ZESZYT 38

31.10.89

– Pan mój i Zbawiciel?

– Jestem. Pokój, Moje dziecko, nie obawiaj się, nie lękaj się nigdy Mojej Obecności. Obawiaj się Mnie jedynie wtedy, gdy buntujesz się przeciwko Mnie. Ten, kto nie jest ze Mną, rozprasza.1417 Myśl o tym. Objawienie, które wam daję, nie rozprasza, lecz gromadzi. Moje objawienie jednoczy was w jedno jedyne Ciało. Weź Mój Pokój, Moje dziecko. Pozostań niczym, mieszkaj we Mnie. Ja, Pan, błogosławię cię.

To zostało mi powiedziane z powodu moich wątpliwości, obaw, które przeżywam od czasu do czasu, sądząc, że jestem w błędzie...

31.10.89

Pochylam się nad figurą Matki Bożej z Fatimy stojącej na stole, na którym piszę. Zbliżam się do Jej prawego ucha i mówię: „Wiesz, Jezus powierzył mi rzecz bardzo cenną do zachowania. To dotyczy Uwielbienia Jego Ciała i również zbawienia dusz! Przychodzę zatem do Ciebie, droga Mamusiu, aby zapytać Cię, czy mogłabyś Tego strzec, chronić i bronić dla mnie. Tak, to objawienie Pana, całkowicie powierzam je w Twoje Ręce. W międzyczasie muszę podążać za dziełem Najświętszego Serca Jezusa, za Tym, który podniósł mnie i uformował dla tej misji. Wkrótce umarli opuszczą groby na dźwięk Jego Głosu, wszystko to dla Jego Chwały. Wkrótce Naród1418 zmartwychwstanie, Naród poświęcony Jego Świętemu Imieniu, to bowiem zostało od dawna zapowiedziane.

– Moje dziecko, nic nie zmieni Miłości Boga do ludzkości. Nawet gdy będziesz prześladowana, niepokojona i atakowana, bądź ostrożna i posłuszna Bogu. Nikt nie ma prawa oskarżać tych, których Bóg wybiera. Będę chronić te objawienia, jak chronię wszystkie inne Boże objawienia. Miej ufność w Świętym Świętych. On strzeże Swoich Dzieł. Objawiaj Miłość Bożą, Moja Vassulo, bez obawy. Pójdź, trwaj w nieustannej modlitwie do Ojca.

– Dziękuję Ci i błogosławię Cię, Najświętsza Matko.1419

2.11.89

W tych dniach Pan pokazuje mi stale trzy żelazne pręty. Tym razem, widzę je w kolorze jaskrawopomarańczowym, jakby były silnie rozgrzane.

– Moja Vassulo, Moim Ogniem i siłą Mojego Płomienia nie tylko rozmiękczę te żelazne pręty, ale Moim Oddechem zupełnie je stopię, by wykuć z nich na zawsze jeden mocny pręt. Wtedy osiągniecie wszyscy doskonałe poznanie Mojej Woli i Mojej Dobroci. To będzie Mój Dar dla was, Niebieski Kościół. On będzie promienieć Moją Chwałą, a wasze hymny śpiewać będziecie wokół jednego Jedynego Tabernakulum. Wasza ziemia zapełniona widmami ożyje, przemieniona i wskrzeszona. Pójdź, córko, Mądrość cię pouczy.

Błogosławię cię. Kochaj Mnie.

3.11.89

– Włączmy się do procesji Twoich Aniołów, otaczających Ciebie, mój Boże, bo Ty jesteś Jedyny w Najświętszej Trójcy. Jakże oni uwielbiają Cię bez przerwy i śpiewają hymny. Chodźmy i my rozgłaszać Twoje cuda wokół jednego Jedynego Tabernakulum. Kocham Twój Dom, mój Panie. Pośpiesz się, by zjednoczyć nas wszystkich w Twoim Domu. Niech Twoi Aniołowie i Święci będą dla nas przykładem. Uczmy się od Nich, jak Cię adorować wokół Jedynego Tabernakulum.

– Mój kwiecie, każda rzecz spełni się w swoim czasie. Bądź teraz miła w Oczach Mego Ojca. Niech twoje piękno i ozdoby będą wewnętrzne, bo Ja patrzę i badam dokładnie każde serce.1419a Rozraduj więc Mnie i bądź miła w Moich Oczach, ozdabiając i upiększając swą duszę. Zaczerpnij ze Mnie. Wszystko, co posiadam jest Cenne i jest samym Życiem. Zaczerpnij z Mojego Skarbca, Ja daję darmo. Pragnij Moich Bogactw i zaczerpnij z Mego Serca, aby napełnić swoje. Moja Vassulo, kontynuuj wykonywanie wszystkich rzeczy, których nauczyłaś się od Mojej Mądrości, o których zostałaś pouczona Moim Łagodnym Autorytetem i o których usłyszałaś w Głosie Prawdy. Trwaj w Pokoju, pamiętaj o Mojej Obecności.

– Tak, mój Panie, błogosławię Cię.

– Błogosławię ciebie i każdy twój krok.

– Panie?

– Jestem. Vassulo, błagaj o wiarę. Pamiętaj, że Ja mogę ci udzielić wiary w całej pełni.

– Panie, nawet nie umiem prosić Cię odpowiednio o większą wiarę!

– Nawet, jeśli nie umiesz, próbuj. Moje Miłosierdzie jest wielkie kwiecie, bądź ufna... Rozraduj Mnie, Mój kwiecie, i ugaś ognie dusz przebywających w czyśćcu. Miłość gasi ich oczyszczające ognie, zawsze o tym pamiętaj. Wiedz, że używam olejku twojej miłości do Mnie, aby ugasić te ognie i pociągnąć te dusze w górę. Kilka z nich może nawet wreszcie dojść aż do Mnie. Ja, Pan, dałem ci Moje Słowo. Ono jest twoim duchowym Pokarmem. Nawet przy twojej całkowitej słabości będę zdolny przekazać ci wszystkie Moje posłania. Mimo twojej nicości i niezdolności do zrobienia czegokolwiek, Ja, Pan, wypełnię Moje Dzieło. Pozostań mała, Moje dziecko, bądź Mi wierna. Ja, Pan, kocham cię z całego Mojego Serca. Uwielbiaj Mnie i szanuj. Przyjmuj Mnie, bo to Mi się podoba. Pozwól Mi posługiwać się tobą. Módl się zawsze całym swoim sercem. Pójdź. My?

– Tak, mój Panie i moja Matko.

6.11.89

– Moja córko, Pokój niech będzie z tobą. Każda dusza, która Mnie kocha, wynagradza za swe błędy z przeszłości. Miłość i skrucha, które otrzymuję od tych dusz, pocieszają Moje Zranione Serce, łagodzą Sprawiedliwość Mojego Ojca i łagodzą Jego Samego. Łagodzą Go, On bowiem widzi wasze wysiłki i naprawdę bierze pod uwagę wasze dobre intencje. Nie jesteście liczni, ale nawet ze względu na tę małą liczbę, Ręka Mojego Ojca łagodnieje. Miej wiarę, módl się i wierz w to, o co prosisz. Pokładaj we Mnie ufność. Ja jestem Zmartwychwstałym i wasze zbawienie pochodzi ode Mnie.

Zawsze Mnie pragnij, błogosławię cię.

7.11.89

– Mój Jezu?

– Jestem. Pokój z tobą. Przyjmuj Mnie w taki sposób, jak cię tego nauczyłem. Mój kwiecie, kochaj Mnie, wchłaniaj Mnie, przyjmuj Mnie, bądź Moim odbiciem, Moja gołębico.

– Mój Panie, pozwól mi zrozumieć, dlaczego w zapiskach są błędy ortograficzne!

– Vassulo, to twoje błędy, nie Moje. Wybrałem cię, bo jesteś niedoskonała i pełna słabości. Ja, Bóg, wybieram Moje słabe narzędzia, bo Moja Moc dochodzi do szczytu w słabości.1420

– Jednak czasem podajesz mi nowe słowa, których nie znam.

– Czynię to wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Dyktuję ci i fałszywe jest przekonanie, że to Moje pismo.

– Zatem dlaczego ta różnica pisma, Panie?

– Chcę, żeby tak było. Posługuję się Moimi narzędziami takimi, jakie są, z wszystkimi ich niedoskonałościami i słabościami, aby podyktować im Moją Wiedzę i aby odżywić je oraz innych Moim Słowem. Wiem, że wielu bierze dosłownie Moje Słowa, które są często symboliczne, ale to ukazuje tylko jeszcze bardziej ich słabość, posłuszeństwo, dziecięcą wiarę w stosunku do Mnie i ich pragnienie podobania Mi się. „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie.”1421 Pójdź, Moje dziecko, pozwól Mi posługiwać się tobą tak, jak Mi się podoba. Żadna twoja ofiara nie będzie daremna. Bądź zjednoczona ze Mną. Miłość kocha cię.

8.11.89

– Moja Vassulo, wesprzyj się na Mnie, bądź Mi miła i odnów twój ślub wierności.

– Odnawiam mój ślub wierności Tobie, mój Zbawco i Panie. Pomóż mi go zachować. Pomóż mi pozostać Ci wierną. Panie, uczyniłeś dla mnie wielkie rzeczy, wzniosłeś do Siebie moją duszę i pozwoliłeś mi żyć w Twojej Światłości. Okryłeś moją nagość Swoimi Królewskimi Darami. Odnowiłeś mnie. Wskrzesiłeś mnie, jak wskrzesiłeś Łazarza. Wyzwoliłeś mnie. Kocham i uwielbiam Cię.

– Umiłowana Mojego Serca, wesprzyj się na Mnie. Ja i ty, ty i Ja, razem będziemy dzielić Mój Krzyż Pokoju i Miłości. Ach! Vassulo, jesteś teraz Moja, wyzwolona i żyjąca. Posłuchaj i napisz:

Rozszerzę teraz jeszcze bardziej Moje Winnice, bowiem temu pokoleniu tak bardzo brakuje duchowości, że niezdolne jest odróżnić swą rękę prawą od lewej. Przychodzę w taki sposób was nawiedzić, dlatego, że to pokolenie jest zaślepione i żyje w ciemności. Wkrótce powrócę i nikt nie będzie Mnie mógł zatrzymać; nawet wtedy, gdy ci, którzy są pod władzą bestii, zostaną wysłani, jak na holokaust, aby podeptać Winnice. Moją Mocą będę nadal jeszcze poszerzał te Winnice. To jest Święta Walka między Świętymi i upadłymi aniołami z Otchłani. Ziemia odczuwa już ciężar tej Walki. Nikt nie przeszkodzi Mi karmić Moich baranków. Ja, Pan, nie jestem pustym słowem, lecz Mocą. Nie przychodzę do waszego pokolenia z groźbami, przychodzę prosić o wasze nawrócenie. Przychodzę zabłysnąć nad wami. Zstępuję na was, pełen Miłosierdzia i z wielką Miłością. Przychodzę przyprowadzić was do Siebie. Ja, Pan, jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Nie ociągajcie się w zrozumieniu, że to Ja, Pan, przemienię wasze wysuszone ziemie w winnice. Już niedługo, naprawdę wkrótce Ten, którego oczekujecie, przybędzie. Nie spóźnię się, Moja Godzina jest bardzo bliska. Niedawno dałem wam Obietnicę Mojego Powrotu i mówię wam wszystkim z powagą, że Ja Jestem na drodze Mojego Powrotu do was. Miłość właśnie powraca, Miłość wkrótce powróci do was jako Miłość. Ja, Pan, jestem Miłością i zamieszkam między wami. Spróbujcie zrozumieć, usiłujcie rozpoznać Czasy. Mówię wam z powagą, że jeśli nie nawrócicie się, jeśli nie będziecie pościć i modlić się bez przerwy, nie będziecie zdolni zobaczyć Mojego Światła. Spożywajcie Moje Owoce, kiedy jest jeszcze czas. Nawracajcie się i prowadźcie święte życie, nigdy nie przestawajcie się modlić. Mój Święty Duch będzie się nadal wylewał na ludzkość. Odczytujcie Znaki Czasów, Ja jestem Obecny w każdym czasie.

Pójdź, córko, Miłość kocha cię bez końca.

9.11.89

Zbliżam się do Pana z obawą, że znowu jestem w błędzie. Wydaje mi się, że nie zdołam tego wszystkiego pojąć i zrozumieć. Oto znowu jestem poddana próbie.

– Jednak przychodzę do Ciebie w sposób, którego mnie nauczyłeś. Jezu?

– Ja Jestem. Trwaj w Pokoju. Moja Vassulo, nie pozwól nikomu odebrać ci tego daru, którego ci udzieliłem.

– Nie pozwól, aby to się stało, mój Panie.

– Nie pozwolę, aby tak się stało, ale zachowaj w umyśle Moje Pouczenia. Pamiętaj, jak Ja, Pan, przyszedłem do ciebie.

– Jezu, Ty znasz moje obawy.

– Znam je.

– Znasz moje niepokoje.

– Znam je.

– Czasem boję się, że się mylę.

– Wiem. Współczuję ci i pragnę jeszcze mocniej przycisnąć cię do Serca. Nie bój się niczego i pozostań w pokoju. Dziś zapowiadam, że wkrótce pokażę ci, iż to, co posiadasz, pochodzi ode Mnie. Naucz się cierpliwości, ucz się ode Mnie. Posłuchaj Mnie, wesprzyj się na Mnie, poświęć Mi swój czas, nigdy nie przestawaj się modlić...1422 Vassulo, od kiedy Mnie kochasz?

– Kocham Cię od czasu Twoich „zapisków”, kiedy przyszedłeś do mnie w ten sposób, zaraz po moim aniele stróżu, Danielu.

– Przyszedłem do ciebie przez te „zapiski” i wskrzesiłem cię przez nie. Ukształtowałem cię przez „zapiski”; przekazałem ci Moją Wiedzę przez „zapiski”; nawróciłem wielu ateistów poprzez „zapiski”; ukazałem stan Mojego Kościoła poprzez „zapiski”. Ukazałem Moje Najświętsze Serce poprzez „zapiski”. Jak mogłaś kiedykolwiek uważać, że zapał, który ci daję, jest twój albo że pochodzi od ciebie!? Mój kwiecie! Wybrałem cię, ponieważ jesteś tak nędzna i ponieważ byłaś tak daleko od Mego Kościoła. Byłaś umarła, dlatego wybrałem cię, by ukazać światu, że Ja nie potrzebuję żadnej władzy człowieka ani jego świętości dla wypełnienia Moich Planów.1423 Jest tak, jak powiedziało Pismo Święte: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić.”1424 I dzisiaj składam Ojcu dziękczynienie za to, że zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom.1425

Trwaj w pokoju, Moje dziecko, Mój Krzyż Pokoju i Miłości woła do świata, prosząc o nawrócenie, o miłość, o pokój i jedność. Moje Dzieła mają doprowadzić ludzki ród do przebóstwienia. Moje Dzieła wypływają z Mojego Miłosierdzia. Wejdź do Mego Najświętszego Serca i wypocznij sobie, Moja Vassulo. Być wolnym to kochać Boga. Ja cię wyzwoliłem.

– Chwała Bogu! Uwielbiony niech będzie nasz Pan!

13 i 14.11.89

Proroctwo dla Rosji.

– Pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. Ewangelizuj z miłością dla Miłości. Kościół ożyje, bowiem Ja, Pan, powalę wszystkich niegodziwców, którzy sami zajęli miejsca na wysokich szczeblach w Jego łonie. Córko, wyjmij te ciernie, które przeszywają Moją Głowę, te ciernie, które sprawiają, że płynie tyle krwi. Nie bój się ich, córko, bo Ja jestem u twego boku. Zaprawdę powiadam ci, że Moją Mocą i Moim Wielkim Miłosierdziem powalę każdego z nich.

Widzisz, Moje dziecko, całe Niebo było zbyt długo w żałobie z powodu twojej Siostry-Tak-Mało-Kochanej. Od lat połykamy Nasze gorzkie Łzy... O, Rosjo! Zwykłe cielesne stworzenie! Zło zagnieździło się w najskrytszych głębinach twego łona. Stworzenie z samego prochu i popiołu! Ja, Najwyższy, wskrzeszę cię, bo jestem Zmartwychwstaniem. Zatroszczę się o ciebie, abyś odzyskała Życie i Moim Palcem położonym na tobie przemienię cię w chwalebny naród tak, jak Ja Sam zostałem przemieniony.1426 Będziesz po królewsku przyodziana w olśniewające białe suknie i całe Niebo zrzuci Swe żałobne szaty, a Jego gorzkie Łzy przemienią się w Łzy radości. Całe Niebo będzie świętować twoje Zmartwychwstanie i wszyscy święci męczennicy – którzy bez przerwy modlili się u Stóp twojej Najświętszej Matki, prosząc Ją o wstawiennictwo – zstąpią wszyscy w tym dniu także, razem z Moją Matką i Jej niezliczonymi świętymi aniołami, do domów twoich dzieci i zamieszkają w nich razem z nimi. Wtedy nakarmię ich Moim Ciałem i dam im do picia Moją Krew. Rosja będzie Mnie spożywać i pić z wielką miłością, uwielbiając Mnie. Moja Rosja stanie się żyjącym przykładem dla waszych czasów i dla nadchodzących pokoleń, dzięki swojemu Wielkiemu Nawróceniu. Twoja Siostra-Tak-Mało-Kochana przez wielu, odrzuci złe zachowanie i wezwie Mnie, swego Boga, z całych sił. Vassulo, czy słyszysz? Posłuchaj... Posłuchaj skarg dzieci twojej Siostry...1427 Jej dzieci skarżą się i słychać ich jęki. To dzieci Mojej Rosji płaczą. Całe Niebo słyszy wyraźnie ich smutek. Niebo jest głęboko poruszone ich uciskiem, a Ja, który nigdy nie przestałem ich kochać, jestem obok jej zwłok. Położyłem Rękę na jej zimnym sercu, dlatego jej kości ponownie rozkwitną życiem w jej grobie. Dobrze będzie się mówiło o jej imieniu, bo Ja przyozdobię zarówno ją jak i jej synów i córki. Odtąd przymierze Pokoju i Miłości zostanie zawarte i przypieczętowane między nią a Mną. Kocham ją i zawsze ją kochałem, pomimo jej niewierności wobec Mnie. Nawet w jej niegodziwości błogosławiłem ją i wciąż nadal błogosławię. To będzie Moim Chwalebnym Cudem. Poczekaj tylko, a zobaczysz. Tych, którzy pogrążyli się w nienawiści – nienawidząc Mnie bez powodu – także doprowadzę do życia, bo oni też są jej synami; niech zawsze żyją na jej łonie. Wszystkie te rzeczy wkrótce nastąpią.

Córko, Ja jestem Najświętszy, Najwyższy. Bóg jest Najświętszą Trójcą. Spraw Mi przyjemność i posłuchaj Mnie, jak słuchałaś Mnie dzisiaj.1428

Usłyszałam głosy aniołów: „Alleluja Naszemu Pomazańcowi! Rozwesel Pana i szukaj Go w czystości serca, szukaj Go w prostocie serca. My jesteśmy twoimi aniołami, strzegącymi cię bez przerwy.”

– Bóg kocha cię i ja, Daniel, jestem zawsze z tobą. Pozostań mała, ponieważ to podoba się Panu!

– Ach! Danielu... jak mogę uniknąć zainteresowania moją osobą ze strony ludzi przychodzących na spotkania, by poznać objawienia? Jak mogę pozostać „mała”? Ty wiesz, w jakim stopniu nienawidzę pokazywania się innym!

– Vassulo, być małym znaczy pozostać pokornym i miłym Panu. Pamiętaj, że to jest Wolą Pana, abyście się spotykali.1429 Nie bój się niczego, Jego Orędzie powinno być znane. Ludzie powinni przyjść i spotkać Króla Pokoju. Twoje pokolenie powinno rozpoznać Boga i nawrócić się. Dziękuj Bogu za Jego Miłosierne Dzieła. Ja, Daniel, modlę się bez przerwy za ciebie. Bóg pragnie, abyś była dobra. Objawiaj bez obawy Jego Miłość całej ludzkości. Najwyższy błogosławi ciebie oraz tych, którzy angażują się w ogłaszanie tego Orędzia narodom.

– Miłość kocha was wszystkich.

14.11.89

– Mój Panie, chcę mieć większą wiarę. Potrzebuję tego.

– Moja Vassulo, nigdy nie żądaj, lecz proś. Uświadom sobie Moje Nieskończone Miłosierdzie, Moją Miłość i wypowiedz raczej te słowa: Mój Zbawicielu, powiększ moją miłość,

wzmocnij moją wiarę, powiększ moją nadzieję.

Niech wszystko to stanie się zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.

Nie śpiesz się. Zawsze wyglądasz na zagonioną. Dlaczego?1430 Ja słucham, ale ty zachowujesz się tak, jakbyś myślała, że zaraz odejdę, i dlatego się śpieszysz. Dlaczego? Nie śpiesz się. Słucham cię równie uważnie jak wtedy, kiedy jestem z tobą w ten szczególny sposób. Zwolnij i medytuj nad każdym słowem modlitwy. Po co ten pośpiech? Ja jestem twoim Nauczycielem, a ty Moim uczniem. Nauczyłem cię rozeznawania. Ja jestem Mistrzem, który cię uformował. Jeśli będziesz się skłaniać ku zapominaniu Moich wskazań, od czasu do czasu będę ci je przypominał i nadal będę wylewał na ciebie obfite objawienia. Pójdź, popracujmy.

15.11.89

Zanim poszłam wypocząć,1431 poprosiłam Jezusa, żeby powiedział mi jeszcze jedno słowo, ale przez Pismo Święte. Potem otwarłam przypadkowo Biblię. Oto, co Jezus powiedział mi przez Ewangelię: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie” (J 16,12). W tym, co mi powiedział, odkryłam ślad Świętego humoru...

16.11.89

– Panie, do Ciebie wznoszę me oczy, do Ciebie wznosi się moja dusza, tęsknię za Tobą, mój Panie. Twoja Święta Obecność jest moją radością. Och! Stań po mojej stronie i obroń mnie!

– Mój kwiecie, Miłość jest przy tobie. Chociaż widzisz Mnie jedynie oczami duszy, nie pomniejszaj swej wiary. Uśmiechaj się do Mnie, to Mi się podoba. Ach! Moje dziecko, przyjdź wziąć Moje brzemię. Moje brzemię jest lekkie, a Moje jarzmo słodkie.1432 Módl się sercem, jak cię tego nauczyłem. To jest istotne modlić się i prosić o Moje Łaski. Takie jest Moje Prawo. Wchodź w każdej minucie do Mego Najświętszego Serca. Wzdycham za tym, aby cię pocieszyć; tęsknię, aby dać ci odpoczynek. Pozwól, że pouczy cię Moja Matka:

– Moja Vassulo, jestem blisko ciebie, bądź tego pewna. Pociesz Mojego Syna swą miłością. Pociesz Jezusa mówiąc do Niego i stawiając Go na pierwszym miejscu. Nie puszczaj nigdy Naszych Rąk. Nie dąż nigdy do tego, aby patrzeć poza Jego plecami. Chodź z Nami. Uwielbiaj Go i ewangelizuj dla Niego z miłością. Miej ufność w Nim, nie martw się o jutro. Jutrzejszy dzień sam zatroszczy się o siebie.1433 Nie patrz ani na lewo, ani na prawo. Pan pragnie twego całkowitego oddania, aby uczynić z ciebie istotę doskonałą, odbijającą Jego Boski Obraz, ten Boski Obraz, który wasza epoka utraciła. Jezus i Ja nie „zstępujemy”, aby was osądzać Naszymi Orędziami. Nie przychodzimy was osądzać ani potępiać. Przychodzimy do was z wielką Miłością i wielkim Miłosierdziem, by was wszystkich doprowadzić do Nas i uczynić z was istoty przebóstwione. Jestem razem z wami, błogosławię was.

– Błogosławię Cię także, Najświętsza Mamo. Amen.

20.11.89

– Ach! Vassulo! Uświadom sobie, zrozum, co ci dałem! Pójdź, Ja i ty, ty i Ja, postaw Mnie na pierwszym miejscu, córko. Wszystko, o co was proszę, to miłość. Ja, Jezus Chrystus, Umiłowany Syn Boga i wasz Zbawiciel, jestem na drodze Mojego Powrotu do was. Czy widzicie? Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Wkrótce usłyszycie wyraźniej odgłos Moich Kroków, bo zbliżam się do was wszystkich. Kocham was wszystkich. Bądźcie jedno.

22.11.89

– Proszę Cię, Panie, przemów do mnie przez Pismo Święte.

Otworzyłam przypadkowo Biblię i przeczytałam: „Duch Święty zstąpi na ciebie...” (Łk 1,35).

– Córko, przypomnij światu Moją Obecność. Głoś Moje Orędzie aż po krańce ziemi. Módl się, słucham...1434 Pomogę ci:

Ojcze, proszę Cię, ukaż mi Twoją Miłość, bo objawiając mi Swoją Miłość odkrywasz przede mną Swoje Święte Oblicze.

Oświeć mnie, nie pozwól nikomu mnie zwieść.

Bądź moim Przewodnikiem, moim Mistrzem i moim Wychowawcą. Pozwól mi uczyć się z Ust Mądrości. Amen.

Widzisz? Proście po prostu o Moją pomoc, a Ja nie będę zwlekał. Pójdźcie, dopiero się uczycie. Pozostańcie blisko Mnie. Przypominajcie sobie o Mojej Obecności; tak nalegam, aby każdy z was się tego nauczył. Moja Obecność także jest Tajemnicą. Nie lekceważcie Mnie, a Ja was nie zlekceważę... Jeszcze ciągle mówię.1435 Pozwólcie Mi być waszym Pocieszycielem. Ja, Pan, poprowadzę was aż do końca, nawet jeśli nie uświadamiacie sobie, jakich w rzeczywistości udzielam wam Łask. Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu będę was napełniał bez przerwy Moim Duchem, będę wlewał w was Moje Słowa i Moje Prawo i wzniosę was do Siebie. Ja, Pan Panów, strzegę was czujnym okiem. Miejcie Mój Pokój i Moją Miłość. Błogosławię każdego z was. Bądźcie dobrzy.

23.11.89

– Mój Królu, doprowadź każdą duszę do Prawdy, aby mogła Cię uwielbiać wokół jednego Tabernakulum! Niech słyszący, a nie rozumiejący, tym razem zrozumieją. Niech patrzący, a nie widzący, rozpoznają tym razem i niech wnikną w Twoją Tajemnicę. Skrusz ich serca, aby mogli zrozumieć nie umysłem, lecz sercem, aby się w ten sposób nawrócili i zostali przez Ciebie uzdrowieni, aby uwielbiali Ciebie, o mój Królu! Amen.

– Moje dziecko, wskrzeszę nawet umarłych. Módl się za te dusze, które nie zrozumiały Mojej Woli. Trwaj niewzruszenie w Mojej nauce. Krocz wytrwale Moimi Drogami i powstrzymuj tych, którzy zadają rany Mojemu Ciału. Traktuj z życzliwością twoich nieprzyjaciół – którzy są Moimi nieprzyjaciółmi – ale równocześnie zdecydowanie ich pouczaj. Będę kierował każdym twoim krokiem, Moje dziecko. Kochaj Mnie całym sercem, całą duszą i całym swoim umysłem; tak postępując, ujrzysz Mnie, swojego Boga, córko. Przychodź do Mnie nawet na kilka chwil każdego dnia, aby Mnie spotkać tak, jak cię tego nauczyłem. To Mi się podoba. Moja ukochana duszo, daj Mi swą miłość. Czyż Ja nie dałem ci Mojej? Jestem twoim Małżonkiem, który cię karmi, który cię nasyca, pociesza, broni, troszczy się o ciebie i wznosi twoją duszę do Siebie. Ja jestem Tym, który kocha cię najbardziej, Moja ukochana duszo.

Wiem,1436 ale wyćwiczyłem cię i uformowałem dla tej misji. Wesprzyj się na Mnie, kiedy jesteś zmęczona, a Ja cię podtrzymam. Kwiecie, wszystko, co czynisz w Moje Imię, wychwala Mnie. Odżywiaj się Mną. Kocham cię i stworzyłem cię po to, abyś Mnie kochała. Stworzyłem cię, abyś dała Mi odpoczynek. Stworzyłem cię, abyś dzieliła ze Mną wszystko, co mam. Proś Ojca o złagodzenie Jego Sprawiedliwości mocno ciążącej nad wami.1437 Uśmierz Jego Gniew kochając Go, modląc się sercem, poszcząc, nawracając się i spowiadając z grzechów. Wejdź w świat Pokoju i Świętości. Prowadź święte życie, rozmyślając nad Moją Boskością. Moja Vassulo, czy jesteś szczęśliwa teraz, kiedy cię uwolniłem?

– Chwała niech będzie Panu! Tak!

– Wynagradzaj Mi zatem, pozwalając Mi posługiwać się tobą dla Mojej Chwały. Widzisz? Zrozum, że proszę cię o ofiary, cierpienia i wielką cierpliwość, ale nic nie będzie daremne. Przypomnij sobie, że to Ja ukształtowałem cię, abyś stała się małym krucyfiksem dla Mojej Chwały. Każdy mały krucyfiks staje się kolumną światła, która zmniejsza otaczającą was ciemność. Traktuj Mnie teraz jak Króla i ofiaruj Mi dusze. Pragnę dusz. Pomogę ci i Mądrość cię pouczy. Pozostań blisko Mnie i pamiętaj o Mojej Obecności.

Ja, Jezus, błogosławię cię. Kochaj Mnie.

26.11.89

– Moje dziecko, Pokój niech będzie z tobą. Posłuchaj Mnie. Bądź roztropna. Nie mów o rzeczach, które nie pochodzą z tego objawienia. Posługuj się Moimi Słowami z tego objawienia i z Pisma Świętego. Ja jestem twoim Nauczycielem. Bądź roztropna. Licz na Mnie. Jestem twoim Zbawicielem, jestem twoim Świętym, Ja-Jestem-Tym-Który-Jest, dlaczego więc nie liczyć na Mnie? Jesteś Mi miła, kiedy się do Mnie uśmiechasz. Kocham dziecięcą wiarę. Vassulo, odwagi, to Ja powalę wszystkich Moich wrogów. Odwagi, córko! Wiem, że trudno jest żyć na wygnaniu i w dolinie śmierci, ale bądź pewna Mojej Miłości. Jestem u twego boku i pomogę ci, nawet w najdrobniejszych rzeczach.

Miłość kocha cię.

27.11.89

– Panie, bądź moją Siłą. Będę obejmować Twój Krzyż do końca. Dziękuję za wszystko, co mi dajesz.

– Miej Mój Pokój, Vassulo Mego Najświętszego Serca. Nie bój się, charyzmat, który ci dałem, pozostanie w tobie aż do dnia, w którym przyjdę po ciebie. Bądź szczęśliwa, że chcę cię karmić w ten sposób! Bądź szczęśliwa, że pragnę ci pozostawić ten dar aż do końca! Bądź szczęśliwa, że tak bardzo cię wyróżniłem! Bądź szczęśliwa, córko, że powtórnie dałem ci życie! Błogosławię cię za tę odrobinę wiary, którą Mi okazujesz. Weź Mój Krzyż, obejmij Go. Mój Krzyż jest twoim Życiem. Ja, Jezus z Nazaretu, błogosławię ciebie, jak i tych wszystkich, którzy pracują dla Mojego Orędzia i rozpowszechniają je. Błogosławię każdego z was. Pójdź. My?

– Tak, Panie.

– My?

– Tak, Najświętsza Mamo.

28.11.89

– Mój Jezu?

– Jestem. Miłość jest przy tobie. Weź Mój Krzyż i pozwól Mi wypocząć, Moje dziecko. Ja, Miłość, jestem zmęczony i potrzebuję wypoczynku. Ach! Moje dziecko, nie opuszczaj Mnie! Wleję w ciebie pouczenia i rozeznanie, ale pragnę, abyś całkowicie wyrzekała się samej siebie każdego dnia, bo – w przeciwnym razie – jak mógłbym ożywić Moją Wolę w tobie? Chodźmy, przypominaj sobie Moją Obecność, Miłość cię błogosławi.

29.11.89

– Moje serce jest gotowe na przyjęcie Ciebie, mój Boże. Słucham. Oto jestem.

– Moja Vassulo, jestem bardzo zadowolony, że pozwalasz Mi posługiwać się tobą. Słuchaj i pisz.

Pokój niech będzie z wami.1438 Ja jestem waszym Zbawicielem, Królem Pokoju. Ja jestem waszym Pocieszycielem. Jestem Miłością, słuchacie więc Miłości, przychodzicie słuchać z daleka waszego Króla Pokoju. To waszego Zbawiciela, który was odkupił, będziecie dziś słuchać. To Pokoju przyszliście szukać, a Ja wam powiadam: Pokój Mój daję wam. Czy to pocieszenia szukacie, Moi umiłowani? Pójdźcie, Ja nie poskąpię wam pocieszenia. Czy to Miłości jesteście spragnieni? Och! Przyjdźcie! Rzućcie się w Moje Otwarte Ramiona. Ja jestem Miłością!

Moje małe dzieci, nie pozwólcie waszym sercom się smucić, bo Ja nigdy was nie opuściłem. Ja, Jezus, jestem zawsze u waszego boku. Zstępuję w ten sposób, aby was pocieszyć i przypomnieć wam Moje Prawo. Pragnę wezwać was wszystkich do Miłości, Pokoju i Jedności. Nie przychodzę was osądzić ani nie przychodzę was potępić. Przychodzę z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia przypomnieć wam, że Ja jestem Święty i że wy powinniście żyć w świętości. Jestem Bogiem Miłości. Nie jestem Bogiem, który prowadzi was do rozpaczy. Jestem Bogiem Nadziei i przychodzę dać wam nadzieję. Moi błogosławieni, Ja jestem Tym, który kocha was najbardziej. Ja jestem Tym, który oddał Swoje Życie z Miłości do was. Czy nie użyję wszystkich możliwych sposobów, aby w tym czasie ciemności przyjść was ostrzec, oddalić was od zła, przyciągnąć was do Mego Serca, pokazać wam, że Moje Najświętsze Serce jest naprawdę waszym Mieszkaniem? Przychodzę prosić tych, którzy jeszcze się ze Mną nie pojednali, aby pojednali się i zawarli ze Mną Pokój. Wszystko, o co was proszę, to MIŁOŚĆ.

Mój Duch wylewa się obficie na wasze pokolenie. Wszystko to dzieje się z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia. Ja Jestem Wszechmogący, dlatego nie powinno wydawać się wam niewiarygodnym to, że Ja mogę mówić do was w ten sposób. Moje Orędzia dane są po to, by doprowadzić do rozsądku wielu z tych, którzy się oddalili, i aby przypomnieć wam Prawdę. Tym zaś, którzy nie wierzą jeszcze w te Boskie Dzieła Miłosierdzia, postawię to samo pytanie, które zadałem kiedyś faryzeuszom: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?”1439

Umiłowani, Ja jestem Bezmiarem Miłosierdzia. Ja jestem Nieskończonym Bogactwem i Mój Głos będzie słyszany na całej ziemi, a nawet pod nią, w ciemnym wnętrzu tej ziemi, gdzie przebywają zmarli. Mój Głos będzie słyszany, a Ja pójdę do nich i wskrzeszę ich, czyniąc z nich świetliste kolumny. Tym zaś, którzy nadal potępiają Moje Dzieła, powiadam: Szukajcie Pana w prostocie serca.1440

Moi kapłani, Moi kapłani... wy wszyscy, którzy jesteście odbiciem Mego Boskiego Obrazu, pozwólcie Mi wezwać was, przy końcu tego roku, do przyjścia do Mnie, do zanurzenia się w Moim Sercu będącym Bezmiarem Miłości i do napełnienia waszych serc. Słuchajcie Moich Słów i wcielajcie Je w życie. Nie bądźcie jak dom zbudowany na piasku, bez fundamentów, który runie, gdy ogarnie was prąd rzeki!1441 Bądźcie zdecydowani i stosujcie się w życiu do lekcji, których wam udzieliłem. Przyciągnę wszystkich ludzi do Siebie, a Duch Miłości objawi wam wszystkim Moje Święte Oblicze. Przychodzę do was, Moi umiłowani bracia, aby wam dodać odwagi. Wytrwajcie w Mojej Miłości i ciągle – z miłością i dla Miłości – udzielajcie pokarmu Mojemu ludowi. Chodźcie w Moim Świetle, a Ja was poprowadzę. Ja jestem Światłością świata. Wy, którzy jesteście Moimi przyjaciółmi, Moimi umiłowanymi, wniknijcie w Moje Najświętsze Serce, wniknijcie w to Ognisko Miłości i pozwólcie Mi rozpalić wasze serca, ażebyście wy z kolei także mogli zapalić serca innych. Przyjdźcie do Mnie tacy niedoskonali, jacy jesteście, aby dzielić Moją Wielką Miłość. Wasza miłość nie powinna wyrażać się tylko w słowach ani w zwykłej gadaninie, lecz ma być czymś realnym i czynnym. Wynagradzajcie za zło dobrem... Wynagradzajcie prawością za niesprawiedliwość... Wynagradzajcie miłością za nienawiść... Przebaczajcie, przebaczajcie... Niech miłość zawsze będzie obecna we wszystkich waszych czynach. Dzieci Mojego Najświętszego Serca, żyjecie teraz w trudnym okresie, kiedy Mój nieprzyjaciel rozciągnął jak zasłonę swoje panowanie. To dlatego przychodzę prosić was o zdwojenie modlitw, modlitw serca, które Mnie dosięgają.

Pójdź, nawróć się... Wyznaj swoje grzechy, Moje dziecko, nie przychodź przyjmować Mnie niegodnie w małej Hostii. Przyjdź Mnie pić, przyjdź Mnie spożywać i pamiętaj, Kogo przyjmujesz w tej świętej chwili. To Mnie przyjmujesz i otrzymujesz Życie. Bądźcie czyści, aby Mnie przyjąć. Tęsknijcie jak nigdy do tej świętej chwili, wzdychajcie za waszym Bogiem. Nawet Moi aniołowie patrzą na was z wysoka i tęsknią za tym Pokarmem, pragnąc być jednym z was!1442 Niech wasze serce drży od szlachetnych słów. Powiedzcie Mi: „Jezu, ja, grzesznik, proszę Cię o przebaczenie. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do Mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Zawsze wypowiadajcie te słowa, one Mnie radują, one sprawiają, że Ja, wasz Bóg, biegnę do was. One napełniają Moje Najświętsze Serce współczuciem. Krzyczcie do Mnie: „Kyrie elejson! Chryste elejson! Wybacz mnie, grzesznemu!” Uniżajcie się, a Ja was wywyższę... Umniejszajcie się, a Ja was przyciągnę do Siebie i ukryję was w Moim Najświętszym Sercu. Proszę was, abyście od dziś żyli nieustannie wiarą, miłością i świętością. Niech Moja prośba będzie waszą dewizą na nadchodzący rok.

Przyjdźcie, bądźcie jedno pod Moim Świętym Imieniem, jak Ja i Ojciec Jednym i Tym Samym jesteśmy. Ja, Jezus Chrystus, błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was.

Czytanie z Pisma Świętego: Łk 2,1-20.

Orędzie Najświętszej Matki na to samo spotkanie modlitewne.

– Dzieci Boże, Pokój niech będzie z wami. Ja, wasza Najświętsza Mama, potrzebuję waszych modlitw, aby zrealizować Boży Plan Zbawienia. Potrzebuję modlitw serca. Niech wasze modlitwy dotrą do Nieba, niech będą jak kadzidło. Napełniajcie wasze serca Miłością Bożą i radujcie się, bo Zbawiciel narodził się dla waszego zbawienia, Zbawiciel o Sercu czułym, który zstąpił na ziemię, aby służyć i powołać prześladowanych. Przyszedł, aby otworzyć oczy niewidomym, by z zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, którzy mieszkają w ciemności.1443

Dzieci umiłowane, to ten sam Zbawiciel wzywa was dzisiaj. To ten sam Zbawiciel woła każdego z was po imieniu, abyście powrócili do Niego. Ten sam Jezus przypomina wam Swoje pouczenia. To jest ten sam Jezus, którego Ja, Jego Mama, trzymałam w Ramionach po owinięciu Go w pieluszki. Zrodzony, aby służyć; zrodzony, aby was odkupić. To ciągle ten sam Jezus wzywający was teraz dla waszego zbawienia. Ten sam Zbawiciel przypomina wam, że wszyscy należycie do Niego. On stał się widoczny w ciele i ofiarował się za was, Moje dzieci, aby was wyzwolić. Przyjdźcie zatem, rozradujcie się i napełnijcie się radością! Przyjdźcie ogłaszać wielkość Jego Świętego Imienia! Przyjdźcie i bądźcie radosnymi posłańcami niosącymi Jego Słowo. Kocham was i wierzcie Mi, Mój Płaszcz jest wystarczająco obszerny, aby was wszystkich pod nim ukryć!1444 Przyjdźcie do Pana i nie bójcie się pokazać Mu swoich słabości. Przyjdźcie do Pana i ofiarujcie Mu wasze serca, a On przyjmie je jak mirrę, kadzidło i złoto. Kochamy was... Kochamy was bezgranicznie. Zdajcie się na Niego. Jezus przychodzi do każdego z was. On przychodzi uwolnić jeńców tego świata i dać im wolność. Przychodzi uwolnić jeńców, którzy jak gołębie zostali przez szatana schwytani i zamknięci w klatkach. Jezus jednak niestrudzenie idzie od klatki do klatki, uwalniając każdego więźnia.

Moje dzieci, żyjcie według Prawa i Niebieskich Przykazań Pana, to Prawo Niebieskie streszcza się w jednym słowie. Tym słowem jest MIŁOŚĆ.

Ja, wasza Najświętsza Mama, wstawiam się i modlę za wami dniem i nocą. Daję wam Moją Miłość, błogosławię wszystkich i błogosławię wszystkie wasze rodziny.

30.11.89

Znowu usłyszałam Ducha Świętego modlącego się bez przerwy za mnie przez całą noc. Na koniec, o świtaniu, Duch Święty poprosił mnie o powtórzenie za Nim następującej modlitwy przekazanej mi po francusku:

Ojcze, pomóż mi, ponieważ Miłość jest Twoją Potęgą.

– Panie, choć wiele narodów pogrąża się w przepaści wykopanej własnymi rękami, a ich nogi wpadają w pułapki przez siebie założone, miej nad nimi litość. Panie, wysłuchaj ich, przemień ich w całkowicie nowy kawałek chleba, który uwielbi Ciebie, mego Króla. Panie Miłości, Panie Miłosierdzia, poproszę Cię jeszcze, aby słyszący, lecz nie rozumiejący, usłyszeli tym razem ze względu na Twoją Miłość; aby patrzący, lecz nie dostrzegający, zobaczyli tym razem ze względu na Twoje Wielkie Miłosierdzie, wnikając w ten sposób w Twoją Tajemnicę. Skrusz ich serca, aby mogli w pełni zrozumieć nie umysłem, lecz sercem, aby zostali nawróceni i uzdrowieni przez Twoje Bóstwo. Wtedy zrozumieją, jak cudowne są Twoje postanowienia i ich dusze więcej się im nie oprą i będą ich przestrzegać. Amen.

– Moje dziecko, uwielbię na nowo Moje Imię. Poczekaj tylko, a zobaczysz. To dopiero początek.

– Panie, Ty jesteś jak pożerający ogień i wiem, że działasz w wielu sercach. Panie, żyję dla Ciebie, bądź blisko mnie na tym wygnaniu.

– Przesycona Mną, żyj dla Mnie, żyj pod Moimi Skrzydłami. Przepojona Moją Miłością, kwitnij teraz i wzrastaj, rozciągaj swe gałęzie jak drzewo pistacjowe. Powiedz Mi, że jestem Tym, którego kochasz najbardziej. Bądź Moją pieśnią, Moja maleńka. Bądź Moim Niebem i uwielbiaj na nowo Moje Święte Imię. Wesprzyj się na Mnie, gdy jesteś zmęczona. O, tak! Bądź Moją radością odczuwając Moją Obecność! O, tak! Łaknij Mnie i bądź Mnie spragniona, patrz na twego Króla! Zobacz Tego, który cię wyzwolił! Mój kwiecie, popatrz na Moje Piękno! Wolna, Moja gołębico, wreszcie wolna! Wejdź teraz do Mego Najświętszego Serca i pozwól Mu ogarnąć cię całkowicie, abyś stała się jedynie żyjącym płomieniem Miłości zazdrosnej o miłość! Ja jestem Gorejącym Płomieniem Miłości i Moja Miłość jest naprawdę pożerającym Ogniem. Pragnij Mnie, bo w ten sposób będę uwielbiony. Rozprzestrzeniaj tę miłość do Mnie, Moja Ręka spoczywa na wielu narodach. Wkrótce wszystko się wypełni, w stosownej godzinie i chwili. Kochaj Mnie, pragnij Mnie, pójdź. My?

– Tak, Panie, na wieczność. Chwała Bogu!

4.12.89

– Mój Panie, nie zostawiaj mnie na łasce prześladowców. Fałszywi świadkowie powstali przeciwko mnie. Od kiedy zaczęłam próbować ujawniać Twoje Drogi dzisiejszej młodzieży i uczyć ją Twych ścieżek, wściekłość szatana zdwoiła się wobec mnie. Tak, Panie, od dnia, w którym ogłosiłam Twoje Orędzie i ukazałam łagodność Twego Świętego Oblicza, szatan manipuluje moimi oskarżycielami. Zaślepieni i zwiedzeni przez niego, prześladują mnie i osaczają.

– Moja Vassulo, bądź silna. Moje Najświętsze Serce jest twoją Twierdzą. Pójdź, Moje dziecko, ukryj się w Jego głębinach. Osłaniam cię Moją Ręką, Miłość cię kocha. Popatrz, Moje dziecko, ci ludzie nie mówią Moim językiem. Mój język Miłości nigdy ich nie przeniknął. Uświadamiasz sobie teraz w pełni, że człowiek, którego wznoszę do Siebie, który mówi Moim językiem i próbuje żyć pobożnie blisko Mnie, jest pewny, że będzie atakowany. Mój Język jest językiem Miłości, ale oni tego nie zrozumieli. Gdy ciebie traktują jak heretyczkę,1445 wówczas Mnie Samego oraz całe Moje królestwo traktują jako herezję, gdy tymczasem Moje Królestwo jest zbudowane na Miłości. Ci słudzy potrzebują wielu modlitw połączonych z ofiarami. Każda dusza potępiająca Moje Orędzie będzie musiała stawić Mi czoła w Dzień Sądu i rozliczyć się przede Mną; a wierz Mi, Ja osądzę ją surowo.1446 Pamiętaj, że Ja jestem zawsze u twego boku. Myśl o tym nieustannie, Moja Vassulo, pójdź, módlmy się.

Ojcze, Ty, który wyniosłeś moją duszę

ponad to miejsce wygnania pogrążone w ciemnościach;

Ty, który umieściłeś mnie pod Swoimi Skrzydłami,

miej litość nade mną, podtrzymaj mnie, kiedy się lękam!

Udziel mi Swojego Pokoju i Miłości, umocnij mnie w większej Wierze, abym uwielbiła na nowo Twoje Święte Imię. Amen.

Miłość jest blisko ciebie. Ja znam Moich i Moi Mnie znają, ale odbiorę wzrok tym, którzy widzą, i dam go niewidomym.

Pójdź, bądź Moim kadzidłem i bądź dla Mnie miła, niczego Mi nie odmawiając. Mądrość cię pouczy, pójdź.

– My, Panie?

– My, Moja umiłowana.


1417 Por. Mt 12, 30. (Przyp. red.)

1418 Przepowiednia dla Rosji.

1419 Najświętsza Dziewica była z Jezusem.

1419a Por. Jr 17, 10. (Przyp. A.Sz.)

1420 Por. 2 Kor 12, 9. (Przyp. red.)

1421 Jk 1, 12.

1422 Tutaj nastąpiła przerwa.

1423 Jezus powiedział to wszystko jednym tchem.

1424 1 Kor 1, 27-28.

1425 Por. Mt 11, 25.

1426 Przez chwalebne zmartwychwstanie, które było uwielbieniem ludzkiej natury Jezusa. (Przyp. red.)

1427 W tym momencie zaczęłam płakać nie tylko z powodu dzieci Rosji, ale także dlatego, że Bóg był nie do opisania smutny.

1428 Bóg wydawał się zadowolony.

1429 Chodzi o miesięczne spotkania modlitewne.

1430 Czasem mam pokusę wypowiadania modlitw z pośpiechem, aby jak najszybciej wziąć zeszyt i kontynuować pisanie z Jezusem.

1431 Używam słowa „wypoczynek” zamiast „sen”. Stałam się przewrażliwiona na słowo „sen”, ponieważ „spałam” przez całe lata aż do momentu, gdy Jezus przyszedł mnie „obudzić”.

1432 Por. Mt 11, 30. (Przyp. red.)

1433 Por. Mt 6, 34. (Przyp. red.)

1434 Wahałam się, jakich użyć słów. Pan przyszedł mi z pomocą.

1435 Próbowałam Mu przerwać, aby coś powiedzieć.

1436 Powiedziałam to Jezusowi.

1437 Nad naszym pokoleniem.

1438 Orędzie na spotkanie modlitewne z 22 grudnia 1989 w kościele klasztoru ojców kapucynów, w Saint-Maurice, w Szwajcarii.

1439 Łk 14, 5.

1440 Por. Mdr 1, 1. (Przyp. red.)

1441 Por. Mt 7, 24nn. (Przyp. red.)

1442 Również św. Faustyna napisała w Dzienniczku: „Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zadrościli – pierwszej – to jest przyjmowania Komunii św., a drugiej – to jest cierpienia” (1804). (Przyp. red.)

1443 Por. Iz 42, 7.

1444 Nasza Najświętsza Mama uśmiechała się.

1445 Pewien ksiądz potraktował mnie jak heretyczkę, bo Jezus jest tak czuły wobec mnie i nazywa mnie „oblubienicą”. Zapomniał, że wszystkie zakonnice też „poślubiają” Chrystusa i On jest ich Małżonkiem. Dlaczego więc i ja nie mogłabym być oblubienicą Chrystusa? (Por. Iz 54, 5; Oz 2, 19-22).

1446 Odrzucanie i potępianie objawień prywatnych zawierających przypomnienie treści podawanych przez Pismo Święte, Tradycję i Nauczanie Kościoła może wyrażać niechęć wobec wszelkiej prawdy pochodzącej od Boga i może być znakiem braku nawrócenia. (Przyp. red.)