Kardynał Mar Nasrallah Peter Sfeir
maronicki Patriarcha Antiochii, zwierzchnik Kościoła w Libanie

Z przemowy do uczestników pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu” w roku 2005

Sądzę, że wielu spośród was spotkało maronitów w różnych krajach, czy to w Brazylii, czy w Australii, w Kanadzie, w USA albo w Wenezueli. My, podobnie jak wy, tęsknimy do tej jedności upragnionej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, o której powiedział, „aby byli jedno, jak Ja i Ty, Ojcze, stanowimy jedno”.
Wiemy, że pani Vassula wcześniej już była w Libanie i podejmowała wysiłki na rzecz jedności. Wiemy też, że przedstawiła swe pisma i przemyślenia Stolicy Apostolskiej, która opublikowała na ten temat pewne spostrzeżenia. Chcielibyśmy, aby nasza wiara była jedna w Jezusie Chrystusie, który jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Jeżeli historia nas poróżniła z rozmaitych powodów i pobudek, to prosimy, żeby Bóg wybaczył nam wszystkim nasze przewinienia i aby przywrócił naszą jedność. Ta jedność będzie naszym świadectwem wobec tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, gdyż wszelkie podziały nie mogą generować wiary. Oto jest dokładnie to, o czym mówi nam nasz Pan Jezus Chrystus.
Modlimy się z wami o tę jedność. Oby Bóg dokonał jej w sposób i w czasie, jaki uzna za właściwy. Proszę, żeby Bóg otworzył właściwe ścieżki dla was i dla nas, abyśmy byli Mu mili i mogli dać przed światem świadectwo naszej jedności.