Zeszyt 77

Dhaka, 21.02.95

– Miej Pokój w sercu. Vassulo Mego Najświętszego Serca, Kwiecie Mojej Męki, Potomstwo Mojego Ojca, chcę, abyś była doskonała.

– Panie, gdzie mam znaleźć odpowiednie słowa, aby Cię uwielbić? W mojej nędzy Ty obdarzyłeś mnie zaszczytem Twej Obecności zadziwiającej i wywołującej bojaźń. Odtąd żadne zadanie nie było dla mnie zbyt ciężkie. W Twej Obecności wszystko stało się łatwe i radosne. Pouczyłeś mnie, że w Swej Prawicy trzymasz Zwycięstwo, a Życie pokonuje Śmierć.

O Zbawicielu, tak niecierpliwy, by ocalać i umacniać! Twoja dobroć nawiedziła mnie w nocy, w nocy mojego serca, aby wyśpiewać Pieśń wskrzeszającą umarłych. Włożyłeś całe Swe Serce w Twój Kantyk z miłości do nas wszystkich, a ze mnie uczyniłeś Harfę przed Twoim Ołtarzem...

Niech brzmi muzyka dla naszego Króla, niechaj się rozlega! Niech pieśń szerzy się aż po krańce ziemi i niech brzmi w każdym wąwozie, na każdej górze, w każdej dolinie!

– Wychwalaj zawsze Moje Imię, tak jak teraz, by rozradowała się twoja jedyna Miłość! Vassulo, umocnij Mój Kościół, a Ja umocnię twoją wiarę i twoją duszę. Ta odrobina, którą Mi dajesz, podoba Mi się. Gdy dajesz Mi więcej, raduję się! Mój Ojciec nigdy cię nie zawiódł. On zawsze przychodzi ci z pomocą.2021 Jestem zawsze z tobą...

– Nie zapominaj, że jestem prochem i że powiew wiatru unosi mnie daleko. Woda z Twego Boku wylewa się strumieniami na góry i doliny.2022 Zapewniasz wodę wszystkim, którzy pragną, i wysyłasz mnie przez doliny do wszystkich narodów, abym wołała:

Jedynie od Boga pochodzi zwycięstwo i moc. Nie omdlewajcie już z pragnienia. Odświeżcie pamięć i wstańcie, wy wszyscy, leżący w prochu, bo Rosa, której oczekujecie jest już bliska. Zapomnieliście, kto was uczynił, lecz jeśli się napijecie, wasza pamięć zostanie odnowiona!2023 «O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!» (Iz 55,1).

– A Ja powiem: posłuchajcie, a wasza dusza ożyje...

– Teraz, mój Zbawicielu, który zajmujesz pierwsze miejsce w moim życiu, zapomnij o mojej nędzy i moich błędach.

– Umiłowana, kocham cię mimo wszystko.

– Rozpraszaj mgłę wokół mnie. Niewyczerpany Skarbie, po trzykroć Święty, Światłości Gwiazd w nocy, Naczynie mojej duszy, Kolumno gorejącego ognia, nie pozostawiaj mnie uwięzionej w ciemnościach. Grzmocie burzy,2024 ożyw moją duszę, udziel mi wskazówek i pouczenia.

– Moje towarzystwo i Moja przyjaźń pouczą cię w sposób prosty. Weź Mnie za Rękę i razem będziemy szli drogą, którą ci przygotowałem, aby cię doprowadzić do doskonałości.

Dhaka, 23.02.95

Popatrzyłam na wizerunek Chrystusa.

– Twórco Piękna, jak można nie być oczarowanym Tobą? Jesteśmy nędzni i zdolni jedynie do niszczenia, jednak Twoja Miłość do nas nigdy nie zawodzi. Grzeszymy, a jednak zawsze należymy do Ciebie, który dajesz nam wskazówki. Choć jesteśmy splamieni grzechami, Ty – w Swoim żarliwym pragnieniu udzielenia nam Twego przebaczenia – będziesz nadal podążał za nami, aby nas całkowicie zdobyć, jak Oblubieniec podąża za oblubienicą.

– Tak! Czegóż nie uczyniłbym dla was wszystkich, aby całkowicie zdobyć wasze serca! Tak niewiele potrzeba waszemu Zbawicielowi, aby Go uczynić szczęśliwym! Nawet proste spojrzenie ofiarowane Mi2025 cieszy Mnie. Mogę na zawsze uczynić cię Moją, a Moje Panowanie nad tobą przemieni twoją duszę w diament przejrzysty jak kryształ, promieniejący i bez skazy.

Mówię to z powagą: Jeśli nie umrzecie dla samych siebie, nie osiągniecie życia wiecznego.2026 Ja jestem Światłością Życia. Córko, pamiętaj, że twoi bracia i siostry są ciągle daleko od Mojego Boskiego Serca, które może ich przebóstwić. Znajdują się na drodze do zguby, Zniszczenie zżera ich, a oni nawet tego nie spostrzegają! Stworzenie! Musisz tylko chcieć, a Ja ześlę na ciebie, jak Rzekę, Źródło zawsze wytryskujące, pochodzące z Mojej Piersi. ic

Djakarta (Indonezja), 25.02.95

– Mój Panie, Twoje Słowo pali nasze serca jak ogień. Jak się to więc dzieje, że kiedy mówisz, ich serca2027 nie płoną?

– Módl się za nich, abym mógł dać im serce, które Mnie rozpozna. Błogosławiona Mojej Duszy, przyjmij to straszliwe wygnanie na ziemi.2028 Pewnego dnia pokażę ci owoc. Przyprowadziłem cię dziś tutaj, do Indonezji, i połączyłem was wszystkich w jednym zgromadzeniu.

Powiedz im: Nie myślcie, że do Boga nie można się zbliżyć. Bóg jest blisko was i kocha was... Czcijcie Moje Imię. Powróćcie do Mnie i zmieńcie wasze życie: żyjcie w świętości, bo Święte jest Moje Imię. Pozwólcie Mi was poprawiać. W tym celu potrzebuję waszego całkowitego oddania. Waszym jedynym schronieniem jest Moje Serce. Posłuchajcie i zrozumiejcie:

Powiedziałem, że wszelkie ciało jest jak trawa i że piękno jego jest jak dzikie polne kwiaty. Trawa usycha, kwiaty więdną, Moje Słowo zaś trwa na wieki,2029 ...a wasza dusza nadal będzie kochać. Niech wasze dusze będą w pokoju ze Mną w dniu, w którym przyjdę po nie, abyście się stali dziedzicami Mojej Chwały. Nie łudźcie się mówiąc teraz: «Duszo, masz wielką ilość dóbr, przyjmuj wszystko, co przychodzi, używaj i otaczaj się swoim bogactwem, z pewnością dziedzictwo do ciebie należy».2030

Uświadom sobie, Moje dziecko,2031 jaką pustynię uczyniłeś ze swej duszy. Uświadom sobie, Moje dziecko, jakie to dla Mnie straszne widzieć twoją suszę. Zawsze kochałem cię miłością wieczną. Zmniejsz Moje cierpienie, usuń Moje cierpienie powracając do Mnie, twego Ojca, twego Stworzyciela, twego Zbawiciela, twego Życia. Módl się sercem, a wysłucham cię. Otrzymujesz przebaczenie, gdy o nie prosisz.

Indonezjo, wstępuj w Moje ślady, ponieważ Mój Dzień jest bliski, a kiedy przybędę, przyjdę z Ogniem.2032 Pozwól Mi znaleźć cię godną Mojego królestwa... Proś o Moje błogosławieństwa, a Ja ci ich udzielę. Który ojciec odmawia dobra swojemu dziecku? Tym bardziej Ja, który jestem Źródłem Miłości, dam każdemu, kto poprosi!2033

Jestem blisko was, synowie i córki. Błogosławię was, ofiarowując wam Mój Pokój.2034 Przyjdźcie wyznać przede Mną swoje grzechy, a odpowiem na wasz krzyk nawrócenia.

Vassulo, Ja jestem Jahwe, twój umiłowany Ojciec, Ojciec wszystkich. Wychwalaj Mnie i podążaj za Mną bez ociągania. Teraz wstań i odmów „Ojcze Nasz” w sposób, w jaki – czyniąc ci zaszczyt – nauczyłem cię odmawiać.2035 Kocham cię czule!

Indonezja, 26.02.95

– Słowa, które usłyszałam z Twoich Ust, Wszechmogący Panie, rozszerzę moimi ustami wśród licznych narodów, aby i one radowały się Twą Obecnością i cieszyły się Twoim Prawem. Spraw, abym nie zapomniała ani nie lekceważyła Twojego Słowa, i nie pozwalaj mi oddalać się od Twych Napomnień. Ożywiaj moją duszę Twoim Słowem, mój Panie.

– Daję ci Mój Pokój. Moje dziecko, nie jesteś sierotą, JA JESTEM KTÓRY JESTEM jest twoim Ojcem. Nie jesteś bez schronienia. Moje królestwo, Moja Wspaniałość i Prawda są twoim mieszkaniem. Nie jesteś pozbawiona pokarmu, bo własną Ręką napełniam twoje usta Słowem Moich Ust. Berła i trony nie mogą nigdy otrzymywać więcej czci niż Moje Słowo. Do czegóż możecie porównać Moje Bogactwa?

Vassulo, kiedyś byłaś spragniona Mojego Słowa i Mojego Serca: tego Serca najczulszego z ojców, który był w żałobie, napełniony bólem i współczuciem. Iluż jest w takim stanie, w jakim ty byłaś kiedyś!2036 Iluż będę musiał wskrzesić, a potem nakarmić...

Zostało powiedziane, że w tych ostatnich dniach Moje stworzenie wpadnie w odstępstwo i w taki chłód serca, że dotknie to nawet tych, którzy Mnie nie odrzucą.2037 Powiedziano, że w waszych dniach moc szatana będzie wzrastać, lecz Moje Miłosierdzie i Współczucie są Nieskończone. Z ust szatana wychodzi przekleństwo, jednak błogosławieństwo z Moich Ust zwycięży to przekleństwo. Moim błogosławieństwem jest Słowo wychodzące z Moich Ust, rozświetlające wasze ciemności oraz tych, którzy żyją w cieniu śmierci. Moja Łaska jest nad wami i wszystko, czego dokonuję za waszych dni, przyczynia się do zbawienia waszego pokolenia.

A ty, córko, ukazuj Mnie na twoich spotkaniach, jak to dotąd czyniłaś. Upiększ Mój Dom, a Ja upiększę twój.2038 Ożywiaj Mój Dom, jak Ja ożywiłem twój.2039 Swą miłością pieść Mnie, twojego Ojca. Pracujmy!

Indonezja, 27.02.95

– Ciągle zdumiewa mnie Twój wybór, mój Panie, i wszystko, co mnie spotyka.

– Niech cię to nie zaskakuje!2040 Jestem Panem Nieba i ziemi. Mówię ci, z Niczego mogę uczynić Ołtarz, na którym zostaną złożone wszystkie Moje Skarby. Powiedz Mi, w jaki sposób otrzymałaś Poznanie, siłę i gorliwość, aby ewangelizować?

– Dzięki Twojemu Świętemu Duchowi, mój Panie.

– Tak! Dzięki mocy Mojego Świętego Ducha. Zrób teraz miejsce Mojemu Świętemu Duchowi, aby zasiewał w tobie niebieskie ziarna. Pozwól Mojemu Świętemu Duchowi uprawiać ziemię i uczynić w tobie ziemski Eden. Moja umiłowana, pozwól Mojemu Świętemu Duchowi spalić w tobie wszelkie wysuszone rośliny i zastąpić je niebieskim zasiewem i młodymi winoroślami. Pozwól Mojemu Świętemu Duchowi przemienić twoją duszę w Raj, w którym odczujemy, że otacza Nas2041 pokora, pokój, miłość i radość.2042 Tak, pozwól Mojemu Świętemu Duchowi zakorzenić się w twojej duszy i przemienić ją w Raj. Zrób teraz miejsce Mojemu Świętemu Duchowi, aby pozostał w tobie i aby nadal pouczał cię, jak żyć Prawdziwym Życiem w Nas.2043 Wypowiedz teraz następujące słowa:

Panie, daj nam Twe Królestwo, abyśmy otrzymali nieskazitelność

i zostali przebóstwieni dla osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Zapamiętaj, że jedynie ziarna zasiane w tobie przez Mojego Ducha Świętego mogą wydać obfite owoce. Bez tych Boskich ziaren twoja dusza pozostanie nieuprawną pustynią i wyschłą ziemią! Córko, niech cię nie zaskakuje działanie Mojego Świętego Ducha... Pójdź, uczennico, ewangelizuj w Moich Zgromadzeniach. ic

2.03.95

Po powrocie do Szwajcarii.

– Mój Panie?

– Ja Jestem. Pokój niech będzie z tobą. Znosiłem do tej pory ciebie oraz wszelkie opóźnienia spowodowane administracją...2044 Chcę cię oderwać od rzeczy, które pochłaniają Mój czas. Mówię ci: to Ja powołałem cię do pisania Moich Orędzi, lecz nie uda ci się podążać w Moim tempie, jeśli nadal będziesz postępować w ten sposób. Dałem ci pewne wskazówki, lecz znowu nie były przestrzegane. Dzięki Mojej Łasce otrzymałaś Moje Orędzia, abyś była zdolna nauczać innych. Moją Wolą jest, abyś szła je ogłaszać publicznie, jak to czynisz. Włożę w ciebie serce nowe i dam mu iskrę. Dzięki Mojej Łasce dostosujesz się do Moich zasad. Módl się i odpowiadaj na Moje Wezwania. Aż dotąd godziłem się, odtąd jednak Moja sprawa zajmie pierwsze miejsce. Odtąd będziesz odpowiadać na Moje wezwania, a nie na wezwania innych. Moje Orędzia są na pierwszym miejscu. Odtąd będziesz spędzać czas w harmonii2045 ze Mną, a nie z uciążliwymi zobowiązaniami, narzucanymi ci przez wielu. Nie będziesz też spędzać czasu na rozmowach telefonicznych. Powiedz tym, którzy chcą usłyszeć «ostatnią nowinę» z Moich Orędzi, że – wyposażeni w to, co już im dałem – mają się skupić na modlitwie.

Vassulo, przypomnij każdemu z tych, którzy pracują dla „Prawdziwego Życia w Bogu”, że to Ja ich wybrałem. Jeśli zatem ktoś Mnie zawodzi, mogę go zastąpić, gdyż jestem wolny. Pragnę, aby każdy z nich powtórnie przebadał swe sumienie i modlił się o otrzymanie daru otwarcia się. Próbujcie odkryć, czego wam brakuje i czego Ja od was oczekuję. Szatan przygląda się każdemu z was i poprzysiągł, że powstrzyma Mój Plan, przeszkodzi w nim, posługując się silnym sprzeciwem. Jego groźby dosięgają codziennie Nieba. Pracujcie bez opóźniania, wytrwale i chętnie. Ze względu na Mnie pracujcie z pomocą Mojego Ducha, a nie – waszego. Gdyby ktoś pracował dla swych własnych spraw i bez miłości, bez radości i nie czyniąc daru z siebie, ponownie zadziałam...

A ty, córko, począwszy od dziś uważaj i strzeż się. Mądrość będzie cię nadal pouczać, zatem dość już!2046 Całkowicie powierz Mi siebie i nadal posługuj się darem proroctwa, jakiego ci udzieliłem.

Ja jestem z tobą. ic

3.03.95

– Mój Panie?

– Ja Jestem. Pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. Posłuchaj Mnie: w twojej nicości mogę dokonywać cudów. Dostosuj się więc do Moich zasad i nigdy nie zapominaj, w jaki sposób działam. Zachowuj Mnie w sercu, a otrzymasz Mój pokój. Nie zapominaj nigdy tego, co dałem ci wczoraj! Umieść Mnie na pierwszym miejscu i dawaj Mi trochę twego czasu, żeby nadal zapisywać Moje Orędzia. Spraw Mi przyjemność, żłobiąc Moje Imię w swoim sercu. Ja jestem twoim Małżonkiem2047 i Moje Imię powinno być czczone. Niech każdy z tych – którzy wokół ciebie też pracują dla Mojego Hymnu Miłości – zachowuje się wobec ciebie tak, jakby nie było cię wśród nich.2048 Owoc twej pracy2049 powinien mnożyć się w ich rękach. Ja, Jezus, jestem z tobą. Umieść Mnie, Moja Vassulo, przed wszystkim i ponad wszystkim na świecie, aby twoje wygnanie nie wydawało ci się tak ciężkie, jak w tej chwili. Pośpiesz się, Moje dziecko, i zrozum, jak jesteś dla Mnie cenna i bardzo Mi droga. Ja jestem twoim Przyjacielem i patrzę na ciebie z miłością i współczuciem. Nigdy cię nie zawiodę. Traktuj Mnie z czułością, odpowiadając na Moje Wezwania z żarem i całym swym sercem. Kocham cię, Vassulo. Ja nigdy cię nie opuszczę. Umocnię cię, Moje Miasto, Moim Duchem. Teraz uczyń na sobie znak Moim Krzyżem.2050 Dobrze. Pójdź.

6.03.95

Nagle spoczywający na mnie Krzyż wydał mi się zbyt ciężki.

– Na początku, mój Panie, pieściłeś mnie i czuwałeś nad każdym moim oddechem z matczyną czułością. Pamiętasz? Kształtowałeś mnie jak miękką glinę wyrabianą z wielką troską. Kiedy mnie przycinałeś, abym mogła na nowo żyć, nigdy tego nie odczuwałam, tak czułe było Twoje dotknięcie. Potem wyposażyłeś mnie w Twego Świętego Ducha, Dawcę Życia, i odtąd moje dni biegły pośpiesznie, znajdując jedynie radość w swoim biegu.

Dlaczego mają mnie deptać niewrażliwi, którzy nie potrafią widzieć w swej strasznej ciemności: ci, którzy żyją pod nieprzemakalną zasłoną i którzy muszą posuwać się naprzód po omacku, kiedy chcą chodzić?

Obiecałeś mi, że ich wyniosłość zostanie unicestwiona, a ich mądrość obrócona w proch. Znany jesteś z tego, że ocalasz niewinnych oraz tych, których wzrok jest wyczerpany. Znany jesteś z tego, że pamiętasz o wszystkim, co się wypowiada i czyni. Czy muszą mnie stale przygniatać zwaliska?2051 Jak mocno mogą mnie jeszcze uderzać? Mój chwiejny krok jeszcze Cię nie przywołał? Czy muszę stać się jeszcze bardziej godna litości, niż jestem obecnie? Teraz cieszysz się, mając mnie tam, gdzie światło jest jak najgłębsza noc.

– Posłuchaj, Mój baranku: powiedzenie ci teraz, że zdejmę z ciebie ciężar2052 Mojego Krzyża, skoro tak wspaniałomyślnie prosiłaś o Jego dzielenie ze Mną, byłoby szaleństwem z Mojej strony! Doświadczenia, jakie znosisz dla Mnie, nie są niczym więcej niż tym, co każdy ma... Nie trać odwagi, córko, i nie odważaj się mówić: «Czy ten, który bada serca, nie ma zrozumienia?»2053 Ludzie nie mogą zgłębić Mej Mądrości. Popatrz! Twój bieg się nie skończył. Poza tym, czy nie słyszałaś, z jaką rozpaczą więźniowie Hadesu2054 pukają do twoich drzwi?2055 Czyż cię nie pouczyłem w taki sposób, ażeby twoje serce zrozumiało twoją misję? Vassulo! Czyż nie słyszałaś ich jęków? Dusze te, dręczone, pukają nocą do twoich drzwi, prosząc o pomoc.2056 Jesteś słaba, a teraz tchórzysz... Nie rób Mi zawodu...

W czasie głodu przyszedłem do ciebie, aby cię nakarmić. Ponownie w chwili śmierci ocalę cię. Uczyń Mnie więc szczęśliwym, pozwalając Mi posługiwać się tobą dla Moich Spraw. Kochaj Mnie i niech twoja miłość do Mnie wzrasta, aby robactwo nigdy nie okryło twego ciała. Pomnażaj modlitwy i ofiarowuj je w Moich intencjach. Nigdy nie ukryję przed tobą Mojego Oblicza, nigdy.2057

Owocu Mojej Miłości, Kwiecie Mojej Cierniowej Korony, Pączku Mojego Kościoła, niech cię nie trwożą Moje gwoździe. Uczennico Mojej Rady, nie wiesz, że upokorzenie i oszczerstwo cię uświęca? Czy zapomniałaś, że zaliczyłem cię do jednej z córek Mojego Kościoła? Czego można bardziej pragnąć niż spokrewnienia z Moją Krwią? Sam ciebie wybrałem, abyś była Moją rzeczniczką pośród licznych narodów. Wybrałem cię i pouczyłem o Świętych Pismach.2058 Sprawiłem, że Moja Wiedza spływała, kropla po kropli, do twoich ust jak miód kapiący z plastra. Moje Poznanie jest słodkie, ale i gorzkie.2059 Słodkie – bo ogłaszam chwalebny tryumf: Mój oraz Mojego ludu. Gorzkie – z powodu bolesnego odstępstwa Mojego Kościoła, które musi poprzedzić Moje zwycięstwo...

Ach,2060 pokolenie! Teraz jest nad tobą godzina ciemności. Wsiedliście obecnie na statek śmierci, który doprowadzi was do śmierci. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zostało wam dane przed prawie dziesięciu laty.2061 To już prawie dziesięć lat, jak rozbrzmiewa ono w waszych uszach, lecz przez cały ten czas umykaliście przed Moim potężnym Głosem... Obcy byli bardziej uważni i wrażliwi na Mój Głos niż wy,2062 którzy codziennie wzywacie Mojego Imienia i każdego dnia Mnie podnosicie. Gdybyście tylko posłuchali, gdybyście tylko ujrzeli Moją zbawczą pomoc wy, którzy umieracie! Jednak mroczna zasłona wisi nad waszymi oczyma...

Ach!2063 Gdybyście tylko zrozumieli, że jesteście zupełnie martwi, a ci, co zostali, zamienili się w grabarzy kopiących doły dla siebie... Świadczenie przeciwko Mojemu Świętemu Duchowi i próba ukrywania Moich Dzieł, które są dla Mojej Chwały, zaprowadzi was w ogień wieczny.

Mówię ci, córko, boleść Moja jest niezgłębiona, pozwól Mi zatem dzielić Mój Krzyż z tobą i pozwól Mi nadal uprawiać cię aż do końca. Zwróć ku Mnie oczy i nigdy nie spuszczaj ze Mnie wzroku. Obiecuję ci, że wypełnię twoją misję – razem z tobą. Unikaj wszelkiej administracji, gdyż ona była prawdziwą przyczyną tego niebezpiecznego opóźnienia! Dawaj poznać Moje Orędzie wszystkim i ukazuj im, że Ja jestem Bogiem, który ocala.

Sześciomiesięczne opóźnienie w mojej pracy dla Orędzi Pana zostało nadrobione w ciągu 2 tygodni. Pisałam bez przerwy przez dwa tygodnie od 7 do 9 godzin dziennie. Porzuciłam wszelkie sprawy administracyjne, które pochłaniały czas, jaki powinnam oddawać Jezusowi, i byłam Mu posłuszna, zajmując się wyłącznie Jego pismami. Odcięłam się od wszelkich rozmów telefonicznych, a listy, bez otwierania, zostały odesłane do stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”, aby ono się nimi zajęło. To już nie ja organizuję kalendarz spotkań, lecz stowarzyszenie.

Paryż, 18.03.95

– Vassulo, twoje wysiłki podobają Mi się. Nie jesteś sama. Cieszę się, kiedy Moje korygujące Słowa nie są przyjmowane lekceważąco i kiedy zwraca się na nie uwagę. Pozwól Mi być twoim przewodnikiem i twoim duchowym kierownikiem. Włączyłem cię w Mój Plan Zbawienia, aby dzięki tobie Moje Orędzia zostały wypełnione zgodnie z Moją Wolą. Pozwól Mi posługiwać się tobą jeszcze przez krótki czas. Trwaj w twojej służbie i niech jej wypełnianie będzie dla ciebie radością. Moje towarzystwo jest dla ciebie największą słodyczą. Kiedy przychodzą ciernie i kolce, nie lękaj się, gdyż one muszą przyjść. Podniosę cię, abyś przeszła ponad nimi. Nie zranią cię. Poszerzaj Moją Winnicę, córko, a Ja sam powiększę wszelkie owoce Moich Winnic i ich granice nie będą miały końca.

Moim Planem jest ocalenie was wszystkich, lecz potrzebuję wspaniałomyślności dla odkupienia winy tego pokolenia. Wielka jest Moja boleść, kiedy widzę, jak kierują się w stronę ognia przygotowanego przez Mego Nieprzyjaciela.2064 Ja Jestem Źródłem Życia! Z Mojej Piersi płyną Wody Żywe!2065 Przyjdźcie! Przyjdźcie i pijcie, nie każę wam płacić.2066 Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie!2067 Ja jestem Życiem! Przed tobą i pośród was wszystkich stoję...

Córko, liczni aniołowie będą u twego boku, aby towarzyszyć ci w twojej misji.2068 Ja, Jezus, błogosławię cię i mówię ci: «lo tedhal!»2069

21.03.95

– Błogosławione niech będzie Twoje Imię. Ty, który po trzykroć mnie pobłogosławiłeś, pozwalając mi ujrzeć Swój ukryty Plan. Był on w Twoim Najświętszym Sercu od początku i ujawniałeś go Twoim wybranym: temu, którego tak bardzo umiłowałeś.2070 Teraz ja też usłyszałam w Nim2071 Twoje Orędzie, ten Niewyczerpany Skarb, który św. Gertruda mogła przez chwilę kontemplować. „Wkrótce nadejdzie czas, kiedy nikt nie będzie uczył swego rodaka ani brata mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Cię poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulitujesz się nad ich nieprawością i nie wspomnisz więcej na ich grzechy” (por. Hbr 8,11-12).

Nie zbaczając, będę próbowała iść ścieżką, którą mi wyznaczyłeś, i będę cenić Skarb, jaki dałeś nam wszystkim.

– Jestem bardzo zadowolony z twojej pracy.2072 Czerp z Mojego Serca ten niewyczerpany Skarb. Zachowywałem go w ukryciu dla waszego czasu, kiedy serca ludzi ostygną, staną się niewdzięczne, pełne pychy i bezbożności.2073 Mam jednak zamiar ożywić ten płomień i przemienić ich ducha w taki sposób, że po uzdrowieniu uznają Mnie za Najwyższego Kapłana, Chrystusa i Króla królów.

Przyjdź więc blisko Mnie i ciesz się dostrzeganymi dobrami. Zaczerpnij dla siebie z tego niewyczerpanego Źródła szczęścia. Nie zniechęcaj się, kiedy ludzie patrzą, lecz nie rozumieją, że Łaska i Miłosierdzie są wśród nich. Módl się za nich. Lód nie znosi ognia. Stopię ten lód przez Mojego Świętego Ducha. Miej więc ufność i mów: Bóg wkrótce będzie z nami.

(ichtis) Twój Umiłowany

30.03.95

– Mój Panie? Spojrzyj z Nieba, z Twojej świętej i chwalebnej Siedziby. Jestem tu pomiędzy Twoimi dziećmi, a jednak tak wiele z nich nie zna Ciebie, najbardziej współczującego z ojców.

Ojcze, spraw, by poznano Twoje Imię. Niech Twój Duch prowadzi Twoje dzieci, bo Ty jesteś naszym Ojcem. Otwórz teraz Niebiosa i zstąp do nas. W Twojej obecności każdy naród wzruszy się i odrzuci trzymającą go moc grzechu. W obliczu Twojej Obecności również ten naród stanie się Twą oblubienicą i zostanie nazwany ‘Oblubienicą’.

– Tak! Zaślubię ten naród. Z czułością i miłością zaślubię ich i na koniec jednym głosem wymówią z radością Moje Imię: ‘Nasz Ojcze!’

A potem zaślubię cały naród... i «jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Ja rozraduję się tobą».2074

Później przemówił Jezus:

– Módl się za Moje dzieci w Japonii. Napisz i powiedz im:

Dziś, w tych dniach ciemności, objawiam wam wszystkim Moje Święte Oblicze. Nie przyszedłem przypominać wam o Mojej Obecności po to, żeby was potępić. Przyszedłem wszystkich was wezwać do Mojego Najświętszego Serca! Zamierzam przywrócić wzrok ślepym, a odebrać go tym, którzy sądzą, że widzą. Wybieram słabość, aby ukazać Moją Moc, a nędzę, aby ukazać Moje Bogactwa i Moją Chwałę. Otwórzcie wasze serca i mówcie do Mnie.

Moje Imię jest Jezus, a Jezus znaczy: «Zbawiciel».

Wkrótce, już niebawem przybędę z miriadami aniołów. Tak, Mój Powrót jest bliski. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Czy nie zauważyliście Moich Znaków? Nie lękajcie się Mnie. Ja jestem jedyną Prawdą i Ja jestem waszą Drogą do Nieba. Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście. Nie czekajcie, aż będziecie święci.

Nie mów, Moja umiłowana Japonio: «Nie umiem mówić i jeśli się odezwę, On mnie nie będzie słuchał». Stoję teraz u twoich drzwi z Moim Sercem w Dłoni, aby ci je ofiarować. Ja jestem Najświętszym Sercem i ułożyłem Nowy Hymn Miłości dla was wszystkich. Miłosierdzie zstępuje, aby wezwać tych wszystkich, którzy nigdy Mnie nie szukali ani nawet Mnie nie znali, aby i oni przyłączyli się do zgromadzenia Moich świętych.

Pisma mówią: «Bóg nie ma względu na osoby, lecz w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.»2075 Czy nie wiedziałaś, że jestem Bogiem łagodnym i pokornym, łaskawym i pełnym litości? Twoja niegodność przyciąga Mnie, jestem bowiem Wszystkim i mogę się o ciebie zatroszczyć. Twoja niezdolność dosięgnięcia Mnie sprawia, że niecierpliwię się, by pochylić się z Niebios i wznieść cię do Mnie. Pozwól Mi więc wejść do twego serca i przyozdobić cię Moją chwałą! Szukaj Mnie, a znajdziesz Mnie. Pukaj, a otworzę ci.2076 Nawet jeśli powiesz: «Kimże jestem, by wejść do Twego Serca?» – odpowiem ci: «Jesteś Moim dzieckiem, Moim Potomstwem, jesteś Moja. Należysz tylko do Mnie i do nikogo innego. Pochodzisz ode Mnie, a nie od kogoś innego, i dlatego pragnę, byś była w Moim Sercu.»

Tak, być może Mnie nie szukałaś, lecz Ja cię znalazłem. Japonio, Moje dziecko, takie jest Moje orędzie dla ciebie. Błogosławię cię, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na twoim czole.

Oita (Japonia), 31.03.95

– Więziły mnie ciemności i byłam niewolnicą w lochach grzechu, w których groźne widma nawiedzały moją duszę. Kiedy myślałam, że pozostanę tam, wygnana i zapomniana przez Twoje Wieczne Światło, Ty – jaśniejąc jak tysiąc rozpalonych słońc – zstąpiłeś w Swej Chwale, oświetlając moją straszliwą noc. Nagle ktoś się tam zjawił i moje serce zadrżało nadzieją. Tchnienie musnęło moje oblicze, otwierając mi oczy, i Niewidzialny Bóg stał się widzialny. Kiedy stanęłam twarzą w Twarz wobec Czystości, Blasku i Mocy, powróciłam do istnienia. Tchnienie Wszechmocy podniosło mnie i przestał istnieć mój nieporządek.

– Prochu i popiele, dałem ci teraz serce z ciała i wlałem w ciebie żywego ducha. Choć wydawało się, że twój duch pogrążony był w głębokim zapomnieniu, Moje Miłosierdzie przyszło ci na pomoc, ocaliło cię i uzdrowiło. Powiedziałem:

«Stanę się jej Małżonkiem, jej Wychowawcą i jej Obrońcą, a ona będzie Moją oblubienicą, Moją uczennicą i Moim dzieckiem. Poprowadzę ją cudowną drogą. Stopy jej będą stąpać po szafirach. Ja będę jej Gwiazdą, kiedy będzie przechodzić przez mroczne doliny. Będę jej kijem i laską pasterską, kiedy będzie prześladowana i tropiona. Kiedy będzie przemierzać pustynie i doliny, nie będzie pragnąć ani łaknąć. Ja będę jej Kielichem, a Moje Ciało będzie jej pokarmem.2077 Będę tematem jej uwielbień i jej Kantykiem w Moich zgromadzeniach».

A teraz, dziecko Mego upodobania, odwagi! Twój bieg się nie skończył, lecz ukończę go z tobą. Moja Ręka spocznie na twojej ręce.2078 Trwaj w Pokoju i pozwól Mi pouczać cię każdego dnia! Pouczałem i formowałem Moich uczniów. Karmiłem ich Moim Słowem. Podobnie nakarmi cię Ten, który cię podniósł. Przez Mojego Ducha Świętego pouczę cię, jak unikać wszelkiego zła. Czy ciągle chcesz się uczyć ode Mnie?

– Tak, Panie.

– Dobrze, nauczysz się więc. Ojciec i Ja będziemy nadal wylewać na ciebie Pouczenia jak proroctwo...2079 Sprawia mi radość uczenie, szczególnie dusz takich jak twoja, które powinny zależeć jedynie ode Mnie, które mają dobre nastawienie i są gorliwe jak dzieci pragnące sprawić przyjemność Nauczycielowi! Raduję się takimi duszami.

Na koniec chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz do Moich Orędzi: zdecydowałem się przyśpieszyć Mój Powrót. Nie będę tak długo czekał, aby do was powrócić. Wielu odmawia wiary. Gdy to nadejdzie, uwierzą, wtedy jednak ich serca nie będą gotowe Mnie przyjąć. Mój Powrót jest bardzo bliski. Dlatego, córko, tak Mi zależało, żebyś się pośpieszyła i zakończyła dzieło, które Mój Ojciec i Ja powierzyliśmy tobie przez Mego Świętego Ducha.

Mój skarbie, pozwól Mi kontynuować Moje dyktowanie bez żadnego opóźnienia z twojej strony. Moja miłość do ciebie jest wielka. Pomogę ci poprawiać twe serce i podobać Mi się. Widzisz? Widzisz, w jaki sposób zdjąłem z ciebie ciężar spraw administracyjnych?2080 Teraz mam cię wyłącznie dla Siebie. Kiedy cię zawołam, będziesz do Mojej dyspozycji. Reszta Moich Orędzi będzie ci teraz dana szybko, przed dniem ukazania się Antychrysta...

– Jak będziemy kontynuować, kiedy on się ukaże?

– Przez dokładnie trochę więcej niż trzy dni i trzy noce2081 nie będziesz zdolna kontynuować tak, jak tego chcesz. Jednak to milczenie zostanie przerwane Moją Własną Ręką w chwili otwarcia szóstej pieczęci.2082 Ciesz się, gdyż wkrótce będę z wami. Mój Głos zostanie usłyszany, a Moi wrogowie zadrżą i uderzą się w piersi.2083 Cierpię dziś z tobą dokładnie tak, jak konałem w Getsemani. Pójdź, Vassulo, błogosławię cię za to, że oddałaś Mi cześć i uwielbienie2084 i za to, że dałaś Mi swój czas, abym pisał twoją ręką.


2021 Ja również to zauważyłam. Bóg Ojciec przychodzi pierwszy, by mnie pocieszyć. Pewnego dnia byłam poddana bardzo silnemu prześladowaniu. Uklękłam, błagając Jezusa o pomoc. Napisałam skargę, korzystając z mojego charyzmatu, a zamiast Jezusa odpowiedział mi Bóg Ojciec, spiesząc, by mnie pocieszyć i obiecując mi, że nazajutrz wszystko się ułoży. Jego Słowa zrealizowały się tak, jak to zapowiedział. Wiem, że Ojciec czuje do mnie „słabość”, tak jak ja do Niego.

2022 Wylanie Ducha Świętego.

2023 Jezus udzielił mi pomocy Swego Świętego Ducha, by zapisać te słowa.

2024 Głos Boga jest jak huk gromu: «Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił: Zagrzmiało!» (J 12, 28-29).

2025 Jezus powiedział mi to w chwili, gdy patrzyłam z miłością na Jego Portret.

2026 Por. Mt 10, 39. (Przyp. red.)

2027 Chodzi o tych, którzy prześladują te Orędzia.

2028 Kiedy ujrzało się Pana, dusza pragnie być tylko z Nim.

2029 Por. Iz 40, 6-8. (Przyp. red.)

2030 Por. Łk 12, 18-21. (Przyp. red.)

2031 Pan mówi do każdego z nas.

2032 Por. Iz 66, 15. (Przyp. red.)

2033 Por. Łk 11, 11-13. (Przyp. red.)

2034 Por. J 14, 27. (Przyp. red.)

2035 Zob. «Stwórca uczy mnie modlitwy ‘Ojcze nasz…’» we wstępie: „Vassula opowiada o początkach swego charyzmatu” (Prawdziwe Życie… t. I, wyd. II, str. 9). (Przyp. red.)

2036 Umarłych duchowo.

2037 Por. 2 Tm 3, 1-5. (Przyp. red.)

2038 Bóg rozumie przez «dom» – duszę.

2039 Tak jak On ożywił mnie duchowo.

2040 Zostało mi to powiedziane jak nakaz.

2041 Tzn. Najświętszą Trójcę.

2042 To właśnie są rajskie ziarna i zasiew.

2043 Czyli w Najświętszej Trójcy.

2044 Chrystus wyrzuca mi, że podyktowane mi przez Niego Orędzia zostały odłożone na bok i że czas należący do Niego, przeznaczony na zapisywanie Jego dyktand, wykorzystywałam, aby zająć się sprawami administracyjnymi: organizacją podróży, licznymi faxami, telefonicznymi rozmowami z różnymi osobami.

2045 Gdy Pan mi dyktuje, czuję się szczęśliwa i spokojna. Tymczasem sprawy administracyjne wywoływały stres i utraciłam spokój, bo pod naciskiem różnych osób odpowiadałam na to, czego ode mnie chciały i pracowałam w końcu dla tych osób, a nie dla Jezusa…

2046 To zabrzmiało jak: «koniec!» lub «wystarczy!». Zrozumiałam, że Jezus nie chciał, abym zajmowała się sprawami administracyjnymi, nawet jeśli odnoszą się do Prawdziwego Życia w Bogu, oraz abym nie traciła mojego czasu przy telefonie.

2047 Por. Iz 54, 5. (Przyp. red.)

2048 To znaczy, że sami powinni przejmować inicjatywę.

2049 Zrozumiałam, że chodzi o pisma Prawdziwe Życie w Bogu oraz o spotkania, w których brałam udział, aby dawać świadectwo.

2050 Przeżegnałam się krucyfiksem.

2051 Czyli ci, którzy są umarli duchowo.

2052 Por. Jr 23, 33-40. Wyrażenie «zdejmować ciężar» ma tu podwójne znaczenie: «ciężar» może oznaczać brzemię (hebr.: «massa») lub «obciążenie» Bożych rzeczników, czyli tych, którzy «niosą» Jego Słowa, Jego proroctwa. Słowo «brzemię» (ciężar) odnosi się więc do Orędzia, proroctwa, Słowa. «Zdjąć z ciebie ciężar Mojego Krzyża» może więc oznaczać także odebranie mi charyzmatu proroctwa.

2053 Por. Prz 24, 12. (Przyp. red.)

2054 To znaczy więźniowie Czyśćca. (To greckie określenie „królestwa umarłych” jest być może bliższe Vassuli – Greczynce. Występuje ono także w Piśmie Świętym w przekładzie Biblii Tysiąclecia: zob. Est 3, 13; 2 Mch 6, 23 – przyp. red.).

2055 Często między godziną 4.00 a 4.30 drzwiami mojej sypialni gwałtownie wstrząsało pukanie dusz czyśćcowych.

2056 Mam im pomagać moimi modlitwami.

2057 Jezus wypowiedział te słowa bardzo uroczyście.

2058 Biblia Święta.

2059 Por. Ap 10, 8-11.

2060 Nasz Pan wydał głębokie i bolesne westchnienie.

2061 W listopadzie 1995 r. upłynie 10 lat od narodzin Prawdziwego Życia…

2062 Zrozumiałam, że Pan zwraca się do kapłanów (oni wzywają Pana w modlitwach i podnoszą w czasie Najświętszej Ofiary – przyp. tłum.). Wielu z nich odmawia uwierzenia w charyzmat prorocki, chociaż charyzmaty te stanowią pomoc Ducha Świętego dla Kościoła. Przez swoją postawę stają się prześladowcami Ducha Świętego, który udziela podobnych charyzmatów.

2063 Znowu głębokie westchnienie.

2064 Nagle Jezus krzyknął potężnym głosem.

2065 Por. J 7, 37n. (Przyp. red.)

2066 Por. Iz 55, 1. (Przyp. red.)

2067 Por. J 7, 37. (Przyp. red.)

2068 Na spotkaniu w Pałacu Kongresowym w Porte Maillot (Paryż).

2069 «Nie lękaj się», po aramejsku – w języku Jezusa.

2070 Święty Jan Ewangelista (por. Ap 10, 4).

2071 W Najświętszym Sercu. (Przyp. red.)

2072 Udało się nadrobić opóźnienie.

2073 Por. 2 Tm 3, 1-5. (Przyp. red.)

2074 Por. Iz 62, 5.

2075 Por. Dz 10, 34-35.

2076 Por. Mt 7, 7. (Przyp. red.)

2077 Por. Psalm 23. (Przyp. red.)

2078 To stwierdzenie ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, że On pomoże mi pisać, a po drugie, że pomoże mi iść.

2079 Por. Syr 24, 33. (Przyp. red.)

2080 Powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie ‘Prawdziwe Życie w Bogu’, drukujące biuletyny z informacjami o orędziach i realizowaniu przez Vassulę powierzonej jej misji oraz zajmujące się organizacją jej wyjazdów na wszystkie kontynenty. (Przyp. red.)

2081 «PRZEZ DOKŁADNIE TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ TRZY DNI i TRZY NOCE» – to liczba symboliczna oznaczająca trzy i pół roku. Por. Ap 11, 7: «A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije». Przez trzy i pół roku wszelkie niebieskie proroctwo zostanie zmuszone do milczenia. To będzie czas panowania Antychrysta. Por. Ap 11, 9-10: «I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy»; Dn 12, 7: «Do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu». Ap 11, 11: «A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi…». To odnosi się do dwóch świadków, dwóch proroków, Mojżesza i Eliasza, którymi dziś są Dwa Serca, tzn. Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa, które – prorokując – spełniają taką posługę jak Mojżesz i Eliasz. Mojżesz reprezentuje Prawo. Eliasz przedstawia ducha proroctwa oraz przygotowanie na przyjście Pana jak Jan Chrzciciel, który przyszedł w duchu Eliasza. (Por. Mt 11, 14; 17, 12 – przyp. red.)

2082 «JEDNAK TO MILCZENIE ZOSTANIE PRZERWANE MOJĄ WŁASNĄ RĘKĄ W CHWILI OTWARCIA SZÓSTEJ PIECZĘCI»: por. Ap 6, 12-7, 17. To będzie koniec trzech i pół roku władzy Antychrysta. Ap 6, 12: «I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew…» Ap 11, 11-13: «A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób (to znaczy: wielka liczba osób różnego pochodzenia). A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba…»

2083 «Mój Głos zostanie usłyszany i Moi wrogowie zadrżą i uderzą się w piersi…»: por. Mt 24, 30 oraz Ap 6, 16: «I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka…».

2084 Podczas spotkania modlitewnego.