Ks. Michał Kaszowski: Czy Vassula zarabia jeżdżąc po świecie?

W czasie spotkań z Vassulą nie odbywa się żadna zbiórka pieniędzy na jej rzecz, nie przyjmuje ona także wynagrodzenia za wygłaszane konferencje lub udział w spotkaniach modlitewnych. Mogą o tym zaświadczyć osoby organizujące spotkania z nią na całym świecie. Nie korzysta nawet z przysługującego jej wynagrodzenia wynikającego z praw autorskich, co przyniosłoby jej niewątpliwie duży dochód przy tak licznych wydaniach jej książek na całym świecie. Np. w Brazylii nakład Prawdziwego Życia w Bogu przekroczył już 50 tys. egz. Stosuje się ona do polecenia Jezusa: «Dawaj Mój chleb darmo». Jest natomiast przyjęte, że otrzymuje bilet lotniczy od organizatorów przyjazdu do danego kraju, którzy pokrywają również koszty pobytu jej i o. O'Carrolla, a obecnie po śmierci o. Michaela, osoby towarzszącej. Obecnie ze sprzedaży reprodukcji jej obrazów finansowana jest działalność Domów Beth Myriam, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata.