Teolog o znaczeniu IMPRIMATUR I NIHIL OBSTAT nadanych Orędziom „PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU”

Czy książki Vassuli nie posiadają kościelnej zgody na druk? Długo czas szafowano argumentem, iż książki Vassuli nie posiadają imprimatur

Przeciwnicy Vassuli chętnie podkreślali fakt, że jej książki nie posiadają kościelnego imprimatur (choć mnóstwo innych książek w księgarniach katolickich też go nie posiadało i nie posiada) Sprawę obowiązywania go reguluje instrukcja wydana 30.03.1992 przez Kongregację Nauki Wiary. Otóż, według obowiązujących obecnie przepisów, imprimatur jest konieczne na publikowanie przekładów Pisma św. oraz podręczników teologii (por. pkt 7.a). Jeśli chodzi o inne publikacje, to jest ono tylko zalecane (por. pkt 8.1; KPK 877), co nie utożsamia się ze ścisłym nakazem. Opublikowanie zatem książki Prawdziwe Życie w Bogu bez imprimatur nie narusza obowiązującego prawa kościelnego.

Zniesienie przez papieża Pawła VI w 1966 kanonów zakazujących publikacji różnego rodzaju objawień bez aprobaty kościelnej (AAS 58/16) stanowi zgodę Kościoła na ich łatwiejsze rozpowszechnianie, by nie tłumić dzieł Ducha Świętego pragnącego odnowić Kościół Chrystusa.

Teolog o. Iannuzzi daje obszerne wyjaśnienia o znaczeniu Imprimatur i Nihil Obstat, które obecnie Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu” posiadają.

link do artykułu