Opinie o Vassuli i jej misji wyrażone przez teologów i hierarchów reprezentujących Kościół katolicki

 • O. Antoni Gentili

  O. Gentilli: "«Moim świadectwem jest Duch proroctwa» – powiedział Chrystus (26.10.87), aktualizując wyrażenie z Apokalipsy (19,10). Ten charyzmat eksploduje w erze mesjańskiej, w której żyjemy, będącej ostatnią erą świata..."

 • O. Christian Curty

  ANALIZA GRAFOLOGICZNA: List Pana do Swego Kościoła pismem automatycznym czy hieratycznym?

 • O. Edward D. O’Connor

  O. prof. O'Connor: "Chciałbym wyznać, że lektura tych orędzi, budzi we mnie ducha modlitwy..."

 • O. Emiliano Tardif

  O. Tardif: "Myślę, że chodzi o mistyczkę autentyczną i szczerą"

 • O. Fernando Umaña Montoya

  O. Montoya: "Znałem ją już dzięki kilku stronom, jakie poświęcił jej w swojej książce René Laurentin. Od początku lektury różnorodnych artykułów, jakie poświęcone były jej orędziom natychmiast przyszła mi na myśl Marta Robin. Istotnie odnajdywałem tę samą wizję świata i historii, to samo żarliwe pragnienie Jedności, tego samego ducha wolności, to samo otwarcie serca i horyzontu, tę samą uniwersalność w jej orędziu, tego samego ducha humoru i radości... "

 • O. J. L. Iannuzzi

  O. Ianuzzi: "Jako teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i mistycznej, zaznajomiony z kryteriami, w świetle których bada się wiarygodność bądź jej brak w odniesieniu do rzekomych osób widzących, wystrzegam się popierania kogokolwiek, kto twierdzi, że otrzymuje orędzia, które okazują się sprzeczne z Bożym lub kościelnym nauczaniem."

 • O. James Fannan

  O. Fannan: "Poprzez Vassulę Bóg błaga nas, abyśmy przeżyli zapowiadane w Piśmie Św. (Jl 3; Dz 2) Nowe Zielone Świątki, o które tak wiele modlił się papież Jan XXIII. Jak pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwie i pokucie, żeby oczekiwać na Ducha Świętego, tak my jesteśmy wezwani do „Wielkiego Powrotu” samej Miłości..."

 • O. Ljudevic Rupcić ofm

  O. Rupcić: "Vassula doświadcza z dnia na dzień Boga i rozpowszechnia bez przerwy prorocze orędzia w obecnym świecie, który oddala się coraz bardziej od Boga. Świat oddala się w ten sposób nie tylko od fundamentów, na których został wzniesiony, lecz dodatkowo stawia niebezpiecznie pod znakiem zapytania swoje własne istnienie..."

 • O. Max Huot de Longchamp

  Nowe słowo pojawiło się w pismach Vassuli. Spotykamy je w najnowszym czternastym tomie „Prawdziwego Życia w Bogu”: niewrażliwość – wolność od pożądliwości (impassibility). Jednak jak wynika z wywodów O. Maxa Huot de Longchampa jest to słowo dawne, bardzo dawne, które karmiło całą Tradycję, pojawiając się w pismach wielu świętych. Stało się ono rzeczywistością w ich życiu jako owoc długiej współpracy pomiędzy łaską, naturą i wolą człowieka. Błogosławiony, kto ten stan osiągnie!

 • O. Michael O'Carroll cssp

  O. O'Carroll: "Ci, którzy rozpoznają posłanie Jezusa w pismach Vassuli, będą mieli materiał do przemyślenia. Czasami może nimi wstrząśnie, ale ostatecznie doda im też odwagi. Motywem przewodnim wszystkich przekazów jest miłość Jezusa, wyrażona w kontekście dobrze znanym w historii mistyki, w obrazie duchowego małżeństwa, ale ukazanego tu z zaakcentowaniem Najświętszego Serca Jezusa..."