"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

Z

 


 

ZASŁUGI

 

 

 

BÓG MOŻE OBDARZYĆ CZŁOWIEKA NIEZWYKŁYMI CHARYZMATAMI I POWIERZYĆ MU BARDZO WAŻNE ZADANIA BEZ ŻADNYCH Z JEGO STRONY

 

18.05.87

– Vassulo, martwię się, gdy zamykasz się wobec Mnie.

To prawda, kiedy ogarnia mnie “fala” wątpliwości, odmawiam widzenia się z Nim i rozmawiania z Nim, mówiąc sobie, że to nie On. Unikam Jego Obrazu, unikam rozmawiania z Nim, unikam wszystkiego, czego mnie nauczył. Próbuję przekonać siebie, że to moja wyobraźnia płata mi figle.

– Powodujesz Moje zasmucenie, umiłowana. Obrażasz Mnie, gdy Mi przeszkadzasz i wydajesz się tak daleka. Zrozum, że demon jest za tym wszystkim; jest zrozpaczony. Chce cię przekonać, że wyobrażasz sobie wszystkie te Łaski, jakie ci dałem. On pragnie, abyś zapomniała o wszystkich Moich Boskich Pouczeniach. Chce cię na nowo pociągnąć do siebie. Kiedy wydajesz się tak oddalona ode Mnie, boję się, boję się o ciebie. Kiedy pasterz widzi, że owieczka z jego stada oddala się, czy pójdzie sobie usiąść? Dobry pasterz pobiegnie do niej, weźmie ją i przyprowadzi. Kiedy Ja zobaczę, że się oddalasz, nie będę czekał, pośpieszę na poszukiwanie ciebie. Przyciągnę cię jeszcze bliżej Siebie, mała, przykryję cię Moim Płaszczem, kiedy będzie ci zimno. Nakarmię cię, uniosę do Mojego Serca, gdy będziesz w ucisku. Czego nie zrobiłbym dla ciebie!

– Jezu?

– Jestem.

– Dlaczego wszystkie te Łaski dla mnie? Dlaczego?

– Pozostaw Mi wolność robienia tego, co Mi się podoba.

– Ale ja nie chcę odróżniać się od innych.

– Vassulo, przyjmij Mnie, pozwól Mi posługiwać się tobą. Czy nie powiedziałem ci, że was wyzwolę?

– Nie rozumiem.

– Pragnę wyzwolić wiele dusz z ich łańcuchów, z kajdan demona. Posługuję się tobą jako Moim narzędziem. Nie pojmuj błędnie Moich Dzieł. Moje wezwanie nie jest tylko dla ciebie samej. Mój apel Pokoju i Miłości odnosi się do całej ludzkości!

– Tak, Panie, ale źle się czuję, kiedy moi przyjaciele – patrząc na mnie – mówią, że jestem uprzywilejowana. Źle się czuję!

– Czuj się źle, córko, będąc wybrana z powodu swojej nędzy. Nie wybrałem cię dla twoich zasług. Powiedziałem ci już, że nie masz żadnych zasług, a to, co wychodzi z Ust Pana, jest tylko Prawdą. Przychodź do Mnie często okazując skruchę. Przypomnij sobie: nie wyróżniam cię bardziej niż reszty Moich dzieci.

– Wiem, Jezu, i dlatego czuję się zakłopotana, że dajesz mi Łaskę możliwości wzywania Cię w każdym momencie.

– Vassulo, Vassulo, Ja daję nawet najbardziej nędznemu. Niech twoi przyjaciele widzą, jakim Bezmiarem Miłosierdzia i Przebaczenia jest Moje Serce. Niech widzą, że wskrzeszam nawet umarłych, niech widzą, jak kocham nawet tych, którzy się Mnie wyparli