Ks. prof. René LAURENTIN: «ROZWIODŁA SIĘ I PONOWNIE WYSZŁA ZA MĄŻ...»

To wydaje się niektórym najpoważniejszą trudnością. Tymczasem jej sytuacja małżeńska jest dziś całkowicie uregulowana. Wyszła za mąż za protestanta (1966), biorąc ślub w świątyni prawosławnej w Lozannie. Było to w okresie, kiedy nie praktykowała żadnej religii. Po rozwodzie (1980) wyszła powtórnie za mąż, 13 czerwca 1981, za innego protestanta. Chrześcijanka tylko z nazwy, nie mająca kontaktu ze swoim prawosławnym Kościołem, nie zdawała sobie wcale sprawy z tego, że jej powtórne małżeństwo może być przez kogoś kwestionowane. Po nawróceniu zwróciła się do władz swego Kościoła, aby uregulować tę sytuację. Pierwszy kapłan prawosławny, z którym rozmawiała na ten temat, nie rozumiał na czym miałby polegać jej problem, tym bardziej że chodziło o małżeństwo mieszane pod względem wyznania. Jednak ona chciała być pewna, że jej sytuacja małżeńska jest uregulowana zgodnie z przepisami Kościoła prawosławnego. Duchowny zwrócił się więc do innego kapłana, zajmującego się problemami małżeńskimi. Ten z kolei uczynił, co było konieczne zgodnie z «prawem ekonomii», odnoszącym się w Kościele prawosławnym do rozbitych małżeństw. Ślub Vassuli z jej mężem odbył się 31 października 1990 w greckim kościele prawosławnym w Lozannie. Sytuacja małżeńska Vassuli jest więc bez zarzutu z punktu widzenia prawnego.

Można by postawić pytanie, dlaczego Chrystus nie zaczął od poproszenia jej o uporządkowanie tej sprawy? Stało się tak dlatego, że kieruje nią stopniowo, zgodnie z zasadami pedagogii, jak czynił to od czasu Starego Testamentu. Nie żądał od Abrahama ani od patriarchów zrezygnowania z poligamii. Tolerowanie tego faktu stopniowo się jednak zmniejszało w miarę duchowego postępu Objawienia.

W ten sposób Vassula głębiej powróciła do swojego Kościoła, przyjmując równocześnie w pełni wartości doktryny katolickiej takie jak nauka o papiestwie, Najświętszym Sercu Jezusa i czyśćcu.