Jezus poleca nam odmawianie codziennie trzech modlitw:

  • Nowenna zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa
  • Modlitwa - egzorcyzm Leona XIII do św. Michała
  • Modlitwa św. Bernarda

 

NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powie­rzam tę intencję (...). Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skła­nia Cię Twoje Serce... Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje... Liczę na Nie... Pokładam w Nim ufność... Rzucam się w Jego Miło­sierdzie. Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask, lecz naj­bardziej żarliwie błagam o tę. Weź ją, umieść w Twoim Najświęt­szym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu. O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.

 

MODLITWA - EGZORCYZM LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niego­dziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebie­skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz­kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić sło­wami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.