• Liban - 1999

  Vassula w Libanie – 1999 – z J. E. Arcybiskupem L. Accogli

  Czas łaski. Nasze serca przepełnia radość, uwielbienia dla Pana, który uczynił dla Swych dzieci cuda, pozwalając nam przyjąć Vassulę w Bejrucie 17 kwietnia 1999, w sali przy kościele św. Eliasza w Antélias. Bóg pozwolił na to dzięki wielu tygodniom wewnętrznego przygotowania poprzez liczne spotkania, kontakty i modlitwę.

  PIERWSZE SPOTKANIE. W sobotę wieczorem arcybiskup Luigi Accogli oraz Vassula i siostra Marta wylądowali na lotnisku w Bejrucie. Była godz. 19.30. Lot był nieco spóźniony, a organizatorzy przyjmowali już przybywających na spotkanie, wlewając w ich serca nadzieję. Spotkanie miało się rozpocząć już o 20.30. Prawosławny ks. Teofil Pelgrims, był obecny na sali, bo przybył z Belgii dzień wcześniej. Byliśmy szczęśliwi i zaszczyceni obecnością J. E. Abi Nadera. Zakonnice i kapłani zmieszali się z tłumem. W sumie było około 900-1000 osób.

  Nasi goście dotarli na szczęście niezbyt zmęczeni. Yolla dokonała prezentacji i przywitała przybyłych. Ks. Teofil zaś powiedział wszystkim: “Pozwólcie pochwycić się Bogu, a pokój i miłość zamieszkają w waszych sercach. On naprawdę jest zmartwychwstały. Tak, On naprawdę żyje.”

 • Moskwa, 13-16 lipca 1999

  MOSKWA, 13-16 lipca 1999

  W towarzystwie swego kierownika duchowego, o. Teofila, Vassula wyjechała z Rzymu 13 lipca w kierunku Moskwy. Tu czekał na nią o. Rolf, kapłan katolicki, wraz z kilkoma członkami rosyjskiego Stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”. Przybywających witała kolorowa reprodukcja Najświętszego Oblicza Chrystusa z okładki I tomu w języku rosyjskim. Vassulę bowiem spotkała w Rosji wielka niespodzianka. Ogrom pracy dokonanej przez o. Rolfa umożliwił osiągnięcie długo oczekiwanego celu: dzięki darom katolików wydrukowano w rekordowym czasie 2 tys. egz. I tomu „Prawdziwego Życia w Bogu” w języku rosyjskim. Vassula podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wydrukowania książki. Dzięki ofiarodawcom książkę rozdzielono za darmo. W środę 14 lipca Vassula miała pierwsze spotkanie w czytelni miejskiej biblioteki. Przybyło około 70 osób. Mówiła jak zwykle najpierw o swej duchowej drodze. Chciała przez to dać do zrozumienia, że nasz Bóg, przyjaciel człowieka, naprawdę nas szuka i że od początku stworzenia Bóg-Miłość pragnie żyć pośród ludzi nie jako daleki byt, ale jako Ojciec, przyjaciel, brat. Powinniśmy być zażyli wobec Boga, naszego Ojca.

 • Benin - 2000

  PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU - świadectwo Vassuli w Azji

  Japonia i Bangladesz, 2 -13 sierpnia 1999

  Te dwa kraje były po Rosji, w której Vassula przebywała w lipcu br., następnym krokiem Jezusa, który poprzez Vassulę, dzieli się Swoim Słowem i ogłasza Swe zbawcze orędzia na Dalekim Wschodzie. Św. Paweł przytacza następujące słowa proroka Ozeasza: "Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego". (Rz 9,25-26). Rzeczywiście po raz kolejny na naszych oczach spełnia się to proroctwo. Żyjący Bóg i Ojciec wszystkich, posyła Swe echo, Vassulę, nawet do Japonii, aby powiedzieć jej mieszkańcom jeszcze raz, że prawdziwie są 'dziećmi żyjącego Boga'. Przybywającą do Isaka Vassulę i towarzyszące jej osoby powitał Bernard Kuhn z Ogniska Miłości. Mieści się ono na wzgórzach, otoczonych polami ryżowymi. Pierwsze rozmowy dotyczyły rozwoju dzieła w Osaka, Kobe i w całej Japonii. Następnego dnia odbyło się spotkanie właśnie w Kobe. Było bardzo udane. Mieszkańcy Kobe wypełnili szczelnie salę, w której Vassula przemawiała, spragnieni otrzymania przesłania nadziei, które Jezus jej powierzył. Ludzie siedzieli nawet na zewnątrz, na podłodze, gdyż nie było już więcej miejsca w środku. Wspaniałe tłumaczenie przekazywało ludziom nie tylko orędzia w zrozumiałym dla nich języku japońskim, ale również - miłość i ogień, z jakim Vassula mówiła. Duch Święty, poprzez jej słowa dotykał serc obecnych, kiedy dzieliła się przesłaniem Jezusa.

 • Rumunia i Grecja - 2000

  RUMUNIA I GRECJA, 3-4 grudnia 2000

  Wizyta Vassuli w Bukareszcie była jej czwartą podróżą do Rumunii.

  Najpierw w 1994 uczestniczyła w konferencji o ekumenizmie i duchowości na zaproszenie Światowej Rady Kościołów i metropolity Daniela Ciobotea z Mołdawii i Bukowiny. W maju 1999 Vassula została zaproszona przez Prawosławny Patriarchat Rumunii do uczestniczenia w spotkaniu z Papieżem i Patriarchą Bukaresztu. Vassula powróciła do Rumunii w czerwcu 2000. W grudniu dwa spotkania zostały zorganizowane w Bukareszcie przez p. Lianę Petrescu. Niegdyś relacjonowała ona politykę zagraniczną, najpierw w Cotidianul, a potem w Romania Liberá i obecnie w Tipofin Production, która publikuje dzieła religijne. Obecnie zaś orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” i medziugorskie zainspirowały ją samą oraz grupę jej przyjaciół do życia głębokim życiem duchowym w prawosławiu, ale w duchowości prawdziwie ekumenicznej. Przyjęli bowiem również bogactwa Kościoła katolickiego, do jakich należy Różaniec św. Ta sama grupa wolontariuszy pracowała ciężko przed spotkaniami zamieszczając ogłoszenia w głównych gazetach i rozklejając zapowiadające spotkanie afisze na przystankach autobusowych, na budynkach i słupach ogłoszeniowych w całym Bukareszcie. Vassulę przyjęto na lotnisku 2 listopada 2000.

 • Gibraltar - 2001

  O zdobywaniu małymi krokami nowych serc dla Głosu Boga: «Prawdziwe Życie w Bogu» na Gibraltarze

  Na początku sierpnia 2001 skontaktowała się ze mną Anna Fisher z Anglii. Powiedziała, że wraz z ojcem Tony’m Sullivan’em planują wizytę na Gibraltarze. Chcieli w jej trakcie przedstawić przesłania „Prawdziwego Życia w Bogu”. Prosili, abym im towarzyszyła. Anna podjęła się zorganizować taką wizytę, gdyż jej córka Diana, mieszkająca i pracująca na Gibraltarze, przeżyła nawrócenie po przeczytaniu książki „Mój Anioł Daniel”, opowiadającej o początkach „Prawdziwego Życia w Bogu”. Ojciec Tony zaś został wybrany przez Vassulę jako jeden ze świadków, który może mówić o orędziach  w jej imieniu w czasie oficjalnych spotkań. Vassula zaaprobowała zamiar tej podróży i wizyta została zorganizowana od 16 do 20 września 2001. Znaliśmy się już wszyscy z pielgrzymki do Ziemi Świętej, w której uczestniczyliśmy jako członkowie Stowarzyszenia Prawdziwe Życie w Bogu, w marcu 2000 r. Sama mieszkam w południowej Hiszpanii i wydało mi się opatrznościowe towarzyszenie podróżnikom, gdyż odwiedzam Gibraltar regularnie od kilku lat i znam go dobrze. Swój pierwszy różaniec kupiłam niegdyś w sklepie przy katedrze właśnie w Gibraltarze. Wtedy nauczyłam się też modlitwy różańcowej. Wizytę podjęliśmy w duchu jedności, gdyż Anna i ojciec Tony są wyznania rzymsko-katolickiego, a zaś należę do kościoła anglikańskiego. Annie towarzyszył jej mąż-anglikanin.

 • Holandia - 2002

  VASSULA W HOLANDII - Świadectwo Vassuli
   
  Do ludzi takich jak ja, którzy zostali wskrzeszeni, Jezus mówi: „Promienie Mego Boskiego Światła podniosły cię, i jak snop światła jaśniałem nawet w takich sercach. Co mam powiedzieć dzisiaj? Czyż nie zdołałem nakarmić tłumu? Czyż nie prostowałem ścieżki dla ciebie, tak żebyś nie potykała się krocząc po niej? Czyż nie pokazałem wam wszystkim głębi Mego Miłosierdzia? Czyż nie interweniowałem, widząc, jak wielu z was kroczy drogą śmierci, oddalonych od drogi życia? Ale tak wielu z was wciąż buntuje się przeciw Mnie”. Co Bóg ma na myśli mówiąc: bunt? To stan, w którym ludzie prowadzą wojnę z Bogiem. Jak można zaprzestać buntu i zawrzeć z Bogiem pokój? Co to znaczy zawrzeć pokój z Bogiem? Pokój zapanuje wtedy, gdy człowiek wróci do Boga. Po okresie separacji, buntu i grzechu, gdy wreszcie zaakceptujecie życie zgodnie z Bożym prawem, będącym prawem miłości, stawiając Boga na pierwszym miejscu w życiu, będzie mógł powiedzieć: Nie buntuję się przeciw Bogu. Pan mówi dalej: „Usłyszycie Mój Głos z Nieba... Krzyczę głośno, tak żeby każdy usłyszał, dobry czy zły, Mój Głos dotarł aż na krańce ziemi.” Podróżując po świecie przez ostatnie lata zauważyłam, jak bardzo Bóg jest obrażany przez ludzką obojętność. Możesz powtarzać: Bóg mówi! On żyje! Nie jest tylko zamknięty w obrazie! Przemawia.

 • Hongkong - 2002

  TRUDNA WIZYTA VASSULI W HONGKONGU: 24-28 PAŹDZIERNIKA 2002

  «Daj Mnie poznać wszystkim, którzy jeszcze Mnie nie znają...»

  W ostatnich dniach września 2002 roku organizatorzy otrzymali zapytanie od Stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu ze Szwajcarii o możliwość organizacji wizyty Vassuli w Hongkongu pod koniec listopada 2002 r., a także możliwość znalezienia sponsorów, którzy opłaciliby koszty tej wizyty. Dzięki wspaniałomyślnej pomocy i cennym radom Stelli i Steve’a Chan w San Francisco, organizatorzy spotkania byli w stanie stworzyć listę wolontariuszy, którzy przez 2 miesiące czynili wszystkie konieczne przygotowania, aby wizyta Vassuli mogła dojść do skutku. Wynajęto salę Jockey Club Uczelni wielowydziałowej, miejsce, w którym, podczas wystąpienia Vassuli 25 listopada, będzie mogło spotkać się 1000 osób. Dodatkowo, z Bożą pomocą, dla osób uczestniczących spotkaniu, przygotowujący je zapewnili od wydawców dostawę 700 egzemplarzy książek w języku chińskim i angielskim, a także kasety video. Spotkanie z Vassulą było reklamowane w lokalnych dziennikach: trzech chińskich i jednym angielskim. Zainteresowanie przeszło oczekiwania: 1000 zaproszeń na spotkanie rozeszło się bardzo szybko w krótkim czasie. Co więcej, pytania o spotkanie i chęć uzyskania zaproszenia utrzymywały się jeszcze dużo później.

 • Hongkong i Kambodża - 2002

  Hongkong i Kambodża - 2002
  AZJATYCKA PODRÓŻ VASSULI

  Niedziela, 24 listopada 2002
  Przylot do Hong Kongu zawsze wywiera silne wrażenie. Widok wysp rozrzuconych po Morzu Południowo-Chińskim i ogromnych wieżowców dotykających nieba – podczas gdy samolot podchodzi do lądowania – wywołuje jakiś strach wobec osiągnięć człowieka. Będąc pod okupacją Wielkiej Brytanii od 1841 do 1997, Hong Kong rozwinął się jako kraj wolnego rynku i centrum międzynarodowego handlu. W 1997 r. Hong Kong został włączony do Chin, a porozumienie opatrzono formułą “jeden kraj, dwa systemy”, czyli socjalistyczny system Chin nie ma być narzucany w Hong Kongu, który ma się cieszyć wysokim stopniem autonomii we wszystkich sprawach oprócz zagranicznych i obronnych, przez następnych 50 lat. Był bastionem materializmu w Azji, teraz jest progiem Chin. Wśród 7,3milionowej populacji, 95% stanowią Chińczycy. 10% to chrześcijanie, a 90% jest wyznawcami mieszaniny miejscowych religii w tym buddyzmu i taoizmu. Zostaliśmy powitani w nowym porcie lotniczym na wyspie Lantau przez żonę prof. Yuena – Jessie i pana Man Li. Dowiedzieliśmy się, że oboje byli protestantami, a dzięki orędziom „Prawdziwe Życie w Bogu”, Jessie została ochrzczona w Kościele katolickim dokładnie przed trzema miesiącami.

 • Liban, Syria - 2017

  Podróż Vassuli do Libanu i Syrii w lutym 2017 roku

  BÓG PRAGNIE JEDNOŚCI I POKOJU

  W chwili, gdy ogłosiliśmy, że Vassula przybywa do Libanu, całe piekło się przebudziło i użyło całej swej mocy, by doprowadzić do zakazu rozpowszechniania orędzi Jezusa w tym kraju.

  Pewien grecki duchowny prawosławny, uważany przez wyznawców swego Kościoła za fanatyka, zaczął na swoim profilu facebookowym publikować oszczerstwa przeciwko Vassuli. Rozsyłał także SMSy, aby wzbudzać strach w wielu sercach. Szerzył kłamstwa na temat Vassuli. Oskarżył ją nawet o to, że jest córką diabła i oświadczył, że nie powinniśmy jej słuchać. Jego zapał był tak ogromny, że mieliśmy wrażenie, że udało mu się uzyskać numery telefonów wszystkich Libańczyków.

 • Dania, Kopenhaga - 2018

  SPOTKANIE W KOPENHADZE, 18 lutego 2018

  W Biblii zawarte są fakty, które przerastają ludzkie wyobrażenie; fakty, które nie mogą być ograniczone i interpretowane jedynie przez zdrowy rozsądek; fakty, które możemy zrozumieć tylko z pomocą wiary. Tylko przez wiarę i łaskę Ducha Świętego człowiek może zrozumieć tajemnice i dary, które Bóg dzisiaj daje, aby rozjaśnić ciemność każdej duszy Swoim światłem: aby ostrzegać, umacniać i uczyć swój lud. Takie fakty są zawarte w Prawdziwym Życiu w Bogu, w podyktowanych Vassuli orędziach. W tych Bożych przesłaniach czytamy:

  „Ja jestem z tobą. Pozwól Mi więc teraz posługiwać się wraz z tobą Moim darem, który otoczy chwałą Moje Imię. Moje dziecko, poprzez ten dar, wielu przyprowadzę do Mnie. (...) Mój Święty Duch wyraźnie nazwał to Dzieło „Prawdziwym Życiem w Bogu”. (31.07.1995)