SPOTKANIE W KOPENHADZE, 18 lutego 2018

W Biblii zawarte są fakty, które przerastają ludzkie wyobrażenie; fakty, które nie mogą być ograniczone i interpretowane jedynie przez zdrowy rozsądek; fakty, które możemy zrozumieć tylko z pomocą wiary. Tylko przez wiarę i łaskę Ducha Świętego człowiek może zrozumieć tajemnice i dary, które Bóg dzisiaj daje, aby rozjaśnić ciemność każdej duszy Swoim światłem: aby ostrzegać, umacniać i uczyć swój lud. Takie fakty są zawarte w Prawdziwym Życiu w Bogu, w podyktowanych Vassuli orędziach. W tych Bożych przesłaniach czytamy:

„Ja jestem z tobą. Pozwól Mi więc teraz posługiwać się wraz z tobą Moim darem, który otoczy chwałą Moje Imię. Moje dziecko, poprzez ten dar, wielu przyprowadzę do Mnie. (...) Mój Święty Duch wyraźnie nazwał to Dzieło „Prawdziwym Życiem w Bogu”. (31.07.1995)

„To Ja ustanawiam stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”. Ofiarowuję Ojcu modlitwy za wasze uczestnictwo w przekazywanych wam Orędziach. Wszyscy macie miejsce w Moim Sercu, wszyscy bowiem pracujecie dla Mojego Dzieła i bronicie Go.” (31.07.1995)

Jednym z nich jest duńskie stowarzyszenie. Są to chrześcijanie różnych wyznań. Wielu z nich zostało nawróconych poprzez Boże przesłania Prawdziwego Życia w Bogu i teraz pracują razem, aby rozszerzyć ten skarb w swoim kraju. Stworzyli wiele grup modlitewnych w wielu miejscach i co roku organizują kilka imprez w celu rozpowszechniania Orędzi. Jednym z takich wydarzeń był nieformalny obiad w Kopenhadze z okazji Tygodnia Jedności Chrześcijańskiej z hierarchią kościołów protestanckiego, katolickiego i prawosławnego. Kolejnym wydarzeniem było świadectwo Vassuli 18 lutego 2018 w Kopenhadze. Nie było to pierwsze zaproszenie. Vassula przemawiała już kilkakrotnie w tym mieście. Przedstawiciele stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu zorganizowali też dwa wywiady dla gazet i reportaże dla duńskiego radia.

Oto lista wydarzeń medialnych:

1. Reportaż w gazecie „Kristeligt Dagblad” autorstwa dziennikarki Simone Nielson.

2. Wywiad w radiu duńskim przeprowadzony przez Paulę Larrain dla programu „On Prophecy”

3. Reportaż duńskiego radia Tidsånd.

4. Wywiad Stephanie Lund, pastora Zielonoświątkowców.

 

Heidi i Frank – przedstawiciele  TLIG, wraz z księdzem Bo, który przybył nieco wcześniej ze Szwecji, aby uczestniczyć w przemówieniu – przywitali Vassulę na lotnisku i zabrali nas do hotelu. Ksiądz Bo opowiedział nam o książce o. Edwarda O’Connora: Posłuchajcie moich proroków - Boskie Miłosierdzie i Boska Sprawiedliwość. Edward O’Connor CSC przedstawia wizję naszych czasów i odpowiada na pytanie, co nas czeka, podając szczegóły dotyczące ostatnich wydarzeń. Sam przez 41 lat był profesorem teologii na Uniwersytecie Notre Dame (USA) i był zaangażowany w ruch charyzmatyczny.

Książka jasno przedstawia przesła­nia o Oczyszczeniu, Karze i Wielkim Cudzie dane przez niektórych z najpotężniejszych proroków XX w. Zaliczył do nich św. Faustynę (orędzie Bożego Miłosierdzia), ks. Stefano Gobbi: (Kapłański Ruch Maryjny), Luisę Piccarretę (Wola Boża), siostrę Mildred Mary Neutzil (Matka Boża Ameryki), Vassulę Ryden (Prawdziwe Życie w Bogu) i innych. Ten bezcenny środek pomaga wiernym zrozumieć niebiańskie głosy ponad szumem dzisiejszego świata. Książka posiada Nihil Obstat (zgodę na druk władz kościelnych).

Następnego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks. Larsa Messerschmidta w domu Iben Thranholma. Uczestniczyło w niej około 25 osób, z których część przybyła z Anglii, Niemiec i Szwecji. Ks. Lars nawiązał do orędzi w swojej homilii, mówiąc, że prowadzą nas one do Jezusa Chrystusa i mówią o tym, że musimy wybrać Chrystusa.

Spotkanie z Vassulą odbyło się w Centrum Kultury w Københavns o godzinie 19:00.

Dr Teologii Niels Christian Hvidt, profesor Uniwersytetu Południowej Danii, powitał uczestników, a następnie przedstawił im Vassulę. Wygłosił bardzo gorące wprowadzenie do spotkania z nią. Zaprosił również wszystkich do powstania i do odmówienia modlitwy „Ojcze nasz”. Potem odbyła się projekcja nowego, 15-minutowego filmu wprowadzającego, w którym Vassula opowiedziała o początkach swojej historii, o spotkaniach z Aniołem, a następnie z Bogiem Ojcem. Vassula wyszła na scenę, podziękowała publiczności za przybycie i organizatorom za zaproszenie jej do Danii, które wystosowali już po raz czwarty. Powiedziała, że natchniony prawosławny duchowny poprosił ją o nakręcenie tego właśnie obejrzanego przez nich filmu, który wyjaśnia początek jej misji. Dzięki temu nie musi już powtarzać tej historii, co robiła przez 30 lat. Vassula przypomniała, że Bóg nigdy nie przestaje działać, a On jest wolny, aby w każdej chwili zamanifestować się ludzkości. Nie po to, by dać nam jakieś nowe objawienie, ale by przypomnieć Jego Słowo i nasze fundamenty. W orędziach Prawdziwego Życia w Bogu powiedziano, że przy końcu czasów nasz Pan wraz z naszą Błogosławioną Matką wychowuje nowych Apostołów poprzez Ducha Świętego. Dziś - jak powiedziała Vassula - musimy się uczyć i podążać śladami dawnych proroków, uczyć się od nich, aby otworzyć szeroką ścieżkę w umyśle i sercu, aby zobaczyć, w jaki sposób zachowali doskonałą wierność, którą mieli wobec Boga, gdy On objawił im swoje plany. Stawiając na pierwszym miejscu w swoim życiu interesy Boga i Jego Samego, nauczyli się wyrzeczeń, samozaparcia, nauczyli się wyrzekać swego ja i swojej woli... Vassula powiedziała, że świat dokonał apostazji, którą św. Paweł nazwał w 2 Liście do Tesaloniczan i w Liście do Koryntian wielkim odstępstwem, dlatego Bóg z pewnością zainterweniuje. W przesłaniach Prawdziwego Życia w Bogu On wielokrotnie wzywa nas do pokuty. Nasze pokolenie musi pokutować. Nasza Błogosławiona Matka prosi o modlitwę i ofiarną miłość. Krótko mówiąc, Niebo nas wychowuje na nowo. Bądźmy za to Bogu wdzięczni i chwalmy Go za Jego nieskończone Miłosierdzie.

Jezus mówi: „Wasze pokolenie nie potrafiło docenić wielkiej Miłości Boga, To dlatego wasze kraje podpalił egoizm, bezbożność oraz wściekłość szatana. I jeszcze dziś jego ręka jest podniesiona, aby was uderzyć i rzucić w ogień wszystkie narody. Z powodu waszego ateizmu i przewrotności sami zawinęliście się w śmiertelny całun, waszych bliskich owinęliście krzemienną chmurą.” (10.10.1990)

Vassula podkreśliła, że powinniśmy zdać sobie sprawę, że żyjemy w czasach niepojętej i niewysłowionej Łaski i Miłosierdzia. Duch Święty z pełną Mocą odnawia stworzenie. Bóg prosi nas, byśmy umarli dla nas samych, dla naszego ego, dla naszej woli, by w ten sposób Jego Duch Święty ogarnął nas i przemienił... Mówiła też o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, bo tylko moc Ducha Świętego może przywrócić nas do życia.

„Ale w tym czasie Łaski przychodzę z Miłosierdziem i zwracam się do was w poetyckich słowach. Słowa, które wypowiadam, to religia i cnota. Oliwą radości namaszczam tych, którzy się do Mnie zbliżają, i pieczętuję ich czoła. W tych czasach zbliżam się do was wszystkich. Moja bliskość to Odkupienie, Zbawcza Pomoc, Miłosierdzie. Gdybyście tylko uświadomili sobie, co wam ofiarowuję, nie stalibyście, lecz otwarlibyście drzwi waszego serca, żeby Mnie przyjąć. Napełniam was wszystkich cudami dla przyozdobienia waszych dusz i dostosowania ich do Mojego Królestwa.” (21.05.2001)

Następnie wyłonił się temat nawrócenia i pokuty, jak również przebaczenia, modlitwy i miłości. Dla nas wszystkich bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli i rozumieli, że przesłania Prawdziwego Życia w Bogu mają być traktowane jako księga modlitwy, księga medytacji. Można powiedzieć, że jest to jeden z największych darów Bożych dla naszego pokolenia i pokoleń, które po nas nadejdą. Sam Bóg zapewnia nas o tym w Swoich przesłaniach, a nawet idzie On jeszcze dalej, mówiąc, że Vassula jest wysłana do nas wszystkich z Jego Słowem jako Jego darem. W tych orędziach, które są jak boski poemat Stwórcy, niemalże słyszymy wyraźnie Jego Głos. Są one tak żywe, że poznajemy osobiście Jezusa i zdajemy sobie sprawę z tego, że Chrystus jest przystępny, gdy zwracamy ku Niemu nasze serca płonące miłością! Pod koniec swego wystąpienia Vas­sula podziękowała uczestnikom za wysłuchanie. Powiedziała: Módlmy się i uświadommy sobie, kto stoi u drzwi naszego serca, pukając przez te wszystkie lata... Zostańmy Apostołami. Radujmy się i chwalmy Boga!

Przy wejściu do teatru znajdowały się duże transparenty, które przyciągały wzrok przybywających ludzi. Wśród nich był baner z informacją o misji Vassuli w świecie i wszystkich, którzy współpracują w tym dziele Boga, baner z jej nowo wydaną książką Niebo istnieje naprawdę, ale Piekło również, przetłumaczoną na język duński oraz banery z obrazami i także o działalności Beth Myriams.

Na koniec zainteresowani podeszli do stoiska z książkami oraz wszystkimi materiałami TLIG w języku duńskim oraz w innych językach, np. po angielsku. Były również obrazy Vassuli, a także płyty CD i DVD z pielgrzymek. Wyeksponowano też materiały informacyjne na temat 25 domów Beth Myriams na całym świecie. Przychód ze sprzedaży książek pomógł opłacić organizację tego wydarzenia oraz dalszy druk książek.

Wiele dusz zostało dotkniętych w tym dniu przez Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” i otwarło serca na Boga.

 

W Chrystusie,

Gethsemane Vlaserou

18 lutego 2018

 

Przekład z ang.: Katarzyna Radwańska | Tekst pochodzi ze strony TLIG: http://www.tlig.org/en/mission/reports/2018/copenhagen-feb-2018

 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW

Jestem Duńczykiem i przyszedłem tu z dziadkami i moją siostrą Sophie. Czujemy się bardzo podekscytowani. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w takim spotkaniu. Nasza mama opowiedziała nam sporo o orędziach Prawdziwe Życie w Bogu i o Vassuli. Myślę, że przemówienie Vassuli było bardzo dobre!

*

Jestem Dunką. Myślę, że Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu są bardzo piękne i bardzo inspirujące. Dotykają serca i inspirują do życia w bardzo osobistej relacji z Panem. Byłam na czterech spotkaniach Vassuli w Danii i kilka razy uczestniczyłam w pielgrzymkach Prawdziwego Życia w Bogu.

*

Jesteśmy z Filipin i mieszkamy w Danii. Po raz pierwszy usłyszałyśmy o Prawdziwym Życiu w Bogu i o Vassuli. To wspania­łe doświadczenie usłyszeć jej świadectwo, zwłaszcza o nawróceniu.

*

Nazywam się Stefanos. Jestem w połowie Grekiem, a w połowie Duńczykiem. Miałem okazję wysłuchać niektórych wystąpień Vassuli i przeczytałem trochę spisanych przez nią orędzi. Oczywiście nie przeczytałem ich wszystkich, więc jest wiele rzeczy, o których nie mogę wiele powiedzieć, ale to spotkanie naprawdę przekonało mnie. Vassula naprawdę wydaje się być prawdziwą, uczciwą, bardzo skromną osobą i moim zdaniem wiele mówi o autentyczności orędzi. Jestem zainteresowany tym, co przekazuje Vassula. Myślę, że mam teraz dużo do przeczytania. Właśnie to robię: czytam orędzia. I to jest najwłaściwsza rzecz, którą należy zrobić, jeśli ktoś chce się osobiście przekonać co myśleć o Orędziach.

*

Jestem mieszkańcem Wysp Owczych. Myślę, że to spotkanie było wspaniałym doświadczeniem! Po raz pierwszy tu byłem i jestem bardzo szczęśliwy, że poszedłem. Dziękuję!

*

Nazywam się Ewa i pochodzę z Wietnamu. Jestem w Danii tylko przez jeden rok. Czuję się bardzo pobłogosławiona, bo uczestniczyłam już dwa razy w spotkaniach z Vassulą. Za każdym razem, gdy jestem na nich obecna, uczę się czegoś nowego, gdyż przez Vassulę Bóg wysyła mi wiadomość. I dzisiejsze przesłanie sprawiło, że moje serce zadrżało, dowiedziałam się bowiem, że powinnam nauczyć się przebaczać ludziom. Muszę być mniej egoistyczna i być bardziej cierpliwa...

*

Nazywam się Sladjana. Jestem z Serbii. Od 30 lat mieszkam w Niemczech. Przesłania Jezusa z Prawdziwego Życia w Bogu są najpotężniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek spotkałam, a wydarzyło się to 7 miesięcy temu. Od tego czasu moje życie całkowicie się zmieniło. Moje życie, moja dusza, moje serce otworzyło się jak nigdy dotąd, chociaż na duchowej ścieżce byłam przez wiele lat. Przed 7 miesiącami narodziłam się na nowo, czytając codziennie przesłania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

*

Nazywam się Nicole i jestem Dunką. Moja mama należy do grupy tłumaczy orędzi Prawdziwego Życia... na język duński. Spotkanie było wspaniałe i bardzo mi się podobało. Bardzo lubię orędzia na temat Jedności. Nie przeczytałam jeszcze całości, ale zdecydowanie chcę to zrobić.

*

Nazywam się Augustine i jestem z Grenlandii. Mieszkam w Danii już od kilku lat. Moje serce jest przepełnione po brzegi po tym spotkaniu i po przemówieniu Vassuli... Bóg mówi do nas przez te Orędzia i czuję w sercu, że miłość Jezusa do nas jest ogromna!

*

Nazywam się Leila Martina. Pochodzę z Danii. Dorastałam w rodzinie bez wiary. Jednak w 1997 spotkało mnie pewne doświadczenie i chciałam znaleźć duchową ścieżkę. Nagle dostałam do ręki książkę Nielsa Christiana Hvidta „Prorocy Chrześcijańscy”, z której  dowiedziałam się o Vassuli i o Medziugorju. To był początek. Obecnie czytam orędzia Prawdziwe Życie w Bogu. Widziałam wiele filmów na ich temat na YouTube. Podczas pracy noszę w uszach słuchawki i słucham orędzi. Uwielbiam je i cieszę się, że mogłam tu być dzisiaj wieczorem.

*

Pochodzę z Filipin. Już trzeci raz widziałam Vassulę. Pierwszy raz byłam na spotkaniu w Vadstena, w Szwecji. Błogosławieństwem jest dla mnie uczestnictwo w grupie modlitewnej Prawdziwego Życia w Bogu w Danii. Naprawdę wierzę, że Bóg przemawia do Vassuli. Wszystkie Orędzia, które czytam, trafiają do mojego serca i naprawdę czuję obecność Boga w życiu. Za każdym razem, gdy wychodzę, powtarzam: Jezu, chodź razem ze mną. Używam sformułowań: My, nas i rzeczywiście czuję, że Bóg jest zawsze ze mną, szczególnie teraz, gdy jestem sama, bo mój mąż zmarł we wrześniu 2016.