Spotkanie z Ojcem Świętym i jubileuszowy prezent

W środę, 5 listopada 2014, mój mąż Victor i ja, uczestniczyliśmy w audiencji generalnej papieża Franciszka, w bardzo uprzywilejowanym miejscu. To był pierwszy rząd schodów bazyliki Świętego Piotra zwanych Sagrato, w pobliżu fotela papieża.

Pod koniec audiencji papież Franciszek podszedł, aby powitać każdego po kolei uczestnika audiencji zajmującego wspomniany pierwszy rząd. Byłam bardzo wzruszona bliskością Ojca Świętego i jego pełną uwagą, z jaką zwracał się do każdej osoby, którą witał.

Gdy przyszła nasza kolej, powiedziałam Franciszkowi, że świętujemy nasz złoty jubileusz małżeński. To była ogromna radość móc porozmawiać chwilę z papieżem w naszym własnym języku (hiszpańskim). Z wielkim uśmiechem pogratulował i pobłogosławił nas, mówiąc, że to najpiękniejsza rzecz, którą powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom, obecnym również tam, razem z nami.

Następnie przekazałam pa­pieżowi książkę ­ jednotomo­we wydanie orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu” w języku hisz­pańskim, razem z moim listem. Powiedziałam również papie­żowi, że wiem, że otrzymał już wcześniej książkę „Jedność, Cnota Miłości” od arcybisku­pa Mouradian, razem z którym uczestniczyłam w kilku piel­grzymkach ekumenicznych. Jednak były w niej zawarte tylko fragmenty książki, którą ja ofiarowuję mu obecnie, a która to książka zawiera pełny tekst orędzi „Prawdziwego Ży­cia w Bogu”.

Ponieważ obawiałam się, że nie będę w stanie wypowie­dzieć więcej niż jedno zdanie, przygotowałam również list z wyjaśnieniem. Powiedziałam równocześnie, że jesteśmy świadomi najtrudniejszego za­dania stojącego obecnie przed nim i że żarliwie się za niego modlimy. Niech Bóg mu bło­gosławi i pomoże mu w jego wysiłkach w celu ujednolicenia daty Wielkanocy. Wielu wier­nych z różnych stron świata z niecierpliwością tego oczeku­je.

Kiedy papież już zwracał się w kierunku kolejnej osoby za­wołałam: „Ojcze Święty, proszę o ujednolicenie daty Wielkano­cy!”. Spojrzał na mnie i powie­dział, dotykając się w czoło: „Moja mała córko, mam to tutaj”.

Teraz więc wiemy dwie rze­czy: że papież posiada orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu" i że poważnie myśli o ujednoli­ceniu daty Wielkanocy.

Chwała niech będzie Bogu za doprowadzenie do tego małego szturmu „Prawdziwe­go Życia w Bogu”! Reszta zale­ży teraz od Niego i od naszych modlitw, aby papież Franciszek przeczytał tę książkę...

Pilar de Oriol­Tarruella

[źródło]