"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

 W

 


 

WALKA DUCHOWA, BITWA, WALKA O ZBAWIENIE DUSZ, WOJNA

(zob. także Dzień Pański, Dzień chwały, Koniec czasów, Odnowienie)

 

Toczy się walka między niebem i piekłem o dusze. Bóg i Jego zwolennicy robią wszystko, aby je zbawić, natomiast szatan ze swoimi współpracownikami usiłuje doprowadzić każdego człowieka do wiecznego potępienia. Do Boga i Jego współpracowników należy ostateczne zwycięstwo w tej bitwie.

 

 

 

TOCZY SIĘ WALKA MIĘDZY SIŁAMI DOBRA I ZŁA

 

16.11.88

Pobłogosławiona Moją własną Ręką, uświęcona Moją Łaską, spróbuj zrozumieć, dlaczego szatan cię tropi. On śledzi Mój Plan, aby Go zniszczyć. Gdybyś tylko wiedziała, jaka toczy się walka! Ziemia odczuwa wstrząsy tej walki. Wystrzegaj się go zatem i nie pozwól mu cię oszukać!

 

21.11.88

Moje umiłowane dzieci, jestem waszą Najświętszą Matką, Matką całej Ludzkości. Moi umiłowani, Jezus cierpi dziś w sposób nie do opisania. Przeżywa Swoją drugą Mękę. Odczujcie Nasze Serca, jak One cierpią... Dziś toczy się wielka walka. (Por. Por. Dn 12,1-4; Ap 12,7n.) Szatan okrutnie atakuje, a Święty Michał, wraz z aniołami Pana, zwalcza go. Ziemia odczuwa wstrząsy tej wielkiej walki. Potrzebuję waszych modlitw, Moi umiłowani. Nigdy nie przestawajcie się modlić... Módlcie się, Moi umiłowani, bądźcie jak aniołowie światłości w tych ciemnościach. Módlcie się o zbawienie dusz, módlcie się o nawrócenie dusz. Liczę na każdego z was... Zrozumcie, co może odczuwać, jak się czuje Matka, kiedy widzi swe dzieci zmierzające do ognia wiecznego; co odczuwa, kiedy widzi, że niektóre z Jej ukochanych dzieci wpadają w ogień wieczny... Rozmyślajcie nad tym, a lepiej Mnie zrozumiecie. Kończę dzisiejsze Orędzie, błogosławiąc was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przychodźcie i POCIESZAJCIE Jezusa...

 

8.11.89

Rozszerzę teraz jeszcze bardziej Moje Winnice, bowiem temu pokoleniu tak bardzo brakuje duchowości, że niezdolne jest odróżnić swą rękę prawą od lewej. Przychodzę w taki sposób was nawiedzić, dlatego, że to pokolenie jest zaślepione i żyje w ciemności. Wkrótce powrócę i nikt nie będzie Mnie mógł zatrzymać; nawet wtedy, gdy ci, którzy są pod władzą bestii, zostaną wysłani, jak na holokaust, aby podeptać Winnice. Moją Mocą będę nadal jeszcze poszerzał te Winnice. To jest Święta Walka między Świętymi i upadłymi aniołami z Otchłani. Ziemia odczuwa już ciężar tej Walki. Nikt nie przeszkodzi Mi karmić Moich baranków. Ja, Pan, nie jestem pustym słowem, lecz Mocą. Nie przychodzę do waszego pokolenia z groźbami, przychodzę prosić o wasze nawrócenie. Przychodzę zabłysnąć nad wami. Zstępuję na was, pełen Miłosierdzia i z wielką Miłością. Przychodzę przyprowadzić was do Siebie. Ja, Pan, jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Nie ociągajcie się w zrozumieniu, że to Ja, Pan, przemienię wasze wysuszone ziemie w winnice. Już niedługo, naprawdę wkrótce Ten, którego oczekujecie, przybędzie. Nie spóźnię się, Moja Godzina jest bardzo bliska. Niedawno dałem wam Obietnicę Mojego Powrotu i mówię wam wszystkim z powagą, że Ja Jestem na drodze Mojego Powrotu do was. Miłość właśnie powraca, Miłość wkrótce powróci do was jako Miłość. Ja, Pan, jestem Miłością i zamieszkam między wami. Spróbujcie zrozumieć, usiłujcie rozpoznać Czasy. Mówię wam z powagą, że jeśli nie nawrócicie się, jeśli nie będziecie pościć i modlić się bez przerwy, nie będziecie zdolni zobaczyć Mojego Światła. Spożywajcie Moje Owoce, kiedy jest jeszcze czas. Nawracajcie się i prowadźcie święte życie, nigdy nie przestawajcie się modlić. Mój Święty Duch będzie się nadal wylewał na ludzkość. Odczytujcie Znaki Czasów, Ja jestem Obecny w każdym czasie.

 

5 - 29.08.90

Ach! Jakim oni są dla Mnie ciężarem! Udzieloną im przez smoka władzą osiągają szczyt ducha nieprzejednanej zemsty i nienawiści, wydając wojnę świętym i wszystkim tym, którzy nie należą do ich grona i którzy odmawiają adorowania posągu bestii. (Por. Ap 13,12-15; Dn 3,4-7.)

(...)

Obecnie właśnie wypowiadany jest wyrok nad światem. Już niebawem książę tego świata zostanie powalony. Druga bestia, czyli Fałszywy Prorok, “arcykapłan”, Włócznia, szakale — wszyscy stanowią jedno i to samo. On jest tym, który sam uzbroił się po zęby, aby wydać wojnę Mojemu Prawu i Moim prorokom. On i jego zwolennicy to szakale, o których wspominałem wam w Moich wcześniejszych Orędziach. Jestem zmęczony nim i całym jego stronnictwem. Nie znajduję żadnej przyjemności w karaniu. Chciałem ich odkupić przyjmując ich za Moich synów, ale oni pozwolili się kupić bogatym kupcom, którzy upadną wraz z nimi. Odczuj Mój ból, odczuj Mój smutek, odczuj Moje cierpienie. Oni są bałwochwalcami pieniądza...

 

27.06.91

W ten sposób zajęli Moje miejsce i ogłosili swe własne prawo, aby wydać wojnę Mojemu Prawu i wszystkiemu, co pochodzi od Mojego Ducha. Dzień za dniem, godzina za godziną, ciągle Mnie zasmucają i znieważają Mojego Świętego Ducha. O, prochu i popiele, wy, którzy usunęliście spośród was Moją Stałą Ofiarę, pragniecie więc umrzeć? Dlaczego ze Mną rywalizujecie? Dlaczego zapieracie się Mojego Świętego Ducha Łaski?

 

23.07.91

Pozostaje Mi teraz bardzo mało czasu, zanim Ręka Mojego Ojca uderzy w to pokolenie. Posłuchajcie waszego Ojca, od którego pochodzicie, posłuchajcie Jego Głosu: Wszelkimi sposobami usiłowałem was zgromadzić, aby przypomnieć wam o życiu w świętości, Ja bowiem jestem Święty, ale jedynie reszta spośród was słucha, gdy mówię. Przemawiałem przez tych, których uważacie za godnych pogardy. Mówiłem przez słabość i ubóstwo, ale wy, dochodząc do szaleństwa, ustanowiliście kult prześladowania Mojego Świętego Ducha, który ich prowadzi! Posłałem wam przez nich ducha Eliasza i ducha Mojżesza, tych dwóch świadków przyobleczonych w wory (Por. Ap 11,3), aby prorokowali i przypomnieli wam Moje Prawo przed Moim wielkim Powrotem. Mają mówić do was w Moim Imieniu i doprowadzić was do Prawdy, do rozsądku. Nad wami jednak rozciąga się potężna ciemność, a wasze mniemanie o posiadanej wiedzy stało się polem walki z Moją Wiedzą. Kłamstwo zawsze prześladowało i prześladuje Prawdę. Pisma jednak nigdy nie kłamią. Powiedziano, że wychodząca z Czeluści Bestia przygotowuje się do wojny z nimi, aby ich pokonać i zabić. (Por. Ap 11,7)

 

20.01.92

Moje dziecko, nieś z radością Mój Krzyż. Wychwalaj Ojca za Jego hojność. Posłuchaj Mnie: niegodziwcy mogą żywić nadzieję na zniszczenie Mego Planu Jedności, będą jednak zdążać ku swemu upadkowi. Gdy proponowałem Pokój, Pokój powszechny, prawie wszyscy opowiadali się za wojną. Jakże będę mógł zająć się ich sprawą, by ich bronić, gdy Ręka Mojego Ojca podniesie się na nich? Sieć, którą teraz rozciągnęli, uwięzi ich. Cóż mogłem jeszcze zrobić dla was wszystkich, a czego nie uczyniłem? Wziąłem na siebie wasze winy, pojednałem was z Ojcem i oddałem Moje Życie za was. Cóż mogłem jeszcze uczynić, a czego nie uczyniłem?

 

30.03.92

Ach! Moja mała, każde włókno Mojego Serca woła o Miłość! o Pokój! o Jedność! Jestem twoim Świętym Towarzyszem, stworzenie, twoim Najwierniejszym Przyjacielem, który dniem i nocą zaprasza cię do Swego stołu. Nieustannie wołam o twą przyjaźń, aby cię uratować... Mój Ojciec zachował Ogień dla grzechów tego pokolenia i jak nawałnica spadnie on nagle na was. Ludzie mówią: “Mamy pokój”, gdy tymczasem ich serca są w stanie wojny ze Mną i z mocami Nieba. Przyjdę jak burzliwy wicher wydać wyrok na to bezbożne pokolenie. Jak huragan powieję nad wami i rozproszę was jak słomę.

 

19.02.93

Mówiłem wam o Odstępstwie, Odstępstwie, które związało ręce Moim najlepszym przyjaciołom, odbierając im broń swą gwałtownością i zasięgiem. Czyż nie powiedziałem, że kardynałowie przeciwstawią się kardynałom i że biskupi zaatakują biskupów i że liczni są ci, którzy znajdują się na drodze do zguby? Swoimi nie kończącymi się bitwami osłabili Mój Kościół. Dziś ten duch buntu rozwija się we wnętrzu Mojego Miejsca Świętego. Czy pamiętasz wizję, którą ci dałem, żmij pełzających wokół Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu? Czyż nie objawiłem ci, ilu spośród nich sprzeciwia się Mojemu papieżowi? I jak go odrzucają? Dałem ci szczegółowy obraz Buntu we wnętrzu Mojego Kościoła. Moja wierna przyjaciółko, pozwól Mi zatrzymać się w tym miejscu, później będziemy kontynuować. Pozostań blisko Mnie i rozraduj Mnie.

 

17.03.93

Bądźcie czujni! Zaczyn Kłamcy może być silny i może mieć pociągający smak, lecz w rzeczywistości jest to śmiertelny podstęp! Nie pozwólcie się nikomu oszukać. Stawiajcie opór taktyce demona, gdyż dziś, Moi kapłani, będziecie musieli zwyciężyć zło mocą, którą otrzymujecie ode Mnie, Który Jestem Prawdą. Znajdziecie się w stanie wojny duchowej, jakiej jeszcze nie było, z armią pochodzącą od mocy Ciemności. Moi umiłowani, módlcie się nieustannie. Ja Jestem jest z wami. Kocham was wszystkich. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, jak Ja to uczyniłem. Wy jesteście Moimi przyjaciółmi. Bądźcie szczerzy wobec siebie wzajemnie. Miłujcie się nawzajem, pozostańcie mocni i bez lęku, kiedy nadejdzie wielki Ucisk, który już obecnie jak ciemna chmura wisi nad Moim Domem i spowije go niby czarny welon. Powiedziałem wam to wszystko teraz, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie.

 

6-8.12.93

Moje dzieci, uświadomcie sobie teraz, że szatan skorzystał z waszej słabości i skłaniał was do prowadzenia wojny.

 

18.08.94

– Moja córko, cieszy się Moje Serce za każdym razem, gdy łączysz się z modlitwami świętych... Moje drogie dziecko, bierzesz udział w tej samej walce, w której uczestniczą wszyscy święci niebiescy. Ja też jestem obecna, niech więc twoje posłuszeństwo Bogu nie ma granic. Przyjmij wszystko, co Bóg ci daje. Swoją Ręką, zgodnie z Jego własnym wspaniałomyślnym postanowieniem On daje ci tę możliwość, wolność i moc działania dla odnowy Kościoła. Jeśli pozostaniesz nieskalanym zwierciadłem, będziesz odbijać Obraz Boga i Jego Dzieła będą nadal odbijać się w tobie, aby każdy naród przeczytał Słowo Życia, przyjmując Chrystusa z otwartym sercem. Tylu uzdrowień trzeba jeszcze dokonać! Pokładaj jednak nadal ufność w Panu, bo On Sam jest twoim Świętym Towarzyszem. Zostałaś wskrzeszona, by być z Chrystusem, Moim Synem, powinnaś więc żyć prawdziwym życiem w Bogu. Niech każda twoja myśl dotyczy rzeczy niebieskich. Naucz innych myśleć o Bogu, mówić o Bogu i pragnąć Boga. Wtedy zrozumieją, że Bóg jest Życiem, Radością i Niebiańskim Pokojem. Nadchodzą dni, kiedy ta szczególna łaska — jaką Pan ofiarował światu — skończy się.

 

28.04.95

Tak, to właśnie dzieje się obecnie. Przywódcy zniszczenia, błyszczący swymi tytułami erudytów, gniją, a ich smród pokrył już całą ziemię. To ci, o których Pisma mówią: “zdolni są dokonywać cudów”, (Por. 2 Tes 2,9) zwodząc swą przebiegłością dziesięć wież świata, a następnie wszystkie narody ziemi. Wszystkie one właśnie upadają z powodu ich uroku... Jak tylko armia ich będzie w komplecie, wtedy podniosą swój znak i razem z trzema duchami nieczystymi przyjdą walczyć z Moją Nieustanną Ofiarą. To właśnie Pisma nazywają “wojną w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga”.

 

15.04.96

Moje Oczy widzą to, czego wolałbym nigdy nie oglądać, a Moje Uszy słyszą to, czego nie chciałbym nigdy usłyszeć! Moje Serce Ojca pogrąża się w smutku. Ukształtowałem człowieka na Mój obraz i podobieństwo, lecz on upadł i dziś tak wielu ludzi przyjęło wygląd Bestii! Ich serca tak bardzo napełnia rozwiązłość, anarchia, arogancja i zepsucie! Usta ich przyzwyczaiły się do wypowiadania głośno i cicho słów zwodniczych. Przysięgają na całe Niebo, że Mnie i Mojemu Synowi wydadzą wojnę... Ach!... Czynią wszystko to, czego nienawidzi Moje Serce. Bardzo często Moja Ręka zbliża się do Mojego Kielicha, z którego wylewa się Moja Sprawiedliwość...

 

22.06.98

Usiłujesz Nam się podobać, znosząc trudy długich podróży dla ożywienia Kościoła i bronienia go. Ci, którzy są wiernymi obrońcami Kościoła i świadkami, są dla Nas jak żyjące pochodnie. Słowa ich płoną w ciemnościach świata. Ja daję im serce wojowników, żeby prowadzili dobrą walkę wiary i sprawiedliwości i włączyli się do duchowej walki waszego czasu [prowadzonej przez] Moich archaniołów Michała i Rafała. Oni są dzielnymi i przeważającymi siłą Żołnierzami Sprawiedliwości. Obserwują poprzez Moje Światło każdy aspekt ludzkiego zachowania...

 

21.06.99

– Pójdź, umiłowana, wejdź do radości twego Pana. Usłyszałaś dane ci Orędzia waszego zbawienia. Równocześnie została ci dana różnorodność darów Mojej Łaski. W Mocy Ducha Świętego żyj wszystkim, co ci dałem, i nie zniechęcaj się, gdyż Ja jestem z tobą. Przypominam ci, małe ziarenko, że bierzesz udział w tej samej walce, w której staczali bój wszyscy Moi prorocy. Gwałtowne wiatry mogą dąć na ciebie, powodzie mogą się wznosić, żeby cię zatopić, ale nic cię nie pokona, gdyż Ja jestem z tobą. Jesteś pod Moją dobrą opieką, podtrzymującą cię w twej kruchości. Wesprzyj się na Mnie i nie rozpaczaj nad sytuacją Kościoła. Kościół ożyje! Ja jestem przed tobą.

 

6.06.2000

Od początku Naszych Miłosiernych Wezwań chcieliśmy ich uprzedzić, że te moce zła, które Nas prowokują, będą chciały zmienić pory roku i Prawo. Potem nadejdzie czas, kiedy Nasi Domownicy nie będą mieli nic do powiedzenia przeciw tym potęgom szatana i przeciw tym mrocznym siłom i wciąż nie będą rozumieć, nawet kiedy się staną świadkami miecza podniesionego na Krzyż. Zarządca potęg zła zabierze Go z miejsc publicznych i razem z bestią oraz z wszystkimi jej zwolennikami będą realizować plan zdechrystianizowania Naszego ludu. I jeszcze wtedy Nasi urzędnicy pozostaną zaślepieni i będą nadal ignorować Nasze Miłosierne działania, stając się, nie wiedząc o tym, sprzymierzeńcami tych, którzy prowadzili wojnę przeciw Krzyżowi.

 

16.10.2000

„Kto ci powiedział, że będziesz trwał na zawsze? Unosiłeś się dostatecznie długo jak orzeł, umieszczając swe gniazdo i ogon pośród gwiazd. Teraz przyjdź stawić Mi czoła w walce. Nie spojrzysz twarzą w twarz na Abla. Wytrącę ci twój sztylet. Ograbiłeś Mój Dom i skradłeś z Niego to, co w nim najcenniejszego, kradłeś ku zadowoleniu swego serca, przeszedłeś przez bramę Mojego ludu i zaślepiłeś go. Teraz jednak twój czas się skończył, choć jesteś przekonany, że możesz jeszcze rozszerzać twe mroczne królestwo, wprowadzając w błąd Mój lud. Nic z tego. Sprawiedliwość jest już gotowa wylać się jak woda, a Mój Duch jak nie dający się pomniejszyć strumień...”

 

5.05.2001

Błogosławieni ci, którzy przez wzgląd na Mnie dobrowolnie ofiarowali swój czas i poświęcili samych siebie, aby wyjść i zaangażować się w walkę obecnego czasu i zwalczać siły zła. Zaciągnęli się jak żołnierze. Łaska Ducha Świętego podtrzyma ich i opasze mocą, formując ich, aby stanęli w szeregu pośród Archaniołów, którymi dowodzi Michał i Rafał.

 

7.02.2002

To pokolenie stało się martwe na Moje Słowo i woli żyć dla szatana, który daje im wszystko, co się sprzeciwia Mojemu Prawu Miłości. Wolność i niezależność — tak to nazywają — a w rzeczywistości są więźniami Złego. Każdy człowiek jest teraz wyposażony na wojnę. Ciemność rządzi światem. Ich serca, złe i zamieszkałe przez wszelkiego rodzaju złe duchy, są skierowane jedynie ku Księciu Ciemności.

 

30.09.2002

Nie ma płomiennego żalu ani rzeczywistej skruchy... Zgiełk panuje w narodach, a ich działania są na miarę ich bezbożności... Cała ziemia będzie cierpieć, chyba że usłyszę prawdziwy krzyk nawrócenia. Ach! Jakże mogą w ich głowach rodzić się myśli, że do pokoju doprowadzą ci, którzy stają wyprężeni na trybunach, ogłaszając pokój. A w jakiż to sposób, jaką drogą wprowadzą pokój między sobą, skoro sami przekraczają Moje Przykazania i są w stanie wojny ze Mną? Nie traćcie jednak nadziei. Na koniec bowiem przyjdzie ocalenie od Boga w Trójcy — od Tego, którego nadal odrzucasz, bezbożne pokolenie. Na koniec będziesz żyć w pokoju. Bóg, który siedzi wysoko na tronie, zalesi was, a Mój Duch będzie stale płynął jak lśniąca rzeka na wysuszonych ziemiach. Napełnię wszystko Moim Światłem. W tym Świetle oddzielę chwast od pszenicy. Jak ci powiedziałem, oddzielę owieczki od kozłów. Dla tych, którzy się znajdą poza Moim Boskim Światłem, będę nieosiągalny i niewidoczny, a ich mieszkaniem będzie tylko ciemność. Ci natomiast, którzy się znajdą w Moim Boskim Świetle, zostaną pobłogosławieni i oni sami staną się światłem w Mojej Światłości. Ja ich ogarnę, przekazując im Mój blask. Im czystsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczęśliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech — zmazany. Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa!

 

6.01.2003

Moja Obecność jest Życiem i Światłem. Moja Obecność jest Nadzieją i Zbawieniem. Spójrz, jestem jak wschodzące słońce, którego światło przenika ciemności, aby dać światło tym, którzy żyją jak szakale w ciemnościach, i tym, którzy żyją w krainie głębokiego mroku — w krainie, którą sami przekształcili w ciemność, dla ukrycia swoich złych uczynków. Jestem bardziej niż kiedykolwiek obecny w waszych dniach cierpienia, gdyż pociągają was światowe ambicje, które nie prowadzą was do Mnie. Ale oto Ja, oto wasz Bóg, na progu waszego serca. Oto jestem, jaśniejący, jaśniejszy niż tysiące konstelacji razem wziętych — jak to często mówisz, córko — aby oświetlić wasze kroki i wprowadzić wasze stopy na drogę pokoju. Widzisz? Drogi Moje nie są drogami ludzkimi. Moja obecność jest Światłością, a Moje Światło przeszkadza Ciemności. Ciemność prowadzi teraz wojnę ze Światłością i chce zgasić Światło, aby nie dało wam już blasku dnia. Ale Ja jestem jak wiecznie jaśniejące Słońce, które nigdy nie przestaje was wszystkich opromieniać Swoją Wspaniałością.

 

 

W WALCE Z BOGIEM SZATAN I JEGO ZWOLENNICY ATAKUJĄ KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MISTYCZNYM CIAŁEM CHRYSTUSA

 

12.04.90

Mój Duch Łaski wzywa was, aby was wprowadzić w głębokości Mojego Najświętszego Serca, ale Mój Duch Łaski nie doznaje dziś żadnej wdzięczności za Swoje Miłosierdzie... Zniżam się z Mojego Tronu do was, podchodzę do waszych drzwi. Przychodzę do was wyczerpany i jak Żebrak, w łachmanach, zraniony nie do poznania, bosy i opuszczony. Posłuchajcie Moich skarg, to Ja, Chrystus... Pragnę... Pragnę z powodu braku miłości... Moje Wargi są wysuszone z pragnienia miłości... Moje Usta są bardziej suche niż pergamin z powodu powtarzania Moich błagań... Moje Serce chore jest z miłości... Kocham was do szaleństwa, nie zważając na waszą przerażającą próżność i niegodziwość. Przychodzę do was, Moi mali, z Sercem na Dłoni. Wiem, jak jesteście nędzni, ale chciałbym spożyć z wami posiłek. Czy ugasicie Moje pragnienie? Czy wyleczycie Moje Rany? Nie, wy Mnie nie szukaliście. To Ja was szukałem i znalazłem nagich na tej pustyni, na której żyjecie. Pozwólcie Mi wniknąć w wasze serca, a wspaniale je przyozdobię. Gdybyście pozwolili Mi wniknąć w wasze serca, pokazałbym wam Moje Rany zadane Mi w domu Moich najlepszych przyjaciół. Przerazilibyście się Ich głębią i uderzyłyby was liczne razy wymierzone dziko Mojemu Ciału. Wielkie są Rany Mojego Ciała. W swojej walce Mnie okaleczyli.

 

12.09.90

Rozwesel się więc, stworzenie! Ja Jestem stoi bowiem u waszych drzwi... Pokolenie! Ta radość została zachowana dla twojej epoki, w której szatan i całe jego królestwo oraz jego światowa władza połączona z fałszywym prorokiem — którego kroki słyszycie wszędzie coraz wyraźniej każdego dnia — właśnie dochodzą do szczytu swej mocy w Moim Kościele i we wszystkich narodach. Uzbrojeni są aż po zęby, aby wydać wojnę Mojemu Kościołowi i tym wszystkim, którzy są posłuszni Moim Przykazaniom.

 

20.01.2001

Szatan postanowił wydać wojnę Mojemu Kościołowi. Atakuje gwałtownie to, co odkupiłem Moją Własną Krwią: podtrzymuje podział Mojego Kościoła, przeklinając każde wierne serce, które uznaje Prawdę i Moje Prawo. Wielu z was, należących do Kościoła, dziś go grabi. Okradacie go, odmawiając uznania Mojego Ciała w Eucharystii i dzielenia się Moją Boską Tajemnicą w sposób, jaki Ja naprawdę ustanowiłem. Grabicie Mój Dom przez to, co dotyczy określenia wspaniałości Mojego Bóstwa i Mojej Obecności w Eucharystii. Okradacie Mój Dom na wiele innych sposobów.

 

 

CHCĄC ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ, JEGO WROGOWIE ATAKOWALI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

 

15.04.96

Posłuchaj Mnie: w waszych dniach liczni kapłani uzbrajają się na wojnę, by się sprzeciwić Wikariuszowi Kościoła (Janowi Pawłowi II). To ci sami, którzy nauczają byle czego — tego, co im się podoba i co lubi świat! Są pełni kompromisów. Aby przypodobać się światu, sprzedaliby Krew Mojego Syna! Jakże mogę patrzeć na to, co widzę, i milczeć! Kiedy słyszą Mój Głos za pośrednictwem Moich proroków, opuszczają bezczynnie ręce i nie przyjmują Go jako wezwania i niebieskiego znaku. Jednak kapłanów świętych, którzy są jak Jakub i poddają się autorytetowi swej Matki, Ja zaślubię na wieki. Ja sam ich zaślubię i będą nazywani synami Najwyższego.

 

 

OPRÓCZ NIENAWIŚCI JEDNYM Z POWODÓW TOCZĄCEJ SIĘ WALKI JEST ZAZDROŚĆ

 

5 - 29.08.90

Z Nieba poleciłem wam, abyście nie pożądali żadnych dóbr waszego bliźniego ani jego żony. Od świeckich po kapłanów to przykazanie też nie było zachowywane. Objawiłem Moją Miłość każdemu stworzeniu na ziemi przez Moją Ofiarę i poprzez tę Ofiarę dałem wam życie wieczne oraz Moje Orędzie Miłości. Wielu z was głosi niezliczoną ilość razy miłość, przebaczenie, pokorę, tolerancję, świętość. Jednak aż do dziś wielu z was gotowych jest zabijać, bo nie otrzymujecie tego, czego pragniecie. Nadal ciskacie w siebie wzajemnie zatrutymi strzałami, bo nie macie tego, co dałem waszemu bliźniemu. Od czasu Mojego Abla aż do dziś ten grzech jest nieustannie powtarzany. Pierwszym człowiekiem pożądającym dóbr swego brata był Kain. A o ile więcej Kainów jest dzisiaj? I o ilu więcej Ezawów? Pobudzony samą tylko wygodą, odrzucił swoje prawo starszeństwa, pogrążając się w odstępstwie. Dlaczego nie iść za przykładem Abla, aby stać się świętym, kochać i żyć w świętości, według Moich Przykazań? Jeśli ty, który wychwalasz Mnie dniem i nocą, pożądasz dóbr twego bliźniego, to wzywam cię do okazania skruchy! Jeśli zapytasz Mnie: “Jak to ja pożądam dóbr mojego bliźniego, ja, który poświęciłem Ci moje dobra, moje życie i wszystko. Jak mogę pożądać jego dóbr?” Odpowiem ci: “Twój duch pożąda ducha twego bliźniego, a nawet tych łask, których Ja udzieliłem jego duchowi.” Demon zastawił pułapkę na twoją duszę, nie wpadaj w nią! Czy rozpoczęłyby się te wojny i walki między wami w Moim Domu, gdyby ich początkiem nie była duchowa zazdrość? Kain pragnął czegoś, a nie otrzymawszy tego, zabił Abla. Ezaw pragnął czegoś i aby to otrzymać, odrzucił prawo starszeństwa. Posiadacie ambicję, której nie potraficie zaspokoić, zatem albo lekceważycie szczęście waszego bliźniego, aby wywołać jego niezadowolenie, albo wychodzicie i jesteście gotowi zabijać. Zaprawdę powiadam ci: jeśli masz w swoim sercu gorycz zazdrości albo osobistą ambicję, nie domagaj się niczego dla siebie ani nie ukrywaj Prawdy pod kłamstwami. Gdzie bowiem istnieje zazdrość i ambicja, tam znajdziesz również niezgodę, obłudę i obojętność.

 

TAKŻE PYCHA SKŁANIA DO WALKI Z BOGIEM I Z TYM, CO DOBRE

 

27.06.91

Ludzie dopuścili się odstępstwa i w ich odstępstwie otwarła się droga, aby szatan wniknął w nich i doprowadził ich wszystkich do gwałtownej śmierci. Ten duch Buntu niszczący duszę, ducha i serce jest Nieprzyjacielem, o którym mówił apostoł Paweł. Jest on tym, który uważa się za znacznie większego od wszystkiego, co ludzie nazywają “bogiem”; (Por. 2 Tes 2,4)  za znacznie większego niż wszystko, co odbiera cześć; jest tym, który mówi: “Stanę do walki z Władzą.”

 

 

SZATAN ATAKUJE MARYJĘ I WSZYSTKICH CZYNIĄCYCH DOBRO

 

8.10.87

W Księdze Apokalipsy: kiedy nie powiodła się pogoń szatana za Moją Matką, w swojej wściekłości na Nią, rzucił się do walki z resztą Jej dzieci, z tymi, które zachowują Przykazania Boże i mają Moje świadectwo. (Por. Ap 12,17)

 

SZATAN I JEGO ZWOLENNICY-LUDZIE USIŁUJĄ ZNISZCZYĆ TYCH, KTÓRZY NA MOCY CHARYZMATU PROROCKIEGO MÓWIĄ W IMIENIU BOGA

 

5 - 29.08.90

Twoje cuda wywierają dziś wrażenie na wielu, a jeszcze o wiele większe będzie ono w dniu, kiedy pozbędziesz się Moich proroków i zwyciężysz ich twoim mieczem. Uzbroiłeś się już po zęby, aby wydać im wojnę, bo ich świadectwo przeszkadza twoim uszom, a jeszcze bardziej przeszkadza ci ich posłuszeństwo Moim Przykazaniom. Oni nie podążali ani za tobą, ani za bestią. Oni są tymi, którzy pozostali Mi wierni i nigdy nie pozwolili, by kłamstwo splamiło ich usta. Oni są Moimi Ablami. Oczom świata będzie się wydawać, że ich zwyciężyłeś, lecz radość twoja potrwa bardzo krótko, bo pozwolę Mojej Sprawiedliwości powalić cię jak piorunem. Zstąpię, aby ponownie tchnąć w nich życie i wskrzeszę ich (Por. Ap 11,11) na twoich oczach jako kolumny światła w Moim Sanktuarium... A wtedy otworzy się Niebo i ujrzysz Mnie. A jeśli Mnie zapytasz: “Dlaczego twoje bogate szaty mają kolor purpury? Dlaczego krwawa jest twoja suknia i szaty twe, jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni”, odpowiem ci: “Sam jeden wygniatałem je do kadzi, z Mojego narodu nikogo nie było ze Mną.” W Moim gniewie zdeptałem Moich wrogów. Oni nigdy nie przestali wyzywać Mnie i prowokować. Przyszedłem zmazać z powierzchni tej ziemi wszystkie doktryny i ludzkie zasady, które stały się dla was wszystkich zatrutym pokarmem, a które zostały wam narzucone mieczem, aby znieważyć Moją Boskość i Moją Świętość. To będzie pierwsza walka końca.

 

23.07.91

Rzeczywiście, wasze pole walki jest obecnie przesiąknięte niewinną krwią, gdyż Mój Święty Duch proroctwa stał się plagą dla tych, którzy należą do świata. (Por. Ap 11,10) Ich szaleńcze prześladowania oraz całkowite odrzucenie okazywane Moim rzecznikom przypominają to, co uczyniła Sodoma. Uparte odrzucanie otwarcia swych serc i poddania się, ich odrzucanie otwarcia uszu, by słuchać dziś Mojego Głosu, przewyższyło upór Faraona w Egipcie. Daję wam dzisiaj to, czego “ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”. Daję to wszystko, co pobudza waszego ducha, aby nazywał Mnie ‘Abba’. Mój Duch Święty powołuje was wszystkich do prawdziwej pobożności i do lepszego poznania Samego Boga. Dlatego wciąż powtarzam te same prawdy, które już zostały wam dane.

 

24.10.91

Pisma muszą się wypełnić. Widzisz, jest napisane, że Bestia, która wychodzi z Czeluści, przygotowuje się do wydania wojny Dwom Świecznikom stojącym przed Panem świata, Dwom Świadkom, którzy przedstawiają Moje Ciało i są Moim Ciałem; tym, którzy udowodnili — przez swą wielką siłę duszy w chwilach cierpienia, doświadczeń i prześladowań — że są Moimi sługami; tym, którzy rozgłaszają Moje Słowo i są Moimi rzecznikami; tym, którym Prawda została dana, by byli jak aniołowie i echo Słowa, bo pozwolili Mojemu Duchowi być ich Przewodnikiem dającym każdemu z nich posługę Eliasza. Ich wołanie w Moje Imię to w rzeczywistości Moje wołanie poprzez nich. Podnoszą głos, aby, jak Mojżesz na górze Horeb, przypomnieć wam Moje Prawo. To Ja mówię przez nich. Chociaż ludzie świata odniosą wrażenie, że tych dwóch Proroków zostało pokonanych przez Wroga, Ja tchnę w nich życie i wstaną. “Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów”.

 

Przemienię wasze nędzne ciała w podobizny Mojego uwielbionego Ciała. Zobaczycie kiełkujące nowe niebo i nową ziemię. Pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminą, to znaczy przeminie dawne miasto — znane pod symbolicznymi nazwami Sodomy i Egiptu — ponieważ w nim Moje Słowo zostało na nowo ukrzyżowane, (Por. Ap 11,8) ponieważ na nowo ludzie świata nie rozpoznali Mnie. Chociaż przyszedłem do Mojej Własności, znowu Mój własny naród Mnie nie przyjął, ale potraktował Mojego Świętego Ducha według własnego upodobania, pozwalając Bestii wydać wojnę tym, których posłałem. Te dwa miasta w jednym przedstawiają to samo odrzucenie Moich Posłańców, jakiego doznali oni w Sodomie i Egipcie. Ich całkowita głuchota jest podobna do zatwardziałości Faraona. Zastąpi je nowe Miasto, Nowa Jerozolima. Zamiast Sodoma i Egipt, będziecie nazwani Nowe Jeruzalem —  Miasto Jedności, Miasto Świętości. A gdy to nastąpi, ci, którzy przeżyją, przejęci strachem, będą Mnie tylko uwielbiać.

 

24.12.91

Nasze Serca — jak Dwie Oliwki, jedna po prawej, a druga po lewej stronie (Por. Za 4,3; Ap 11,4) — próbowały w ciągu tylu lat ożywić was, jak Dwie Gałązki Oliwne rozlewające oliwę (Por. Za 4,12), aby uzdrowić wasze pokolenie, aby zabliźnić jego rany. Wasze pokolenie potraktowało jednak Nasze Dwa Serca, jak mu się podobało. Nasze Dwa Serca są pomazańcami (Por. Za 4,14) i żyją. One są jak ostry miecz o podwójnym ostrzu (Por. Ap 1,16), prorokujący. Lecz zbuntowane duchy tego pokolenia ponownie krzyżują Moje Słowo (Por. Ap 11,7-10), miecz obosieczny, i odrzucają Nasze Dwa Serca, które dziś do was mówią, odrzucają dokładnie tak, jak Sodoma i Egipt odrzucały Moich posłańców. Zatwardziałość tej epoki przewyższyła upór Faraona, bo jej mniemanie o własnej wiedzy stało się polem walki przeciwko Mojej Wiedzy (Por. Ap 11,7). Nasze Dwa Serca stały się istotnie plagami dla ludzi świata (Por. Ap 11,10). Jednakże niebawem, wkrótce, Mój Głos będzie na nowo słyszany. Nawiedzę was błyskawicami i ogniem. Sprawiedliwość jest w zasięgu ręki. Nasze Dwa Serca, które pokonaliście, na końcu zwyciężą (Por. Ap 11,11). Królestwo świata stanie się Moim Królestwem (Por. Ap 11,15). Wszystko to jest teraz bardzo bliskie. Otwórzcie oczy i popatrzcie wokół siebie. Daję wam wszystkie Znaki Czasu. Wy, którzy trudzicie się, aby przywrócić cześć dla Przymierza Dwóch Serc, nie traćcie odwagi. Księga Apokalipsy mówi o tej Prawdzie jak Księga Zachariasza. Nie bójcie się. Rozszerzajcie tę cześć z ufnością i odwagą.

 

20.12.93

Dziś wszyscy widzicie, jak te proroctwa się wypełniają. Poddani wpływowi bestii, odstępcy ci wypowiadają wojnę każdemu świętemu, którego wam posyłam, dowodząc, że są najsilniejsi. Co do tych, którzy bez żadnego powodu odrzucają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim Dniu uczynią oni takie wyznanie:

«O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrzeszyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania i Prawo. Odmówiliśmy słuchania Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim Imieniu do całego świata. Panie, nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego nie uczynili, uznalibyśmy Twój znak na Niebiosach i dary Twojego Świętego Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy zapisane w Pismach teraz wyleją się na nas, gdyż naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz gdy Święta Ofiara została usunięta, do kogo możemy się zwrócić? Ku czemu możemy zwrócić nasze dusze? W jaki sposób będziemy mogli zaspokoić nasze pragnienie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać Życie? Cała ohyda ziejąca pustką — którą przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w tajemnicy — teraz się zrealizowała. Nasze strapienie nie ma sobie równych, odkąd się narodziliśmy.»

 

22.12.93

Gdy Śmierć wnikała przez wasze okna, w ogóle nie słuchano Moich nawoływań pełnych smutku i Moich ostrzeżeń. Wyśmiewano je i lekceważono. Kiedy przyszedłem do was — kulejąc, uskarżając się jak żebrak, żebrząc o waszą uwagę — wpadliście we wściekłość i przepędziliście Mnie. Kiedy jak bolejący ojciec przyszedłem, aby was ostrzec — że wasze ciało się rozpadło, chociaż jeszcze staliście na nogach, i że wasze oczy przegniły, chociaż ciągle jeszcze znajdowały się w oczodołach, i że rozkładaliście się chociaż mówiono o was, że żyjecie — wpadliście we wściekłość i prowadziliście wojnę ze Mną i ze wszystkimi świętymi, których do was wysłałem. Teraz wasze przerażenie spada na was.

 

6.06.2000

Jednak kiedy ta nowina dosięgnie raniących Kościół, oni złośliwie będą nastawać na Nasze dziecko, hordy ludzi o twardych sercach ukażą swe dzikie i złe serca. Ona jednak pozostanie związana z Nami, a dla nich wszystkich będzie oczywistym znakiem, że Bóg w Trójcy jest z nią. I chociaż w pewnej chwili będzie się im wydawało, że jest pokonana, po krótkim czasie ujrzą, że wszystkie ich knowania spełzły na niczym. Wyposażymy jej umysł w odwagę dla naszego Zbawczego Planu i kiedy będzie przemawiać dla Nas, będzie mówić z mocą, gdyż zrealizuje Nasz Królewski Nakaz. Na początku urzędnicy nie będą przywiązywać żadnej wagi do niej i do Naszej przemowy, zignorują Nasze Królewskie Wyroki. Nasze Panowanie jednak rozszerzy się poprzez nią na każdy naród. Nasz Dom zacznie się odnawiać i odradzać przez Ducha Świętego. Zarządca zaś bestii, ten, który ośmiela się Nas potępiać, ten, który traktuje serca szlachetne jak zbrodnicze, uświadamiając sobie, że Nasz Miłosny Temat zagraża jemu i jego zwolennikom, będzie kroczył naprzód z potężną mocą przeciw Naszemu dziecku i Naszemu szlachetnemu Tematowi. W rzeczywistości jednak to My będziemy jego celem. My bowiem zdemaskujemy ich oraz ich długo przygotowywany plan przeciw Kościołowi. Ukażemy wszystkim narodom, że to oni zdobywali je siłą i wiązali, aby je karmić jeden dzień naturalizmem, a następnego dnia — racjonalizmem, zmuszając je do wypełniania ich prawa, chcąc podporządkować sobie Mój Głos.

Jak mówi Pismo, tak się stanie. Pismo mówi: „Ciała twych świętych porzucą, a krew ich rozleją wokoło Jeruzalem i nie będzie nikogo, kto by ich pochował”, gdyż, jak dalej mówi Pismo, „Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.”

Miasto Chrystusa, zaludnione i sławne, znane jako miasto wieczne, wciąż nie przestaje odrzucać Naszych Wezwań, jak je odrzuca od czasu Sodomy. Głośno zaś obwieszczają swe otwarcie, swe otwarcie na Naszego Ducha. Lecz będzie przeciwnie: ukrzyżują wszystkie Słowa, jakie daję, przybijając je do drzewa. Wtedy wielu kapłanów będzie stać we łzach przed ołtarzem i szlochając powiedzą: „Panie, nie pozwól, aby zniszczenie przyszło na Twój dom. Widziałeś wymierzanie sprawiedliwości przez tych, którzy przysięgli, że przeciwstawią się Twoim Świętym Zasadom i będą odgrywać mędrców dla — jak mówią — pomyślności ludzkości. Te prawdziwe szakale kpią sobie z Twojej Boskości i ciskają trującymi strzałami przeciwko naszej wierze. Dla wzmocnienia Twego ludu oraz dla umocnienia i ostrzeżenia Twych kapłanów, zstąpiłeś pomiędzy nas w Twej chwalebnej mocy, wyznaczając na posłańców wiatry, a płomienie ognia jako Twoje sługi dla przyniesienia Ci chwały. Wybrałeś ich, aby zanieśli Twe Święte Imię i ukazali je. Mieli przez to uczcić Ciebie, wzmocnić Twój Dom i ponownie zgromadzić Twe stado, pomóc Twemu Domowi być na nowo Domem modlitwy. Dziękujemy Ci za Twoją Miłosierną Miłość i za to, że znalazłeś sposób, aby nas wszystkich wydobyć z apatii. Ale teraz spójrz, zwłoki pokryły Twe miasto i bestia wraz ze swymi zwolennikami depcze je, ciesząc się i świętując z powodu ich śmierci. Spójrz, jak się cieszą za każdym razem, gdy Twoi urzędnicy wydają negatywny osąd przeciw Twoim wybrańcom.

 

SZATAN RÓŻNYMI ŚRODKAMI USIŁUJE ZNISZCZYĆ ORĘDZIE "PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU"

 

8.01.87

– Nie, nie czynisz zła. Ja jestem Maryją, Matką Bolesną. Vassulo, jestem zawsze przy tobie. Bądź z Nami, przyjdź do Nas, aby dostąpić pocieszenia. Oni nie rozumieją Naszych Bogactw. Zamknęli na zawsze swoje serca. Ty jesteś jednym z licznych znaków, jakie im daliśmy, ale oni wydają się nie rozumieć. Bóg zachęcił cię do wysłuchania Swego wezwania. Vassulo, za każdym razem, kiedy prowadzisz jedną duszę do Boga, Bóg jest z ciebie zadowolony. Mój Syn Jezus i Ja jesteśmy zawsze blisko ciebie. Uważaj, bo szatan pała wściekłością do ciebie, próbuje cię zniechęcić. Jego sposób walki z tobą polega na dorzucaniu słów do zapisków, aby cię zmylić. Pamiętaj o tym zawsze i nigdy tego nie zapominaj, to jego broń przeciw tobie. Jestem blisko ciebie i ochraniam cię.

 

26.01.87

Wielu zgromadzi się przeciwko tobie. Wielu pogwałci Moje Prawo. Wielu będzie cię ścigać jako podejrzaną, a ich złośliwość przytłoczy cię. Jednak Ja będę dawał odpowiedzi za ciebie. Nawet wtedy, gdy twoimi ustami zaproponuję im pokój, oni wszyscy opowiedzą się za wojną. Uprzedzam cię, córko. Nie pozwól, by twoja epoka cię zmieniła. Uchwyć się Mnie, twego Zbawcy. Ja jestem zawsze blisko ciebie. Nie pozwól im cię zasmucać. Będę blisko ciebie, aby ci pomóc. Czasem wydaje się, że zapominasz o Mojej Obecności. Dotrzymaj Mi towarzystwa... O, Vassulo, jakże tęsknię za dniem chwały!... Dlaczego powstrzymujesz swoje pytanie?

 

5.06.92

Vassulo, twój bieg się nie skończył... Ofiaruj Mi życie jak dobry żołnierz, gdyż zwerbowałem cię do tej Świętej Bitwy, abyś zwalczyła błąd i była zagrożeniem dla szatana i całego jego królestwa. Nie lękaj się cierpień, które muszą na ciebie przyjść. Bądź dzielna w doświadczeniach, bądź cierpliwa, jak Ja jestem cierpliwy. Szatan zwodzi dziś wielu z was. Zwodziciel jest wśród was, rozszerzając swe błędy między wielką liczbą nieświadomych i uśpionych, bo woleli oni własne przyjemności zamiast Mnie, ich Boga. Niektórzy zachowują zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzucili wewnętrzną moc: Mojego Świętego Ducha. Ktokolwiek więc jest Moim sługą, ktokolwiek przychodzi z Mojego domu jest pewny, że zostanie zaatakowany. Jednak, Moja wierna służebnico, wkrótce doprowadzę cię bezpiecznie do domu, do Mojego Niebieskiego Królestwa. Módl się i poświęcaj się, módl się i składaj siebie w ofierze. Przyjrzyj się czasem swej nędzy, abyś nie uległa pokusie. Nigdy nie czuj się zadowolona z siebie. Patrz na swą nędzę, abyś pozostała czujna i przebudzona. Pogardzaj sobą, uniżaj się, abym Ja zawsze mógł cię wznosić do Mnie i doskonalić cię. Szatan jest mocny, jednak nie na długo. Miej ufność, Moja Vassulo, uwielbiaj Mnie i wychwalaj. To Ja, Chrystus, mówię w tobie.

 

6.10.93

Twój Ojciec jest twoim Rządcą. Ja jestem Rządcą Niebios i Ziemi. Jestem Panem całego stworzenia, cudownie ogromny, nic ani nikt Mnie nie przewyższa. Ja Sam Sobie wystarczam. Potomku?... Moja, nikt nie posiada chwały takiej jak Moja. Czy wierzysz, że mogę obalić królów i królestwa, gdyby stały się przeszkodą dla Mojego Hymnu Miłości? Obiecałem ci te rzeczy, na długo zanim nadeszły, a dziś mówię ci: Ja, Bóg, udzielę ci Mojej Siły i pamięci, abyś zapamiętała wszystkie Moje Pouczenia, które usłyszałaś od Mądrości. Choćby nie wiem jak gwałtowne oskarżenia zwaliły się na ciebie jak grad, nie lękaj się. Tym mocniej przytulę cię do Mojego Serca i ochronię. Szatan postanowił wydać ci wojnę i stałaś się jego ulubionym celem, tak bardzo jest zdecydowany przeszkodzić ci prorokować. Nie obawiaj się jego zagrożeń, Ja ci udzielę pomocy. Pomogę ci, nabierz więc odwagi! Będziesz postępować naprzód bez przeszkód. Ataki, które wywołuje przeciw tobie posługując się ludźmi, jedynie cię wzmocnią.

 

4.07.94

Wzbudzę uczniów. Ukształtuję ich i wyślę, by dawali świadectwo o Moim Orędziu. Moje Orędzie ocala. To dlatego szatan — wiedząc, ile dusz mu się wymknie — będzie prowadził walkę wspólnie z zagubionymi duszami, używając ich kłamliwych piór do fałszywego przedstawiania twego życia i stylu życia! Oni jednak zostaną ujawnieni, Moje dziecko! Im bardziej będą cię prześladować, tym bardziej będę dodawać ci odwagi, tobie i Mojemu ludowi, ukazując mu Mnie samego zamiast ciebie. Ty jesteś Moim Echem, Echem Umiłowanego Syna Ojca. To — jak ci powiedziałem, Vassulo — jest darem Najwyższego dla dodania ci odwagi oraz równocześnie pieczęcią na Moim Orędziu. Ojciec i Ja, będziemy nad tobą czuwać, Moje dziecko. Mówię temu pokoleniu to, co powiedziałem kiedyś Moim uczniom: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, ponieważ wielu jest tych, którzy pragnęli zobaczyć to, co wy widzieliście, lecz nie zobaczyli... Doceńcie więc wasze wyróżnienie — wy, którzy widzieliście — i cieszcie się!

 

6.06.2000

Spójrz, Vassulo, Moje Miłosierdzie jest ofiarowane tym wszystkim, którzy zwracają się do Oblubieńca. Moja Sprawiedliwość pozwala dziś Mojemu Miłosierdziu zbliżyć się do umarłych, których smród doszedł do Moich Nozdrzy, aby ich wskrzesić. To dzieje się dzięki Bożemu Miłosierdziu. Lecz zbawienna Sprawiedliwość Miłosierdzia mówi wszystkim: Nie pozwalajcie, by rządziło wami wasze serce i mówiło wam: ‘Jakże to możliwe, aby Bóg mówił tak wiele do tej kobiety?’ To jest zwalczanie Mojego Miłosiernego Wezwania. Inaczej mówiąc: to walka ze Mną. Zachowanie tych ludzi jest wzorowane na sposobie myślenia współczesnego świata. Czy nie czytałaś: ‘Kto kiedykolwiek poznał myśl Pana? Któż był Jego doradcą? Kto dał Mu cokolwiek, tak, by Jego dary nie były tylko długiem, jaki trzeba zwrócić?’ Czy nie zrozumieliście, jak jest bogata i niezgłębiona Moja Mądrość i Wiedza? Jakże proste stworzenie może, nie potępiając samego siebie, ośmielić się podnieść głos i oświadczyć, że dosięgło korzenia Moich decyzji lub Moich Dróg?

 

7.01.2002

Nie zlekceważę twego pytania. Mógłbym stwierdzić na podstawie twego wyrażenia, że w końcu zrozumiałaś, iż cię faktycznie zaangażowałem do walki. Tak, jesteś Moim zapaśnikiem. Jestem twoim Trenerem i wyćwiczyłem cię, abyś nim była, prawda? (...)

W Mojej życzliwej łaskawości zechciałem więc wybrać ciebie, wyćwiczyć, uformować zapaśnika. Teraz cieszę się, bo widzę, jak pragniesz Mi się podobać, kiedy idziesz dobrowolnie na pole walki. Szukaj Mnie zawsze spontanicznie, w każdym czasie. Ja jestem twoim Bratem, twoją rodziną. Ja, który jestem promiennym światłem Ojca i doskonałą kopią Jego Boskiej natury, błogosławię cię.

 

SZATAN I JEGO ZWOLENNICY ZOSTANĄ POKONANI

 

26.03.87

Teraz zobaczysz, ponad tobą, Świętą Bitwę, która jeszcze nadejdzie. O, córko, popatrz z czujnością wokół siebie i wiedz, że Zło istnieje. Czy widzisz coś?

Kiedy ten ‘sufit’ otworzył się jak kwiat, zobaczyłam najpierw konie o czarnych oczach, aksamitne i dzikie. Potem obraz się oddalił. Zobaczyłam przebieg bitwy.

– Moja Armia pokona szatana i jego wspólników, a z nimi tych, którzy próbowali zniszczyć Moje Prawo. Pamiętaj, że Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. Moje Słowo jest Wieczne.

Co teraz widzisz?

– Gad, podobny do wielkiego węża, został zrzucony z konia.

– Ten smok zostanie zwyciężony włócznią Mojego Świętego. Kiedy to się wypełni, wszyscy wspólnicy także upadną.

 

7.12.94

Ach! Tak, Moja Vassulo, znałem cię, zanim się narodziłaś, i wiedziałem, że wyślę cię w środek Plagi. Dlatego właśnie od początku Ja i ty zawarliśmy przymierze, aby cię przygotować do twojej misji. Należysz do tych, których wysyłam na wielką wojnę, jaką widziałaś w swej wizji. Dałem ci ją na początku: widziałaś walkę Mojego Wielkiego Dnia (Por. Ap 16,14) przeciw trzem duchom nieczystym, które małpują Moją Najświętszą Trójcę i również tworzą — trójcę. (Por. Ap 16,14)

 

2.07.92

Trudzisz się, Moje dziecko, ale wszystko, co ofiarowujesz Mojemu Synowi dla Jego Chwały, uświęci cię, a Jego uwielbi. To było Bożym planem, aby z miłości do Jego Ciała, Kościoła, ukazać się wam. Córko, pamiętaj, Jezus cię nigdy, nigdy, nie zawiedzie. Pamiętasz, jak powierzyłaś Mi Orędzia, które otrzymujesz? Ja, jako Matka, strzegę tego, co Mi powierzyłaś, i dziś jak wczoraj będę nadal szybko rozszerzać Orędzia Mojego Syna. Szatan może wydawać się niebezpieczny i tryumfujący nad każdym narodem przez wspaniałe zwycięstwa, ale, Vassulo, wkrótce go zwyciężę, to bowiem jest Moja walka. Córko, pokrzepię cię i dam ci dość siły do kontynuowania twej misji.

 

ZWYCIĘSKI BÓG OCALA TYCH, KTÓRZY WALCZYLI PRZECIWKO NIEMU, LECZ NAWRÓCILI SIĘ

 

22.12.90

Nie, nie, Vassulo, ty nie zasłużyłaś na żaden z Moich Darów. W rzeczywistości miałem w Mojej Ręce oddające Mi cześć sługi, wypowiadające Moje Imię zawsze w świętości, błogosławiące Mnie bez przerwy, uwielbiające z całego serca Najświętszą Trójcę, a jednak to ciebie zawołało Moje Serce — Przepaść Miłości. Piętrzyłaś w Moim Sercu strapienie za strapieniem, zdradę za zdradą. Walczyłaś przeciw Mnie, małe, wątłe stworzenie... Ale Ja wiedziałem, że twoje serce nie jest sercem podzielonym i że kiedy raz zdobędę twoje serce, ono stanie się całkowicie Moim. Narzędzie swej epoki, walczyłaś przeciw Mnie, ale powaliłem cię w walce i w pyle pociągnąłem cię na pustynię. Tam zostawiłem cię zupełnie samą.

 

20.04.92

Ludzie usiłują zmusić Mnie do milczenia ustawiając zasadzki, inni knują cały dzień zdradzieckie spiski. Niegodziwi mogą mieć nadzieję, że cię zniszczą, traktując cię jak śmieci ziemi, Moje dziecko, ciebie, którą wybrałem, lecz Ja przysiągłem, że podtrzymam twe stopy. Podtrzymam cię dla Mego zadania... Powiedziałem, Moje dziecko, iż twym prześladowcom będzie wolno zadać ci dotkliwe rany, lecz będą one dla Mojej Chwały i dla twego oczyszczenia. Czas twojego życia jest niczym, a ty jesteś przelotnym cieniem na ziemi, twoje rany i cierpienia na ziemi są podmuchem wiatru w porównaniu z Moimi. To Ja, twój Zbawiciel, chroniłem twą duszę w Moich Ramionach i sprawiłem, że twój duch żyje dla Mnie samego. To Ja, Wzniosła Chwała, włożyłem w twe usta Nowy Hymn Miłości, abyś zaśpiewała go światu i sprawiła, że stopią się zatwardziałe serca. Popatrz, dałaś Mi jedną czy dwie krople twego życia, a ile Ja w zamian za to dałem tobie? Dałem ci pić z Wiecznego Źródła w Mojej Piersi. Nigdy cię nie zawiodłem. W ciężkiej walce zdobyłem twe serce, małe wątłe stworzenie, uczyniłem cię Moją. Traktowałem cię z wyrozumiałością i życzliwością większą niż kogokolwiek innego, pomimo twego dziecięcego zuchwalstwa. Ja, twój Stworzyciel, zostałem oczarowany twą niewypowiedzianą słabością i nędzą, a ty, Moje stworzenie, byłaś przejęta lękiem z powodu Mojego doskonałego Piękna i olśniewającej Światłości. Jesteś gliną i z tej samej gliny ukształtowałem i uformowałem też innych. Tchnąłem w ciebie Życie i z każdego z was uczyniłem podobieństwo Mojego Obrazu. Proszę, żebyś przeczytała: “Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.” Twoje przejście przez ziemię jest, jak ci to powiedziałem, przelotnym cieniem, zatem przylgnij do Mnie. 

14.09.92

Wasze serce jest portalem, przez który mogę wejść, aby was uzdrowić i wprowadzić na Moją Drogę. Czy rzeczywiście doceniliście Nasze Słowa w waszych sercach, czy jesteście ciągle w stanie wojny?

 

OBRONA DOBRA, WALKA PO STRONIE BOGA WYMAGA WYTRWALOŚCI I MĘSTWA

 

2.05.87

Kocham was w stopniu, jakiego wasz umysł nigdy nie pojmie. Pójdźcie. Niech was nie męczy niesienie Mojego Świętego Krzyża, bo Ja jestem z wami, wspólnie z wami Go niosąc. Podążajcie za Mną i pozostawajcie blisko Mnie, stawiajcie stopy w śladach Moich Stóp. Niech nie męczy was walka ani cierpienie. Uwielbiajcie Mnie i niech wasze głosy wzniosą się aż do Nieba jak słodki aromat kadzidła.

 

7.09.87

Córko, jeszcze ci coś powiem. Bóg rozciągnął Swą Sprawiedliwość nad ludźmi. Jego Kielich jest teraz pełny. Posłuchaj Mnie uważnie, za tymi słowami wiele się kryje. Uwielbij Boga, Vassulo, jestem twoją Świętą Matką. Córko, zaufaj Mi, nie zaprzestań walki. Przypomnij sobie: wszyscy opuścili Jezusa na Drodze Krzyżowej. On niósł sam Swój Krzyż.

 

21.09.87

Vassulo, wszystko to zostanie spełnione. Doprowadzę wielu do Mnie. Pomimo ich złośliwości będę im pomagał. Nie zaprzestawaj walki po stronie twego Boga. My?

 

13.01.89

Dziel Mój Krzyż, Moje dziecko, walka jeszcze się nie skończyła. Ja, Pan, będę z tobą aż do końca. My?

 

1.12.95

Pragnij zdecydowanie otrzymać od Mego Ducha Mocy siłę, która uzdolni cię do wytrwania w pokusach, jakie pojawią się na twojej drodze. Proś też Mego Ducha Mocy o udzielenie ci serca wojownika, abyś z odwagą i stałością walczyła z wszelką przeszkodą, która mogłaby cię pozbawić Mojego nie gasnącego Światła. Takie serce pozwoli ci prowadzić dobry bój o wiarę i sprawiedliwość oraz przyłączyć się do duchowej walki Moich Archaniołów Michała i Rafała, wojowników sprawiedliwości odznaczających się siłą i walecznością. Obserwują oni za sprawą światła Mojego Świętego Ducha każdy aspekt ludzkiego zachowania. Otwórz swe usta i proś. Ten, który żyje odwiecznie i który stworzył cały wszechświat, mówi ci: otwórz usta i proś, a udzielę ci pomocy. Dzień nawiedzenia jest w zasięgu waszej ręki. Ukorzcie się i proście Mojego Świętego Ducha Męstwa o udzielenie wam mocy i siły, byście nieśli wasz krzyż z godnością i żarliwością. Wtedy poprzez wasze cierpienia i dzięki waszej wspaniałomyślności staniecie się uczestnikami tryumfu Mego Syna Jezusa Chrystusa.

 

BÓG OSŁANIA WALCZĄCYCH PO JEGO STRONIE I POMAGA IM

 

24.10.91

Pozostań w Mojej Łasce. Nie jestem Bogiem, którego nie można wzruszyć. Moje Serce jest pełne Współczucia i pozwalam się wzruszyć. Pójdź. Jestem twoją Tarczą w tym czasie walki.

 

8.10.92

Błogosławię ciebie oraz tych wszystkich, którzy trudzą się dla tego dzieła. Módl się, Moja Vassulo, i choćby walka rozgorzała z całą siłą, nie lękaj się: jestem blisko ciebie.

 

11.10.93

Oto jest Moje przykazanie dla ciebie: kochaj Mnie, zapisuj Moje Orędzia i idź od narodu do narodu ogłaszać Moje Słowa. Bądź Moim Echem. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają. Ci, którzy nie chcą słuchać, niech nie słuchają. Wszystkim, co uczynisz, Ja będę kierował i pobłogosławię to, zatem nie lękaj się. Czas jest krótki. Działaj bez zwłoki. To także jest Moim przykazaniem. Serce Mojego Syna jest złamane i nie mogę już dłużej znosić Jego smutku. Vassulo, córko, Ja, Jahwe, twój Ojciec i twój umiłowany Abba, pomogę ci w tej walce. Krocz ze Mną. Słowa, które wypowiadasz, nie są twoimi słowami, lecz Moimi. Wszystko, co robisz dla Mojego Domu, otacza Mnie Chwałą. Pozostań we Mnie, ponieważ Moje dzieci widzą Mnie w tobie i poprzez ciebie. Udzielę ci pomocy, jakiej potrzebujesz, i umocnię cię, abyś napełniona Moją Mocą mogła zdeptać wrogów Mojego Domu i w ten sposób wypełnić swoją misję, wychwalając Mnie. Moje dziecko, powróć teraz do twoich zadań. Przypomnij sobie, dziecko należące do Mnie, że Ja, Bóg, twój Ojciec, jestem z tobą i w tobie. Ja, Jahwe, błogosławię cię z całego Mojego Serca.

 

22.07.94

To właśnie powiecie. Wy będziecie Moim Tronem, a Ja — motywem waszych uwielbień. Na oczach Mojego Wroga dam wam serce waleczne, abyście — w tej bitwie Końca Czasów — pokonali jego samego oraz jego zwolenników.

 

24.12.94

Ja Jestem. Przemówiłem do twego serca. Uczyniłem to, aby cię zdobyć. Chciałem, by Moja uczennica nauczyła się ode Mnie, jak zdobywać dla Mnie dusze. Wszystkich was kocham miłością wieczną... Uczennico, chcę, byś była Mi wierna. To jest prezent, który możesz Mi ofiarować podczas Mszy o północy: wierność twego serca. Jeśli to uczynisz, Mój Ojciec i Ja ujawnimy w tobie Naszą Świętość, aby umocnić cię na tę wojnę Plag. (Por. Ap 16,14) Gdyby któryś ze zwolenników Bestii okazał ci wrogość, bądź dla nich jak proca i rozbijaj ich, tak jak w wizji. Teraz, mała, bądź jedno ze Mną. Nadal dzielmy wszystko razem. Ja jestem Panem, więc nie lękaj się.

 

12.05.95

A teraz, córko Najwyższego, jedna rada: pozostań zakorzeniona w Bogu, w Jego Miłości, a żaden atak nie będzie w stanie cię zachwiać. Trwaj zjednoczona z Najświętszą Trójcą, a twoi oskarżyciele zachwieją się z powodu twego niewzruszonego przeciwstawiania się pokusom. Pozostań w Najświętszej Trójcy, a będziesz miała w sobie siłę do tej bitwy, aby wytrwać do końca i nigdy się nie poddać. Otrzymasz dość łaski dzięki pełnej chwały mocy Boga dla wypełnienia twojej misji. Wszystko dokona się w doskonałej harmonii i nauczysz się znosić twe próby z zaskakującą radością.

 

22.10.96

Tak! Poprzez Mojego Ducha Mocy będę nadal posługiwał się tobą przeciw tym mocom zła i nawet jeśli od czasu do czasu w tej bitwie zostaniesz zanurzona we krwi — z powodu ich złośliwych ataków — moja Matka i Ja podtrzymamy cię. Niszczący bicz nie dosięgnie ciebie. Ja, Chrystus, będę kroczył przed tobą, aby Moim Berłem wskazać ci zdrajców Mojego Kościoła, potrzebujących twoich modlitw. Dodam ci odwagi w podążaniu za grzesznikami wyniosłymi i pysznymi, za obłudnikami, buntownikami i nadętymi. Z Moim Krzyżem w ręce i różańcem w drugiej musisz zburzyć herezje i wznieść na ich miejsce Prawdę i Wierność. Będę nadal wysyłał cię wszędzie, abyś mogła ukoronować Mnie twoim owocem.

 

22.06.98

«Ja jestem twoim Życiem. Pozwól, by dzięki Mnie kierowała tobą odtąd łaska. Niech twoje wargi będą jak lilie wydzielające czystą mirrę. Nie poddawaj się w walce. Ja będę z tobą.

 

DUCH ŚWIĘTY UMACNIA W WALCE

 

22.06.98

 

Orędzie Ducha Świętego

 

Dałem ci cnotę męstwa, żeby była podstawą wszelkich innych cnót w tobie, bo przygotowałem twą duszę do tej walki dzisiejszego czasu, w której dobro jest przekształcane w zło. Na początku Chrystus — tak jak i Ojciec — pouczyli cię przeze Mnie, że wyślemy cię, umiłowana, do nikczemnych głębin grzechu: tam, gdzie ci, którzy ponownie krzyżują Chrystusa, noszą jak koronę bezprawie i występek. Ukazaliśmy ci w wizjach wlanych w twój umysł, że wyślemy cię do gniazda żmij. Z cnotą ufności w Nas, połączoną z cnotą męstwa, zniesiesz to i wytrwasz. Dzięki tej cnocie zniosłaś wszelkie niesprawiedliwości, wszystkie trujące strzały, którymi w ciebie ciskano, zniosłaś wielkie próby przez wzgląd na Nasze Imię. I choć wielu zadawało ci kłam, jednak nie zdołało cię złamać. Chociaż z zewnątrz wydajesz się krucha, uczyniłem twe wnętrze mocne. To dowodzi, że to Ja jestem w tobie i że twa cnota ma naprawdę korzenie w Prawdzie. Powiedziałem ci: jeśli będziesz zakorzeniona we Mnie, Źródle Boskiej Miłości, otrzymasz cnotę miłości. Wtedy Miłość wypuści w tobie jak małe gałązki inne cnoty. Liczne są cnoty udzielane każdemu z tych, którzy dzięki łasce zostali wychowani do miłowania Mnie. A Ja udzielam wszystkiego, co jest dawane.

 

WIELKĄ ROLĘ W ZWYCIĘSKIEJ BITWIE NAD SZATANEM ODEGRA MARYJA

 

3.04.96

«Moja Vassulo, Moja mała uczennico końca czasów, teraz podyktuję ci niebieski wykład o Sercu Mojej Matki...

Jak powiedziałem ci to już wcześniej, Serce Mojej Matki i Moje Serce są tak zjednoczone, że stają się Jednym. Dziewica dziewic, Najświętsza, będąca obecnie i na zawsze w Niebie, Moja Matka, nadal jest wysławiana w Niebie jako Moja Matka. Kiedy Ja, Bóg, zstąpiłem, by zostać poczęty z Ducha Świętego i narodzić się z Dziewicy Maryi, przybyłem do Mego Nieba! Zstąpiłem z Nieba, by wejść w inne Niebo. Porzuciłem tron, by zasiąść na innym tronie. Znalazłem Jej Serce całe jaśniejące jak lampa świecąca na poświęconym świeczniku. Zostałem przyjęty w tym Raju i otoczony chwałą. To, co Ewa utraciła i sprofanowała, musiało zostać zdobyte i uświęcone przez Dziewicę Maryję poprzez Jej doskonałe posłuszeństwo i pokorę.  

Za pośrednictwem tej Niewiasty przyjdzie też ponownie na ziemię Moje Królestwo. Moje Królestwo na ziemi zostanie ustanowione w każdym sercu. Jeszcze jeden raz Mój Duch zostanie na was wylany tak obficie, że obecna jałowość zamieni się w urodzajną ziemię.

Zostało zapowiedziane, że w tym okresie końca czasów Nasze Dwa Serca wzbudzą apostołów, którzy będą nazwani apostołami końca czasów. Królowa Nieba i Ja pouczymy ich, by szli naprzód do każdego narodu i ogłaszali bez lęku Słowo Boga. Nawet gdyby zostali skąpani we krwi z powodu podstępnych ataków Nieprzyjaciela, nie zostaną pokonani. Ich język przeszyje wrogów Mojego Kościoła jak miecz obosieczny, ujawniając ich herezje. Nigdy się nie zachwieją i nigdy nie zaznają lęku, bo udzielę im ducha męstwa. Rózga niszczyciela nie dosięgnie ich. Nie pozostawią oni ani jednego kamienia nie odwróconego. Będą podążać za grzesznikami, wyniosłymi mówcami, wielkimi i dumnymi, obłudnikami, zdrajcami Mojego Kościoła. Będą podążać za nimi z Moim Krzyżem w jednej ręce i różańcem w drugiej, a My będziemy przy nich. Powalą herezje i na ich miejscu wzniosą wierność i prawdę. Będą stanowić odtrutkę na truciznę, bo wzrosną jak pączki na Królewskim Sercu Maryi. Ci apostołowie końca czasów będą wzywać Boga, swego Ojca, a Bóg, ich Ojciec, skieruje wezwanie do ich ducha. Wezwą Maryję, swą Błogosławioną Matkę, a ich Błogosławiona Matka wezwie ich, by stali się świadkami Najwyższego. Duch Święty udzieli im ducha gorliwości, aby byli w pogotowiu dla Boga, przygotowani do Walki.

W tym dniu wyniosła korona mocy zła zostanie rzucona na ziemię przez Niewiastę przyobleczoną w słońce i przez wszystkie Jej dzieci. Druga Ewa — której udzieliłem dość mocy dla zwyciężenia szatana i jego królestwa — zmiażdży mu łeb Swoją piętą. Ta nieprzyjaźń nie jest tylko nieprzyjaźnią pomiędzy Królową Nieba i szatanem, lecz także pomiędzy Jej dziećmi, których królestwem jest Jej Serce, a pomiędzy dziećmi demona, które w nim i dzięki niemu zbudowały sobie królestwa: to ci, którzy są dziś waszymi największymi prześladowcami. Liczni spośród nich, erudyci i filozofowie waszego czasu, wielbią Bestię...  

Ja, w Mojej Trynitarnej Świętości, wybrałem tę pokorną młodą Dziewczynę, aby dzięki Swoim cnotom i pełni łask stała się Niewiastą, która — poprzez Swe cnoty i łaski — przeciwstawi się całemu królestwu Lucyfera, wpadającemu stale w straszliwy szał i drżącemu ze strachu na dźwięk Jej Imienia.

Powiadam wam: wielkość, potęga i wspaniałość Jej Imienia nie jest mniejsza niż odległość Nieba od ziemi. Niech wszystko, co żyje na ziemi, czci Serce Królowej. Ona nigdy nie przestała ochraniać Swych dzieci od zasadzek Złego, który za waszych dni wystąpił otwarcie, by prowadzić walkę z Moim Najświętszym Sercem i z całą armią Moich świętych. Jednak wkrótce królestwo Złego rozpadnie się i potężne Dłonie Maryi wykorzenią jego panowanie.  

Zaprawdę powiadam wam, nikomu na ziemi ani w niebie, ani wśród mocy anielskich nie została dana władza lub moc nad wszystkim równa tej, jaka została udzielona waszej Błogosławionej Matce. Ustępuje ona tylko Mojej Mocy i Mojej Władzy, bo Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Tym, który jest, który był i który ma przyjść.

Sam Sobie wystarczam — jak wiecie — a jednak to przez Dziewicze Serce Maryi rozpoczęła się realizacja Mojego Odkupieńczego Planu i również przez to Święte Serce wypełnię Mój Plan do końca. Czcij więc Jej Serce, ty, który wpadasz we wściekłość na dźwięk Jej Imienia. Pojmij, że Ona jest radością Mojego Najświętszego Serca, Radością Moich Niebieskich Dziedzińców. Myśli Jej, od dnia Jej poczęcia, były zawsze zjednoczone z Moimi myślami; Jej Serce, całkowicie poddane Woli Mojego Ojca, było nieustanną modlitwą, nieustającym hymnem miłości, adorowaniem Mnie, waszego Boga Trójosobowego, lecz Jednego w jedności istoty.

Dziś, w tym okresie końca czasów, gdy rozszalała się walka przeciwko Naszym Dwom Sercom i przeciwko Naszym dzieciom, które dają świadectwo Prawdzie, powiadam wam: uciekajcie się do waszej Błogosławionej Matki. Ona ukryje was pod Swoim płaszczem tak jak ptak, który gromadzi pod swymi skrzydłami pisklęta.

Ach! Iluż jednak z was zginęło, zanim jeszcze zdążyliście się narodzić. To przez wszystkie zakazy odnoszące się do nabożeństw, jakimi niegdyś otaczaliście Jej Dziewicze Serce! Wszystko to z powodu waszych ludzkich doktryn i racjonalistycznych zarządzeń. Dostosowaliście wasze serca i życie do życia tego świata. O, niewolnicy grzechu! Niewolnicy pieniędzy! Niewolnicy szatana! Uznajcie, że jesteście umarli i gnijecie! Teraz jednak czas waszej rozwiązłości już się prawie skończył. Czy nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? To przebóstwienie, które rodzaj ludzki utracił w chwili upadku... Grzech bowiem wszedł na świat poprzez jednego człowieka, poprzez grzech — śmierć. Mój Plan Odkupienia został przyjęty przez Serce Maryi — Współodkupicielki, drugiej Ewy, doskonałej na Obraz Boga, abym Ja — Nowy Adam, znalazł w Jej Niepokalanym Sercu Mój Raj.

Czy usłyszę od ciebie, pokolenie, słowa: «Moje serce jest gotowe, Panie nauczyć się kochać i oddawać cześć Tabernakulum, które nosiło Twe Najświętsze Serce. To prawda, że już w łonie matki zagubiłem się, od narodzenia trwałem w błędzie. Jak Ezaw oddaliłem się od mojej Matki, by podążać za moimi sprawami i realizować je, dręcząc innych. Chciałem posługiwać się moją własną siłą. Nienawidziłem mego brata, który niepokoił moje serce, bo zastanawiał się, jak podobać się Sercu naszej Matki, jak pozostać blisko Niej, i otrzymywał łaski w obfitości. Nie byłem podobny do Jakuba ani do jego potomstwa. Panie, moje serce gotowe jest się uczyć i kochać ze czcią Świątynię Najświętszej Świątyni, aby już żadne oszustwo nie opanowało więcej mego zawsze nieżyczliwego ducha, który jak Kain dręczył swego brata po to, by wreszcie go zabić. Chcę powstrzymać się od prześladowania tych, którzy należą do Jej Niepokalanego Serca. Chcę raczej zwrócić się ku Dziewicy dziewic i stać się nowym małym Jakubem, aby Ona w Swej życzliwości wylała na mnie obfite łaski ze Swego Dziewiczego i Niepokalanego Serca. Wtedy moja dusza, należąc już do Niej, będzie cieszyć się Jej bogactwami, które uczynią z mego serca piękną ozdobę Pięknej Ozdoby.

Niech moje serce, Panie, pragnie i dąży do tego, by spoglądać na Twoje Sanktuarium, by ujrzeć Twoją Moc i Władzę; niech patrzy na Skarb Sanktuarium i niech czerpie z niego jak najobficiej. Nie pozwól już więcej mojej duszy, Panie, zstępować w dół, na ziemię, jak Kain lub Ezaw, lecz wznieś moją duszę do Jej Najświętszego Serca, aby i ona, jak Jakub, stała się dziedzicem niebieskich błogosławieństw.»

Pójdźcie, niech wasze myśli skierują się teraz ku rzeczom niebieskim, abyście byli zdolni pojąć to, co Mądrość przed wami ukrywa. W tym celu musicie porzucić siebie i okazać skruchę. Tajemnica, która była przed wami ukryta od pokoleń, ma właśnie być wam ujawniona. Wasza nadzieja jest w zasięgu ręki. Czy nie zauważyliście, jak w tym okresie końca czasów Królowa Pokoju zstępuje na ziemię, otoczona Aniołami? Czy nie zauważyliście, jak Jej Niepokalane Serce ogłasza wam wszystkim Moje Słowo i przygotowuje Moje Królestwo? Czy nie zauważyliście, jak Serce waszej Błogosławionej Matki wychowuje Swe dzieci i formuje je w bliskości Swego Serca, aby każde było przygotowane na przyjęcie Mojego Królestwa? Czy nie zauważyliście jak Ona, czerpiąc ze Swego Skarbca, doskonali was w Swym Sercu dla Mnie?

Sercu Królowej Niebios i ziemi udzieliłem daru wszystkich klejnotów Mądrości. Z tego skarbca udziela obficie Swych Łask, by was ustrzec od mrocznych mocy i uczynić z was wielkich świętych, apostołów i wielkich wojowników, którzy przyłączą się do Niej w tej wielkiej bitwie waszego czasu. W Swej matczynej Miłości Królowa Niebios usiłuje na wszelkie sposoby wpłynąć na wasze wolne decyzje, abyście osiągnęli Niebo. Ona was poucza. Ona przypomina ci, że i ty jesteś Jej dzieckiem przynależącym przez łaskę do królewskich domowników Świętych w Niebie i że Ona również dla ciebie przygotowała tron pomiędzy Świętymi.

Wszystko uczynię dla Tej, która jest Rozkoszą Mego Serca, od początku bowiem nie było w Niej niczego, co sprawiałoby, że widzi rzeczy inaczej niż Mój Ojciec, Ja Sam i Duch Święty je widzimy. Jej Wola była doskonale zgodna z Naszą Wolą. Nasze pragnienia były Jej pragnieniami. Ja bowiem jestem Sercem Jej Serca, Duszą Jej Duszy, Duchem Jej Ducha. Czy nie słyszałaś o jedności Naszych Serc, Duszy i Ducha?

Moja pozycja Boga-Człowieka na ziemi była boska, a jednak byłem posłuszny, żyjąc w poddaniu się Mojej Matce i Mojemu Przybranemu Ojcu. Ogołociłem Siebie, by przyjąć postać sługi, zgadzając się na śmierć. A ty, pokolenie, jeszcze nie rozumiesz, że Prawdziwy Krzew Winny zapuścił korzenie w Winnicy Mojego Ojca? Nie rozumiesz, że Oblubienica Ducha Świętego, Miasto Boga, Ziemia Obiecana to także twoja Matka, którą powinieneś czcić?

O, pokolenie! Jakże twoje serce mogło wejść na bardzo zwodniczą drogę odrzucania Jej wstawiennictwa? Czy nie czytaliście: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida»? To Królowa Niebios i ziemi jest Moim Tronem. Ona jest Tronem waszego Króla, który stał się ciałem w rodzie Dawida... Pan, wasz Bóg, «będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Dzisiejszymi Jakubami są Jej dzieci, apostołowie końca czasów i wielcy Święci, którzy przez Serce Mojej Matki są podnoszeni i formowani, by być jednym sercem z Nami teraz i na zawsze, bo Moje Królestwo w ich sercach nie będzie miało końca. Bądźcie jedno.

 

ŚWIĘTY MICHAŁ, ARCHANIOŁ, WSPIERA NAS W WALCE Z SZATANEM

 

17.07.94

Kto z was raduje się Życiem? Zbliżcie się do Najwyższego i nie opuszczajcie Go nigdy... Pozostańcie na zawsze niezłomni... Jakże błogosławieni są ci, których Bogiem jest Jahwe! Oni są dziedzicami Jego Królestwa! Mówię wam, przyjaciele Chrystusa, dziś Chrystus obleczony jest w płócienny wór, aby ukazać Swój smutek... Ze względu na Jego Miłość pośćcie w ten piątek o chlebie i wodzie, aby przynieść ulgę Jego Sercu. Złóżcie Chrystusowi tę ofiarę. Naprawdę wezwałem was tu dla uczczenia Najwyższego i Ja, Święty Michał Archanioł, jestem głęboko wzruszony waszą wizytą. Moje ręce są całkowicie zaangażowane w walkę, a Moje ramię nieustannie podnosi się, by powstrzymać zło... Módlcie się do Mnie tak, jak to czynicie, i zachęcajcie też innych, żeby to robili. Ta modlitwa osłabia Nieprzyjaciela Boga.

Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie o to prosimy. A ty, Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła, Amen. | Modlitwa do św. Michała ułożona przez Leona XIII

 

19.06.95

Nie mówcie: «Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga?». Moje Cuda mieszczą się w Duchu, który — choć Niewidzialny — uwidacznia się jednak w Swoim potężnym działaniu. Chociaż nie można Go dotknąć, jest jednak wokół was i w was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa Mój Duch? Proś Mego Świętego Ducha Męstwa, aby udzielił ci Swej promieniejącej Siły dla Moich Spraw i dla Mnie, a Ja udzielę ci bez ograniczeń wystarczającej mocy, abyś połączyła się ze Świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Mojego Słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zechciej Mnie prosić o udzielenie ci Ducha Męstwa, aby umożliwił ci dosięgnięcie ręką kielicha, jaki ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu Moich Świętych i Naszej Trynitarnej Świętości. Wtedy również i ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie Wielkiego Dnia, ażeby bronić Prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania Nas jako Trzykroć Świętych, lecz stanowiących Jedno, w jedności istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę Prawdziwego Poznania Naszej Trójjedynej Świętości, przyoblekając ich w łaskę i piękno oraz świąteczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:

Boskość, która z Nas promieniuje, prowadząc ichku Życiu Wiecznemu;

Światłość Trzykroć Świętą, iskrzącą się w ich duszach i ciałach,

aby żyli w Nas teraz i na zawsze;

Prawdę i Miłość dla poznania Prawdziwego Boga,

Trzykroć Świętego;

Wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo Życia Wiecznego.

 

17.07.96

Przyjdź do Mnie w bojaźni i z drżeniem, a Ja uczynię z ciebie nieustraszonego wojownika waszego czasu i przyłączysz się do świętego Michała i jego zastępów, i będziesz walczyć w wielkiej bitwie waszego czasu.

 

ZWYCIĘSKA BRONIĄ, KTÓRĄ NALEŻY SIE POSŁUGIWAĆ W WALCE ZE ZŁEM, JEST SŁOWO BOŻE

 

26.03.87

Czy wiesz, kim jest ten tak piękny, ze złotym mieczem?

– Nie wiem.

Widziałam jednego, odróżniającego się od innych, bo miał normalną cerę, jasne włosy aż do ramion, ubrany w długą, iskrzącą się szatę najczystszej bieli. Trzymał w ręku piękny, złoty miecz.

– Vassulo, miecz jest Moim Słowem. Moje Słowo jest czyste, przeszywa i oświeca.

 

W WALCE NALEŻY ZA ZŁO ODPŁACAĆ DOBREM

 

9.08.88

Mój synu, czcij twego Boga i prowadź dobrą walkę. Za zło odpłacaj dobrem, bądź błogosławiony. Cieszę się, że mam cię wśród Moich szczególnie umiłowanych kapłanów. Wybrałam cię spośród tych, którzy będą odpłacać za zło miłością. Ja, twoja Najświętsza Matka, prowadzę cię i zachowuję bardzo blisko Mojego Serca. Walka jeszcze się nie skończyła. Gdybyś tylko wiedział, jak wiele dusz wpada każdego dnia do piekła! Ich liczba jest zatrważająca...