10 stycznia 2022

– Ach, Panie! Jestem w pełni do Twojej dyspozycji, staram się ostrożnie postępować naprzód. Przyjdź więc i ukryj mnie w Sobie. Wiem, że kiedy ukryjesz mnie w Tobie, znajdę schronienie w Życiu. Ty wiesz, że nadal nie rozumiem do końca, jak to możliwe, że tak mało znacząca istota jak ja została pociągnięta do jedności z Tobą. Oddałeś mi Siebie całkowicie i ukryłeś mnie w Twoim ciepłym objęciu, blisko Twego serca. Odczuwanie Twej bezwarunkowej Miłości to poczucie przebywania w domu, bezpiecznie, bez martwienia się o cokolwiek – poczucie przynależności i pocieszenia...

– Moja Vassulo, Moje Serce jest dla wszystkich. Jestem Oblubieńcem wszystkich tych, którzy Mnie przyjmują. Te [dusze] są ze Mną złączone i stają się Moimi oblubienicami; a czyż ciebie, mały żonkilu, nie wprowadziłem do Domu Dawida? Błogosławieni, którzy Mnie szukają i znajdują; błogosławieni są ci, którzy Mnie szukają i pragną. Nigdy więcej nie pociągnie ich to, co ziemskie, bo we Mnie znajdą szczęście i prawdziwe Bogactwo. Potem Ja wezmę ich w posiadanie i będę ich traktował z bezgranicznym współczuciem i czułością. Tak! Stanę się ich Wychowawcą, ich Oblubieńcem, ich Towarzyszem i Przyjacielem, Rodziną – ich wszystkim, tak że nigdy nie porzucą źródła Mądrości! Będą się uczyć ode Mnie wiedzy i zrozumienia...

Pamiętasz, Moja Vassulo?[1] Tak! Kiedy powiedziałem do ciebie: Dam ci tylko „mękę”[2], ty wtedy, zakłopotana, zapytałaś: „Mekę?” Tak, „mękę” – odpowiedziałem ci. Być może teraz zrozumiałaś, o co mi chodzi, i o, jak bardzo się cieszę! Kiedy ukazałem ci Moje Oblicze[3], ty w uniesieniu kontemplowałaś Moją Chwałę. Twoja dusza rozradowana pośpieszyła do Mnie, wołając głośno: „Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moim Zbawicielem!”. Twoja dusza, pragnąc Mnie w sposób nienasycony, nauczyła się tęsknić za Mną z gorącą pasją i Boską miłością, którą rozpaliłem w tobie, kiedy wtuliłaś się w Moje Objęcia. Podtrzymywałem tę mękę [miłości] do Mnie, aż twoja dusza została zraniona przez Miłość. Tak, Mój Nieśmiertelny Blask zranił cię.

Posłuchaj Mnie: w Mojej zazdrosnej Miłości zaszczepiłem w tobie żarliwe pragnienie Mnie, raniąc cię przy objawieniu Mojego Piękna! Z wyschłej ziemi, którą kiedyś byłaś, zamieniłem cię w żyzną glebę, którą obsiałem Moimi ziarnami Miłości, abyś wyrosła jak drzewo oliwne obfitujące w owoce, aby dać wszystkim niebiański pokarm.

Gdyby tylko to zubożałe pokolenie zawróciło, zamiast podążać drogą prowadzącą do śmierci... gdyby tylko pamiętano o Moim Miłosierdziu i o tym, jak bogaty jestem w Przebaczenie, że wybaczam wszystkie przewinienia, wtedy upadliby na ziemię twarzą do ziemi, aby oddać Mi cześć w uwielbieniu i w zachwycie!

Jestem waszym łagodnym Opiekunem, który was podtrzymuje, który wieńczy was Miłością i Czułością, który was zbawia. Jestem Pieśniarzem śpiewającym wam słodkie niebiańskie melodie, aby oczarować wasze serca, ukoić słabość i strach.

Wiesz? Kiedy patrzę na ten świat, na straszne widoki i ogłuszający zgiełk pochodzący z tego świata, Moje serce krwawi. Jednak, Moja Vassulo, znajduję odpoczynek w ciszy tych serc, które Mnie kochają. Posłuchaj Mnie, ujawnij to, czego się ode Mnie tak pilnie uczyłaś, i przekaż to wspaniałomyślnie temu pokoleniu. Wkrótce Niebo nachyli się, bo usłyszane zostały westchnienia tych, którzy teraz są w niewoli. Jestem Bogiem Miłości, jestem Bogiem Dobroci, jestem znany z tego, że zawsze jestem po stronie uciśnionych.

Poczekaj, a zobaczysz... Miłość cię kocha! ic

 

2 marca 2022

Stworzyłem cię, aby cię wychowała Mądrość dla pouczenia na nowo ludzkości o Mojej Sprawiedliwości i Moim Majestacie! Ukazałem Moją Świętość wam wszystkim. Nigdy nie przestałem wzywać do pokuty i modlitwy – modlitwy, która uzdrowi duszę i ciało. Przez modlitwę nauczycie się wypełniać Moją wolę i poznacie Moje Drogi; nauczycie się nimi kroczyć, a one zaprowadzą was do Mnie. Kto Mnie znajdzie, znajdzie Życie.[4] Przez wzgląd na Moją Chwałę i Dobroć udzieliłem temu pokoleniu Boską Mocą wszystkiego, czego potrzebuje ono, aby osiągnąć boskość poprzez prawdziwe oddanie[5] i zbliżenie się do Mnie po to, aby Mnie poznać. Tak, przypomniałem wam wszystkim te same prawdy, które są zapisane w Moim Słowie[6].

Przyjdź teraz! Tylko we Mnie jest odpoczynek dla twojej duszy. Nie szukaj gdzie indziej pokoju i harmonii, bezpieczeństwa i odpoczynku.

Vassulo, pragnę, abyś stale miała Mnie w pamięci. Rano, gdy się obudzisz, zwróć swoją pierwszą myśl ku Mnie, napełniając Mnie swoją miłością. Zakończ swój dzień ze Mną, nigdy Mnie nie opuszczając, a w ciągu dnia, nigdy nie przestawaj Mnie uwielbiać, pouczając otoczenie o Mojej chwale, o Mojej wszechmocy. Pozwól Mi być radością twojego serca, tak jak ty jesteś radością Mojego Serca!

Niechaj te dni ciemności, w których żyjecie, wypełni Moja Obecność i Moja Chwała. Niechaj wasze uszy usłyszą te słowa:

Ja, wasz Pan, przyszedłem namaścić cię na Moją oblubienicę,

przemienić twoje serce błogosławieństwem i obdarzyć Sobą[7],

bo to serce jest miejscem, które wybrałem; tu zostanę na zawsze.

Wtedy otoczę was Moją chwałą, tak że noc, która was ogarnęła, przemieni się w Światłość, a ciemność już w was nie zamieszka. Ja jestem znany z tego, że uzdrawiam złamane serca. Jestem znany z tego, że we wszystkim, co robię, okazuję miłość.

Będę przy tobie, córko, aby cię dalej uczyć tego, co Mi się podoba, aby wszystko, czego się ode Mnie nauczysz, było Mi miłe i mogło być przyjęte przeze Mnie.

Błogosławię cię i przypominam, żebyś od czasu do czasu skłoniła ku Mnie swe ucho. ic

- - - 

[1] Wyszeptałam: Lubię, kiedy mówisz do mnie: „Moja” Vassulo!

[2] Passion (ang.) – również: pasja, płomienne uczucie. Zob.: 23.05.1987. (przyp. tłum.)

[3] Chodzi o Jego Miłość.

[4] Por. Prz 8,35. (Przyp. tłum.)

[5] Devotion (ang.), kult, nabożeństwo. (Przyp. tłum.)

[6] W Piśmie Świętym.

[7] Vest you with Myself (ang.) Przyodziać, przyoblec zob. Rz 13,14: „przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa ” (Przyp. tłum.)