Opinie o Vassuli i jej misji wyrażone przez teologów i hierarchów reprezentujących Kościół katolicki

 • Bp Marius Paré

  Bp Paré: "Niech Panią Bóg błogosławi, a Pani apostolstwo niech przynosi owoce pod przewodnictwem Najświętszego Serca Jezusa i Ducha Świętego..."

 • Bp Michael Paschal Rowland

  Bp Rowland: "Proszę Boga, aby mogła ona dopomóc ludowi Afryki Południowej w odnowieniu wiary i połączeniu się we wspólnej modlitwie o Pokój i o lepszą Afrykę Południową..."

 • Bp Ramon C. Arguelles

  Bp Arguelles: "Jej ruch, ‘Prawdziwe Życie w Bogu’, przyczynia się do wielkiego dobra dla wszystkich, szczególnie do odnowy wielu chrześcijan i ewangelizacji tych, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o Jezusie...”

 • Br. Jean de la Croix

  Brat Jean de la Croix: "Czyż nie jest rodzajem cudu fakt, że Bóg przypomina przez nią o Eucharystii, centrum witalnym Kościoła; o następcy Piotra, widzialnej skale, na której On spoczywa; o Maryi, Matce danej nam, aby iść do Chrystusa? To wszystko każe nam powiedzieć: w tym jest Bóg!.."

 • Kard. Franjo Kuharić

  Kard. Kuharić: "Jest to objawienie prywatne, jednak pozwalamy, aby przemawiała, gdyż to, co mówi, zgodne jest z prawdą Ewangelii..."

   

 • Kard. Joseph Ratzinger

  Kard. Ratzinger: "Możecie nadal rozpowszechniać pisma Vassuli!"

 • Kard. Mar Nasrallah Peter Sfeir

  Kard. Sfeir: "Chcielibyśmy, aby nasza wiara była jedna w Jezusie Chrystusie, który jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem..."

 • Kard. Prospero Grech

  Vassilikì Claudia Pendakis, nazywana popularnie Vassulą, nazwisko po mężu – Rydén, jest znana głownie z powodu swoich orędzi opublikowanych w ponad 50 wersjach językowych w książkach zatytułowanych Prawdziwe Życie w Bogu (ang. True Life in God, TLIG)... 

 • Kard. Telesphore Toppo

  Kard. Toppo: "Zadziwiającą sprawą jest fakt, że Vassula nie miała żadnego wykształcenia religijnego, zaniechała wszelkich praktyk religijnych, a tymczasem jej charyzmatyczne nauczanie wydaje się być zgodne z Pismem Świętym, Tradycją i pismami uczonych i świętych..."

 • Kard. Wilfrid Napier

  Kard. Napier: „Jeżeli chodzi o zaniepokojenie wiernych przypadkiem Vassuli, nie stwarza ona żadnego zagrożenia dla wiary katolickiej” W maju 2009 Vassula Ryden odwiedziła nasz kraj, jak też Durban, gdzie przemawiała do kilku grup wiernych. Zostało jej tam zadanych kilka pytań, np., czy jej „objawienia” są uznane jako prawdziwe, czy jest ortodoksyjna w swoich pismach i czy jej postawa – będąca niejako w opozycji do Kościoła prawosławnego, który jest jej kościołem rodzimym – jest w porządku? itd. itd. Zaprosiłem ją więc do kancelarii na rozmowę przy lunchu..."