Ks. René Laurentin:«Jezus nazywa ją kapłanem!»

Dlaczego Jezus nazywa ją «kapłanem»?

Jezus nazywa ją “kapłanem”! – gorszą się przeciwnicy. Istotnie, nazywa ją tak, ponieważ uczestniczy ona w powszechnym kapłaństwie Chrystusa. Według Pisma Świętego wszyscy wierni są kapłanami (por. Wj 19,6; 1 P 2,9; Ap 1,6; 5,10; 20,6). Vassula nigdy jednak w żaden sposób nie domagała się pełnienia posługi kapłańskiej. Nawet protestowała przeciw określeniu jej mianem “kapłana”, ponieważ nie dopuszcza się kobiet do kapłaństwa. To dobrze, że można znaleźć w niej budzenie świadomości powszechnego kapłaństwa wiernych.

Najpełniej problem ten wyjaśnia o. Julian Różycki w ciekawej publikacji teologicznej: KAPŁAŃSTWO KRÓLEWSKIE. KAPŁAŃSTWO SŁUŻEBNE.