ZESZYT 25

 

19.05.88

– Panie? Przyczyną, dla której władze Kościoła nie odpowiadają na Twoje Orędzie Pokoju i Miłości, jest być może fakt, że pociąga ono za sobą wezwanie do nawrócenia, podobnie jak Lourdes czy Fatima. Prawdopodobnie nie czują się oni zobowiązani do interesowania się nowym objawieniem prywatnym i są przytłoczeni pracą. Jednakże nie chodzi tu o zwykłe «przypomnienie», chodzi też o sprawę jedności, nawrócenia Rosji i o Tron «Piotra».

– Vassulo, Ja jestem Słowem, Słowem Przedwiecznym. Moje Słowo jest Życiem Wiecznym. Jeśli decyduję się przypominać stworzeniu Moją Miłość – nawet codziennie, za pośrednictwem różnych narzędzi – i wzywać was do nawrócenia, to do żadnego ze stworzeń, które jest tylko prochem i popiołem, nie należy usuwanie choćby tylko jednego z Moich Słów. Ja, Pan, znam wasze potrzeby i mówię wam, że Moje Miłosierdzie względem was jest wielkie!869 (...) Pójdź, odczuj Moją Obecność.

– Tak, Panie. My.

 

24.05.88

– Panie?

– Jestem. (...) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni.870 Przyjdźcie! Przyjdźcie i pijcie! Dam wam w obfitości wody żywej z Mojego Źródła, które się nigdy nie wyczerpuje.871 Vassulo,872 nie lekceważ Mnie! Ja jestem Zawsze-Wierny. Pozostań blisko Mnie. My?

– My?

– Tak, Panie. Tak, Najświętsza Matko. Dziękuję Ci, Panie. Niech będzie błogosławione Twoje Imię. Uwielbiony bądź Panie!

 

25.05.88

Tego rana byłam bardzo zajęta i było mi dość trudno rozpoznać Pana i podjąć dialog. Później usiadłam na balkonie, aby zjeść posiłek. Oczami duszy zobaczyłam nagle Pana, siedzącego ze mną przy stole. Patrzył, jak jem.

– Dobre?

– Tak, Panie. Dziękuję Ci, Panie.873

– Czy chcesz, abym pobłogosławił twój posiłek?

– Tak, Panie, uczyń to.

Jezus pobłogosławił posiłek. Pozostał ze mną aż do końca. Wtedy podziękowałam Mu za pokarm.

– Umiłowana, staraj się prosić o Moje Błogosławieństwa. Ja pobłogosławię twój posiłek.

– Dobrze, Panie, dziękuję Ci za pouczenie.

– Vassulo, kocham cię. Będę twoim Boskim Mistrzem aż do końca.

– Dziękuję Ci, Jezu. Panie, wzywałam św. Franciszka i modliłam się do niego. Czy on mnie słyszy, kiedy modlę się do niego?

– Nic nie pozostaje nieusłyszane. Wszystko jest słyszane w Niebie. Święty Franciszek jest blisko ciebie. Pójdź. My?

– Tak, mój Boże. Uwielbiony bądź, Panie.

 

31.05.88

– Jezus?

– Jestem. Dobrze odmówiłaś Różaniec Święty.

– Składam Ci dziękczynienie, Panie. Dziękuję Ci, Najświętsza Matko za to, że mnie pouczyłaś.874

– Poświęcaj w tych dniach swój czas na Różaniec Święty.

– Tak, Panie. Panie, czytałam „Misję powrotu do domu” Gabrieli, ale nie czyni ona żadnej wzmianki o Najświętszej Pannie ani o Różańcu Świętym.

– Niech będzie wiadome, że Ja, Pan, to właśnie nazywam zwodniczą pochodnią. Módl się za te sekty. Ja, Pan, nie pozwolę, aby oddzielano Moje Ciało od Mojej Głowy. Te sekty, córko, są chwiejnymi królestwami, królestwami pozbawionymi korzeni, o których ci mówiłem. Potwierdzam ci to teraz na przykładzie jednej z nich. Nie muszę ci mówić, co odczuwa Moje Najświętsze Serce. Vassulo, rozmyślaj o Moim Najświętszym Sercu, o tym Sercu, które nigdy cię nie zawodzi. Będę twoim Świętym Nauczycielem aż do końca. Nie puszczaj Mojej Ręki. My?

– Tak, Panie.

– My?

– Tak, Najświętsza Matko. Chwała bądź Bogu!

 

1.06.88

Kiedy rozmawiałam z pewną młodą Greczynką o naszym Ojcu w Niebie, znowu pojawiło się na moich ustach słowo «Abba».

– Vassulo, nazywaj Mnie z miłością «Baba».875 Przyjmuję to słowo, tę formę wzywania. Jestem twoim Niebieskim Ojcem. My?

– Tak, Panie, na zawsze.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 2.06.88

Już od trzech dni odmawiam cały Różaniec i oczywiście trzy modlitwy, które – zgodnie z życzeniem Pana – mamy odmawiać.

– Panie?

– Jestem. Moja Vassulo, wytrwałość876 osłabia demona, zmniejsza zło. Ucz modlitwy Różańca Świętego. Upiększaj Mój Kościół.

Pan chce powiedzieć, że prawosławni, protestanci oraz inni chrześcijanie, którzy nie odmawiają Różańca Św., powinni się Go nauczyć. Ubogacenie w ten sposób Kościoła Świętego oddala demona i pokonuje go. Zmniejszą się w ten sposób błędy i odstępstwa, które wniknęły do Kościoła z powodu niewierności i braku posłuszeństwa.

– Tak, miłość wzrośnie, a zło osłabnie. Co do tych – którzy sądzą i oświadczają, że to nie zostało powiedziane przeze Mnie877 – ukażę ci, jak bardzo ich rozumowanie jest pozbawione sensu, ich gorliwość niewłaściwie ukierunkowana i w jakim stopniu nie widzą jasno Mojej Prawości. Wyrażają jedynie swoje własne poglądy.878 Byliby gotowi Mnie potępić.879 Zaskoczeni ubogim narzędziem, które wybrałem dla ukazania się, odrzucą cię twierdząc, że nie przychodzisz ode Mnie. Zapomnieli, co mówi Pismo: „Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć.”880 Zatem Ja, Pan, mówię: Nie umysły, lecz wasze serca otwórzcie!

Vassulo Mego Najświętszego Serca, słyszałaś Mnie, jak szeptałem ci do ucha.881 Chcę ci pokazać w 1 i 2 Liście do Tymoteusza wszystko, co zostało przepowiedziane o tych ostatnich dniach waszej ery. Moje stworzenie zwyrodniało i upadło niżej niż mieszkańcy Sodomy. Nadciągnęły nad nie Ciemności jak zesłany przez szatana śmiertelny całun. Szatan wysłał wielu fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, którzy pojawiają się dziś jako filozofowie nauczający dogmatów nie pochodzących ode Mnie, waszego Pana. Moje dzieci zaślepione swą niewiedzą wpadają w te zasadzki przygotowane przez szatana. Pragnę, aby fragmenty z Listu do Tymoteusza były czytane publicznie jako ostrzeżenie: 1 Tm 4,1-16; 6,20-21 i 2 Tm 2,14-26.881a Te proroctwa zostały wypowiedziane przede wszystkim dla waszego czasu. Fragment 2 Tm 3,1-17 przepowiada stan waszej epoki, taki jaki jest obecnie, są to bowiem ostatnie dni przed Końcem Czasów. Proszę was wszystkich z powagą o podwojenie waszych modlitw o «powrót». Moje Najświętsze Serce jest otwarte dla każdej nawracającej się i chcącej powrócić do Mnie duszy. Kwiecie, szukaj zawsze Ducha Prawdy i Rozeznania, zanim zaczniesz ze Mną pisać. Miłość cię kocha i poprowadzi. Pójdź. Wypocznij w Moim Najświętszym Sercu. Nigdy cię nie opuszczę. My?

– Tak, Panie. Tak, Najświętsza Matko.

 

3.06.88

– Mój Panie?

– Jestem, Vassulo, nigdy się nie zniechęcaj. Przypominaj sobie o Mojej Miłości do ciebie, najdroższa duszo. Kocham cię w twej słabości. Jesteś krucha. Pozwól Mojemu Duchowi prowadzić cię. Zatop się we Mnie, w Mojej Sile. Zanurz się we Mnie i Mnie pozwól wszystko uczynić, aby widziano, że całą tę pracę Ja wykonuję. Ty jesteś niczym. Pozostań niczym i zrób miejsce Mojemu Duchowi, aby w tobie wzrastał. Tak, pozwól Mi oddychać w twej nicości, pozwól Mi znajdować w tobie Moją rozkosz. Pozwól Mi posługiwać się tobą w taki sposób dla zbawienia i zjednoczenia was wszystkich.

Kwiecie, w tych dniach nauczę cię odróżniania prawdziwych objawień i prawdziwych wizji od fałszywych objawień, fałszywych nauk i wizji. Wszystko, co jest fałszywe, pochodzi od szatana. Sieje on ziarno zamieszania dla splamienia Prawdy jak w Pescarze.882 On sieje chwast między dobrym ziarnem883 po to, by was wszystkich doprowadzić do zamętu.884 Rozwścieczony z powodu objawień w Medziugorju, usiłuje wszystkich was oszukać i przekonać, że te Boskie Dzieła nie pochodzą ode Mnie. Córko, kiedy czytasz o objawieniu, które wyraża otwarcie brak jedności z Moim Kościołem, odrzuca Piotra, wypiera się waszej Najświętszej Matki, wiedz, że nie pochodzi ono ode Mnie, Pana, twojego Boga. To pochodzi od Mojego przeciwnika, który pojawia się, przybierając Mój Obraz, dla spełnienia swego zamiaru podzielenia was jak tylko to możliwe. Wiedz, że Ja, Pan, nie chcę, by Moje baranki były rozproszone. Chcę, abyście byli zjednoczeni pod przewodnictwem Piotra – wszyscy w jednej owczarni. Pragnę, abyście się wszyscy zgromadzili.885

Powtarzam jeszcze raz, że Ja, Jezus Chrystus, Pan, wasz Zbawiciel, wybrałem Piotra, tego Piotra, którym jest aktualnie Jan Paweł II, aby was karmił i czuwał nad Moimi barankami i owieczkami aż do Mego Powrotu. Posłuchajcie, co Duch mówi do kościołów.886

Szatan wie, że jego dni są policzone. Z tego powodu czerwony smok887 próbuje pociągnąć za sobą jak najwięcej dusz. Do wielu z tych umysłów, które powinny były być wypełnione duchowością i świętością, wprowadził wszelkie rodzaje rozproszeń oddalające je od Prawdy i wszystkiego, co święte. Popatrz wokół siebie, Moja umiłowana, a zrozumiesz. Jak za czasów Sodomy i Gomory, wszystkie te rozrywki zostały wprowadzone między was, dzieci, aby zająć waszego ducha i nie pozostawić już miejsca na to, co jest święte; nie pozostawić już miejsca dla Mnie, waszego Stworzyciela i Boga.

Tak, Moja Vassulo, czuję się odrzucony.888 Czuję się zapomniany i nie kochany. Czy widzisz, jak oni postępują ze Mną, z Tym, który umarł na Krzyżu z Miłości do was, który jest Duchem Miłości? Czy na to zasługuję?

– Mój Boże, czuję się rozdarta, Panie. Dlaczego tak jest? Panie, o Panie... Uczyń cud, proszę! Nie powinnam prosić o cuda, jednak kocham Cię i nie chcę Cię widzieć tak zranionego, Panie.

– Vassulo, módl się, módl się, módl się o to nawrócenie. Szatan wzmaga oddziaływanie na Moje stworzenie, by was pociągnąć za sobą do Otchłani. O stworzenie! Jakże jesteś słabe! Jakże jesteście straszliwie słabi! Każde objawienie – które wypiera się Eucharystii Świętej, nazywając ją «rytuałem»,889 albo zaprzecza Niepokalanemu Sercu waszej Najświętszej Matki – nie pochodzi ode Mnie. Ja, Pan, kocham was nieskończenie i pragnę jeszcze raz ostrzec was przed fałszywymi prorokami.890

– Dziękuję Ci, Panie.

– Kochaj Mnie.

– Uwielbiam Cię, Panie.

– My?

– Tak, Panie.

 

4.06.88

– Pan?

– Jestem. Nigdy cię nie zawiodę. Pouczę cię jeszcze więcej o Zamęcie w Moim Kościele. Usiłuj Mnie usłyszeć i spraw Mi radość, odmawiając Święty Różaniec. Przeżywaj i kontempluj oczyma twojej Najświętszej Matki te Tajemnice, które wasza epoka próbuje zracjonalizować. Córko, oni jeszcze nie zrozumieli, że pragnę, aby byli jak dzieci: niewinni, posiadający dziecięcą wiarę. Napełniłem Mój Kościół bogactwami i Chwałą, aby nakarmić wiele dusz, całe narody. On jest bogaty w Swoje Tajemnice, w te Tajemnice, których wielu z was nie uznaje za Tajemnice. Dziś Mojemu ludowi brak pokory i prostoty, brakuje czystości w Wierze. Dziś wasza epoka usiłuje wszystko zracjonalizować, nawet Moje Tajemnice!891 Jak mogą sądzić, że odkryją Mnie, swego Boga? Usiłują opisać w sposób racjonalistyczny Moje Tajemnice. Córko, to są te «kruki».892 Te kruki, które utraciły wiarę, usiłują zbudować swe własne teorie, dopasowują je do swojej własnej ludzkiej inteligencji, próbując przypodobać się światu. Dzieje się tak, z powodu utraty wiary we Mnie. Moje Tajemnice muszą pozostać niezmienne i zachowane w swej czystości. Te «kruki» rozprzestrzeniły BŁĘDY w Moim Kościele, niszcząc Prawdę i Moje Słowo, ten bogaty zasiew z Mojej przypowieści. Moje Słowo i Moje Tajemnice powinny pozostać nieodwołalne. W Moim Kościele panuje dziś ciemność i zamieszanie. Herezja wdarła się do Mego Sanktuarium, wprowadzając w błąd wielu Moich kapłanów. Duch wzywa i mówi do kościołów: Zwalczajcie kłamstwo, naprawiajcie błędy, wzywajcie do posłuszeństwa, wszystko jednak niech dokonuje się z cierpliwością i w trosce o pouczenie...893 Nadeszła bowiem chwila, kiedy ludzie nie znoszą już zdrowej nauki, ale według własnych pożądań mnożą sobie nauczycieli, bo ich uszy świerzbią. Odwracają się od słuchania Prawdy i zwracają się ku zmyślonym opowiadaniom.894

Powiedz Mi, Vassulo, czy można Ewangelię przyjmować częściowo lub we fragmentach wyrywanych z kontekstu?

– Nie, Panie, to niemożliwe.

– Weź to za wzór także w odniesieniu do Mojego Ciała. Moje Ciało też nie może być rozdzielane. A jednak oni Je rozdzielili... Bunt przedostał się do samego serca Mojego Kościoła. Bunt wewnętrzny, wlany przez szatana, wdarł się najpierw do dusz niektórych Moich kapłanów, biskupów oraz kardynałów, zaślepił ich i – okryci jego skrzydłami – wpadli w jego zasadzki. Ten bunt jest teraz między nimi, rozdziera Moje Najświętsze Serce. Te dusze kapłańskie, które wchłonęły Nasienie Buntu szatana, otoczyły opieką to nasienie przesycone złymi zamiarami i intrygą, zorganizowały Opozycję, aby przeciwstawić się wybranemu przeze Mnie Piotrowi-Moich-Baranków, następcy Piotra. To nasienie Buntu, które teraz dojrzało, dało im siłę do otwartego wyrażenia buntu, do nowego podzielenia się i do ciskania zatrutymi strzałami w Mój Kościół... Zdradzili Mnie...895 Zdradzili to Serce-Pełne-Miłości, całkiem jak Judasz w Getsemani... Wloką Mnie na ubiczowanie... Biczują Mnie. O, Vassulo, jak bardzo cierpię...

– O, Panie, nie!

W wewnętrznej wizji zobaczyłam naszego Pana przywiązanego do słupa, cierpiącego Biczowanie. Każde uderzenie rozdzierające Ciało wstrząsało Nim, doprowadzało do konwulsji i utraty tchu. Jego Ciało było tylko jedną wielką raną.

– O, Panie! Czy oni nigdy nie przestaną?

– Nie przestają, biczują Mnie strasznie, upojeni Próżnością i Nieposłuszeństwem. Są posłuszni i wierni jedynie Memu wrogowi! Doprowadzają do ruiny Moją Fundację, rozpraszają Moje baranki, krępują poczynania Piotra, odsuwają go, usiłują zmusić do milczenia...

Kain nigdy nie rozumiał Mojego Abla. O Ablu! Nigdy cię nie opuszczę, twój Bóg jest blisko ciebie. Twój Bóg nadchodzi z legionem aniołów, aby cię obronić i zdeptać Mojego wroga, który jest twoim wrogiem. Przygotowuję Moich aniołów i Kain cię nie uderzy, będzie musiał podnieść rękę na Mnie, swego Boga. Ja, Pan, zaskoczę go. Mój Kościół zostanie zjednoczony przez Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Najświętszej Matki. Jak Nasze Serca są zjednoczone, tak i Mój Kościół zostanie zjednoczony. Mój Kościół będzie Jeden.

 

7.06.88

– Panie?

– Jestem. Jestem przy tobie, dziecko. Posłuchaj uderzeń Mojego Serca... Przyciągnę zupełnie Moich «aniołów»896 do wnętrza Mojego Serca, aby widzieli i odczuli Moje Rany. Odczują Rany swego Boga, a kiedy to się stanie, ich głos zabrzmi tak mocno, że Mój nieprzyjaciel zadrży. Na ten głos nawet fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte. Kiedy ujrzą, w jakim stanie znajduje się Moje rozdarte Serce, odczują we własnych sercach płomień miłości do Mnie, swego Boga. Ci aniołowie, uformowani przez waszą Najświętszą Matkę, ukształtowani z miłością, są legionem, który wasza Najświętsza Matka przygotowała do obrony Naszego Kościoła.897 Ci aniołowie powinni odpłacać miłością za zło.898 (...)

Pójdź, Vassulo Mojego Najświętszego Serca, Ja, Pan, kocham cię. Trwaj przede Mną. Pamiętaj, przychodzę teraz z Moim Sercem na Dłoni ofiarować Je całej ludzkości. Jak bardzo kocham was wszystkich!

Zobaczyłam w wewnętrznej wizji Matkę Bożą we wnętrzu Słońca oraz Serce i Krzyż.

– Vassulo, nie zaniedbuj odmawiania Różańca Świętego.

– Nie, Jezu, nie zaniedbam.

– Pójdź. My?

– Tak, Panie, my. Uwielbiony niech będzie Pan!

 

8.06.88

– Jezu?

– Jestem. Wyjaśnię ci, co rozumiałem przez wyrażenie, które ci dałem kilka dni temu w jednym z Moich Orędzi, mówiąc, że powinniście nosić „Moje Stare Szaty, kiedy pójdziecie do Piotra”. Chciałem ci przez to wskazać, że Moja Ewangelia nie może się zmienić, lecz powinna być głoszona tak, jak Ja ją głosiłem. Dodałem, że „Moje Szaty są Proste.” Chciałem przez to powiedzieć, że powinniście podchodzić do Ewangelii i rozumieć ją jak dziecko, z wiarą dziecka.

Vassulo, dziś wielu kapłanów nie wierzy już w Moje Tajemnice, nie głoszą więc Ewangelii tak, jak powinna być głoszona. Zależy im jedynie na przypodobaniu się waszej epoce i przystosowaniu się do waszej kultury. Kapłani ci noszą „nowe szaty”, odmienne od Moich. Powinni wiedzieć, jak Mnie to zasmuca. Moja Ewangelia powinna być głoszona bez błędu, a Moje Tajemnice powinny pozostać Tajemnicami.899

– Dziękuję Ci, Panie. Chwała niech będzie Bogu. Amen.

 

9.06.88

– Ja, Pan, kocham cię, pomimo twej nędzy. Jesteś uboga w duchu, ale powiadam: Błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem Królestwo Niebieskie należy do nich.900 Ach, Vassulo, oto dokładnie to, co czynimy, Ja i Moja Najświętsza Matka: Nasze Serca wybierają dusze nędzne, ubogie w duchu i najmniejsze z Moich stworzeń dla objawienia im Moich Opatrznościowych Dzieł, aby zmieszać tych, którzy uważają się za mądrych.901 Mój Duch – aby zmieszać mądrych – będzie zawsze wybierał tych, których wy nazywacie «niczym» i «niegodnymi».902 Vassulo, wytrwaj,903 będę ci zawsze pomagał. Pójdź, my?

– Tak, Panie, my.

– My?

– Tak, Najświętsza Matko, my.

 

10.06.88

– Uwielbiony niech będzie Pan. Błogosławiony bądź, Panie. Chwała Bogu za to, że mnie wybawił.

– Wybawię o wiele więcej dusz Moim Orędziem. Ja, Pan, kocham was niewypowiedzianie. Już czas. Kwiecie, nadeszła godzina, ta godzina, kiedy pójdę, aby objawić Siebie Samego przez to Orędzie Pokoju i Miłości Moim szczególnie umiłowanym kapłanom. Posłuchaj, Ja, Pan, wejdę teraz do serca Mojego brata Stefano,904 przyjdę do niego i do Moich synów i pokażę im, w jakim stanie znajduje się dzisiaj Moje Najświętsze Serce. Moje Najświętsze Serce zostało tak okrutnie przebite – i to przez Moich, przez Moich najbliższych przyjaciół – że jest już teraz jedną wielką Raną... Oni Mnie ponownie krzyżują. Moi bracia zdradzili Mnie. Wysyłam cię do Moich braci, aby całkowicie ukazać Siebie.

– O, mój Boże! Tak, spełnię Twoją Wolę.

– Weź Mnie za Rękę, będziemy razem. (...)

Najświętsza Matka:

– Vassulo, pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. (...) Dzięki Różańcowi Świętemu i poprzez Święty Różaniec wiążę cię z duszami, w których mam upodobanie, i zwyciężę także przez Różaniec Święty. Córko, ten krok jest punktem wyjścia dla wielu innych nadchodzących wydarzeń. (...) Zrozum, Vassulo, że objawiłam się w Fatimie jako Pani Różańcowa. Teraz też przychodzę do ciebie jako Pani Różańcowa, bo przez Różaniec Święty905 wprowadziłam cię do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Vassulo, kocham cię nieskończenie. Czy chcesz odmawiać każdego dnia Różaniec Święty?

– Tak, chcę być posłuszna Tobie oraz Jezusowi.

– Posłuszeństwo... Niech Moje dzieci wiedzą, jak bardzo zło zwyciężane jest posłuszeństwem. Kościół ożyje. Jezus i Ja zawsze działaliśmy razem, bowiem Nasze Serca są zjednoczone. Przygotowałam ten legion aniołów, posługując się Moim narzędziem, Moim umiłowanym i pokornym ojcem Gobbi. Jezus przygotował poprzez ciebie Swoje Orędzie Pokoju i Miłości, wybierając najsłabsze, najmniejsze i najbardziej godne litości dziecko z całej ludzkości. Jednak pomimo tego, jaka jesteś, Jezus kocha cię nieskończenie. Wybrał ciebie, by ukazać światu Swe Nieskończone Miłosierdzie. Wybrał cię, aby poprzez ciebie ukazać Swą Miłość. Powróć, stworzenie. Powróć do Nas! Czas prawie się już skończył! Dzieci, usłyszcie Nasze wezwanie... Nie pozostaje już wiele czasu. O umiłowani, usłyszcie Nasz Głos, usłyszcie Nasze błaganie, usłyszcie te Serca, które was kochają, te zranione Serca, które bez przerwy płaczą z waszego powodu. Powróćcie do Nas! (...)

– Kocham Cię.

– Pójdź.

 

20.06.88

– Kwiecie, czytaj te słowa w Mojej Księdze i zapisz je, Moja Vassulo: «Ja, Pan, pragnę bardziej rozwinąć Moje myśli». Czy pozwolisz Mnie, twemu Bogu, posługiwać się tobą?

– Tak, Panie, lecz nie zapominaj nigdy o mojej niezdolności, proszę Cię.

– Nie zapominam. Posłuchaj Mnie więc i rozwiń się, wydzielaj słodki zapach jak kadzidło, rozsiewaj swój zapach na wszystkie strony. Błogosław Mnie, twego Pana, za wszystkie Moje Dzieła, ogłaszaj wielkość Mojego Imienia. Ogłaszaj, jak cudowne mogą być Moje Opatrznościowe Dzieła. Wszystko, co nakazuję, jest natychmiast wypełniane. Naucz ich nie osądzać i nie mówić: «Co to jest?» «Po co to?» Wszystko zostanie zgłębione we właściwym czasie. Niech się dowiedzą i mówią: «Wszystkie Dzieła naszego Pana są dobre». Zaspokoję wszystkie potrzeby we właściwym czasie. Nie powinni mówić: «To jest gorsze od tamtego», bo każda rzecz ujawni swą wartość w stosownym czasie. Mówię wam więc teraz, żebyście się radowali i błogosławili Mnie, waszego Boga. Kocham was wszystkich! Bądź jedno ze Mną, rozpoznaj Mnie i idź za Mną.

– Tak, Panie.

 

21.06.88

– Panie?

– Jestem. Módl się o Odnowę Mojego Kościoła. Módl się za te dusze, które sprzeciwiają się Piotrowi. Módl się za tych, którzy usiłują doprowadzić Piotra do milczenia. Teraz dni są policzone. Moją Duszę napełnia smutek, Moje Najświętsze Serce przepełnione jest goryczą. Moja dusza pragnie, by uświadomili sobie swój Błąd. Ci, którzy sprzeciwiają się Piotrowi, przeciwstawiają się Mojemu Kościołowi, sprzeciwiają się Mojemu Prawu, sprzeciwiają się Mnie, swemu Panu i Bogu. Potępiając Piotra-Moich-Baranków, potępiają Moje Prawo.906 Zaślepieni samą Próżnością, nie zdają już sobie sprawy z tego, że potępiając Piotra, nie idą za Prawem, lecz stają się sędziami Mego własnego Prawa! O, posłuchajcie, co Duch mówi do Kościoła!

Powróć, powróć, umiłowany,907 to Ja, Pan, wybrałem Piotra, Piotra, noszącego dziś imię Jana Pawła II. Mówię ci, umiłowany, wybrało go Moje Najświętsze Serce. Powróć. Pojednaj się ze względu na Moją Miłość, umiłowany. Ja, Pan, wybaczę ci twoje grzechy i oczyszczę cię. POWRÓĆ!

Powróćcie wszyscy do Piotra, bo wybrałem go Ja, wasz Bóg. To Ja udzieliłem mu języka ucznia i dzięki Mnie jest on zdolny odpowiadać wyczerpanym. O stworzenie! Czy nie ma już w tobie mądrości? Stworzenia! Choć nie potraficie docenić Nieskończonej Miłości, którą mam do was, to jednak odpowiadam wszystkim, wzywającym Mnie. Jestem z wami, gdy doznajecie udręczenia. Ja jestem waszym Schronieniem.

Ja, Pan, dodaję dziś jeszcze jedno przykazanie. Napisz: «Ugnijcie się! Ugnijcie się, abyście mogli pojednać się i zjednoczyć. Uniżcie się, aby się zjednoczyć.» Dziecko...

– Tak, Panie?

– Daję ci Mój Pokój. Bądź posłuszna, pozwalając Mi posługiwać się tobą tak, jak tego pragnę. Zaufaj Mi. Jesteś w Rękach twego Ojca.

– Panie, stale podążam za Tobą i moja dusza, całkowicie ufając Tobie, jest spokojna, jak dziecko ze swą matką. Chcę Ci być posłuszna jak dziecko.

– Pamiętaj o Mojej Obecności, jestem z tobą. My?

– My?

– Tak, Panie. Tak, Najświętsza Maryjo.

 

29.06.88

– Panie?

– Jestem. Kwiecie, ta Miłość, którą mam do całej ludzkości, nigdy nie została prawdziwie zrozumiana. Cierpię z tego powodu! Głęboko z tego powodu cierpię. Najdroższa duszo, daj Mi wytchnienie, daj Mi odpoczynek, kochając Mnie.

– O, Panie, gdybym tak mogła ulżyć Twym cierpieniom, dzieląc je. Pozwól mi to uczynić! Posługuj się mną, posługuj się każdą moją cząstką. Naucz mnie kochać Cię nieskończenie.

– Kocham cię, Vassulo Mojego Najświętszego Serca. Wszystko dzielimy. Zrozum dobrze, że dzielisz Mój Krzyż, dzielisz Moją Mękę, o Vassulo! Krew tryska strumieniami z Mego Ciała. Jestem ponownie krzyżowany przez Moich, przez odstępstwo w samym Sanktuarium Mego Kościoła, przez kardynałów, biskupów, kapłanów. Najbliżsi przyjaciele Mnie zdradzają. Wielu Mnie opuściło, wielu Mnie ubiczowało. Przebili Mnie najbliżsi przyjaciele. Cierpię i znoszę drugą Mękę.

– Mój Panie...

– Kochaj Mnie, kochaj Mnie. Obym mógł wypowiedzieć te same słowa, które powiedział ci twój anioł stróż: «Żaden człowiek nigdy nie kochał swego anioła bardziej niż ty.» Maleńka, obym mógł pewnego dnia powiedzieć ci: Żaden człowiek w twojej epoce nie kochał Mnie tak jak ty.

 

30.06.88

Biskup Lefebvre konsekruje dziś biskupów. Cały dzień mój duch był bardzo przygnębiony.907a

 

Rodos, 3.07.88

– Mój Panie?

– Pokój z tobą, dziecko, Mój Kościół ożyje, ale przed tą odnową, będzie jeszcze bardziej cierpieć.908 Znajduje się na początku Swych Utrapień.909 Spójrz, zobacz Mój kielich Sprawiedliwości.

Zobaczyłam wspaniały złoty kielich, przyozdobiony drogocennymi kamieniami. Był wypełniony po brzegi. Gdyby go lekko poruszyć, z pewnością by się przelał.

– Zobacz, jak jest wypełniony! Prawie się przelewa. Uważajcie! Bowiem gdy wyleje się Moja Sprawiedliwość, spadnie ona na was, stworzenie, ukazując od dawna przepowiadaną klątwę.910 Zostaniecie pogrążeni w ciemnościach. Przyjdę do was nieoczekiwanie, jak złodziej.911 Dałem wam ostrzeżenia, dałem wam znaki, abyście czuwali, lecz wy je odrzucacie. Nie chcecie rozpoznać Końca Czasów i cokolwiek robię, próbując was uprzedzić, wasza niewiara we Mnie jest zupełna. Moje ostrzeżenie będzie jak Oczyszczenie, aby was nawrócić. Dokona się w porywie wielkiej litości. Biada tobie, stworzenie! Biada wam, niedowierzający, którzy wzmożecie waszą niewiarę i jeszcze bardziej zwrócicie się przeciwko Mnie.912 Wasz duch ogarnięty ciemnością zostanie porwany jak prądem przez samą Ciemność.913

Stworzenia! Jak wielką mam litość nad wami! Jak bardzo cierpię, widząc was straconych na zawsze! Moje dzieci, którym dałem Moje Tchnienie, aby was podnieść do życia, poświęcając was, zanim jeszcze się urodziłyście.914 Powróćcie do Mnie! Moje Serce rozdziera się widząc, ilu z was zostanie porwanych przez ten prąd w zupełną ciemność i ku wiecznemu potępieniu! Stworzenia, choć wasze grzechy są czerwone jak szkarłat, ciągle tak samo pragnę wam je wybaczyć.915 Przyjdźcie, przyjdźcie do Mnie, powróćcie do Mnie, waszego Ojca. Przyjmę was i potraktuję z tysiąc razy większym uczuciem niż ojciec syna marnotrawnego.916 Powróćcie do Mnie, zanim wyleje się Mój Kielich. Powróćcie, nim Moja Sprawiedliwość powieje nad wami, wywołując niezliczone obrzmienia i wysuszając was oraz wszystko, co żyje wokół was. Będziecie chcieli oddychać, ale wdychać będziecie tylko wysuszający wiatr, który będzie was palił wewnętrznie, zamieniając was w żywe pochodnie!

Stworzenia, zrozumcie, jak ta Godzina stała się bliska. Dziś widzicie jeszcze drzewa w kwiatach, lecz jutro nie pozostanie z nich ani jedno. Zostaniecie okryci oparami szatana, śmiertelnym całunem. O, zrozumcie więc, że te nieszczęścia i klęski ściągacie na siebie przez wasze złe czyny, odstępstwo i bunt przeciwko Mnie! Nawróćcie się teraz, gdy jest jeszcze czas, nawróćcie się teraz! Jestem gotowy wam wybaczyć.

Vassulo, pozwól Mi posługiwać się tobą.

– Tak, Panie. Niech wszystko dzieje się zgodnie z Twoją Wolą.

– Spraw Mi przyjemność, bądź posłuszna Mnie, swojemu Panu. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Najświętsze Serce daje ci Mój Pokój.

 

Rodos, 11.07.88

– O córko, Ja, Pan, kocham cię. Pójdź, ofiaruj Mi to, co masz, nawet twą niegodziwość, a Ja przemienię ją w dobro. Ja, Pan, jestem Bogiem i każda ofiarowana Mi rzecz może zostać przemieniona Moją Boskością. Oczyszczam najmniejszy czyn, wszystko mogę przemienić Moją Czystością. Vassulo, częściej szukaj samotności, przychodź do Mnie, choćby tylko na krótką chwilę.

 


869 Pan zaakcentował to zdanie bardziej niż kiedykolwiek.

870 Por. J 7, 37-39. (Przyp. red.)

871 Por. J 4, 1-42. (Przyp. red.)

872 Jezus przerwał, potem popatrzył na mnie.

873 Tu nastąpiła krótka przerwa.

874 Tym razem odmówiłam trzy modlitwy oraz cały Różaniec.

875 Po grecku «Baba» znaczy «Abba».

876 Trzeba starać się sprawiać radość Jezusowi i Najświętszej Pannie, odmawiając – przez posłuszeństwo Ich Woli – Różaniec Święty.

877 Sądzą, że to nie Pan powiedział o uczeniu się Różańca Świętego.

878 Por. J 7, 14-53; J 9, 1-41. (Przyp. red.)

879 To znaczy stwierdzić, że te zapiski nie pochodzą od Boga, bo zawierają wiele rzeczy sprzecznych z ich przyzwyczajeniami.

880 Iz 65, 1.

881 Dwa dni temu, w nocy, Jezus wyszeptał mi do ucha, że powinnam przeczytać w Piśmie świętym dwa Listy do Tymoteusza.

881a Por. Leon XIII, Enc. Divinum illud munus: „Jeśli więc ktoś uchybi wobec tego Ducha prawdy ze słabości lub niewiedzy, będzie miał być może jakąś podstawę do usprawiedliwienia przed Bogiem, kto zaś przez złośliwość sprzeciwia się prawdzie i odwraca się od niej, ten najciężej grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Wzmogło się to w naszych dniach tak dalece, że wydają się nadchodzić najgorsze czasy przepowiedziane przez Pawła, kiedy ludzie oślepieni najsprawiedliwszym Bożym sądem będą brali fałsz za prawdę a księciu tego świata, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, będą wierzyli jak nauczycielowi prawdy: Podda ich Pan działaniu błędu, by wierzyli kłamstwu (Tes 2, 10). W tych ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary oddając się duchom błędu i naukom demonów (1 Tym 4, 1)”. (Przyp. A.Sz.)

882 Fałszywa zapowiedź ogromnego znaku, który się nie ukazał.

883 Analogiczna sytuacja ma miejsce w Polsce. Istnieje tu wiele fałszywych objawień, mających na celu doprowadzić do zamętu, uniemożliwić bądź utrudnić rozeznanie Prawdy lub wywołać odrzucenie z góry wszelkich przesłań, w tym – prawdziwych. Przykładem mogą być rzekome objawienia w Oławie. Oława to centralne miejsce fałszywych objawień w Polsce, przez wiele lat ściśle związane z propagowaniem orędzi Małego Kamyka i jego misji. Mały Kamyk to świecki wizjoner ogłaszający się następcą św. Piotra i obecnego Papieża. Mieszka w Australii, działa zaś na całym świecie poprzez sieć zaprzyjaźnionych fałszywych wizjonerów propagujących jego misję. Zakłada on na całym świecie struktury własnego kościoła, znane pod nazwą Domów Modlitwy św. Szarbela. W tych domach i wspólnotach propaguje się pobożność, którą cechuje wypaczenie tradycyjnych jej form oraz kierunków. Centralne miejsce zajmuje w niej Mały Kamyk – którego prototypem jest Chrystus (jego słowo się głosi i przyjmuje z niepisaną pieczęcią nieomylności, on jest ponad prawem Bożym, zawiera rzekome małżeństwa mistyczne z licznymi kobietami, z których rodzą się dzieci itd.). Drugą kluczową postacią w pobożności zwolenników Małego Kamyka jest św. Szarbel. Jego prototypem jest Maryja (jemu poświęcone są pierwsze soboty miesiąca, jego życie należy rozważać, jego szkaplerz posiada wielką moc, on jest wzorem wszelkich cnót itd.). Innym przykładem fałszywych proroków są wizjonerzy-satelity objawień oławskich, np. w Okoninie (przesłania odpisane są w obszernych fragmentach z orędzi medziugorskich); rzekome objawienia w Chotyńcu (przesłania w większości odpisane z książki Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej oraz z rzekomych orędzi Katarzyny Szymon); rzekome objawienia w Wykrocie (przesłania odpisane m. in. z książki Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej) oraz w Rudzie k. Sieradza ściśle związanej z Małym Kamykiem. Obszerne i udokumentowane informacje zawarte są w artykułach dotyczących rozeznawania, które ukazały się w piśmie Vox Domini nr 1/95, 2/95, 3/95, 4/95, 5/95, 6/95, 7/95, 8/95, 9/95. Za granicą do objawień małpujących prawdziwe objawienia należy Dozulé we Francji (upodobnione do wizji św. Faustyny) oraz J.N.S.R. (oparte na przesłaniach Vassuli) (Przyp. tłum.)

884 Por. Mt 13, 24-30. (Przyp. red.)

885 J 10, 11-16. (Przyp. red.)

886 Ap 2, 7. (Przyp. red.)

887 Ap 12, 3nn. (Przyp. red.)

888 Pan był bardzo… nie znajduję słów… Określenie smutny nie jest dość mocne.

889 Wielu widzi w Eucharystii Świętej jedynie rytuał przekazany przez tradycję i nic więcej. Obrażają przez to Boga.

890 Por. Mt 7, 15-20. (Przyp. red.)

891 Bóg okazywał zdumienie z powodu naszej głupoty.

892 Zob. Orędzie z 16 maja 1988.

893 Por. 2 Tm 4, 2. Jezus poprosił mnie o otwarcie Biblii i o napisanie tego fragmentu.

894 Por. 2 Tm 4, 3-5.

895 «Zdradzili» – Jezus powiedział z wielką goryczą.

896 Jezus dał mi tu do zrozumienia, że legion aniołów, o którym mówił pod koniec poprzedniego Orędzia, to kapłani kierowani przez Maryję w Kapłańskim Ruchu Maryjnym.

897 Kościoła Jezusa Chrystusa a także Najświętszej Panny.

898 Por. Rz 12, 14-21. (Przyp. red.)

899 Tymi Tajemnicami są też sakramenty ustanowione przez Chrystusa. (Przyp. red.)

900 Por. Mt 5, 3. (Przyp. red.)

901 Por. Iz 29, 14. (Przyp. red.)

902 Por. Łk 1, 51-52. (Przyp. red.)

903 Chodzi o wytrwanie w próbowaniu odmawiania jak najlepiej Różańca Świętego.

904 Chodzi prawdopodobnie o Kapłański Ruch Maryjny oraz o kierującego tym ruchem jego założyciela, ks. Stefano Gobbiego. Jezus mówił w Orędziu z dnia 7.06.88: Przyciągnę zupełnie Moich «aniołów» (zgodnie z wyjaśnieniem Vassuli: kapłanów należących do tego Ruchu) do wnętrza Mojego Serca, aby widzieli i odczuli Moje Rany. (Przyp. red.)

905 Kiedy Pan poprosił mnie o nauczenie się Różańca Świętego, zwróciłam się do dawnej sąsiadki, katoliczki, aby mnie tego nauczyła. Zgodziła się. Potem zaznajomiła mnie z Kapłańskim Ruchem Maryjnym.

906 Por. Łk 10, 16. (Przyp. red.)

907 Arcybiskup M. Lefebvre.

907a Naraził się tym na ekskomunikę na mocy kanonu 1382 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

908 Jeszcze bardziej niż cierpi obecnie.

909 Por. Dn 12, 1-4. (Przyp. red.)

910 Por. Za 5, 1n. (Przyp. red.)

911 Por. 2 P 3, 10. (Przyp. red.)

912 Por. Ap 16, 9.11.21. (Przyp. red.)

913 Bóg powiedział to z wielkim smutkiem i cierpieniem.

914 Zanim człowiek się urodzi, już jest powołany, czyli poświęcony do różnych zadań, np. Izajasz i Jeremiasz zostali w łonie matki poświęceni na proroków (por. Syr 49, 7; Iz 49, 1; Jr 1, 5; Ga 1, 15). Według odwiecznego planu Bożego, człowiek jeszcze przed zaistnieniem już jest powołany do tego, aby stał się święty i nieskalany, aby był przybranym dzieckiem Bożym przez Jezusa Chrystusa (por. Ef 1, 2-4). Przez fakt bezpośredniego stworzenia duszy ludzkiej, każdy człowiek należy do Boga, jest Mu „poświęcony” jeszcze przed narodzeniem, do Niego ma wracać. To „poświęcenie” nie jest jednak równoznaczne z uwolnieniem od grzechu pierworodnego w sakramencie chrztu. (Przyp. red.)

915 Por. Iz 1, 18. (Przyp. red.)

916 Por. Łk 15, 11-32. (Przyp. red.)