14 stycznia 2014

 

– Jak mogę Ci się odwdzięczyć za wszystko, co uczyniłeś dla mnie?

 

– Kwiecie, jako umiłowanej córce Boga pozwoliłem ci wzrastać we Mnie, abym Ja mógł żyć w twoim sercu i sprawić, że ty dojrzejesz we Mnie! Uczyniłem to, by pokazać temu pokoleniu i przyszłym pokoleniom, które nadejdą, Moją Dobroć i Miłosierdzie, jak niezwykle bogaty jestem w Łaskę.

 

– Niech Twoja hojność rozciągnie się na wszystko, co żyje. Mogłabym mówić o wiele więcej, a i tak to by było zbyt mało!

 

– Bądź jak ogień, płonący miłością do Mego ludu, córko, Ja dam tobie wystarczającą siłę do uwielbienia Mnie. Moje Dzieło w tobie jeszcze się nie zakończyło, w Moich Orędziach wciąż mam do ułożenia dla tego pokolenia wdzięczne melodie, prorockie mowy i bizantyjskie nauki.

 

Ty jesteś dziedziczką tych Orędzi, więc nikt nie ma prawa cię odrzucać. Mówię ci, że ci, którzy prorokują przeciwko tobie, będą mieli swój udział w Sprawiedliwości na Moim Sądzie. Jeśli nie będą słuchać i zważać na słowa Moich proroków, których posyłaniem do was nigdy się nie znużyłem, postąpię z nimi surowo i według tego, na co zasługują! Moje Słowa, Vassulo, powinny być potraktowane poważnie przez tych, którzy wymyślają kłamstwa! Ich zęby są włóczniami i strzałami, ich język – ostrym mieczem! Moja Vassulo, ujrzałem, z jaką niewdzięcznością niektórzy z nich cię traktują, zapominając, że w obecności Moich Aniołów Ja, Bóg, śpiewałem tobie, namaściłem cię i ukształtowałem. Upiększyłem twą duszę Mądrością i Pouczeniem, byś troszczyła się o Moje sprawy. Błogosławiony, kto Mnie słucha.

 

Zgromadź Moich wiernych, córko, i niechaj zostaną poznane wszystkie Moje Słowa, jakie napisałaś ze Mną! Widzisz? Nadszedł czas, by ujawnić Moje Słowa. Pójdź, kocham cię, córko, kochaj Mnie i nadal oznajmiaj Moje Słowa wszystkim narodom – Jahwe jest Moje Imię. Ja, Bóg, nigdy cię nie zawiodę.

 

 

17 lutego 2014

 

– Panie, co więcej można uczynić? Wszystko idzie coraz gorzej!

 

– Ach, Vassulo! Idziesz po śladach Moich, Mojej Męki. Wielu Moich pasterzy to więźniowie własnego ciała. Zasmucają Mnie ci, którzy głoszą bez wiary i szczerości. Skupiają się wyłącznie na utrudnianiu życia Mojej wysłanniczce. Nawet wtedy, gdy Moje Dzieła dzięki tobie włożyły im ręce dobre owoce, oni dalej tupią nogami i mają w umyśle tylko jedno: aby cię odrzucić. Jednak cokolwiek robią, znoś z miłości do Mnie pokornie i cierpliwie, ze słodyczą i z miłością tę drogę, jaką dla ciebie wytyczyłem. Łaska została ci udzielona na miarę Mojego daru dla ciebie.

 

Zawsze się módl, Moje dziecko, i bądź świadkiem miłości. Módl się, aby wzrastała twoja miłość i napełniaj swoje dłonie obfitymi owocami. Kiedy wymawiasz Moje Słowa, mów bez lęku. Widzisz? Moje Słowo jest wierne. Powiedziałem ci, że Moja obecność będzie zawsze wszechobecna i że wielu, słuchających ciebie, ujrzy także Mnie. Moje dziecko, Ja, Jezus, będę nadal ukazywał się poprzez ciebie!

 

Błogosławię wszystkich, którzy pracują z tobą. Błogosławię, błogosławię ich za miłość i wierność dla tego Dzieła. Niegodziwość i zepsucie tego pokolenia powiększy Mój gniew i Sprawiedliwość ukaże się poprzez Ogień, zapalając miasta, ulice, zamieniając je w zgliszcza, symbolizujące wyniszczenie ich dusz!

 

Oczyszczę to pokolenie tylko Ogniem. Zaparli się Mnie. Zaprzeczyli Mojemu istnieniu, odrzucili Moje Prawo. Idź więc, Moje dziecko, i dawaj świadectwo wobec tego zbuntowanego pokolenia.

 

Błogosławię cię w ogromie miłości, jaką ciebie darzę.... IC

 

Tak, jestem Jezusem...

 

 

8 kwietnia 2014

 

– Ja Jestem. Mój plan w odniesieniu do ciebie – polegający na szerzeniu Mojego Królestwa i Jedności Kościoła – będzie realizowany z błogosławieństwami. Błogosławieństwa cię umocnią, Moje dziecko.

 

Jeśli ludzie odrzucili wysłuchanie Moich ostrzeżeń, odrzucili słuchanie, nie unikną kary. Niektórzy z nich bagatelizują Moje Orędzia, nie cenią ciebie ani bogactwa świateł, płynącego z Naszego związku, lekceważą boską przemianę, jaka się dokonała w twojej duszy.

 

Mój Kościół musi być odnowiony. Jeśli ktoś pyta: „w jaki sposób odnowiony?” Ja odpowiadam: On musi zostać ponownie odnowiony przez kontemplacyjne nauczanie, które poucza duszę o boskich bogactwach mistycznego poznania. Kontemplowanie w pełni Mojej Boskości wprowadzi duszę do komnaty Zaślubin, w której Ja, Małżonek, ukryty, zasłaniający Moją Boskość i Mój Majestat, będę na nią czekał. Pozwolę duszy czystej unieść tę olśniewającą zasłonę i odkryć Mój Majestat i Moją Boskość. Kościół przestał dziś nauczać, w jaki sposób dusza może dojść do tego przemieniającego związku ze Mną, waszym Bogiem, dlatego będzie wam trudno Mnie posiąść i dojść do poznania Mnie. Moje dziecko, czy dusza może żyć bez Mojego zjednoczenia się z nią? Nie. Oto dlaczego, Moja uczennico, Moje Orędzia dają życie. I jest to jedna z przyczyn, dla których szatan, zaniepokojony, wprowadza w błąd wielu, aby się ciebie bali i potępiali cię.

 

Powiedz im, że Mój Duch ucieka przed językiem kłamliwym, przed rękoma, które przelewają krew niewinną, przed sercem, jakie knuje złośliwe spiski, przed tym, kto śpieszy się, by czynić zło, przed świadkiem fałszywym, który kłamie przy każdym oddechu, przed człowiekiem, który sieje niezgodę pośród braci i – dodałbym – przed tymi, których przyjemnością jest czynienie zła. Reformowanie i odnawianie Mojego Kościoła to przeciwstawianie się demonowi, który chce Kościoła sprowadzonego do stanu pustyni!

 

A co do twoich kapłanów[1], którzy rozpaczliwie potrzebują przemiany, nie obchodzi Mnie, że okadzają Moje ikony, Ja bowiem potrzebuję kadzidła ich serc! Noszą Moje Imię, jednak wcale Mnie nie znają jako Boga żyjącego. Dałem im znaki, aby zdjąć ich śmiertelny całun, ale, Moja siostro, nikt nie okazał skruchy. Będę nadal ich[2] oczyszczał, aby ich przygotować do rozpoznania Mnie poprzez doświadczenia. Niemoralność seksualna to grzech przeciw ciału, które jest świątynią Ducha Świętego, lecz dziś, twój naród, tak jak i inne narody, stał się siedzibą nierządnic. Mam kapłanów, którzy boją się ogłosić, że to jest grzech i posługują się kompromisem. To godzina szatana. Moje Orędzia ogłaszają Prawdę o wyrzeczeniu, które powinno być praktykowane. Dla wielu trudne jest przyjęcie Mojego Krzyża, dlatego wyrozumiale godzą się na kompromisy. Jakim sposobem zmienią się po śmierci? Jak mogę wzmocnić w nich Moją Miłość, skoro ich serca stwardniały? Jak to się dzieje, że ich serca są oddalone od Mądrości Bożej, znanej z tego, że czyni cuda i może objawić się w każdym, kogo Bóg wybierze, zmieniając i przemieniając ich dusze, aby się stały gorliwe w swoim uniżeniu, królewskie w swoim ubóstwie, przenikające łagodnym spojrzeniem?

 

Umarłaś dla siebie, dlatego Moja Miłość wzniosła cię, aby cię uczynić Moją posłanniczką, ewangelizującą i pouczającą tych, którzy mają uszy i chcą słuchać, czy jednak ktoś to zauważył? A to, że Moja Obecność jest przy tobie i że Moje Światło jest na tobie, okrywając ciebie i twoje otoczenie? Moje czyste Światło tryska, rozszerza się, poucza i nawraca. Wielu z nich słyszy o Mojej Miłości, kiedy im czytasz Moje Orędzia, wielu dostrzega, że Moje Słowa są Źródłem Życia. I przebudzili się i zapragnęli dowiedzieć się więcej o Moich najwznioślejszych tajemnicach i o Mojej Boskiej Miłości, o Mojej Łagodności, o wszystkim, co jest ukryte w Moich głębinach. Czy ktokolwiek coś zrozumiał, skoro dziś Mój Kościół zintelektualizował te tajemnice, jakie pragnę ujawnić w tych dniach w słowach prostych i jasnych poprzez to narzędzie, jakie wybrałem? Śmiertelny strach czai się już za rogiem i Moi Aniołowie drżą z lęku, spoglądając na Wszechmogącego, który w Swoim gniewie pozwoli Swojej Ręce opaść na to złe pokolenie.

 

Płaczę krwawymi łzami, kiedy widzę, jak – nie zważając na Moje dawane wam wszystkim wyraźne znaki – Moi pasterze nadal przeganiają tych, których Ja wysyłam i jak szydzą z arogancją z Dzieł Moich Rąk. Pozostają głusi na Moje Apele, głusi na Moje wołania, ale wkrótce, tak to jest wasze wkrótce, ziemię ogarną płomienie, jak w czasie Sodomy i Gomory, które zniszczył Mój Ojciec, a potem ukażę Moją Chwałę poprzez Dom na Wschodzie[3]. Dałem temu Domowi Stróża Archanioła[4], aby doprowadził ten Dom do bycia przykładem Mojej Świętości.

 

Niegdyś, w przeszłości, ten Dom był jak zagubiona owca. Jego pasterze byli zhańbieni, potępieni, wielu poniosło śmierć. Wielkie zniszczenie dotknęło ten Dom i jego mieszkańców. Wybrałem ten naród, aby – namaszczony przeze Mnie – otoczył Mnie chwałą. Moja Ręka będzie z nim zawsze. Wszyscy zadrżą, on bowiem będzie odbijał Moją Światłość. Ciemność lęka się Mojej Jasności. O, tak! Ja pobłogosławiłem ten naród, aby już nie upadał i aby nie stał się ponownie niewolnikiem niemoralnych pasji, które pochodzą od demonów. W tym Domu zapobiegnę naśladowaniu narodów w ich złych zwyczajach. Doprowadzę go do postępowania ze Mną w prawości i cnocie, do szanowania życia, o tak! Poprowadzę ten Dom ścieżką Moich Przykazań. I nie, nie pozwolę ci[5] oddalić się od Moich Przykazań.

 

Strzeż Moich obietnic w twoim sercu. Utkwij swe spojrzenie w Niebie, gdyż Ja, Bóg, jestem twoim poręczycielem. Miej Mój pokój, Moja Vassulo, i mocno się Mnie trzymaj. Daj Mi pierwsze miejsce. Błogosławię cię, dziecko. IC

 

 

27 kwietnia 2014

 

– Daję ci Mój pokój. Zrodzona ze Mnie, posłuchaj Moich Słów i zapisz je:

 

Otwarłem Niebieskie Wrota Mojego Miłosierdzia, Mojego Współczucia i Mojej Miłości, aby je rozszerzyć na to pokolenie. Z łagodnością i czułością podszedłem do nich, oczyszczając ich odnawiającą wodą ze Źródła dającego nowe Życie i odnawiając ich Moim Świętym Duchem. Z wielką hojnością wylałem namaszczające łaski dla przemiany zatwardziałych serc w serca z ciała. Oto są znaki poprzedzające, jakie daję wam wszystkim, przed Dniem Mojego Powrotu.

 

Wybrałem dusze, aby się stały apostołami, apostołami tego Końca Czasów, ukształtowałem je, by się stały wojownikami w tej duchowej walce czasu waszego odstępstwa... Po namaszczeniu ich udzieliłem im władzy głoszenia i przypominania światu Mojego Słowa, tak! Powtórzyłem na nowo Moje Słowo z ogniem w ich ustach. Pozwoliłem im w Moje Imię przeganiać demony i kiedy oni wyciągną ręce nad chorymi, ci odzyskają zdrowie.

 

Jestem tu Ja, twój Bóg i twoje wszystko, rozmawiając bezpośrednio z tobą jako Święty Towarzysz i jako Ojciec ze Swoim dzieckiem. Nie odwróciłem od was wszystkich Mojego Spojrzenia, lecz w Moim Współczuciu pochyliłem się nad wami, aby z czułością was objąć tak jak matka niemowlę.[6] Jak strumyk płynący przez ogród[7], tak Mój Duch został wysłany, aby nawodnić tę wysuszoną ziemię. Czy nie powiedziałem, że przyjdę pewnego dnia, kiedy ziemia będzie pogrążona w ciemności, z Moim Duchem, aby zabłysnął nad wami, wysyłając wszędzie Światło. Czy nie powiedziałem, że wyleję naukę jak proroctwo, pouczając Mój Lud raz jeszcze i sprawiając, że rozbłyśnie wszędzie karność jako dziedzictwo dla wszystkich przyszłych pokoleń, podnosząc w ten sposób uczniów, którzy będą pośród was?[8] Powiedzcie Mi, czy naprawdę pojęliście, co oznacza „Prawdziwe Życie”? Czy zrozumieliście, dlaczego wybrałem dla Mojego Dzieła tytuł „Prawdziwe Życie w Bogu”? Uczyniłem to dlatego, że to Orędzie stanie się bardziej rozległe niż morze, bo jest darem Mądrości i dzięki pouczeniom Mądrości odrodzicie się, aby wasze dusze przyłączyły się do Prawdziwego Życia. Ono doprowadzi was do życia we Mnie, we Mnie – Chrystusie. Tak, Duch Święty, który jest dawcą Życia wskrzesi was z duchowej śmierci, dając wam Prawdziwe zmartwychwstanie we Mnie, waszym Bogu! Będziecie poruszać w homiliach Mój Szlachetny Temat, jak poemat, łagodząc języki tych, którzy będą go ogłaszać. Ich wargi, wilgotne od łaski, staną się błogosławieństwem dla Mojego stada.

 

Córko, ogłaszaj Moje słowa i nie lękaj się. U twego boku Ja Jestem. Uniosę cię ponad wszystkimi prześladowcami, tak jak ci to ukazałem w wizji[9]. Ja Pan nie jestem tylko twoim Zbawicielem i Bogiem, lecz również twoim Towarzyszem, Przyjacielem i Bratem, twoim Ojcem, wszystkim! Teraz chodź, córko, wesprzyj się na Mnie. IC

 

Ja, Jezus, kocham cię!

 

 

29 lipca 2014

 

– Gdy cisza śmierci okrywała wszystko, zaciemniając tę ziemię, z Nieba, z królewskiego tronu zstąpiło Twoje wszechmocne Słowo, by podnieść jeszcze raz lud święty.[10]

 

Wielu będzie takich, którzy w przeszłości wymazali Twoje Imię, a odbudują Twój Dom, który legł w gruzach i wzniosą Twoje Imię na sztandarach jako Świętego Świętych.

 

– Moja miłości, tak, Moje Imię będzie wzniesione wysoko jako Święte. Oni[11] pamiętają jeszcze swe złe postępowanie, to że zasłużenie cierpieli za swoje zbrodnie oraz to, że Ja, Bóg, wiedziałem, co zrobią. Posłuchaj Mnie: ten sam czyn, którym zemściłem się za ich postępowanie, ta sama kara uderzy w niedowierzający naród twego czasu. Zstąpiłem w serce kraju, niegdyś skazanego na zagładę. Nie dziw się. Czy nie przepowiedziałem, że zrealizuję w niej[12] Moje plany? Uczynienie z nędzarza świętego to dla Mojej Mocy drobiazg. Znany jestem z tego, że czynię wszystko nowe.[13] Mam Moc, dzięki której Moje błogosławieństwo powoduje rozkwit.

 

Pozwól Mi, abym mówił przez twoje usta i nie bój się. Lo tedhal.

 

Moje wspaniałe dzieła w tym kraju[14] nie zostały jeszcze dokonane. Mówię ci: Dam im Wiedzę, aby Moje Imię postawili tam, gdzie jest Ono odpychane. Jestem znany z tego, Vassiliki, że strącam władców i obalam trony, ludzi dumnych, bezbożne i zdeprawowane narody, które rozlewają plugastwo. Dziś słyszę od bezbożnych narodów: „Ja jestem bogiem i jestem samowystarczalny”. I z butą mierzą wzrokiem wiernych! Cóż uczynilibyście dziś beze Mnie, skoro napełniliście wszechświat śmiercią?

 

Powalę was na ziemię, gdzie leżą wszystkie trupy, ścigane przez grzechy. Mówię wam, człowiek, który nienawidzi Moje boskie Prawo, Moje nakazy i Moje przykazania, ale obłudnie pokazuje, że je przestrzega: pożałuje dnia, w którym się urodził.

 

Córko, przysiągłem w przeszłości, że wskrzeszę Moją córkę, Rosję, jako chwalebny naród i to czynię. To dopiero początek. Przyjdę, pośród burz i huraganów, a na każdym placu da się słyszeć lament: tego dnia wszyscy mieszkańcy świata, którzy teraz cieszą się swoim odstępstwem, będą opłakiwać swoich zmarłych. Błogosławieństwo dla każdego, kto we Mnie pokłada ufność. Córko, ciesz się Moją obecnością. IC

 

 

4 sierpnia 2014

 

– Mój kapłanie[15], nie wahaj się, idź po Śladach Moich Stóp. W ten sposób nie zagubisz się... Moja Obecność w twoim sercu przyniesie ci nie tylko entuzjazm, harmonię i radość, lecz o wiele więcej. Ona cię doprowadzi do odkrycia bogactw Mojej łaski. Odkryjesz wiele z Moich tajemnic: przebóstwienie ludzkiej natury. Ja mogę przemienić to, co dziś stanowi popiół[16] w naturę anielską, udoskonaloną na Moje podobieństwo, wzniosłą i przewyższającą wszelkie ziemskie piękno.

 

Posłuchaj Mnie: konary czerpią życie z winnego krzewu i jest to sok, który utrzymuje je przy życiu, aby wydały owoce. Widzisz? Teraz odżywiłem ciebie i innych, abyś wydała owoc. Wybrałem cię, ciebie, która byłaś jak proch, przemieniłem cię i uzdrowiłem, aby ci zapewnić owocowanie dla Mojej chwały. Byłaś osłabiona, ale Moja Mądrość udzieliła ci przywilejów koniecznych dla twojego wzrostu i oddania większej chwały Ojcu!

 

Misja, jaką powierzyłem w szczególności tobie, Vassulo, nie jest łatwa, jednak powiadam ci, Moje Serce bije z Miłości ku tobie, gdyż zauważyłem, jak w tej słabości i nędzy, wiarę złożyłaś całkowicie we Mnie. Ja nie potrzebuję doskonałości. To, czego potrzebuję, to serce łagodne, niepodzielone, skruszone i pełne dobrej woli. Dobra wola oznacza nie tylko radość z Mojej Obecności, ale pragnienie czynienia Mojej Woli, pragnienie stania się darem ofiarnym i poświęcenia samego siebie dla Mojego Kościoła. W zamian, będziesz się cieszyć i cieszysz się Moim Towarzystwem, które ci daje siłę do stawienia czoła twoim doświadczeniom. Ten Hymn Miłości dany wam wszystkim doprowadzi każdego do skruchy, poprzez duchową przemianę i do jedności ze Mną. Powrót do Mnie jest doskonałym spełnieniem, gdyż wtedy Ja będę posiadał ciebie, a ty posiądziesz Mnie!

 

Będę Oblubieńcem tej duszy, Świętym Towarzyszem radującym się w spokoju naszą głęboką i boską miłością. To będzie zapłata dla tej duszy za to, że Mi służyła. Ja, Jezus, jestem najsłodszym Małżonkiem, który zna tęsknotę Swej oblubienicy: oglądać Błogosławioną Wizję w Życiu wiecznym.

 

Jakże słusznie mówi Pismo: „Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.” (Ps 85,11-12). Ja zapewniam ci szczęście, udzielając ci namaszczonych darów takich, jakich ci nigdy nie zapewni żaden człowiek, Moja umiłowana. Moja mirro, Ja dokonam cudów, jakich tylko Ja, Bóg, mogę dokonać jednym Słowem. Adoruj Mnie, Mnie – twego Boga, gdyż Ja jestem twoim schronieniem. Poślę Moich aniołów, aby cię strzegli, dokądkolwiek pójdziesz w Moje Imię. Przypomnij Mojemu ludowi, że kiedy ktoś wzywa Mojego Imienia, Ja ocalam!

 

Vassulo, Ja, Jezus Chrystus, Syn Boga i Zbawiciel, błogosławię cię. IC

 

 

9 września 2014

 

– Jestem tutaj... teraz, z tobą. Ach, Vassulo, uzdrowiona przeze Mnie, udzielę ci obfitego pocieszenia. Szukaj Mnie dzień za dniem, a wtedy poznasz Moją Wolę. Zawszę będę tobą kierował... Kiedy będziesz Mnie naśladować, twoje światło zajaśnieje jak świt[17]. Każdy, kto we Mnie pokłada ufność, odziedziczy życie wieczne. Zaprawiaj zatem twoje kroki do kroczenia ze Mną. Złóż swoją duszę w Moje Ręce i powiedz swej duszy: „Pan Bóg jest moim zbawieniem”.

 

Bezbożne pokolenie, dziś nachyliłem Niebios i zstąpiłem, aby cię dosięgnąć i mówić z tobą, aby ożywić twoją wiarę. Pokorni usłyszeli Mnie i rozradowali się, a Moja niewymowna Miłość spoczęła na nich. Lecz do bezbożnika w głębi jego serca przemawia grzech[18]. Pokój nie jest tym, czego pragną, napełniają usta narodów fałszem. Bluźnią na Moich Oczach i podstępem kierują swoim ludem. Czy miałem zatem dalej milczeć?[19]

 

Moja Miłość została objawiona od samego Początku. Skończy się świat ze wszystkim, za czym goni[20], wszystko wkrótce się skończy. Czy jesteście gotowi Mnie przyjąć? Każdy z was będzie musiał odpowiedzieć na Moje pytania. Mnie, Sędziemu, będziecie musieli dać odpowiedź.

 

Jak powiedziałem przed chwilą, Vassulo, Moja Miłość została objawiona od samego Początku, ale nie dlatego, że spodziewałem się sprawiedliwości czy dobroci od człowieka, nie, wcale nie. Tylko przez wzgląd na Moje Miłosierdzie, Miłość i Współczucie, tylko z tego powodu, z żadnego innego, was zbawiłem, odnawiając was Świętym Duchem Łaski i czyniąc dziedzicami Mojego Królestwa!

 

Moje Wezwanie po dziś dzień rozprzestrzenia się tak, jak ci to kiedyś zapowiedziałem, pomimo pojękiwań oszczerców, pomimo przypominających trupy Kajfaszów, którzy cię okrążyli... Wzywam każdego z was, pokolenie, wzywam każdego z was na różne sposoby i, och, Ja wiem, co myślą Kajfasze. Nie unikną kary jako ci, którzy odmówili słuchania ostrzeżeń, które rozbrzmiały na ziemi niczym grom z Niebios!

 

Ach, Vassulo, troszcz się o Moje Sprawy z niezachwianą gorliwością. Przypominam twej duszy, by się nie lękała ani nie przejmowała nimi. Twoje świadectwo niech będzie czyste, uprzejme i jasne, tak aby się stało jawne, że wszyscy, którzy oczerniają cię, gdy prowadzisz Prawdziwe Życie we Mnie, mylą się w swych oskarżeniach, które podnoszą przeciw tobie. Wszystko wkrótce się skończy. Trwaj w czynieniu dobra. Bądź stała i owocna.

 

Ja, Bóg, jestem u twego boku i kocham cię. Kochaj Mnie. IC

 

 

17 listopada 2014

 

– Panie?

 

– Jestem z tobą zjednoczony, droga duszo! Tak, miłość jednoczy cię ze Mną. Wszystko, o co proszę Moje stworzenia, to miłość, aby Mnie kochały, a zdejmę z nich ciężar ich grzechów. Miłować to znosić burze, kiedy na ciebie przychodzą. Tą wytrwałością dowodzisz, że przychodzisz ode Mnie, Vassulo. Widziałaś, że dokonałaś tych wszystkich rzeczy, które wydawały się niemożliwe do osiągnięcia, a zatem uczyniła to Moja Ręka.

 

Jestem tu teraz, aby cię pocieszyć i na nowo zapewnić o Mojej Mocy. Moje Królestwo jest Mocą[21], a Ja działam posługując się słabością i ubóstwem! Przyszedłem do ciebie, ukazując ci Moje intencje, dzieląc z tobą Moje pragnienia. Nie chcę, byś myślała o Mnie jak o kimś, kto tylko się tobą posługuje, ale myśl o Mnie jak o swoim Zbawicielu, swoim Bogu, swoim wiernym Przyjacielu, którym kieruje niepohamowana miłość do ciebie. Przez ofiarowanie siebie ludziom ukazujesz Moją Dobroć, Moje Miłosierdzie i już samo to budzi w nich pragnienie oddawania chwały Mnie, twemu Bogu.

 

Nauczyłem cię, jak przepowiadać nie tylko Moje Orędzia, ale również Ewangelię, Moje Słowo. Wczoraj dałem ci zrozumieć, że powinnaś być ufna i zadowolona. I tak jak powiedziałem, wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć, zostanie ujawnione i przywołane w Dniu Sądu.

 

Ten Dzień będzie Moim Dniem: Dniem samego Boga... a zarzuty każdego języka, który cię oskarża, w Moim Dniu Sądu zostaną odparte. Ludzka pycha zostanie poniżona. I pamiętaj: twoja wiara i ufność będą twoją tarczą chroniącą przed rozżarzonymi strzałami złego, które wymierzone są w ciebie[22]: wierz Mi więc i ufaj Mi, ponieważ Ja mogę cię ochronić i osłonić przed Zwierzchnościami i Władzami, które wywołują ciemność na tym świecie, przed tą duchową armią zła.

 

Oddaj Mi chwałę, dzieląc płaszcz ze Mną. Ja cię poprowadzę ku rozpadlinom skalnym, ku dolinom, ku szczelinom, do dobrych ludzi i do złych ludzi, będziemy podróżować razem do narodów, które nigdy Mnie nie znały; do zanieczyszczonych krajów, gdzie praktykuje się prostytucję i występek, do krajów, gdzie wymieniają Mnie i sprzedają dla pożądliwości; chcę uleczyć ich niewierność. Chcę, aby poznali Mnie jako swojego Boga i Ojca. Nie będę zakrywał Mojego Oblicza, ukażę Je, a jeśli podniosą oczy, przebaczę im i uleczę. Dam im chleb zrozumienia.

 

– Moje serce jest gotowe, Boże[23], zamierzam pozostać w Tobie, a Ty we mnie. Tak, niech Twoja Chwała ukaże się nad ziemią, aby przynieść pokój i ocalić wszystkie Twe dzieci! Ostatnio jęczałam i żaliłam się z powodu moich oprawców, już nie będę, przynajmniej spróbuję! Wiem, że Ty jesteś wszechmocny, i dlatego zostawiam wszystkie sprawy w Twoich Rękach...

 

– Bez zastrzeżeń?

 

– Postaram się z Twoją pomocą nie wysuwać zastrzeżeń!

 

– Nie bądź zatem jak ci, którzy potykają się o własne słowa…

 

– Będę się starać!

 

– Nawet, gdybyś upadała wiele razy, Ja cię podniosę, bo masz dobre intencje. Nauczę cię, jak być silną. Gdy ukąsi cię wąż, będziesz zdolna powiedzieć: „uderzyli mnie, prawda? Ale nie jestem zraniona. Pobili mnie? Nic nie czuję. Oczernili mnie? I co z tego? Pozwólcie im. Kamienowali mnie, naprawdę? Kiedy? Nie odczułam bólu...”

 

Razem z tobą Ja będę podróżował. Zmęczona tyloma podróżami nigdy nie powiedziałaś: „Dość! Poddaję się!” Dlaczego?

 

– Bo Ty jesteś ze mną!

 

– Tak! I ponieważ znajdujesz swą siłę we Mnie. Ja ożywiam twoją siłę tak, że nigdy nie osłabniesz, by się poddać. Pozwól Mi zostać w twoim ogrodzie na zawsze.

 

– A Ty pozwól mi znaleźć schronienie w Tobie.

 

– Odpocznij we Mnie, twoim Bogu. Ja jestem schronieniem dla każdego. Każdy może przyjść do Mnie, by zrzucić ciężar swego serca na Mnie, a Ja pocieszę go i ochronię! Oto Ja Jestem jest z tobą, miej Mój Pokój. IC

 

 

25 listopada 2014

 

– Przyszłam z pośpiechem, aby posłuchać, do czego nasz Pan mnie wzywał…

 

– Pokój, Ja należę do Mojej umiłowanej i Moje pragnienie zwraca się ku tobie, droga duszo[24]. Powierzyłem ci Moje Winnice[25] i, gdy nadszedł poranek, ujrzałem, że wypuszczają pąki i ich kwiaty się otwierają. Wszystkie one są wyjątkowe i należą do Mnie, dlatego właśnie zamierzam prowadzić każdą do doskonałości.

 

Odkąd byłaś w łonie twej matki, miałem jedno pragnienie, jedną tęsknotę, aby rzucić cię narodom, wszystkim ludom, aby im przypomnieć o ich Księciu Pokoju i aby wezwać ich do powrotu, do powrotu do Mnie, do powrotu na Dziedzińce Jahwe, gdzie jest ich miejsce! Spiesz się zatem, Moja umiłowana, i wspólnie, Ja i ty, będziemy doglądać naszych Winnic, jak strażnik na wieży, i złapiemy lisy, które skradają się nocą, by pustoszyć Moje Winnice.[26]

 

Widzisz, jak przychodzę? Przychodzę do ciebie jako Źródło, które przywraca Winnicom urodzajność, jako Studnia Wody Żywej ze strumieniami Czystej Wody płynącymi z tego Serca,[27] ktokolwiek pije tę Wodę nigdy już nie będzie pragnął, gdyż ona się przemieni w jego wnętrzu w źródło wytryskające ku życiu wiecznemu.[28]

 

Przypomnij na nowo Mojemu Ludowi, że Pisma[29] to Ja, gdyż przychodzę z Wysoka, a Moje Słowo jest Wieczne.

 

Dlatego, Vassula, nie czekaj na ludzką aprobatę[30]. Ona nic dla mnie nie znaczy, ty też nie możesz polegać na ludzkim zatwierdzeniu. Wyznaczyłem przed tobą wielu świadków. Ty nie jesteś pierwszym świadkiem ani nie będziesz ostatnim. Wysłałem posłańców, którzy dali świadectwo Prawdzie, w Moim Imieniu. Oni wszyscy przybyli w ciemności dusz ludzkich jak lampa zapalona i błyszcząca. Nie bądź więc zaskoczona tym, że oni odrzucają cię w swoim niedowiarstwie. Wielu tak zwanych sprawiedliwych studiuje Pisma, a jednak gdy Ja staję w świetle przed nimi, oni Mnie nie rozpoznają. Jeśli odmawiają dania wiary, że Ja piszę w waszych Czasach, to jak mogą wierzyć Biblii?

 

Powiedziałem, że zanim przyjdzie wielki Dzień Pana, wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasza młodzież będzie miała sny i że nawet na najmniejszych wyleję Mojego Ducha. I ukażę cuda wysoko na niebie i znaki nisko na ziemi.[31]

 

– Dziękuję, Panie, za to, że wezwałeś mnie i mnie nie opuściłeś, lecz jesteś ze mną.

 

– Tak, aż do końca, który będzie początkiem. Ja żyję w tobie, jak ty żyjesz we Mnie. Daj poznać Moje Imię światu i nadal dawaj świadectwo, aby ludzie przyszli i poznali ogrom Miłości, jaką mam do nich.

 

Duch Prawdy będzie nadal prowadził ciebie i wielu innych, ku temu co ma nadejść. On rozświetli twoją drogę szafirami, a ludzie będą pytać: „Kim jest Ten, który się ukazuje jak promieniejące Słońce?” i rozpoznają Mojego Ducha. „Uwolnij mnie z sieci” – zawołają niektórzy; „Jahwe, mój Boże, ocal i uzdrów mnie” – będą błagać inni. Wtedy wszystkich ich wezwę, by spożywali owoc z Moich Winnic. Tam się nauczą, że Ja jestem ich Twierdzą, ich Skałą i ich Odkupicielem, Słowem, ich Bogiem, Jednym i Jedynym, który pokona zło.

 

Mój Duch, jak Słońce, oświeci wiele dusz, ukazując im ich winę, i to jak, w ich nędzy, grzechy zniekształciły ich dusze i jak stali się niegodni w Oczach Boga. On otworzy głębiny ich dusz, wypalając do korzeni wszystkie ich złe skłonności. Kiedy Mój Duch je oczyści, wtedy ujawnię im Moją Miłość i udzielę im mistycznej Mądrości, namaszczając ich łaskami i zjednoczę ich z Nami.

 

Mówię wam to uroczyście: jeśli człowiek Mi służy, nie powinien spoglądać za siebie, powinien podążać za Mną, gdziekolwiek jestem, dokądkolwiek idę i gdziekolwiek go prowadzę.

 

Kto Mnie odrzuca, kto zaprzecza Moim Słowom lub kto Mnie opuszcza z powodu trudności otrzyma zapłatę. Żyj w pokoju, córko. To ciebie pragnę. Tak, powiedziałem to kiedyś. Jestem gotów przyjść do ciebie. Miłość Mojej Mądrości sprawi, słusznie, że będziesz zdolna pozostać na Mojej służbie. Wszystkim wam ofiarowałem Mądrość i przenikliwość, abyście żyli dla Miłości i dzięki Mojemu Słowu przynieśli wolność tym wszystkim, którzy chętnie wysłuchają Mojego Głosu. Błogosławieni ci, którzy byli daleko ode Mnie, a jednak posłuchali Moich Przesłań. Mówię wam: pokój wam, którzy byliście daleko i pokój tym, którzy byli blisko.[32]

 

Błogosławię cię, córko. IC

 

 

8 grudnia 2014

 

– Daję ci Mój Pokój. (…) teraz posłuchaj:

 

Moja Vassulo, ten dar słyszenia Mnie i przebywania twego ducha na Moich Niebieskich Dziedzińcach, blisko Mego Tronu posiadasz dlatego, że posyłam cię do Mojego ludu z wszystkich narodów i wierzeń. Widzisz, to jest Moje ostatnie ostrzeżenie. Powiedziałem na Moich Niebieskich Dziedzińcach: „Ukażę się Mojemu ludowi w ten sposób i całe narody Mnie usłyszą za pośrednictwem wybranej przeze Mnie córki, córy Egiptu, ziemi, która Mnie karmiła... ziemi, która Mnie ochroniła od śmierci. Błogosławiony bądź Egipcie, Mój ludu, ziemio, którą zawsze będę kochał Moim Sercem.”

 

W Moim Planie byłem zdecydowany zbliżyć się do ciebie, córko, pocieszyć cię i pouczyć Mądrością. Rozradowałem się w tobie, nawet jeśli ty w dalszym ciągu nie rozumiesz, dlaczego, ucieszyłem się widząc cię w Moich Rękach. Powiedziałem: „Wytyczę dla niej drogę, drogę, która nie odbiegnie od Prawdy dla wspólnego dobra Mojego Ludu. Pouczę wiele osób tym mądrym sposobem, aby się nauczyli bezpośrednio z Moich Ust. Mój Głos zostanie usłyszany donośnie jak wodospady. Moja przyjaźń jest jak lecznicze zioła. Wielu otrzyma Moją pociechę. Pocieszę Mój lud. Dam im odczuć w tym życiu Moją Obecność i tak zapanuję nad Moim ludem i całymi narodami.”

 

Znałem, Moja Vassulo, doświadczenia, jakie będziesz musiała znieść dla Mojej Sprawy. Dlatego mówię ci, że Mój dar dla ciebie nigdy nie ustanie, a twoją zapłatą będzie to, że będziesz mogła Mnie wzywać w każdej chwili w ten sposób, a Ja zawsze ci odpowiem. To dar nie mający sobie równych pośród wszystkich, jakich wybrałem.

 

Odbędę wędrówkę z tobą przez tę pustynię. Pozwól Mi więc teraz kontynuować Mój Plan w tobie, pozwól Mi posługiwać się tobą jako Moim Echem, abym mógł, zanim gniew Mojego Ojca nie doprowadzi do rozpadu tej ziemi, nadal przypominać Mojemu ludowi,[33] że do nich należała królewska godność, tak od dnia, w którym wszystkich was stworzyłem.

 

Przestańcie wylewać swoją pogardę na Mnie, waszego Boga, okażcie skruchę i przemieńcie wasze serca, stworzenia. Nie przychodźcie do Mnie tylko wtedy, gdy spadają na was klęski i trudności. Wznieście do Mnie wasze serca, a Ja je uleczę! Ach, córko, radości Mojego Serca, bądź jedno ze Mną!

 

– Moje usta nigdy nie ustaną w uwielbianiu Ciebie i w tęsknocie za Tobą.

 

– Ja jestem twoim pewnym Schronieniem, umiłowana, uszczęśliwiaj Moje Serce i kochaj Mnie.

IC

 [1] Greccy kapłani prawosławni.

[2] Całą Grecję?

[3] Kościół w Rosji.

[4] Święty Michał Archanioł.

[5] Kościołowi Rosji.

[6] Por. Oz 11,4-5; Jr 17,8. (Przyp. red.)

[7] Dosłownie: ciek (wodny), wodociąg (por. Syr. 24,30) – ang. watercourse. (Przyp. tłum.)

[8] Por. Syr 24,30-34 (Przyp. red.)

[9] W wizji Gołębicy.

[10] Por. Mdr 18,14-15. (Przyp. red.)

[11] Rosjanie.

[12] W Rosji.

[13] Por. Hbr 8,8; Ap 21,5. (Przyp. red.)

[14] W Rosji.

[15] Wj 19,6; 1 P 2,5.9.10: lecz wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem.

[16] Oznacza to duszę niegodną.

[17] Por. Iz 58,8. (Przyp. red.)

[18] Por. Ps 36,2. (Przyp. red.)

[19] Por. Ps 50,21. (Przyp. red.)

[20] Musimy umrzeć.

[21] Por. 1 Kor 4,20. (Przyp. red.)

[22] Por. Ef 6,16. (Przyp. red.)

[23] Por. Ps 108,2. (Przyp. red.)

[24] Por. Pnp 7,11. (Przyp. red.)

[25] Grupy Prawdziwego Życia w Bogu.

[26] Por. Pnp 2,15. (Przyp.red.)

[27] Jezus palcem wskazującym dotknął Swego Serca.

[28] Iz 57,19. (Przyp. red.)

[29] Słowo to jest używane zawsze w znaczeniu Pismo Święte, Biblia. (Przyp. tłum.)

[30] Ang.: approval, znaczy także: zatwierdzenie, pochwała (Przyp. tłum.)

[31] Jl 3,1nn. (Przyp. red.)

[32] Iz 57,19.

[33] Por. J 14,26. (Przyp. red.)