Ks. René LAURENTIN: «VASSULA TWIERDZI FAŁSZYWIE, IŻ CHRYSTUS JEST DUCHEM...»

Zarzucono również Vassuli, że w czasie jednej z konferencji powiedziała, iż zmartwychwstały Chrystus nie ma fizycznego ciała, lecz jest duchem. Chciała powiedzieć po prostu to, co Apostoł Paweł wyraził następująco w 1 Liście do Koryntian (15,42-45): “Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem... zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.” Chodzi więc o uwielbienie ciała przez życie w Bogu. Vassula mówi tu na podstawie własnego doświadczenia: “Nie widzę Jezusa fizycznymi oczyma. Nie mogę Go dotknąć. To jest coś innego, odbywa się na innym poziomie. Jednak nigdy nie zaprzeczyłam, że On posiada uwielbione ciało” – napisała do mnie.

4 grudnia 1986 Jezus powiedział: “przypomnij sobie, ty jesteś duchem i Ja Nim jestem: Duchem i Świętym. Żyję w tobie, a ty we Mnie...” Jezus nie zaprzeczył, że i ja posiadam ciało, i że On również posiada uwielbione Ciało – komentuje Vassula.