"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 S

 

 


SĄD BOŻY, DZIEŃ SĄDU (zob. także Dzień Pański, Dzień chwały, Koniec czasów, Odnowienie, Walka duchowa)

 

 

 

SĄD BOŻY ODDZIELI ZŁYCH OD DOBRYCH

 

27.04.87

Bóg zaprowadził mnie na miejsce, gdzie bardzo źle się poczułam.

– Czy widzisz tę górę ognia?

Wydawała się piękna, ale groźna.

– Z jednej strony płyną dwie rzeki, obydwie z ognia.

Wydawało się, że z lawy wlewa się do tych rzek czerwień jaśniejsza niż sama lawa.

– Ja, Pan, rozdzielę w dniu Mojego Sądu złych od dobrych. Następnie wszyscy słudzy szatana zostaną wrzuceni do tych dwóch rzek ognia i w ten sposób zostaną ukarani na oczach sprawiedliwych.

 

W DNIU KOŃCOWEGO SĄDU WSZYSCY ZOSTANĄ OSĄDZENI

 

5 - 29.08.90

Jak się to dzieje, że zabijacie, chociaż nazywacie się Moimi, chociaż uważacie, że należycie do Mojego Kościoła i nauczacie przeciw zabójstwu? Czy przypuszczacie, że zdołacie obronić wasz punkt widzenia i że będziecie się mogli upierać co do waszej niewinności przede Mną w Dniu Sądu, chociaż gromadzicie zbrodnie dzieci mających się narodzić? Uczestniczę z Nieba w przerażających scenach. Ach! Jakże cierpię widząc łono, które formuje to dziecko, a potem je odrzuca i posyła na śmierć bez imienia i bez żalu. Łono, które je formowało, nie przypomina już sobie o nim. Tym powiadam: możesz wyostrzyć swój miecz, ale broń, którą przygotowujesz, zabije ciebie. Obecnie to nie dziecko nosisz w swym łonie, lecz brzemienny jesteś nieprawością. Właśnie począłeś Udrękę i zrodzisz Podstęp. Wykopałeś dół i pogłębiłeś go, lecz ty sam wpadniesz do jamy, którą przygotowałeś! Twoja złość obróci się na twoją głowę, a twój gwałt spadnie na twoje ciemię.

 

10.10.90

Posłuchajcie Mnie, Moi umiłowani. Pismo mówi: “Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych spośród was, którzy dostępują zbawienia.” To tego Języka przychodzę was nauczyć, ten właśnie Język Miłości usłyszycie w Mojej szkole i wy, wy, którzy pragniecie się uczyć, bądźcie błogosławieni, silni i szczęśliwi. Jakiekolwiek przeszkody nadejdą, nie lękajcie się, miejcie ufność we Mnie. Ale biada temu, kto je wznosi, będzie musiał odpowiedzieć przede Mną w Dniu Sądu!

 

15.04.91

Kiedy więc staniesz przede Mną, pokolenie, twarzą w Twarz, w Dniu Sądu, obym nie musiał ci powiedzieć: ty byłeś jednym z tych Moich prześladowców, którzy burzyli, kiedy Ja budowałem.

 

27.06.91

W Dniu Sądu powiem wam: nie wierzyliście Mi, uważaliście Mnie za kłamcę,bo nie uwierzyliście danemu przeze Mnie świadectwu o Pocieszycielu, Przypomnieniu Mojego Słowa, tak, o Świętym Duchu Prawdy, Tym, którego nigdy nie przestaliście lekceważyć i prześladować, któremu nigdy nie przestaliście zaprzeczać i niszczyć Go. Zamiast przyłączyć się do świętych — którzy wołali i wychwalali Mojego Świętego Ducha błogosławieństwami i okrzykami radości — wy bez przerwy wyganialiście ich i prześladowaliście, przywiązani do waszego pozoru pobożności.

 

4.08.91

Posłuchaj Mnie: wołaj! Wołaj bez obawy do narodów: Nawróćcie się, bo Czas Miłosierdzia prawie się skończył. Odmieńcie swe życie i żyjcie w świętości. Poświęcajcie się i zmieniajcie życie na lepsze przed nadejściem Pana. Módlcie się, módlcie się za tych, którzy tłumią Mego Ducha. Módlcie się za tych, którzy mówią o jedności, lecz zastawiają sidła na tych, którzy ją realizują. Zażądam od nich rozliczenia się w Dniu Sądu, wzywałem bowiem, lecz nikt nie odpowiedział. Mówiłem otwarcie, jednakże nikt nie słuchał. Ciągle niszczą Mój Dom, który właśnie odbudowuję za cenę krwi Moich świętych męczenników. Módlcie się o Pokój dla Mojego Domu, o pokój między braćmi, o szczerość w sercach, pokorę i miłość, a wtedy... jedność zakwitnie w każdym sercu... i Moje Święte Miasto, Jeruzalem, jedno i zjednoczone, odda Mi chwałę.

 

15.09.91

W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto, a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia.

Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.

Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.

Koniec Czasów jest bliższy, niż myślisz.

 

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

 

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że — chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów — nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

Zobaczą:

Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,

Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.

Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...

Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę,

przyobleczonego w przerażającą wspaniałość,

Pierwszego i Ostatniego,

Tego, który jest, który był i który ma przyjść,

Wszechmogącego, Alfę i Omegę: Władcę.

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia. Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

 

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza — moja Świątynia i Moja Siedziba — żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że — zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary — kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel: Bluźnierstwo. Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali: “Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła.”

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

 

14.10.91

Zjednoczcie się! Gromadźcie się! Razem wzywajcie Mego Imienia! Konsekrujcie wspólnie Moje Ciało i Moją Krew! Nie prześladujcie Drogi! Bądźcie pokorni i ugnijcie się, by stać się zdolnymi do zjednoczenia się i uwielbiania Mnie. Mówicie o Duchu, lecz nie działacie w Duchu. Mówicie o Drodze, ale prześcigacie się, aby ją zatarasować! Jakże mało Mnie znacie... Wzywacie Mojego Imienia, jednak zabijacie Moje dzieci między przybytkiem a ołtarzem. Mówię wam uroczyście: wszystko to zostanie wam przypomniane w Dniu Sądu.

 

24.10.91

Mówię wam uroczyście: ten, kto sieje ziarno pobłażliwości wobec siebie, zbierze żniwo zepsucia. Kiedy zaś stanie przede Mną w Dniu Sądu, powiem mu: “Odejdź! Z dala ode Mnie! Idź przyłączyć się do Gorszyciela, który cię zepsuł!”

 

20.07.92

Kiedy Moi aniołowie, którym została dana najwyższa władza, zbuntowali się przeciw Mnie i kiedy zepsucie zawładnęło najlepszymi z nich, Moja Sprawiedliwość nie oszczędziła ich. Zostali strąceni do otchłani, aby oczekiwać tam na Dzień Sądu. Oni również zostaną osądzeni na oczach wszystkich. Ach! Jakie to będą straszne sceny! Osądzę każdego według tego, co zrobił i czego nie zrobił. Wszyscy będą stali w milczeniu i przerażeniu przed Moim Tronem, gdyż Dzień tego końcowego Sądu (Por. Mt 25,31-46) będzie tak przerażający, że wszyscy drżeć będą z trwogi przed Najwyższym Sędzią, którym Ja Jestem.

 

3.02.93

Przygotowuję się do ocalenia Mojego ludu i wezmę za rękę ludzi z każdego narodu, z każdej rasy i każdego języka, i zapytam ich: “Czy chcecie iść za Mną?” Oni zaś powiedzą: “Chcemy iść z Tobą, bo teraz poznaliśmy Prawdę”. I doprowadzę ich, jednego po drugim, do Mego Serca! Pragnę wprowadzić pokój do każdego serca. Tak! Winnica, którą posadziłem w przeszłości, wyda owoc na Moją Chwałę. Nie będę zwlekał i nie będę lekceważył wołania wiernych. Gdy jeden człowiek wznosi Mój Kościół, a drugi tymczasem Go burzy, na którego z nich wyleje się gniew Mojego Ojca w Dniu Sądu?

 

1.05.95

Czy zapomniałaś, że nawet Mnie potraktowano jak bluźniercę i z tej właśnie przyczyny zostałem skazany? Dlaczegóż więc jesteś zaskoczona, że zarzucają ci posługiwanie się językiem gorszącym i zuchwałym? Oni osądzili Mnie zgodnie z ludzkimi kryteriami, tak jak ciebie osądzają obecnie. Moje dziecko, nie lękaj się, lo tedhal! W dniu Sądu podejdą drżący do Mojego Tronu, aby otrzymać zapłatę za swe grzechy, chyba że nawrócą się przed tym dniem. Ich bezlitosny osąd nad tobą stanie się również bezlitosny dla nich. Ich oskarżenia ich samych oskarżą.

(...)

Mówię ci, Vassulo, pewnego dnia, na Moich Dziedzińcach, w Dniu sądu, wszystkich tych, którzy cię oskarżali i ośmieszali, ogarną wyrzuty z powodu tego, że odrzucili Mój Niewyczerpany Skarb, dzięki któremu ich umysł mógł był osiągnąć Mądrość i zdobyć Moją przyjaźń, tę przyjaźń, która doprowadziłaby ich do piękności Mego Panowania i Mego Blasku oraz do zażyłości z ich Bogiem. Twoi oskarżyciele popatrzą na ciebie i powiedzą, jak mówi Pismo: «To ta, co dla nas — głupich — niegdyś była pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jej życie mieliśmy za szaleństwo...» A ty, Moje dziecko, będziesz patrzyć prosto w oczy tych, którzy cię prześladowali i uświadomią sobie, jak bardzo gorzkim uczynili Mój Kielich...

 

9.09.97

Dałem ci teraz Chleba Życia, abyś w dniu — w którym staniesz przed Moim Tronem — mogła przyjść z rękami pełnymi dobrych owoców i złożyć Nam swą ofiarę. Pomóż światu poznać Nas i przypomnij mu, że Słowo Boże żyje i działa. Głoś Chrystusa Zmartwychwstałego, większego niż wszystko i będącego ponad wszystkim, Chrystusa, który przychodzi za waszych dni przypomnieć wam Nadzieję i Obietnicę. Głoś Chrystusa Zmartwychwstałego, bogatego w łaski i cenniejszego niż berła i trony, Chrystusa, w którego Boskości znajduje się jedyna Potęga — czysta i bez skazy, wszechmocna i wszechmiłująca wobec człowieka. Poucz ich o tajemnicach mieszkających we Mnie, które jednak ujawniam ubogim w duchu i tym, którzy zbliżają się do Mnie z czystym sercem. Wszystko, co ujawnię, zostanie objawione przez Mojego Świętego Ducha. Wtedy, w Duchu Świętym, dojdą do poznania Nas jako Trzykroć Świętego.

 

13.09.2002

Jest napisane: „Serce uparte dozna na końcu klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie.” Dziś świat ofiarowuje wam wiele zniszczeń. Jest więc dla was lepiej wesprzeć się na Mnie, który jestem waszą Tarczą, i powiedzieć: „Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie.”

 

18.01.2002

Niech Nasze błogosławieństwa zastąpią każdy akt przemocy i nienawiści, spadający na ciebie przez człowieka. Ci łotrzy będą musieli odpowiedzieć przede Mną w dniu Sądu.

 

3.02.2003

Ja rządzę z wielką wyrozumiałością, aby oświecić, pouczyć i bardzo obficie wylać olej namaszczenia na głowy tych, których wybrałem, wzbudzając słowa prorockich wyroczni, tajemnic ukrytych przed uczonymi i mądrymi. Na pragnienie zniszczenia i udręczenia duszy — przeze Mnie umiłowanej i uprzywilejowanej, i napełnionej tajemniczymi słowami, szlachetnymi pieśniami i królewskimi nakazami — odpowiadam tobie, który knujesz zło: własna złośliwość cię ukarze. I przypomnę tym prześladowcom ich nikczemne grzechy w Dniu Sądu.

 

 

ZOSTANIEMY OSĄDZENI Z NASZEJ MIŁOŚCI

 

4.07.95

– Córko, zachowaj pokój. Pamiętaj, wszystko, czego naprawdę potrzebuję, to miłość. Powiedz im, żeby nauczyli się Mnie kochać, żeby nauczyli się Mnie adorować. Czy nie wiedziałaś, że na końcu każdy będzie osądzony według miary swej miłości? Jeśli zakosztowałaś Mojej Dobroci, ty też innym okazuj dobroć. Otwórz serce i zaproś Mnie do niego, abyś doszła do poznania Mnie. Miłość jest przy tobie.

 

16.06.95

Czy nie słyszałaś, Moje dziecko, że ten, kto Mnie kocha, jest jednym z Moich i zna Mnie? Czy nie słyszałaś, że w Dniu Sądu zostaniecie osądzeni z waszej miłości?

 

5.08.2000

A Ja, najdelikatniejszy Oblubieniec, będę nadal przyciągał tę duszę coraz bliżej Płomieni Miłości Mego Serca i będę zanurzał ją w Nas, aby w Nas odpoczęła i stała się zdolna rządzić z Nami. Jakże dusza może odrzucać to, co Ja ofiarowuję? Powiedziałem, że każdy w Dniu Sądu będzie sądzony według miary miłości, jaką miał, będąc na ziemi.

 

2.05.2001

W Moich przykazaniach jest wierność, ich wargi powinny głosić Świętą Mądrość, tymczasem to, co od nich słyszę, to przechwałki, które wzmagają Moje łzy na ikonach. Kiedy pasterz upada tak nisko, powinien wrócić do Mnie, aby się na nowo nauczyć Moich sposobów postępowania i podstawowych zasad wyjaśniania Moich przykazań i Mojego Prawa Miłości. Czyż nie powiedziałem: „Masz kochać Boga z całego twego serca, z całej duszy swojej, całą swą mocą”? Czy nie nauczyli się, że w Dniu Sądu zostaną osądzeni według miary miłości, jaką mieli na ziemi? Jakże mogą uważać, że żyją we Mnie i że są zakorzenieni we Mnie, skoro są na łasce złego? Surowość języka, gwałtowność serca — to cechy sprzeczne z Moim Sercem. Nie przywiązują wagi do świętości, do wiary, do miłości i do pokoju, jak o tym poucza was Pismo. Czy nie czytali: „A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich”? Powiedziałem raz, że ich Kościół się rozpada jak spróchniałe drewno, a wszystko, co od nich słyszę, to: „czy jest susza?” Oszczerczo oskarżają swego wiernego brata, popełniając grzech śmiertelny. W ten sposób z ich własnych ust wypełza robactwo [toczące] ich rozkładające się ciała, gdyż w swych sercach wznieśli monopol na przepych i zarozumialstwo. Ileż jeszcze mam cierpieć ich zniewag? Zszedłem z Moich ikon, aby ich ostrzec, lecz Mój znak zinterpretowali na własną korzyść i stali się jeszcze bardziej wrodzy wobec Mnie. Mówiłem do nich, a nie słuchali. Zawodziłem jak na flecie przed nimi, lecz twierdzili, że nie widzą Moich Krwawych Łez. Przeciwstawiałem się gwałtowności, jaką nosili w sercach przeciw swemu bratu, lecz nie odpowiadali. Zostałem zmuszony do błagania ich, do proszenia ich usilnie, jak żebrak, podczas gdy agonia Mojego Serca stała się nie do zniesienia, lecz oni skrzętnie Mnie unikali. Płakałem nad nimi, uskarżałem się, chcąc zapobiec ich kroczeniu po drodze śmierci, lecz oni na nic nie zważali.

 

BĘDZIEMY SĄDZENI NIE TYLKO Z CZYNÓW, ALE I Z WYPOWIEDZIANYCH SŁÓW

 

19.06.95

Przekaż im te słowa i poproś ich, by przypomnieli sobie Moje Słowa z Pisma: «Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony» (Mt 12,34-37).

 

 

NIKT NIE USPRAWIEDLIWI SWOJEJ ZŁEJ POSTAWY NA SĄDZIE

 

25.09.90

Nie mówcie potem, w Dniu Sądu: “Nigdy nie słyszałem, nie wiedziałem”. Jezus i Ja właśnie objawiamy wam rzeczy z wyprzedzeniem, zanim one nadejdą, abyście nie mogli powiedzieć, kiedy spotkacie Boga twarzą w Twarz: “Nie wiedziałem o tym...”

 

OCALENIE W DNIU SĄDU PRZYNOSI TYLKO ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM

 

25.04.99

Jestem u twego boku. Moje spojrzenie spoczywa na Mojej wybranej. Pobłogosławiłem cię, gdyż jesteś jedną z tych, które wyrosły na Moim Sercu wciąż wydzielającym mirrę. Wszędzie na tobie wyryłem te słowa: „Twój Pan Bóg pragnie od ciebie równości miłości”. Tak, Ja jeden mogę cię przyodziać Moją wspaniałością i dać ci niezbędne Światło. Ja jeden, w Mojej Boskości, mogę wyryć na twej duszy Obraz Mojej Świętości. To Ja, twój Bóg, mogę cię udoskonalić i wznieść, abyś wędrowała ze Mną, w Moim towarzystwie. Przyjdź do Mnie i zatrzymuj swe spojrzenie na Moim Świętym Obliczu, abyś mogła pojąć w pełni, że jesteś dziedziczką ściśle złączoną ze Mną, połączoną ze Mną i we Mnie... Przyjmij, córo Króla, więcej ode Mnie, aby Mi pozwolić przyjąć więcej od ciebie. Moim pragnieniem jest dać ci więcej ze Mnie, abyś i ty mogła Mi dać więcej z siebie. W ten sposób otrzymam wszystko, co już do Mnie należy. Przez Moją Boską Miłość, która zostanie w tobie rozszerzona, będziesz przebóstwiona, a twoja dusza dozna przemienienia, aby Mój Ojciec w Dniu Sądu rozpoznał Mnie w tobie.

 

SZCZĘŚLIWI W DNIU SĄDU BĘDĄ CI, KTÓRZY W ŻYCIU KIEROWALI SIĘ MIŁOŚCIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI EWANGELICZNYMI

 

14.04.91

Pokój czyniący, zakwitną bowiem w Moim Pokoju i będą promieniować Moim Światłem na wieki i na zawsze. Błogosławieni współczujący: oni ujrzą Miłosierdzie w Dniu Sądu. Błogosławione hojne dusze, które dzielą Mój Kielich: one zostaną nazwane dziedzicami Mojego Zbawienia.

Błogosławieni, którzy Mnie poślubiają: w dniu, w którym spotkają Mnie twarzą w Twarz, odczują tę samą radość, którą Ja odczuwam jako Małżonek. Błogosławieni jesteście wy, którzy nie przyjęliście innego świadectwa, lecz tylko Jedną i Jedyną Prawdę, którą dałem wam Ja Sam. Mówię wam: Przyjdźcie! Przyjdźcie do Mego Królestwa dzielić ze Mną wszystko, co mam.

 

5.05.92

Poświęćcie się Memu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu waszej Błogosławionej Matki, abym mógł uczynić z waszych serc Mój Ogród, Moje Miejsce Spoczynku i Mój Pałac. Całym sercem powróćcie do Mnie. Nie przychodźcie, stając przede Mną z sercem podzielonym. Przyjdźcie do Mnie, a Ja pozostawię na was błogosławieństwo, kiedy przejdziecie obok Mnie. Jestem waszą Nadzieją, zatem otwórzcie usta, aby wzywać Mnie sercem, a Ja napełnię wasze usta, abyście Mnie wielbili i czcili. Moi synowie, Moje córki, bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was kocham, abyście przede Mną, w Dniu Sądu, znaleźli Moją przychylność.

 

SĘDZIĄ BĘDZIE DANA NAM PRAWDA

 

19.09.91

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

 

MY NIE POWINNIŚMY OSĄDZAĆ BLIŹNICH, LECZ IM PRZEBACZAĆ

 

24.10.88

Przyprowadź do Mnie wszystkie dusze modlitwami, proś o ich zbawienie. Spraw radość Memu Najświętszemu Sercu przebaczając tym, którzy cię odrzucają. Nigdy ich nie osądzaj, nie oskarżaj ich nigdy. Ja jestem Sędzią i osądzę ich w Dniu Sądu, powinnaś zatem im przebaczyć, Moje dziecko. Odpłacaj miłością za zło. Wesprzyj się na Mnie, by wypocząć i znaleźć pocieszenie w Moim Najświętszym Sercu. W Jego głębinach znajduj Moje pieszczoty. Pójdź. My?

 

28.05.92

Córko, czcij Mnie, ogłaszając Moje Orędzia we wszystkich zgromadzeniach. Pozostaje bardzo niewiele czasu. To ostatnie dni Mojego Miłosierdzia, pozostań więc przebudzona, bądź czujna, nie dawaj żadnego przystępu szatanowi. Nie pozwalaj twemu rozumowi na żaden przedwczesny osąd. Pozbądź się ducha nędznej krytyki, abyś w Dniu Sądu nie została osądzona.

 

3.06.93

Nie oskarżaj twoich prześladowców, abym i Ja nie sądził cię w Dniu Sądu.

 

25.09.97

– Błogosław twoich prześladowców i módl się o to, żeby mogli otrzymać Miłosierdzie w dniu Sądu. Ciało i krew zawsze wykluwają zło i będą znajdować przyjemność w czynieniu zła. Te same dusze nie mówią o Mojej łagodności ani o Mojej Boskości, gdyż ich duchy nie potrafią odróżnić Mojej Boskiej słodyczy od pragnień ich własnego ciała i krwi. Nie, oni nie widzą, że istnieje różnica. Kiedy Ja mówię, Moja gołębico — moimi Wargami wilgotnymi od łaski, świętości i słodyczy — oni nie pojmują Moich Słów. Nie potrafią zgłębić Mojej Czystości w Mojej Wspaniałości. Ich serca są tak twarde, że niemożliwe staje się dla nich zgłębienie blasku i Boskości Mojego Serca. Dlatego właśnie te serca oślepia Moje Światło. W swych ciałach oraz w swych zepsutych myślach oskarżają Mnie mówiąc, że Moje Słowa są przesadnie uczuciowe i sentymentalne. To o nich mówię: “Są Mi obcy i nie znają Mnie...”

 

(zob. także Dzień Pański, Dzień chwały, Koniec czasów, Odnowienie)