtajemniczeniach, których celem jest jego nominacja!1784

...Moi przyjaciele, czekając na Jutrzenkę – gdy traktaty zostaną pogwałcone, gdy bunt osiągnie szczyt – podnieście oczy i popatrzcie na Wschód. Spójrzcie na Jutrzenkę, zobaczcie światło, które rozbłyśnie od Wschodu. Patrzcie na wypełnianie się Mojego Planu. Kiedy człowiek spragniony, z wysuszonymi ustami będzie szukał wody, Ja – w całej Mojej Wspaniałości i Mojej Wszechwładzy – zstąpię na was jak Rzeka z Moim Nowym Imieniem.1785

5.10.94

– Vassulo, przestrzegaj Moich zasad. Moje zasady polegają na ujawnianiu Moich bogactw całej ludzkości i na pozwalaniu, by Mój Duch był twoim jedynym Przewodnikiem. Nie trać odwagi, Moja Miłość cię podtrzyma. Posłuchaj i pisz:

Moim żarliwym pragnieniem jest to, by spotkał się Zachód ze Wschodem. Potrzeba Mi połączenia się tych dwóch filarów Mojego Kościoła1786 i wzmocnienia Go. Mój Kościół – wspierający się tylko na jednej kolumnie – nie może pozostać niewzruszony. Obarczyłem ich zadaniem obrony Mojego Kościoła. Zaledwie wróciłem do Ojca, a już dokonał się wasz podział i Moje Ciało zostało rozerwane rękami istot, które Mój Ojciec stworzył. Odtąd wstrząsały Mną straszliwe sceny. Dziś wzrusza Mnie głęboko każde najmniejsze działanie ze strony Moich stworzeń dla odbudowania Mojego chwiejącego się Domu. Jakikolwiek byłby to krok w kierunku jedności, całe Niebo się nim weseli. Każda modlitwa ofiarowana dla odbudowy Mojego Ciała zmniejsza gniew Mego Ojca. Gdy ma miejsce jakiekolwiek zgromadzenie w Moje Imię dla jedności – Moje błogosławieństwa wylewają się na tych, którzy uczestniczą w tych spotkaniach. Moje Oczy czuwają nad tymi, którzy Mnie kochają i którzy, pomimo swej niedoskonałości, spełniają Moje żarliwe pragnienia. Przyjdźcie więc razem i wspólnie przygotujcie Stół, aby Mnie uczcić. Znacie smak Mojego Kielicha i Mego Chleba. Obydwaj zakosztowaliście Mojego Posiłku. Trzecie usta1787 nie znają Mnie jeszcze w pełni, lecz wy, wy zachowaliście Moją Tradycję, byliście niewzruszeni.1788 Czyż nie słyszałeś: «Bracia i opiekunowie są pomocą w czasie utrapienia, a bardziej niż jedni i drudzy wybawia jałmużna.»1789

Przyśpieszcie Dzień Mojej Chwały. Przynaglę na Wschodzie wspaniałomyślne serce, które w swej wierności przypieczętuje układ pokoju z Zachodem. Moja Własność została podzielona na dwie części, a potem – na kawałki... Jakże wielcy byliście w dniach waszej przeszłości! Przyjdźcie odbudować Mój Dom w Jeden jedyny, jednocząc daty Wielkanocy...

Są dwie Siostry,1790 które kocha Moja Dusza i w nich się raduje, choć otoczone są tłumem braci, którzy nie chcą słuchać. Choć ich dusze1791 nigdy nie były tak bliskie śmierci, nie chcą ich słuchać. Sam więc doprowadzę je obie do uczczenia Mego Imienia i do wypowiedzenia Mojego Imienia wokół jednego ołtarza, a wtedy natychmiast bracia, wszyscy razem, dokończą ceremonii.

Z przykrością patrzyłem na sposób działania w Moim Domu i powiadam wam:

Zdrajca zwiąże Moje Prawo i Moją Tradycję, ujarzmi też kolumnę, która czciła Mnie na Zachodzie.1792 Spis1793 zostanie dokonany bez zasięgnięcia Mojej rady. Ich serca zdecydowane są usunąć tę kolumnę, zanim dołączę do niej kolumnę Kościoła na Wschodzie i zanim umocnię Mój chwiejący się Dom. Postanowili przywłaszczyć sobie to, co do nich nie należy. Jakże mogli zapomnieć, że Ja badam każde serce, aby zobaczyć, co obmyśla?1794 Mój Duch tęskni, żeby was zjednoczyć, aby Mój lud – który dziś kroczy w ciemnościach – ujrzał Moje Światło i żeby ci, którzy leżą w dolinie śmierci, mogli powstać z martwych.1795

6.10.94

Pogłaskałam Jego Głowę na obrazie Całunu Turyńskiego i pocałowałam Jego Włosy. Zastanawiałam się, czy to Go obrażało.

– Czy robię coś dobrego? Może to przesadna pobożność? Czy Cię obraziłam?

– Nie. To Mi się podoba.1796 Vassulo, ach, Vassulo! Jak wiele czasu potrzebujesz, żeby Mnie zrozumieć?1797 Moja Miłość jest Nieskończona!...

Moje dziecko, wszystko, co czynisz obecnie dla Moich Spraw, służy Mojej Chwale. Czyń, co potrafisz, a Ja dokonam reszty. Nigdy się nie lękaj. Wiem, ile możesz dać. Ja dam wszystko, czego nie dostaje, i dokonam reszty. Ja i ty, my, pamiętasz? Idź więc w pokoju. Miłość jest z tobą. ic


1714 Czyli Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu.

1715 Por. Kol 1, 12n. (Przyp. red.)

1716 Por. Iz 35, 4n. (Przyp. red.)

1717 Nagle Pan podniósł Głos i powiedział następne słowa.

1718 To znaczy do Najświętszej Trójcy.

1719 Por. Ap 13. (Przyp. red.)

1720 Por. Rdz 1, 26-27. (Przyp. red.)

1721 Czyli do naszych serc.

1722 Por. Ap 9, 13n. (Przyp. red.)

1723 Por. Ap 7, 2n. (Przyp. red.)

1724 Por. Ap 22, 3. (Przyp. red.)

1725 Vassula wielokrotnie wyjaśniała, iż koniec czasów to nie koniec świata, lecz koniec epoki. Po niej czeka nas odnowa, jakiej dokona w sercach Duch Święty. (Przyp. red.)

1726 My możemy być ołtarzem dla Boga.

1727 Aby dać mi Orędzie.

1728 Przez nieustanną modlitwę, czyli pamiętając o Bożej obecności.

1729 Tu Jezus przerwał i popatrzył na mnie.

1730 Por. Mt 24, 9; J 15, 20. (Przyp. red.)

1731 «Kantyk» i «Hymn» oznaczają Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu.

1732 Amuse (ang.): bawić, rozśmieszać, rozweselać. (Przyp. red.)

1733 Odtąd otrzymałam specjalne łaski od naszego Pana. Podczas spotkań odczuwałam Jego silną dłoń. Nawet ojciec O'Carroll zauważył to, tak bardzo było to widoczne.

1734 Por. 2 Kor 2, 14-16. (Przyp. red.)

1735 Por. Ps 50, 6; 75, 8; Iz 33, 22; Dz 10, 42. (Przyp. red.)

1736 Chłód duchowy.

1737 Mówię o kochaniu Boga do szaleństwa i o moim świadectwie w lokalnej telewizji.

1738 Ze strony 2 prawosławnych kapłanów, którzy ostro wypowiedzieli się przeciw mnie.

1739 Por. Mt 13, 14; Iz 29, 11n; 42, 20; Dz 28, 26n. (Przyp. red.)

1740 To znaczy, że ich dusze są jak pustynia.

1741 Członkom grup modlitewnych w Rodos i w Atenach.

1742 Por. Mt 6, 24. (Przyp. red.)

1743 Szczególnie za tych z Rodos.

1744 Por. Mt 7, 21n. (Przyp. red.)

1745 Nie należy kusić nowo nawróconych, by powrócili do grzechu.

1746 Por. Hi 5, 17; Prz 3, 12; Syr 18, 13. (Przyp. red.)

1747 Por. Ps 139, 23n. (Przyp. red.)

1748 Będą realizować największe przykazanie: przykazanie miłości.

1749 Bóg rozumie przez to, że kiedy daje mi orędzie, nie ma przy mnie nikogo. Wszystko odbywa się w ciszy.

1750 Por. Pwt 4, 35.39. (Przyp. red.)

1751 Por. Iz 46, 10.

1752 Zauważyłam nutkę zdziwienia w słowach Jahwe, mojego Pana.

1753 Ten sposób mówienia nie musi oznaczać jednej, innej osoby, lecz też cały naród.

1754 Taki przekład podaje Biblia Poznańska. W przekładzie Biblii Tysiąclecia: «wyginęło ich najcenniejsze potomstwo…» Można przytoczyć tu także inne cytaty z Pisma Św., porównujące człowieka do kwiatu. Hi 14, 1-2: „Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat.” lub Iz 40, 6-7: „Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród.” lub Ez 16, 6-7: „Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi: Żyj, rośnij! Uczyniłem cię jak kwiat polny…” (Przyp. red.)

1755 Por. Mdr 11, 23-26. (Przyp. red.)

1756 To walka duchowa przez modlitwę, miłość i posłuszeństwo Bogu.

1757 Tzn. wypełniać największe przykazanie Boże i żyć nim: kochać Boga i bliźniego.

1758 Maryi chodzi tu o proroctwa dawane w naszej epoce.

1759 Cała Święta lub Najświętsza. W greckim słowo to używane jest w znaczeniu: nasza Najświętsza Matka.

1760 Por. 1 P 5, 8. (Przyp. red.)

1761 Jesteśmy niedożywieni duchowo.

1762 Zob. Orędzie z 5-29.08.90; 12.09.90 oraz 18.02.95. (Przyp. red.)

1763 Łk 18, 9n. (Przyp. red.)

1764 Por. Mk 10, 18. (Przyp. red.)

1765 Por. Dz 9, 27; 11, 31; Mt 24, 15. (Przyp. red.)

1766 Por. 1 Tes 5, 6-8. (Przyp. red.)

1767 Jezus w agonii zawołał do całego świata.

1768 Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. (Przyp. red.)

1769 Por. Dn 9, 27. (Przyp. red.)

1770 Por. Dn 12, 1. (Przyp. red.)

1771 Por. Dn 11, 31. (Przyp. red.)

1772 Papież Jan Paweł II.

1773 2 Tes 2, 7-10: «Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.»

1774 Dn 11, 31-32: «Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali.»

1775 Por. Jl 2, 2-3. (Przyp. red.)

1776 Stała presja propagandowa w większości środków masowego przekazu, które ukazują Papieża jako bardzo chorego, mówią często o jego następcy, grzebiąc go za życia. Chodzi o złośliwą strategię «prania mózgów», mającą na celu przygotowanie opinii publicznej od odsunięcia Papieża na bok i do wtargnięcia Nieprzyjaciela.

1777 Por. Jr 4, 7. (Przyp. red.)

1778 Ez 28, 2.

1779 «Zapieczętowanie» prorockiego widzenia pojawia się w Księdze Daniela (por. Dn 12, 4.9). Właśnie o wypełnieniu zapowiedzi tej Księgi często mówi Vassuli Jezus, wyjaśniając znaczenie proroctw Daniela o ohydzie spustoszenia. (Przyp. red.)

1779a Por. J 13, 18-26. (Przyp. A.S.)

1780 Mk 14, 27, por. Za 13, 7.

1781 Janowi Pawłowi II.

1782 Por. Mt 26, 31. (Przyp. red.)

1783 Por. 2 Tm 4, 3-4. (Przyp. red.)

1784 «Jego podpis zostanie dokonany krwią». Odkąd tak wiele państw zalegalizowało aborcję, szatanowi jest o wiele łatwiej uzyskać władzę. Przerywanie ciąży jest ukrytą formą zabójstwa, oddającą cześć szatanowi, gdyż jest to składanie ofiar z ludzi. Dla otrzymania mocy umożliwiającej udzielenie władzy nieprzyjacielowi, szatan wymagał tej ukrytej formy ofiary z ludzi.

1785 Por. Ap 2, 17. (Przyp. red.)

1786 Czyli Zachodu i Wschodu.

1787 Dosłownie: język lub podniebienie. Chodzi o trzeci Kościół, a więc o Kościół protestancki nie uznający przeistoczenia i rzeczywistej, stałej obecności Chrystusa w Eucharystii. (Przyp. red.)

1788 Niewzruszeni w odniesieniu do Tradycji.

1789 Syr 40, 24.

1790 Kościół katolicki i prawosławny określane są jako «Kościoły siostrzane», różniące się nieznacznie, bliskie doktryną, posiadające te same sakramenty itd. Prawosławni nie przyjmują jednak prymatu Papieża, do uznania czego stale wzywa Jezus przez Vassulę, prawosławną, dyktując jej Orędzia dla całej ludzkości. (Przyp. red.) Por. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14. Por. Jan Paweł II, Enc. Ut unum sint, 55-58. Por. 2 J 1, 13. (Przyp. A.S.)

1791 Dusze braci.

1792 Papieża Jana Pawła II.

1793 Census (ang.): spis ludności, szacowanie [majątku]. Spis przeprowadzano celem zliczenia ludności i jej stanu posiadania. Mojżeszowi Pan nakazał spisanie ludności (zob. Wj 30, 11-16; Lb 1, 1-4), natomiast król Dawid za spisanie ludu z własnej woli został ukarany (2 Sm 24). (Przyp. tłum.)

1794 Por. Prz 24, 12; Jr 17, 10; Ps 11, 4. (Przyp. red.)

1795 Por. Iz 9, 1. (Przyp. red.)

1796 On zauważył moje wahanie.

1797 Jezus powiedział to z humorem.