"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

  D

 


 

DUCH ŚWIĘTY

(zob. także Dzień Pański, Dzień chwałyDzień sądu, Koniec czasów, Odnowienie)

 

 

 

DUCH ŚWIĘTY JEST TRZECIĄ OSOBĄ BOSKĄ, KTÓRA POCHODZI OD OJCA I SYNA

 

2.03.87

Pomyślałam, że będzie dla mnie trudne zrozumienie tego i napisanie, ponieważ miałam jeszcze w myślach pytanie o Ducha Świętego.

– Spróbujmy. Duch Święty pochodzi ode Mnie, czy teraz rozumiesz? Wszystko w Jednym.

 

DUCH ŚWIĘTY JEST MĄDROŚCIĄ, JAKO OSOBA POCHODZI ON OD OJCA I SYNA BOŻEGO, KTÓRY TAKŻE JEST BOSKĄ MĄDROŚCIĄ

 

2.03.87

Mądrość pochodzi ode Mnie, Ja również jestem Mądrością. To Ja, Jezus. Za każdym razem, kiedy masz wątpliwości, przychodź do Mnie.

 

DZIĘKI ŚWIATŁU DUCHA ŚWIĘTEGO MOŻEMY WŁAŚCIWIE POZNAWAĆ NAUKĘ BOŻĄ

 

10.12.95

Słyszeliście, że powiedziałem: Ześlę wam Pocieszyciela, aby był na zawsze z wami oraz w tych, którzy Mnie kochają, aby was pouczyć. Mój Duch stanie się waszym Doradcą i Nauczycielem. Bez Niego nawet Moi uczniowie nigdy w pełni nie zrozumieliby ani Mnie, ani Moich pouczeń. Jednak w dniu, w którym powróciłem do Ojca, zesłałem im Pocieszyciela, aby im przypomniał wszystko, co im powiedziałem, kiedy byłem z nimi.

 

3.06.94

Wielu z was czyta Moje Orędzia, lecz nie udaje im się pojąć Serca Orędzi, bo nie jesteście dobrze zakorzenieni we Mnie. Podążacie za literą tych Orędzi, lecz nie udaje się wam wniknąć w ich Serce! Mówię wam to z powagą: wolność należy znajdować w odnowie przez Ducha. Dopiero wtedy gdy Duch otworzy wam oczy, poznacie Ogrom Mojego Imienia i głębokości Mojej Najwyższej Chwały.

 

DUCH ŚWIĘTY POMAGA SKUTECZNIE APOSTOŁOWAĆ I PROWADZIĆ LUDZI DO BOGA

 

5.09.86

– Wielu zostanie nasyconych.

– Proszę, wyjaśnij mi, co przez to rozumiesz?

– Gdy zostaniesz napełniona Moim Świętym Duchem, wtedy będziesz umiała prowadzić do Mnie innych i będziecie coraz liczniejsi. To oznacza przyjęcie Mojego Świętego Ducha.

 

23.12.93

Dziś Mój Święty Duch porywa co drugą duszę, ogarnia ją Swym gorejącym Ogniem i wysyła, by była świadkiem Najwyższego. Mój Święty Duch podnosi jednego, a drugiego zostawia w prochu pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty, jeden zostawiony. Mój Święty Duch jak wiatr wieje tam, gdzie Mu się podoba. Słyszycie Jego Głos, lecz nie umiecie powiedzieć, skąd przychodzi ani dokąd podąża. (...)

(Dzięki Duchowi Świętemu człowiek staje się jak dobre drzewo owocowe, którego owoce służą innym)

Za waszych dni Mój Święty Duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach. Wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą. Ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia.

 

25.10.94

Ja jednak jestem Zmartwychwstaniem. Ja jeden jestem Mądrością. Ty także stanowisz cząstkę Mego Kościoła i mogę się tobą posłużyć. Mogę cię uleczyć i również ciebie przeznaczyć na świadka. Posiadam moc uczynienia ciebie światłością dla narodów, aby Mój Plan Zbawienia objął krańce ziemi. Dziś ześlę na ciebie Mojego Świętego Ducha, aby tchnął w ciebie życie i odnowił cię.

 

DUCH ŚWIĘTY JEST POCIESZYCIELEM, STALE NAM DAWANYM DLA DUCHOWEJ RADOŚCI

 

21.10.86

Ja, Jezus, kocham cię. Odżywiaj się Mną. Pozostań we Mnie. Jestem tu, by ci pomóc. Widzisz? Jestem w tobie, a ty jesteś we Mnie. Czy pamiętasz te słowa: «Nie zostawię was sierotami... Poślę wam Pocieszyciela, aby był z wami zawsze». Czy niektórzy z was sądzą, że was opuściłem? Łzy wyschną. Opuszczą was boleści. Cierpienia znikną. Przygnębienie zakończy się...

 

DUCH ŚWIĘTY UDZIELA MOCY, KTÓRA PRZEKRACZA NATURALNE UZDOLNIENIA

 

27.09.96

Powierzyłem ci pracę przekraczającą twoje możliwości, aby wyniosła cię Moc Mojego Świętego Ducha. I wzrosłaś w Moim Świętym Duchu. Zostałaś uformowana w Nim, abyś w Nim się poruszała i wzrastała w mocy. Czy widzisz, jakich udzieliłem ci łask? Jeśli jesteś nieustraszona w twoich przemówieniach, odwaga ta pochodzi od Mojego Ducha. Za wszystkie łaski, Vassiliki, których ci udzieliłem, chcę, byś odnowiła poddanie się Mojej woli. Osiągniesz przez to wolność...

 

DUCH ŚWIĘTY DAJE NAM PRAWDZIWĄ WOLNOŚĆ

 

17.10.95

Dałem ci wolność serca. Za sprawą Mego Ducha otrzymujecie wolność. Obmywa was Jego oczyszczający Ogień. Tam, gdzie jest Mój Święty Duch, tam jest wasza wolność, bo w Jego Obecności jest odnowa i przemienienie. Rodzicie się na nowo nie dzięki umierającemu nasieniu, lecz za sprawą Mego Ducha. Radości-Mojego-Serca, pozwól Mi posługiwać się tobą jak siecią, abym mógł przyciągnąć wiele dusz do życia w tej wolności. Kochaj Mnie i pocieszaj. Jestem z tobą. Uwielbiaj Mnie i błogosław Moje Imię Trzykroć Święte.

 

9.01.96

Wolność można znaleźć w Moim Duchu Trzykroć Świętym. Pociechę i orzeźwienie można znaleźć w Moim Duchu. Mój Trzykroć Święty Duch może wymieść wasze grzeszne namiętności i może wam ofiarować wolność, abyście służyli Mi w sposób nowy i z radością, pociągając do świętości całe narody, zostaniecie bowiem odnowieni przez Mojego Świętego Ducha. (...)

Zdecydowany na dzielenie z wami wszystkimi Mojej Chwały wyleję, za waszych dni, z hojnością większą niż kiedykolwiek Mego Świętego Ducha, aby was odnowić, abyście otrzymali wolność w Moim Duchu.

 

CHCE ZBAWIENIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

31.12.2000

Mój Duch smuci się, gdyż nie chcę pozbawiać nikogo Mojej Wiecznej Obecności.

 

DUCH ŚWIĘTY OBDAROWUJE NAS SWOIMI DARAMI, O KTÓRE POWINNIŚMY PROSIĆ

 

19.06.95 

– Pokój niech będzie z tobą... Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się:

Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby panował nad tobą w świętości. Proś, aby pomagał ci wzrastać w łasce i mądrości, by również i ciebie nie uniosły błędy, które coraz bardziej szerzą się w Moim Kościele. Proś Mojego Świętego Ducha Poznania, abyś nie uległa zniekształceniom, jakich doznaje Moje Słowo, lecz żebyś przyszła do Nas poznać Nas jako Trzykroć Świętych; a znając Nas, abyś poznała w sobie samej Nasze Odbicie, Nasz Obraz.

Powiedziałem: «również i ty», ponieważ wielu z tych, których podniosłem, osłabło i upadło... Porzucili Moje święte zasady, jakie im powierzyłem. Zawiedli Mnie, ulegli bowiem swym własnym skłonnościom... Nie postawili Mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu postawili swe własne sprawy, a nie Moje.

 

DAR MĄDROŚCI

 

Proś Mojego Świętego Ducha Mądrości o szukanie Mojego Niebieskiego Winnego Krzewu, by twoja dusza tęskniła za jego owocami. Przyjdź i błagaj Mego Świętego Ducha Mądrości, aby cię nawiedził w twym ubóstwie i nędzy. On nie umknie, lecz potraktuje cię jak przyjaciela. Porwie cię i Swoim nieskalanym wpływem sprawi, że twój duch zwróci się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, prosząc Nas o to co święte i niezniszczalne. Mój Święty Duch Mądrości ukaże ci Nasze Królestwo: Królestwo pobożności zachowane dla prawych i świętych.

Nie bądź więc jak ci, którzy codziennie ranią Moje Serce i nieprzerwanie zasmucają Mego Ducha, stając się stałymi buntownikami, bezlitosnymi Kainami. Niech twoje serce będzie prawe. Niech Mój Duch Mądrości będzie twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadzić cię do Naszego Królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata.

 

DAR ROZUMU (czyli zrozumienia) ORAZ DAR POZNANIA

 

Błagaj, a Mój Święty Duch Zrozumienia zstąpi na twoją nicość jak świecące słońce, z promieniami uzdrowienia, i – na twoich oczach – wszystkie rzeczy, które wydają ci się zaciemnione i niedostępne, zostaną ujawnione. W twej nicości Mój Duch Zrozumienia poprowadzi cię ku tajemnicy Bożej Prawdy. Nie pozwól, by Mój Duch znalazł cię nie przygotowanym lub zbuntowanym. Pozwól Mu oświecić twój umysł, a przez kontrast z twoją nicością Mój Święty Duch Zrozumienia stanie się wszystkim, czego ci brak. Towarzysz i Przyjaciel nie ukryje przed tobą żadnej tajemnicy, lecz udzieli ci pouczeń, jakich żaden umysł nie pojął, przekraczających ludzką inteligencję; pomoże ci wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga. 

Nie bądź więc jak erudyci i filozofowie waszego czasu, którzy wyjaśniają swą filozofię, bazując na racjonalistycznym duchu. Ciało i krew nie mogą objawić tego, co pochodzi od Ducha. Ja mogę ofiarować ci Moje Królestwo i Mój Duch może poprowadzić twoje kroki do Mego Królestwa. Przyjdź więc odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Pozwól, by Mój Duch Zrozumienia oświecił Swoim Boskim Światłem twojego ducha i ciało. Pozwól Mu ożywić twą duszę zażyłością, jakiej My pragniemy od ciebie wobec Nas.

Moi synowie, Moje córki, przyjdźcie do nas w ciszy, aby otrzymać dary, jakie możemy wam ofiarować. Trzykroć święte jest Nasze Imię.

Nie bądź filozofem, który opiera się wyłącznie na ludzkim intelekcie, wtedy bowiem żmija ma w tobie schronienie. Przyjdź raczej do Nas i przyjmij Dary Ducha, które mogą przeobrazić twoją duszę w Nasze Niebo. Proś Nas sercem, a otrzymasz. Rozpoznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a zostaniesz nazwany «Naszym dzieckiem, należącym do Nas». Uczynimy bowiem z twej duszy żyjące odbicie Naszej Świętości, widzialny obraz Niewidzialnego, przyciągający wszelkie rzeczy święte, które zostały wam ogłoszone dla waszego zbawienia od początku Czasów.

 

DAR RADY

 

Posłuchaj i zrozum: czy chcesz być spokrewniony ze Świętym Duchem Rady i mieć pewność, że osiągniesz Niebo? Uznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a wzniosą cię Nasi Aniołowie, byś odkrył Tego-Który-Jest. Proś o radę, a otrzymasz ją, aby czynić dobro przez wszystkie dni życia. Królestwo jest przygotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz się odpłacać miłością za zło. Znasz Przykazania i wiesz również, że na dwóch największych opiera się całe Prawo i Prorocy. Nie musisz być bogaty ani wykształcony, żeby wejść do Mego Królestwa. Moje Królestwo dawane jest ubogim w duchu i tym, którzy wołają: «Boże, udziel mi Twego miłosierdzia, mnie, grzesznikowi». Moje Królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym, które potrafią wołać: «Abba!». Szukaj Mnie, Mnie – twego Pana. Ja jestem Miłością. Szukajcie Miłości, wy, wszyscy pokorni tej ziemi, którzy jesteście posłuszni Moim Przykazaniom. Proście Mego Ducha Rady, by sprawił, że zapragniecie doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby wasze kroki nie zwodziły was, prowadząc ku czynieniu zła.

Mój Święty Duch Rady da wam poznać w sposób pewny Swe Prawo i udzieli wam rady. Powie wam: «Nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem; służcie sprawie dobra; przynoście ulgę uciśnionym; nikogo nie rańcie, lecz kochajcie się i pomagajcie sobie wzajemnie. Nie zasmucajcie ani nie nękajcie wdowy, nie okazujcie się zatwardziali wobec sieroty. Praktykujcie dobro i nie bądźcie jak przestępcy lub złoczyńcy, którzy doprowadzają swe dusze do ruiny, niszcząc bezbronnych. Nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w Jego Świętej Obecności. Nie zamieniajcie nigdy Jego Nieustannej Ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask».

Bądźcie uważni na Jego rady, a ogarnie was woń i wasze szczęście będzie jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego i chwały Naszej Trójjedynej Świętości, która może przyozdobić waszego ducha w Nasz Blask teraz i na wieki.

 

DAR MĘSTWA

 

Czyż nie mam mocy ocalić? Jednym słowem błogosławię i zbawiam. Nie leż więc, odrzucając pomoc. Mogę dać ci Ducha Mocy. On nie jest udzielany tylko Moim aniołom, lecz również wam. Mogę sprawić, że będziecie głosić Moje Słowo i Moją Tradycję, trzykroć błogosławioną, wykorzystując wszelkie wasze zdolności dzięki potędze Mojego Ducha Mocy. Błogosławiony jesteś ty, który otrzymasz Mój Dar, bo dzięki Niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju. Nie leż więc jakby w grobie, bez sił i zalękniony.

Mówię ci, nie lękaj się drwin ludzi ani niech cię nie przerażają ich zniewagi. Mole zjedzą ich jak ubrania, od początku bowiem byli w łączności z szatanem. To Ja będę twą Siłą i nigdy nie będziesz kroczyć sama. Ja i ty, ty i Ja, poniesiemy razem wszystkie krzyże, które są ci dawane dla twego uświęcenia. Mój Duch Mocy może cię przyodziać Moją Siłą do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Prawdzie, Alfie i Omedze. Mój Duch Mocy może ci pomóc pokonać wszelkie przeszkody, stające na twojej drodze i przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. W mocy Mego Ducha staniesz się jak wojownik pełen męstwa i siły. Wzmocniona Jego mocą umocnisz Moją Świątynię przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zabłyśniesz jak słońce w Naszej Trzykroć Świętej Obecności. Twoje słowa będą płonąć jak ogień, jak pochodnia. Twoje proroctwa uderzą jak miecz, który ucina i przenika, obalając królestwa świata aż do ich zniszczenia. W mocy Mojego Ducha osiągniesz to, co niedostępne, dotrzesz do tego, co nieosiągalne. Każde z twoich osiągnięć ukaże Naszą wspaniałość w Naszej Trójjedynej Chwale.

Nie mówcie: «Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga?». Moje Cuda mieszczą się w Duchu, który – choć Niewidzialny – uwidacznia się jednak w Swoim potężnym działaniu. Chociaż nie można Go dotknąć, jest jednak wokół was i w was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa Mój Duch? Proś Mego Świętego Ducha Męstwa, aby udzielił ci Swej promieniejącej Siły dla Moich Spraw i dla Mnie, a Ja udzielę ci bez ograniczeń wystarczającej mocy, abyś połączyła się ze Świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Mojego Słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zechciej Mnie prosić o udzielenie ci Ducha Męstwa, aby umożliwił ci dosięgnięcie ręką kielicha, jaki ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu Moich Świętych i Naszej Trynitarnej Świętości. Wtedy również i ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie Wielkiego Dnia, ażeby bronić Prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania Nas jako Trzykroć Świętych, lecz stanowiących Jedno, w jedności istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę Prawdziwego Poznania Naszej Trójjedynej Świętości, przyoblekając ich w łaskę i piękno oraz świąteczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:

Boskość, która z Nas promieniuje, prowadząc ich

ku Życiu Wiecznemu;

Światłość Trzykroć Świętą, iskrzącą się w ich duszach i ciałach,

aby żyli w Nas teraz i na zawsze;

Prawdę i Miłość dla poznania Prawdziwego Boga,

Trzykroć Świętego;

Wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo Życia Wiecznego.

 

DAR POBOŻNOŚCI

 

Pójdź, przyjdź ty, który mówisz: «nie mogę osiągnąć zbawienia, bo nie otrzymałem pobożności, by móc wejść do królestwa Bożego». Proś z całego serca o Dar Pobożności, a otrzymasz Go. Powiedz:

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,

udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości,

bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.

Udziel mi Ducha Pobożności,

aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,

aby moje myśli stały się Twoimi Myślami,

moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu,

naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim,

co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego.

Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany,

przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość,

abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych.

Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym,

aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem.

Spraw, bym umarł dla swoich zasad;

spraw, bym umarł dla mojej stronniczości,

dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji.

Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością;

Szafarzu owoców z Drzewa Życia,

Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha,

abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy,

abym odziedziczył Twoje Królestwo.

Niech mój język smakuje to, co najczystsze

w Światłości Boga Trzykroć Świętego.

Niech spożywa Tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia».

Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty,

daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość

w Poznaniu Ducha Pobożności,

abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to,

co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem,

prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem,

abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym,

w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty.

Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami,

które są święte i odkupieńcze,

by podobała Ci się w najwyższym stopniu.

Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności

przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego.

Boska Światłości mojej duszy,

daj mi pobożność Twoich Świętych,

abym święcie przestrzegał Twoich Praw.

Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć,

że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego

nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen.

ic

 

Duch Pobożności sprawi, że staniesz się największą Radością Ojca, zapachem mirry w Mojej Obecności, lilią w Moim Ogrodzie, chlubą wobec aniołów, świętem stałej radości w Moim Sercu, kopią Mnie Samego.

Musisz jedynie tego chcieć, a ja podniosę twoją duszę godną litości! Nie brak Mi środków dla ukazania Mojej Mocy i Mojej Władzy. Przyjdź Mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu. Proś o przebaczenie, a Ja ci przebaczę.

 

DAR BOJAŹNI BOŻEJ

 

Proś Ducha Bojaźni, aby cię ćwiczył w zachowywaniu Świętości Mojego Imienia. Niech Mój Duch przyoblecze cię w cześć i szacunek – dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz się nisko pochylać głowę, abym Ja mógł być widziany. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć Mój Głos i abyś odkrył Moje zamiary, Moje pragnienia i Moją Wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania Mojej Obecności pełnej Chwały. Naucz się podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Mnie i tego, co niebieskie... Wielu wpływowych ludzi zostało poniżonych za to, że nigdy Mnie nie uczcili ani nie okazali Mi szacunku.

Czy chcesz wiedzieć, co oznacza «Bojaźń Pana»? Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości; Bojaźń Pana jest koroną Mądrości. Ma ją ten, kto – uznając Nas za Trzykroć Świętych – przyjmuje Mnie z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością i szacunkiem. Bojaźń wobec Mnie polega na uniżeniu samego siebie w Naszej Obecności, na błaganiu Mnie o przebaczenie, abym uczynił z ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą Moją Wiedzę, Moje Zasady i Moje Prawo. Na twojej świętej Bojaźni złożę Moją ufność, Moje skarby wraz ze świętymi przysłowiami odkrywającymi Moje tajemnice i Moje sekrety. W twojej świętej Bojaźni ukażę ci tajemnice Mojego Serca – te ukryte skarby – i wtedy dowiesz się, że Ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Dowiesz się od Mego Ducha Bojaźni, że poddanie Mi się jest czymś, co Mnie urzeka. Choć może się to wydawać surowe, to jest ono Otwarciem, dzięki któremu mogę wejść do twego serca i urzeczywistniać Moją Wolę. Przyjmę twoje poddanie się ze świętą Bojaźnią, podobnie jak przyjmuje się wspaniałą królewską koronę. Wtedy My – Bóg Trójjedyny – przyobleczemy cię Naszą niezwyciężoną świętością w taki sposób, że każdy ślad anarchii, który jeszcze w tobie pozostaje, rozproszy się jak poranna rosa.

Zrodzony i odnowiony przez Mojego Ducha, ty, który – ku Mojej wielkiej boleści – przestałeś żyć, będziesz żył na nowo. Wielu umarłych będzie na ciebie patrzeć nie rozumiejąc, że ty, niegdyś umarły, teraz żyjesz i działasz tak, jak My tego chcemy, z bystrością i świętą Bojaźnią. Naucz się, że Pan wszystkiego ofiarowuje łaskę i miłosierdzie tym, którzy się Go boją i mają w bojaźni Jego Imię. Otrzymam cześć, jeśli uwielbisz Moje Imię Trzykroć Święte wszędzie, dokąd pójdziesz, i jeśli kadzidło, które ofiarowujesz Mi z twego serca w Moje Imię, będzie jak czysta ofiara dla Mnie.

Teraz jest chwila szukania tego daru Mojego Ducha Bojaźni – broni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaść berłu Mego Królestwa. Upadnij przede Mną na twarz, a Ja podniosę cię z miłością. Uniż się, abym w Moim Miłosierdziu otoczył cię Moimi Ramionami. Jak ktoś, kto podnosi dziecko do policzka, tak Ja cię podniosę, pogłaszczę, okażę ci miłość i nigdy się z tobą nie rozłączę.

Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy Mnie uderzają, i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię: “Nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel”. Jednak wasze kroki podążają z uporem za Oszustwem. Twoja era przeciwstawia się Mojej Mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usunięcie Jej, powiadam ci:

Uczynię z tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. Czy widzicie tych dziesięć Wież, które zbudowaliście jako Loże dla siebie? O, nigdy w nich nie zamieszkacie, wasze mocarstwo upadnie razem z wami. A te kamienie szlachetne, które tak ceniliście? Nigdy nie będziesz ich posiadać, pokolenie, ponieważ przygotowuję się do przejścia poprzez ciebie, aby ci przypomnieć, że od Początku Moje Imię Trzykroć Święte powinno było być czczone i zachowywane w świętości i że twą powinnością wobec Mnie była bojaźń.

Przyjdź, ty, który błąkasz się jeszcze na tej pustyni, słaby i niezdecydowany! Przyjdź i proś o siedem darów Mojego Świętego Ducha, a Ja, Stwórca Nieba i ziemi, Słowo i Bóg, udzielę ci tych darów. Ofiaruję ci, aby cię zbawić, Moich siedem darów. Nauczę cię umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, abyś wzrósł jak wyborna winorośl. Przyjdź do Mnie, do Mnie, który jestem Trzykroć Święty. Przyjdź, a mocą Mojego Tchnienia przemienię cię w nieskalane zwierciadło do odbijania w tobie i na tobie Naszej Boskości i będziesz żył w Nas, Trzykroć Świętych, teraz i na zawsze.

 

DUCH ŚWIĘTY JEST OBLUBIEŃCEM DUSZY

 

23.12.93

Mój Święty Duch pojawia się za waszych dni jak Oblubieniec, aby was zjednać, zdobyć i poślubić.

 

DUCH ŚWIĘTY PRZEMAWIA PRZEZ PRAWDZIWYCH PROROKÓW WSZYSTKICH CZASÓW

 

13.09.2002

Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Miłosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszelkimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Namaściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czytaliście o „proroku, następcy po nim”? Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu.

 

WKRÓTCE, PO OCZYSZCZENIU, DUCH ŚWIĘTY DOKONA WIELKIEJ ODNOWY KOŚCIOŁA

 

20.01.92

Raz jeszcze, ale jak nigdy dotąd, Mój Święty Duch zostanie na was wylany. Mój Ogień — początkowo słaby i migocący Płomień — zahuczy i odnowi was wszystkich. Wtedy, Ja, Pan, jak człowiek wchodzący do podbitego miasta, ogarnę was Swoją Chwałą, a Kościół ożyje. Na końcu Sprawiedliwość zwycięży.

 

BLISKIE JEST ODNAWIAJĄCE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, DRUGA PIĘĆDZIESIĄTNICA

 

22.04.90

Dziś zapraszam was wszystkich do gorącej modlitwy o odnowę Kościoła, o drugie Przyjście Pana, o drugą Pięćdziesiątnicę. To dlatego Jezus i Ja przychodzimy dziś do różnych krajów, aby was wszystkich na to Przyjście przygotować. Módlcie się i prowadźcie życie pełne adoracji. Módlcie się o nawrócenie dusz, aby każdy mógł być gotowy na Powrót Pana.

 

28.12.93

Mój Święty Duch zgromadzi osłabionych i przyprowadzi razem tych, którzy się zagubili. Zostaną wszczepieni we Mnie, aby na nowo oddawać cześć Mojemu Świętemu Imieniu i odnowić Moje Królestwo na ziemi.

 

10.12.95

Mówię wam uroczyście: Ześlę wam Mojego Świętego Ducha w pełni mocy, na całą ludzkość. Znakiem zapowiadającym będą cuda, jakie ukażę na niebie jak nigdy przedtem. To będzie druga Pięćdziesiątnica. Tak Moje Królestwo na ziemi zostanie odnowione.

 

9.01.96

Ludzie zdążają ku swej ruinie, lecz Moja Miłość jest wierna, a Moje Współczucie — wielkie. Spojrzałem na Moje stworzenie i rzekłem: Sprawię, że wicher zaniesie im Moje Tchnienie wcześniej, niż to planowałem. Nie będę przechowywał ani rachunków, ani dłużnych zapisów. Zaiste Drogi Moje górują nad drogami waszymi. Wichry zaniosą Moje Tchnienie do Moich stworzeń, aby powiedziały: «Bóg nie zapomniał o nas, to jest Jego Rosa, to są krople Jego deszczu.»

 

12.02.96

Są jeszcze rzeczy, które mają nadejść, lecz wszystko zostało zapisane od początku czasów. Przyjdę odnowić wasz wzrok Moim Duchem, wypełniając to, co powiedziałem... że na koniec Ja zwyciężę.

 

8.09.2002

Nikt nie jest sprawiedliwy, a jednak Ja, Jezus Chrystus, ujawniłem Moją życzliwość i Moją nadobfitą Miłość do ludzkości. Nie szukałem odrobiny dobroci lub prawości, jaką moglibyście sami okazać, ani nie troszczyłem się o to. Moje współczucie dla was było tak wielkie, że przymusiło Moje Miłosierdzie do okazania wam łaskawości, aby was ocalić przez oczyszczającą wodę odnowy i odnowienie was przez Ducha Świętego.

 

DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALI WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ

 

23.12.93

Mój Święty Duch złożony jest w waszych sercach jak drogocenny kamień węgielny, aby stać się fundamentem waszej wiary, waszej nadziei, waszej miłości i gorliwości dla Mnie, waszego Boga.

 

6.08.88

Kościół potrzebuje ożywienia i czas Jego oczyszczenia wkrótce się skończy. Zstąpi na was Duch Święty, aby dać wam nadzieję, miłość i wiarę, odnowić waszą wiarę i nakarmić wasze dusze. To będzie znane jako Wielki Powrót, jako Wytryśnięcie Żywego Źródła, jako Rozkwit Kwiatów. Oczyszczenie Kościoła przygotuje was wszystkich na spotkanie Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Ono przygotuje was do stanięcia w obliczu waszego Boga. Pojmijcie głęboką Miłość, jaką mam do was. My?

 

DUCH ŚWIĘTY DOPROWADZI DO PEŁNEJ MIŁOŚCI

 

16.08.88

Obiecuję wam, że Mój Kościół powróci do życia. Odnowię Go i przemienię tak, jak Ja zostałem przemieniony. Odbuduję Moją Świątynię i Doskonałość będzie pasem na Jej biodrach, Wierność opasaniem Jej lędźwi. Czystość stanie się Jej Pochodnią dla prowadzenia wszystkich, którzy znieważyli Moje Imię, w Jej Światłości. Ona ich oczyści, bowiem Ja, Pan Panów, Baranek, będę w Niej żył, a Ona zostanie przyjęta przez Swoich. Jak matka pociesza swe dziecko, tak Ja was pocieszę, i to o wiele bardziej. W porywie miłości otoczę was Moimi Ramionami. Ach, umiłowane dzieci, przygotowuję wam Nowe Niebiosa i Ziemię Nową, abyście na niej żyli, Ziemię wypełnioną owocami pochodzącymi z Drzewa Życia. Te owoce będą nazywać się: Pokój, Świętość i Miłość, bowiem ich Korzeniem jest Miłość. Potem staniecie przede Mną, waszym Bogiem, napełnieni Moim Świętym Duchem, jak w czasie pierwszego Zesłania Ducha Świętego. Mój Duch napełni was Miłością... Ja upiększę Mój Ogród, nawodnię Moje kwietniki, Moja Rosa Prawości zstąpi na was, umiłowani, i Moja Światłość wzmocni wasze łodygi sprawiając, że zabłyśnie nauka. 

 

6.06.91

Córko, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą, a każdy z was zostanie odnowiony Miłością Mego Świętego Ducha. Przemienię oblicze tej ziemi. (...)

Uczennico, dobrze powiedziałaś: wy wszyscy jesteście Moim Kościołem, Moją świątynią-twierdzą, Moją Posiadłością, Moim Miastem, Moją Własnością, Moim Jeruzalem. Odnowię Miasto za Miastem Moim Ogniem Miłości. Pragnę zgromadzić was z czterech stron świata i uzdrowić was.

 

OGIEŃ MIŁOŚCI, ROZPALONEJ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO, DOPEŁNI DZIEŁA OCZYSZCZENIA

 

17.08.88

Najdroższe dusze, zbliża się czas waszego oczyszczenia. To, co zrobię, zostanie dokonane z Miłości. Wasze oczyszczenie nadejdzie, by ocalić was od bram piekielnych. Zstąpię na was jak błyskawica i odnowię was Moim Ogniem. Mój Duch Miłości wybawi was, przyciągając do Miłości, i pochłonie was w żywym płomieniu miłości. Wyleję z nieba Mojego Ducha i oczyszczę wasze splamione dusze, czyniąc z nich dusze święte i nieskalane, oczyszczając je, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Kiedy zstąpi Mój Duch Miłości, rozpoznacie Czas Zbawienia. Gdyby się to nie stało, nie ujrzelibyście Nowych Niebios i Nowej Ziemi, które wam przepowiedziałem. Moje dziecko, dzięki Mojemu Ogniowi, Miłości i Miłosierdziu, dzięki Mojej Sprawiedliwości Moje ziarna wykiełkują i otworzą się, jak nowe lilie zwrócone do słońca, szukając Mojej Światłości i Rosy. Wyleję z Moich Niebios Moje Światło, by was upiększyć, i Moją Rosę, by was nakarmić, abyście poznali nową erę Miłości. Wymiotę Moją Mocą wszelką nieprawość, zdeprawowanie i niegodziwość. Zstąpię na was jak gwałtowny potok oczyszczających wód, usuwając wszelkie zło. Pozostawię was stojących prosto jak kolumny z czystego złota. Moimi Potokami Płomiennej Miłości wypłuczę wszystko, co jest przewrotne i kłamliwe, całkiem tak, jak kilka kropel deszczu rozpuszcza glinę. W ten właśnie sposób Mój Duch Wzniosłej Miłości obmyje was z grzechów, które splamiły wasze dusze. Ja, wasz Zbawiciel, odnowię was, stworzenia, i ofiaruję wam Mój Dar. Mój Dar zstąpi z Nieba, Nowe, Promieniejące Jeruzalem, Kościół Odnowiony, Czysty i Święty, bo Ja, który byłem, który jestem i który przychodzę, będę żył w Jego wnętrzu i w samej Jego Duszy. Odczujecie Go, jak pulsuje i żyje, bowiem będzie w Nim biło Moje Najświętsze Serce. Ja, Pan Panów, jestem jakby rozpalony, a Moje Najświętsze Serce ogarniają gorejące płomienie, tak nienasycone z pragnienia objęcia was wszystkich i zanurzenia w Moim Ognisku Miłości, by was rozpalić, ogarnąć zupełnym zachwytem i ekstazą miłości do Mnie, waszego Umiłowanego Boga! Tak, każdego z was uczynię żyjącym ołtarzem, ogarniętym Moim Ogniem. O, stworzenie! Kiedy Mój Ogień rozpali wasze serca, w końcu zawołacie do Mnie: «Ty jesteś Jednym-i-Jedynym-Bogiem, Sprawiedliwym. Ty rzeczywiście jesteś Barankiem, Ty jesteś naszym Ojcem Niebieskim. Jak mogliśmy być tak zaślepieni? O, Święty Świętych, trwaj w nas, żyj w nas. Pójdź, o Zbawicielu!» Na wasze wołanie zstąpię na was – bez wahania, szybko jak błyskawica – i będę żył pomiędzy wami, a wy, umiłowani, uświadomicie sobie, że od Początku należeliście do Mnie, byliście Moim Potomstwem. Pozostanę więc wśród was i z odwieczną miłością będę panował nad wami. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie należeć do Mnie.

 

6.09.89

Mój Ogień zstępuje już na was z Nieba i ogarnia was Moją Wielką Miłością. Rozszerzę ten pożerający Ogień na wszystkie narody, przekształcając w miłość waszą niegodziwość, zdobywając wasze skamieniałe serca – pozostawiając je rozpalone – i zmieniając wasz letarg w gorliwość dla Mnie, waszego Boga. Ta Święta Godzina Mojego Ognia rozszerzy się jak rozpalony żar i zostaniecie napełnieni Moim Ogniem Miłości, Ogniem Mojego Świętego Ducha, podobnym do Płomienia z pierwszych Zielonych Świąt. Odnowię was, rozszerzając Moje Królestwo Prawdy, Jedności, Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Zatem radujcie się! Radujcie się z całego waszego serca, Moi umiłowani! Przyjdę usunąć wszystkich waszych pysznych zarozumialców, którzy byli jedną z przyczyn waszego rozproszenia i upadku. Ci, którzy tłumią Mojego Ducha, zostaną zwyciężeni Moim Tchnieniem. Zostaniecie oczyszczeni Moim Ogniem Miłości. Córko, kochaj Mnie, adoruj, sprawiaj Mi przyjemność. Miłość cię kocha. Błogosławię cię, Moje dziecko.

 

11.02.92

Wkrótce Moja Światłość przeszyje was jak Ogień, aby oczyścić wasze dusze z nieczystości.

 

DUCH ŚWIĘTY PRZEKSZTAŁCI DUSZE W NOWE NIEBIOSA

 

3.04.95

Nowe Niebiosa? One również będą w was, kiedy Mój Święty Duch będzie kierował wami w świętości. Mój Święty Duch, dzielący ze Mną Tron, zabłyśnie w waszych ciemnościach jak wspaniałe słońce na niebiosach. Słowo będzie wam dane, abyście wyrażali myśli i przemawiali tak, jak Ja chcę, abyście myśleli i mówili. Wszystko będzie wyrażane zgodnie z Moim Obrazem i Moją Myślą. Wszystko, co uczynicie, będzie na Nasze podobieństwo, bo Duch waszego Ojca będzie w was mówił. Z Moim Świętym Duchem wasz nowy świat pójdzie zdobywać dla Mojej Chwały resztę gwiazd oraz tych, którzy nie zachowywali Mojego Prawa i byli całkowicie oddaleni — jak cień błądzący w ciemnościach — nie poznawszy nigdy tej nadziei i świętości, jakie zachowałem dla waszego czasu. Nowe Niebiosa, ołtarzu, będą wtedy, gdy Mój Święty Duch zostanie wylany na was wszystkich z góry, z wysokości Niebios. Tak, ześlę Mego Świętego Ducha na was, aby uczynić Niebo z waszych dusz i abym w tym Nowym Niebie został po trzykroć otoczony chwałą. Drogi tych, którzy otrzymali Mojego Świętego Ducha, zostały wyprostowane. Tak samo ich ciemności i mroki zostaną oświetlone i odnowione jak gwiazdy błyszczące i oświetlające ich ciemności na wieki, na zawsze.

 

O POWRÓT MIŁOŚCI, ROZPALONEJ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO, POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ

 

25.08.88

Vassulo, módl się o Powrót Miłości, módl się o odnowę Mojego Kościoła, módl się o Jego ponowne narodzenie. Jego obecna letniość przemieni się w płomień miłości, Jego apatia przekształci się w gorliwość i w nienasycone pragnienie poznania Mnie, i podążania za Mną. Jego niewierność zamieni się w wierność, jego zeschła ziemia stanie się zielonym pastwiskiem i źródłem czystości, które przyniesie pociechę Moim barankom, zaspokoi ich pragnienie i zapewni schronienie.

 

ABY MOGŁA SIĘ W NAS DOKONAĆ PEŁNA ODNOWA MIŁOŚCI ROZPALONEJ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO, POWINNIŚMY JUŻ TERAZ DOBROWOLNIE IŚĆ DO ZBAWICIELA, KTÓRY WRAZ Z OJCEM DAJE NAM DUCHA ŚWIĘTEGO

 

22.01.90

Przyjdź, ty, który Mnie jeszcze nie uznałeś za swego Odkupiciela, i oderwij się od podstawowych rzeczy nie mogących ani wznieść, ani odżywić twej duszy. Dlaczego godzisz się być ich niewolnikiem? Powróć do Mnie, nawet w swojej nędzy i w swojej winie. Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, i mówię ci, że już ci wybaczyłem. Pozwól Mi powiedzieć ci, Moje dziecko, że żaden człowiek nie ma większej miłości dla ciebie niż Ja. Wznieś ku Mnie oczy i popatrz, Kto cię błaga. To Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj, przemawiając ustami najmniejszych z was. Przychodzę boso i proszę jak żebrak o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie... Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce. Kiedy do Mnie powrócisz? Kiedy usłyszę twoją odpowiedź? Czy otrzymam od ciebie odpowiedź na tej pustyni, Moje dziecko? Albo może Cisza ogarnie Moją Duszę? Posłuchaj, posłuchaj Mojej skargi, właśnie ty możesz Mi przynieść pociechę. Nie bój się, pomogę ci. Widzisz? Odnowię cię całkowicie, jeśli zdasz się na Mnie. Przyszedłem aż do twoich drzwi. Jeśli jesteście tu dziś zgromadzeni, aby posłuchać tego, co mówi do was Mój Duch, to dlatego, że Ja tego pragnąłem. Przyszedłem dać ci Nadzieję, przyszedłem dać ci Światło. Nie przyszedłem cię potępić, lecz obudzić, Moje dziecko, i pokazać ci Moje Najświętsze Serce oraz to, Kto jest przed tobą.

 

22.04.90

Proszę więc was, Moi umiłowani, abyście błagali o Moje Drugie Przyjście, będące drugim Zesłaniem Ducha Świętego. Módlcie się o nawrócenie dusz, aby mogły nawrócić się przed Moim Przyjściem. Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście, i wesprzyjcie się na Mnie. Jak Mój umiłowany Jan wspierał się na Mnie, wy również oprzyjcie głowy na Mojej Piersi i słuchajcie uderzeń Serca Miłości. Każde uderzenie jest wezwaniem do Miłości. Wszystko, o co was proszę, to powrót miłości. Kochajcie i uwielbiajcie Mnie, rozradujcie Mnie, waszego Pana. Błogosławię was, pozostawiając Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach.

 

DUCH ŚWIĘTY POBUDZI DO WIELKIEJ GORLIWOŚCI APOSTOLSKIEJ, KTÓRA PRZYCZYNI SIĘ DO ODRODZENIA KOŚCIOŁA

 

24.01.91

Staniecie się jak drzewo, odnowieni Moim Świętym Duchem, który was nigdy nie zawiedzie, a wasze liście będą leczyć. Tak, wasze świadectwo będzie leczyć chorych, nawracając naród za narodem, ale nie za sprawą was samych. To nie wy będziecie mówić, ale Mój Święty Duch, który żyje w was. I jak budowniczych wyślę was na krańce świata z trzciną w dłoni — jak z prętem mierniczym (por. Ap 11,1) — aby odbudować Moje Sanktuarium i ołtarze, które leżą w ruinach i które stały się siedliskami demonów (por. Ap 18,2).

 

ODNOWA KOŚCIOŁA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO BĘDZIE DOPROWADZENIEM GO DO PEŁNEJ JEDNOŚCI

 

22.04.90

Zaprawdę powiadam ci, że nadchodzą dni, kiedy Moje Królestwo na ziemi będzie jak w Niebie. Nie pozostaniecie już długo podzieleni pod tymi niebiosami. Wkrótce staniecie się wszyscy jedno, a Miłość zamieszka między wami. Oto Moja Obietnica, ale, Moi umiłowani, ta odnowa nie przyjdzie bez ucisków. Jak każde narodziny ta odnowa będzie miała też swoje bóle rodzenia, ale te bóle zostaną szybko przezwyciężone przez radość. Wylewam Ducha Mego na ciebie, pokolenie, aby nawodnić twoją pustynię i przemienić w potoki twoją wysuszoną ziemię. Tak! Nawodnię twą pustynię i uczynię ją ogrodem. W końcu ujrzysz potęgę Moich Słów i wspaniałość Mojego Piękna. Mam zamiar doprowadzić do przebóstwienia was wszystkich, jednego po drugim. Ja jestem waszą Nadzieją, Ja jestem waszym Schronieniem, Ja jestem waszym Pocieszycielem. Wszechmogący – to Ja. Rozpoznajcie Czasy, rozpoznajcie na sobie łagodne Tchnienie Mojego Świętego Ducha Łaski. Tchnę teraz na wasze narody, wskrzeszając waszych umarłych Moim Oddechem, przemieniając ich w odbicia Mojego Obrazu. Każdego dnia wzbudzam nowych uczniów, aby na nowo otoczyli chwałą Moje Imię i ewangelizowali z miłością dla Miłości.

 

ODNOWIONE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO STWORZENIE ZOSTANIE PRZEBÓSTWIONE

 

13.05.91

Pragnę przywrócić ci przebóstwienie, stworzenie, aby Moja promieniejąca Chwała była w tobie jak płonąca pochodnia. Jak wartownik strzeże bramy, tak samo Ja zachowam was od wszelkiej nieczystości, która chciałaby do was wejść. Uczynię z każdego z was promieniejące miasto. Odnowię was całkowicie i w ten właśnie sposób przygotuję was do zaślubienia Mojego Świętego Ducha. Mój Święty Duch uczyni sobie w was Siedzibę, przemieniając was, ażebyście się stali Jego Świętym Miastem, Jego Posiadłością i Własnością. Świat obecny przeminie, a Moja Wola wypełniana będzie na ziemi tak jak w Niebie. Miłość zstąpi jako miłość i Ja, Bóg niewidzialny, stanę się widzialny we wnętrzu waszych serc.

 

11.02.92

Ja, Jezus, proszę, abyście ofiarowali Mi wasze serca, a Ja umieszczę je w Moim Własnym Najświętszym Sercu, aby tam je ożywić. Napełnię wasze serca pięknym zapachem i oczyszczę je. Napełnię wasze serca Moim Światłem i Ciepłem. Przesycę wasze serca Moją Miłością i odnowię je całkowicie, prowadząc je ku świętości. Przyozdobię je Moją Boskością.

 

DUCH ŚWIĘTY ODNAWIA TYLKO TYCH, KTÓRZY MU SIĘ NIE SPRZECIWIAJĄ

 

5.10.92

Dziś bardziej niż kiedykolwiek zsyłam Mojego Świętego Ducha, aby was odnowił. Jednakże jak długo jeszcze to pokolenie będzie opierać się Mojemu Świętemu Duchowi? Powiedzcie Mi, czy ciało może żyć bez serca? Dowiedzcie się, że Mój Święty Duch jest Sercem Ciała, którym jest Kościół. Nauczcie się, że Mój Święty Duch jest Oddechem Kościoła, Istotą gorliwości dla Mnie, waszego Boga. Mój Duch Święty jest słodką Manną z Nieba karmiącą ubogich. Błogosławiony człowiek, który otwiera serce na Mojego Ducha Świętego. Będzie on jak drzewo na brzegu rzeki, dające nowe owoce w każdym czasie, mające liście, które nigdy nie więdną i które leczą. Błogosławiony człowiek otwierający serce na Mojego Ducha Świętego. Mój Duch popłynie w jego sercu jak krystaliczny potok, jak rzeka odnawiając go, gdyż tam, gdzie płynie ta rzeka, wytryska życie i radość! Czyż nie czytaliście: Rzeka Wody Życia wypływająca z Mojego Tronu i Baranka popłynie przez rynek miasta? Mój Święty Duch odejdzie od podstępnych dusz, lecz otwarcie ujawni Siebie niewinnym, ubogim i prostym. Mój Święty Duch ogarnie te dusze z radością i stanie się ich Świętym Towarzyszem i Przewodnikiem. Gdy pójdą, ich krok nie napotka przeszkód, a kiedy pobiegną, nie upadną, a gdyby wypili śmiertelną truciznę, nie zaszkodzi im. Jeśli napotkaliby na drodze legion demonów, poradzą sobie bez zadraśnięcia. Mój Święty Duch nauczy ich łagodności, która promieniuje ze Mnie, z głębokości Mojej Odwiecznej Miłości. Mój Święty Duch ogarnie niewinnych i zawrze z nimi przymierze Miłości i Pokoju, aby zostali duchowo wyposażeni i byli Jego partnerami. Mój Święty Duch podniesie ich i poniesie. Jak oblubieniec przenosi przez próg oblubienicę, tak On wniesie ich w mury sanktuarium, tam gdzie znajdują się niezgłębione bogactwa i tajemnice: tajemnice, których jeszcze żadne oko nie widziało. Jak Małżonek ozdabia Swą Oblubienicę klejnotami, tak On również ozdobi ich królewskim poznaniem, aby cieszyli się tronem i berłem.

 

27.01.96

Nigdy nie pozwalajcie demonowi zawładnąć wami przez ducha racjonalizmu. Nie budujcie na złudzeniach, lecz wznoście fundament na Moim Duchu. Wznoście waszą budowlę w Moim Świętym Duchu, a w Nim zostaniecie odnowieni. (...) Postanówcie, że zaprzestaniecie zagłuszać Mego Świętego Ducha Łaski wokół siebie, abyście mogli czerpać z Niego swe tchnienie.

 

NIE WOLNO ODRZUCAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO ANI JEGO DARÓW

 

20.07.92

Moja Łaska jest dziś ujawniana całej ludzkości, aby was wszystkich odnowić Moim Świętym Duchem przed Moim Dniem i przypomnieć wam Moje Prawo. W tym Dniu każdemu dam zapłatę według tego, na co zasłużył. Powiedziałem, że surowo ukarzę każdego, kto znieważa Ducha Łaski i traktuje Mojego Ducha jak głupstwo. To dlatego powinniście pozostawać przebudzeni.

 

31.05.94

Jak długo będą podążali swoimi ścieżkami, tak długo ich rozum pozostanie w ciemnościach i obce mu będą Moje znaki i cuda. Jak długo będą się odwoływać do własnego umysłu, tak długo będą nadal zaprzeczać Mojemu Świętemu Duchowi — nie znając Tego, który obecnie do nich mówi. Z oczami, które nie widzą, z nieuważnymi uszami nadal będą ogłaszać swe prawa zamiast Mojego Prawa. Będą próbować zmieniać czasy i słowa i — z powodu swej niewierności — obalą Moje Tradycje dla ludzkich zwyczajów, pozbawionych Prawdy, która jest we Mnie. Uniosą się pychą z powodu swego sukcesu, lecz ogłosi go i pochwali jedynie świat zepsuty, a nie Moi, których opieczętowałem.

 

25.02.98

Co do tych, którzy wydają się być blisko Mojego Serca i którzy rozporządzają kluczami Mojego Królestwa, to nawet oni nic nie zrozumieli. Jednak gorąco dążą do ofiarowywania Mi pobożnych praktyk, dziękczynienia, traktują surowo swe ciała, dorównując tym, których ukoronowałem chwałą.[1] Kiedy jednak tchnie na nich wonią Moje Boskie Tchnienie, słodki zapach dla odnowienia was... Tak, kiedy Mój Święty Duch zstępuje z Nieba dla ogarnięcia ziemi jakby chrzcielnym pocałunkiem, oni czynią wszystko co możliwe, żeby zgasić Ogień Mojego Świętego Ducha. Kiedy dziś Mój Głos jest słyszalny, przeraża ich ponad wszelkie wyobrażenie i natychmiast robią wszystko, co w ich mocy, żeby nad Nim zapanować.

 

TRZEBA WZYWAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

 

30.11.98

Czy chcecie wejść w radość Naszej Trynitarnej Boskości? Wezwijcie więc Ducha Świętego, Dawcę Życia, Dawcę charyzmatów, oświecenie waszego serca — Tego, który może napełnić wszelkie rzeczy i nie powstrzymają Go ich ograniczenia. On roztoczy Swą Potęgę w waszej duszy, na Jego rozkaz wszystko zostanie w was odnowione. On — dzięki życzliwej Łasce i Miłości — ukaże wam Swą Chwalebną Potęgę przez przemienienie, jakiego może w was dokonać, udzielając wam siły i łaski potrzebnej do tego, żebyście się już nigdy nie buntowali.

 

KTO UPARCIE ODRZUCA ŁASKI DUCHA ŚWIĘTEGO, TEN NARAŻA SIĘ NA WIECZNE POTĘPIENIE

 

7.09.92

Wy, którzy niegdyś otrzymaliście udział w Moim Duchu Świętym, zostaniecie pozbawieni Łaski i nie będziecie po raz drugi odnowieni. Jakże bowiem moglibyście tego dostąpić, skoro jesteście niezdolni do okazania sercem skruchy, a kiedy przyjdę, znajdę was nie żałujących, z sercami twardymi jak skała, suchymi i bez owocu... Będę musiał was odciąć i rzucić w ogień na spalenie.

 

7.01.95

Wypełnię Moją Obietnicę: wyleję Ducha Mego jak nigdy dotąd w historii na całą ludzkość, aby rozciągnął Swą moc z jednego krańca ziemi aż po drugi, nakazując odnowę i odrodzenie Mojej Świątyni... Tak, Moja Vassulo, nie wszyscy są godni Mojego Królestwa. Wielka jest Moja cierpliwość, lecz Moja Sprawiedliwość jest tak samo wielka. Będę musiał wpierw zerwać się, wydając palące tchnienie dla przywrócenia Sprawiedliwości. Będę musiał, Vassulo, zniszczyć Bestię i jej zwolenników, ciskając gromem z Mojego Tronu i uderzając błyskawicą i piorunem dla zmiażdżenia bluźnierców oraz królestwa tego świata. Moja Sprawiedliwość będzie ścigać wszystko, co nie pochodzi ode Mnie. Jestem łagodny w sądzie. Gdyby tak nie było, nikt z was już by dziś nie żył. Zniszczyłbym was wszystkich jednym uderzeniem. Jednak, jak widzisz, jestem nieskory do gniewu. Kiedy wydam Mój wyrok na tę ziemię, kto ośmieli się powiedzieć: «Cóż nam uczyniłeś?»