Ks. prof. René Laurentin: «VASSULA MÓWI DWUZNACZNIE O EUCHARYSTII»

Zarzuca się Vassuli dwuznaczność języka w odniesieniu do Eucharystii, ponieważ w niektórych fragmentach nie wiadomo zbyt dobrze, czy Vassula mówi o Eucharystii czy też o Słowie Bożym.

Ta dwuznaczność jest jednak uzasadniona. Niektórzy egzegeci zastanawiają się, w jakim stopniu mowa Chrystusa o Chlebie Żywym w szóstym rozdziale Ewangelii według św. Jana odnosi się do Słowa, a w jakim – do Eucharystii. Dlaczego więc niektórzy z wielką surowością oskarżają Vassulę o to, co mogliby zarzucić również samej Ewangelii?

Ci, którzy stawiają jej zarzut “uduchowienia” Eucharystii, wyrzucają jej także – zaprzeczając pierwszemu – że ją “materializuje”. Odnoszą się tu do jej zapisków z 18 maja 1987: “O 6.30 rano poszłam przyjąć Najświętszą Eucharystię tak, jak Jezus mnie o to prosił. Podczas Mszy św. Jezus zaczął do mnie mówić... Otrzymałam Chleb i odczułam Go w ustach jak strzęp ciała rozszarpany przez Biczowanie. Wstrząsające jest wszystko to, co Jezus może dać mi odczuć!”

Jeden z przeciwników irytuje się: “To zaprzecza, że Eucharystia daje nam uwielbione ciało Chrystusa!” Następnie ośmiesza Vassulę, która miałaby uczynić z Eucharystii «kawałek mięsa», «kawałek steku ze świeżej wieprzowiny».

Jak można zniżać dyskusję do uwag wręcz świętokradzkich? Ponadto przeciwnik zapomniał, że Vassuli – która powiedziała: “Wszystko jest duchowe” – postawił zarzut całkowicie przeciwny. Przede wszystkim jednak przeciwnik zapomniał, iż Eucharystia aktualizuje i uobecnia nie tylko Chrystusa uwielbionego, lecz całe Jego życie, cały jego przebieg, a szczególnie – Jego Mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie symbolizują cuda eucharystyczne takie jak ten w Lanciano, gdzie przechowuje się skrwawioną hostię z VIII wieku.

Doświadczenia mistyczne są bezbronne wobec zarzutów. Przeciwnicy religii wiedzą lepiej od nas, jak łatwo można ośmieszyć religię, przedstawiając ją jako zlepek przeciwstawnych elementów.

Vassula wie dobrze, że Chrystus udziela nam Siebie całkowicie w sposób duchowy. Taka jest też doktryna katolicka, dobrze wyjaśniona przez św. Tomasza z Akwinu. Vassula wie też dobrze, że jej doświadczenie nie stanowi zwykłego odczucia towarzyszącego przyjmowaniu Komunii św., lecz jest czymś wyjątkowym, co Jezus dał jej przeżyć, aby ukazać rozmiar Tajemnicy, która uobecnia nie tylko Jego zmartwychwstanie, lecz również Jego ofiarę. Vassula posiada teologiczne wyczucie o wiele większe niż jej przeciwnik.

Orędzie otrzymane przez Vassulę 29 września 1988 wydaje się zachęcać do przyjmowania Komunii pod dwiema postaciami: “Moja Krew została rozlana, abyście Ją pili”. Przeciwnik-cenzor widzi w tych słowach zaprzeczenie dogmatu, według którego cały Chrystus jest obecny także pod postacią chleba.

Przytoczony tekst w niczym temu nie zaprzecza, zachęca jedynie do przywrócenia pełnego znaku. Jeśli Chrystus nie pobłogosławił jedynie chleba, lecz także wino, to uczynił tak dlatego, że ta podwójna symbolika ma swoje znaczenie. Vassula nie chce powiedzieć czegoś innego. Podczas Soboru Watykańskiego II liczni teolodzy podobnie walczyli, aby wierni uczestniczyli w Komunii pod dwiema postaciami.