ORĘDZIA Z LAT 2003-2020:

 • ROK 2003 [link]                      ROK 2012 [link]
 • ROK 2004 [link]                      ROK 2013 [link]    
 • ROK 2005 [link]                      ROK 2014 [link]
 • ROK 2006 [link]                      ROK 2015 [link]  
 • ROK 2007 [link]                      ROK 2016 [link]
 • ROK 2008 [link]                      ROK 2017 [link]             
 • ROK 2009 [link]                      ROK 2018 [link]
 • ROK 2010 [link]                      ROK 2019 [link]             
 • ROK 2011 [link]                      ROK 2020 [link]

 

NAJNOWSZE ORĘDZIA:

 

"...i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę..."

To słowa z Apokalipsy św. Jana (16,9) Zapowiedź smutna i tak bardzo pasująca do naszej rzeczywistości. Czy nagle i niespodziewanie Wielki Post A.D. 2020 nie zamienił się dla całego świata w czas wielkiej próby? Jak ten czas przeżywamy? Nagła sytuacja zagrożenia zdrowia i życia wielu ludzi obnażyła to, co dla ludzi (a również dla całych narodów i dla świata) jest ważne, gdzie szukają oni ratunku, na ile rozumieją niebezpieczeństwo dla życia fizycznego, ale i duchowego. Koronawirus COVID-19 stawia przed nami sprawy ostateczne, choć zaledwie garstka osób jest chora, to całe społeczeństwa czują się zagrożone. Jedni wszystko lekceważą, inni martwią się o zapasy żywności, jeszcze inni wykupują papier toaletowy lub gromadzą środki finansowe, w napięciu zaś wszyscy czekają na tryumf przemysłu farmaceutycznego, który już pracuje nad kolejną szczepionką. W jednej chwili rozwijająca się doskonale światowa gospodarka chwieje się jak kolos na glinianych nogach, padają indeksy giełdowe, nie latają samoloty, wstrzymuje się transport kolejowy i autobusowy, zamknięte są szkoły i teatry... Kiedy czas zagrożenia się skończy - o ile się skończy - możemy nie poznać świata. W tej dramatycznej sytuacji rozlega się coraz silniejszy głos: "POZAMYKAĆ KOŚCIOŁY, nie przyjmować Komunii św., bo to stamtąd pochodzi zaraza". Niektórzy nawet z takim przekonaniem jako przykład podają Koreę Południową, jakby na własne oczy widzieli koronawirus COVID-19 w kościelnej ławce... Czy zatem tędy droga? Zrobić zakupy, zamknąć się w domu i czekać aż niebezpieczeństwo minie?

A czy przez te wszystkie minione lata nie byliśmy ostrzegani?...

Czy nie słyszeliśmy, że śmierć będzie czyhać za każdym rogiem domu?

Czy rozmaite prorockie głosy nie powtarzały nam w nieskończoność fatimskiego wołania Matki: Modlitwy! Pokuty! Nawrócenia!

Tymczasem ludzie nadal szukają zapasów w supermarkecie i ratunku w aptece. Zacznijmy więc wołać do Boga o ratunek, jak On sam nas o to prosi.

"Przez wiele znaków Pan ukazuje Swe Boskie pragnienie zahamowania rozszerzania się bezbożności. Szerzą się nieuleczalne choroby, wybucha przemoc i nienawiść, nieszczęścia następują jedno za drugim, rozszerzają się wojny i różne zagrożenia. Umiejcie odczytać znaki, które Bóg daje wam przez następujące po sobie wydarzenia. Przyjmijcie Jego naglące wezwania do zmiany życia i powrotu na drogę wiodącą do Niego." ("Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej", 301,g)

 • ROK 2013

  11 stycznia 2013

  – Moja Vassulo, daję ci Mój Pokój i Moje błogosławieństwa. Nie schodź ze ścieżki, którą dla ciebie wyznaczyłem.

  – Czy postępuję źle?

  – Nie. Wszystko, co chcę przez to powiedzieć to: wniknij w Moje Serce i zaczerpnij z bogactw Mego Serca. Nie męcz się. Znajdziesz tam obfitość Mojej Dobroci i Miłosierdzia. Moje skarby są jak purpurowe szaty, królewskie i pańskie. Nie wątp zatem, ścieżka, którą dla ciebie wytyczyłem, nie ma skaz.

 • ROK 2014

  14 stycznia 2014

  – Jak mogę Ci się odwdzięczyć za wszystko, co uczyniłeś dla mnie?

  – Kwiecie, jako umiłowanej córce Boga pozwoliłem ci wzrastać we Mnie, abym Ja mógł żyć w twoim sercu i sprawić, że ty dojrzejesz we Mnie! Uczyniłem to, by pokazać temu pokoleniu i przyszłym pokoleniom, które nadejdą, Moją Dobroć i Miłosierdzie, jak niezwykle bogaty jestem w Łaskę.

  – Niech Twoja hojność rozciągnie się na wszystko, co żyje. Mogłabym mówić o wiele więcej, a i tak to by było zbyt mało!

 • ROK 2015

  4 lutego 2015

  – Moja Vassulo! Czyż nie wykarmiłem cię Moją Ręką?

  – Tak, Panie, zostałam wykarmiona Twoją Ręką...

  – Tak ! Czyż nie pouczyłem cię Mądrością na Moich Dziedzińcach?

  – Tak, to także, Panie, niech będzie pochwalone Twoje Święte Imię. Twoja moc jest ponad wszystkim!

 • ROK 2016

  3 lutego 2016

  – Panie Niebios, Rękojmio naszego dobrobytu, Ty, który zstąpiłeś z wysoka i przyszedłeś do naszej izdebki, aby nam przypomnieć Twoje postanowienia i Twoje wyroki, abyśmy lepiej zachowywali Twoje Słowo i podążali za Nim. Naucz nas oddawać się Tobie przez przestrzeganie Twoich ustaw. W miarę jak Twoje Słowo wzrasta, promieniuje światłem w naszej duszy, oświetlając ją, aby w pełni zrozumiała Twoje Słowo. Wiem, że nie jesteś zadowolony z Twoich stworzeń...

  – Ach Vassulo! Moje Oczy rozpływają się we łzach, ponieważ tak wielu gardzi Moim Prawem Miłości, Moim Prawem Miłosierdzia. Jak długo jeszcze mam patrzeć na zło, które dominuje w każdym narodzie? Brakuje powszechnego pokoju.

 • ROK 2017

  9 maja 2017 - Włochy

  W przeddzień świadectwa we Włoszech.

  – Ja jestem. Zaprawdę mówię ci: Ja jestem z tobą, zawsze z twoją Świętą Matką, aby ci towarzyszyć, jak i z tymi, których powołałem, aby byli u twego boku. Córko, pojmij, że modlitwa jest ważna. Kiedy przemawiasz w Moje Imię na temat Słów, jakie Ja sam ci dałem, te Słowa są Słowami Mądrości. Kiedy wasze serca pałają na dźwięk Słów Mądrości, ten płomień jest dla Mnie modlitwą. Ja Jezus kocham was wszystkich. Ja Jezus, jestem zawsze blisko ciebie w twoich misjach i wszędzie dokądkolwiek idziesz. Błogosławię ludzi, którzy gromadzą się przy tobie.

  Miłość kocha was wszystkich IC

 • ROK 2018

  6 stycznia 2018

  – Nikt inny nie otrzymał tego daru, który mi dałeś, Panie, tak wyjątkowego, pozwalającego mi cieszyć się Twoimi Niebieskimi Dziedzińcami. Wychowałam się na nich. Nauczał mnie sam Jahwe. Mogę wezwać Ciebie, mojego Pana, Wszechmogącego, kiedy chcę i uzyskać odpowiedzi. To wszystko doprowadza niektórych ludzi do szału.

  Karmiłeś mnie Twoim Słowem, Panie, Jahwe, i pouczałeś szepcząc mi do ucha. Nigdy się nie obawiałeś, że Twoje potężne berło straci dobrą opinię z powodu Twojego wyboru! Nakazałeś mi wezwać świat do nawrócenia, przekazując wszystkie proroctwa i o radości, i o nieszczęściach.

  Ukazywałeś przeze mnie Swoją wielkość i władzę od samego początku Twojego wezwania.

 • ROK 2019

  31 stycznia 2019

  – Prowadź moją duszę, o Panie, drogą Życia Wiecznego. Prowadź Swój Kościół do Jedności. Niech Twoje Orędzia, z całym ich bogactwem, zadomowią się w Twoim stworzeniu!

  Ożyw nas, ożyw Twój Kościół. Spraw, niech zakwitnie i wyda woń...

  – Moja uczennico, daję ci Mój Pokój... Pisz: w przeszłości odnowiłem bogactwa Jakuba, sprzyjając mu i przebaczając grzechy. Czyż więc nie ożywię i nie odnowię również tego pokolenia? Jak garncarz, który wyrabia naczynie z gliny i kiedy coś go nie zadowala rozpoczyna od nowa pracę nad nim i doskonali je, tak samo jest z tobą w Moich Rękach. Czyż cię nie uformowałem, córko, abyś była taka, jak chcę? Nie ożywiłem cię?

 • ROK 2020

  13 marca 2020

  – Wezwij ludzi i powiedz im: Bez skruchy i prawdziwej modlitwy to zło będzie trwało dłużej niż myślicie. Zwróćcie się do Mnie, waszego Boga i żałujcie za grzechy. Szczera i powszechna modlitwa dotrze do Mnie, waszego Boga. Post wypędzi demony. Przyjmuję każdą ofiarę. Odrzućcie ospałość ducha i wyrzeknijcie się waszych złych czynów. Zawrzyjcie pokój ze Mną, waszym Bogiem. Pozwólcie Mi usłyszeć: „Panie, zmiłuj się nade mną, grzesznym!”, a Ja okażę współczucie i będę na was wszystkich zsyłać potoki błogosławieństw.

   Przyjdźcie, nie lękajcie się.

  Ja słucham... IC

 • ROK 2021

  11 stycznia 2021

  – Jahwe, Ojcze wszystkich, ukaż temu umierającemu światu Twoje Święte Oblicze i nawiedź naszego osłabionego ducha!

  – Ja jestem. Pokój niech będzie z tobą. Tak, tęsknij za Mną każdego dnia twojego życia! Ja, Jahwe, jestem przy tobie i raduję się, gdy Mnie wzywasz! Radości Mojego Serca, nie przestawaj nigdy tęsknić za Mną; bądź jak spragniona ziemia tęskniąca za Mną; bądź niewzruszona w swojej wierze! Przyjdź, zanoś do Mnie swoje błagania, a Ja je wysłucham. Wypowiedz z serca wszystkie swe kłopoty, a Ja udzielę ci rady.

  Córko, spójrz w górę tam, gdzie jest twój Dom; tak, spójrz w górę, aby swoje serce przywiązać do Prawdy.

  Teraz posłuchaj Mnie:

  Moja Obecność jest wielkim darem dla ciebie, ale również dla całej ludzkości. Jest tak wiele dobrych rzeczy, które dałem ci, Vassulo, w okresie twego dzieciństwa, ale twoja pamięć zatarła je w twoim duchu. Przypomnę ci. Kiedy byłaś niemowlęciem, trzymałem cię w Moich ramionach, w Moich objęciach,[1] unosząc cię do Mnie jak ojciec, który rozkoszuje się swoim dzieckiem. Ja – który jestem ponad twoim ziemskim ojcem, bo jestem twoim Stwórcą –  radowałem się za każdym razem, kiedy trzymałem cię w objęciach, unosząc cię z kołyski przy wtórze radosnego śmiechu Moich Aniołów!

  Pieściłem cię z Miłością, a ty uśmiechałaś się do Mnie. Jak ojciec, który przemawia do swego dziecka, tak Ja mówiłem do ciebie: „Zwiążę cię ze Mną na zawsze, maleńka; będę kierował twoje kroki do Mnie przez całe nadchodzące lata; będę czuwał nad tobą, gdy będziesz odpoczywać; a kiedy nadejdzie świt, przemówię do ciebie z Wiedzą i Mądrością, przypominając ci, że Ja jestem twoim Ojcem, a ty jesteś Moja i że pochodzisz ode Mnie i jesteś Moim potomstwem.

  Będę wyrównywać przed tobą ziemię, gdy będziesz Mnie nieść [ludziom]. Pragnąłem z radością odświeżyć i wyostrzyć twoją pamięć o Mnie.[2] Jesteś ziarnem pochodzącym ode Mnie, które zamierzałem w odpowiednim czasie zasiać pośród tego pokolenia.

 • ROK 2022

  10 stycznia 2022

  – Ach, Panie! Jestem w pełni do Twojej dyspozycji, staram się ostrożnie postępować naprzód. Przyjdź więc i ukryj mnie w Sobie. Wiem, że kiedy ukryjesz mnie w Tobie, znajdę schronienie w Życiu. Ty wiesz, że nadal nie rozumiem do końca, jak to możliwe, że tak mało znacząca istota jak ja została pociągnięta do jedności z Tobą. Oddałeś mi Siebie całkowicie i ukryłeś mnie w Twoim ciepłym objęciu, blisko Twego serca. Odczuwanie Twej bezwarunkowej Miłości to poczucie przebywania w domu, bezpiecznie, bez martwienia się o cokolwiek – poczucie przynależności i pocieszenia...

  – Moja Vassulo, Moje Serce jest dla wszystkich. Jestem Oblubieńcem wszystkich tych, którzy Mnie przyjmują. Te [dusze] są ze Mną złączone i stają się Moimi oblubienicami; a czyż ciebie, mały żonkilu, nie wprowadziłem do Domu Dawida? Błogosławieni, którzy Mnie szukają i znajdują; błogosławieni są ci, którzy Mnie szukają i pragną. Nigdy więcej nie pociągnie ich to, co ziemskie, bo we Mnie znajdą szczęście i prawdziwe Bogactwo. Potem Ja wezmę ich w posiadanie i będę ich traktował z bezgranicznym współczuciem i czułością. Tak! Stanę się ich Wychowawcą, ich Oblubieńcem, ich Towarzyszem i Przyjacielem, Rodziną – ich wszystkim, tak że nigdy nie porzucą źródła Mądrości! Będą się uczyć ode Mnie wiedzy i zrozumienia...