«Prawdziwe Życie w Bogu» Wyjaśnienia z Kongregacją Nauki Wiary

ISBN: 83-86092-82-3
objętość: 40 stron (format A4)

tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z francuskiego)

Całość dotąd nieznanej KORESPONDENCJI VASSULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY, której część została najpierw opublikowana w 14 tomie Orędzi. Na prośbę kard. J. Ratzingera ma zostać upubliczniona na całym świecie poprzez niniejszą publikację, początkowo rozpowszechnianą bezpłatnie tylko wśród duchowieństwa. Obecnie można ją sprzedawać także osobom świeckim dla odzyskania części funduszy na kolejny dodruk.

Kard. Ratzinger:

  • wyraził zgodę na druk książki z kolejnymi Orędziami;
  • wyraził zgodę na jej rozpowszechnienie;
  • wyraził zgodę na jej czytanie.


Decyzja ta powinna upewnić tych czytelników, którzy przeżywali różne rozterki związane z zachętą do ostrożności, kierowaną z różnych stron do czytelników "Prawdziwego Życia w Bogu". Można zarówno czytać, jak i rozpowszechniać te książki.
Kongregacja Nauki Wiary nie przewidziała innej formy rozpowszechnienia wymienionych z nią listów, z powodu tego, iż Vassula jest osobą prawosławną i jako taka nie może podlegać ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez Kongregację w stosunku do autorów katolickich (zob. też: Zasady badania prawowierności nauki), których listy w toku procesu badania i wyjaśniania przez Kongregację, publikowane są najczęściej w "Osservatore Romano".

Zamów w sklepie internetowym: KSIĘGARNIA LUMEN