Przemówienie Vassuli podczas Pielgrzymki do Rzymu

19 czerwca 2015 papież Franciszek i syryjski patriarcha Antiochii (głowa Syryjskiego Kościoła Prawosławnego) wyrazili chęć współpracy na rzecz pełnej jedności obydwu Kościołów. Obchody Wielkanocy „w dwóch różnych terminach powodują pewien dyskomfort i osłabiają Kościół na świecie” – powiedział patriarcha, dziękując papieżowi Franciszkowi za jego wkład: „odnośnie do podjęcia inicjatywy i rozpoczęcia pewnych działań dla tej sprawy”. W czasie spotkania duchownych w Rzymie 12 czerwca 2015, papież Franciszek powiedział, że Kościół katolicki: „chce wyznaczyć jedną, stałą datę Wielkanocy, tak aby to święto mogło być obchodzone w tym samym dniu przez wszystkich chrześcijan – zarówno katolików, protestantów, czy wyznawców Prawosławia.” W obecnej sytuacji będąc ironicznym, można zażartować: „Katolik i Prawosławny spotykają się – Jeden z nich pyta się: Twój Jezus Chrystus już zmartwychwstał? Drugi odpowiada: Mój zmartwychwstaje w przyszłą niedzielę”. Papież Franciszek, w swoim przemówieniu wezwał obydwa Kościoły do „dalszego wzmocnienia więzi przy jaźni i braterstwa” w czasie „trudnych prób i cierpienia” dla chrześcijan i aby „przyśpieszyć nasze kroki do osiągnięcia wspólnego celu, skupiając się na dniu, w którym będziemy wspólnie świętować naszą przynależność do jednego Kościoła Jezusa Chrystusa, skupiając się wokół tego samego ołtarza ofiary i uwielbienia”. [link do artykułu]