Opinie o Vassuli i jej misji wyrażone przez teologów i hierarchów reprezentujących Kościół katolicki

 • O. Ovila Melançon

  O. Melancon: "...Jeśli chodzi o Vassulę Ryden, to żaden teolog, kompetentny w dziedzinie ascetyki i mistyki, nie może poddać w wątpliwość autentyczności jej objawień (...). Studiuję teologię ascetyczną i mistyczną od 50 lat i nie waham się stanąć po stronie «ekspertów» – licznych kapłanów znających Vassulę Ryden i jej pisma, darzących ją zaufaniem..."

 • O. Patrick de Laubier

  O. prof. de Laubier: "Z okazji pielgrzymki na Patmos w związku z 1900-leciem powstania Apokalipsy św. Jana na tej zalanej promieniami wyspie, w sierpniowym słońcu, znalazłem stosowną oprawę do napisania tej refleksji o charyzmacie prorockim w naszych czasach..."

 • O. Patrick de Laubier

  O. prof. de Laubier: "W Bożych ogrodach cudownie urozmaicona flora nie przestaje robić niespodzianek..."

 • O. Petar Ljubicić

  List ojca Petara Ljubicicia: "...Żyjemy w czasie miłosierdzia. Prawda jest taka, że każdy czas jest w jakiś sposób czasem miłosiernym. Bóg czyni wszystko, by stać się lepiej znanym i bardziej kochanym przez nas, abyśmy mogli żyć jako Jego ukochane dzieci. Daje nam liczne znaki swojej Obecności poprzez wiele objawień Maryi, a zwłaszcza poprzez orędzia Prawdziwego Życia w Bogu przekazywane przez Vassulę. On pragnie zbawić wszystkich ludzi, ponieważ oni wszyscy są Jego dziećmi. Niektórzy ludzie rozpoznali znaki czasu i spotkali się z Nim przez zaufanie Mu i pozwolenie, aby ich prowadził w mocy swojego Świętego Ducha..."

 • O. Petar Ljubicić

  Wywiad z O. P. Ljubiciciem podczas Pielgrzymki TLIG do Włoch: „Prawdziwe Życie w Bogu” pomaga doświadczyć miłości Jezusa i żyć w zjednoczeniu z Nim...

 • O. Raymond Halter marianista

  O. Halter: "Kościoły prawosławne mają wyostrzony zmysł Eucharystii i Komunii św. pod postaciami chleba i wina. Podobnie bardzo rozwinięta jest u nich duchowość trynitarna jak też Władza Chrystusa Zmartwychwstałego, Pantokratora. Zadziwiło mnie jednak odkrycie u osoby wyznania prawosławnego greckiego głębokiego kultu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Równocześnie uczyła się ona rozważania różańca i odmawiała go na każdym publicznym spotkaniu. Byłem również bardzo zdziwiony widząc, z jaką energią broni prymatu Piotra, jaką miłość okazuje Janowi Pawłowi II, wzywa pilnie do zjednoczenia się kościołów..."

 • O. Robert Faricy sj

  O. Faricy & s. Rooney: "Oczywiście nikt nie jest zobowiązany wierzyć, że Jezus mówi to, co Vassula przekazuje jako Jego słowa. Ale każdy może wierzyć, że są to słowa Jezusa. Czy powinieneś uwierzyć? Dokonaj własnego rozeznania. Czytaj i zadecyduj dla samego siebie z Bożą pomocą..."

 • O. Vincent Cosatti OFM

  O. Cosatti: "Moim celem jest więc ukazanie tylko niektórych istotnych i podstawowych aspektów modlitwy o uzdrowienie. Będę odwoływał się do pewnych autorów, którzy byli bardzo aktywni i wpływowi w tej dziedzinie w minionych latach. Ojciec Emiliano Tardif na przykład jest tym, który – jak wiecie – powiedział o Vassuli i „Prawdziwym Życiu w Bogu”: „Myślę, że chodzi o mistyczkę autentyczną i szczerą. Przemawia przez nią Pan. Prawdziwe Życie w Bogu pełne jest skarbów”. 

 • S. Anna

  S. Anna: «Prawdziwe Życie w Bogu»: "tekst głęboko osadzony w tradycji hebrajskiej. Czytając Prawdziwe Życie w Bogu przyłapuję się na myśli, że chciałabym czasem, aby dzieło to opublikowano w takim samym formacie co Biblia Jerozolimska, czyli u dołu z osobistymi notatkami Vassuli, po lewej stronie: numeracja zdań, co dwie linijki, a po prawej – pełne odniesienia do Pisma Świętego oraz odniesienia porównawcze. Na koniec każdego tomu chciałoby się znaleźć indeks tych odniesień do Pisma Świętego, ułożonych w porządku biblijnym (uwaga tłum.: wydanie polskie spełnia to wymaganie jako jedyne). Format ten byłby nie tylko pożyteczny, lecz spełniałby też ważną funkcję dla rozeznania i pozwoliłby tym, którzy rozmyślają nad tymi pismami ujrzeć wspaniałą miłość, jaką Bóg ma do nas i jak ją wylewa przy każdym starotestamentalnym zdaniu. byłoby to ważne dlatego, gdyż często błędnie przedstawia się Go na podstawie Starego Testamentu jako Boga władczego i mściwego..."