"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

Z

 

 


ZAUFANIE BOGU

 

 

 

BOGU MOŻNA W PEŁNI ZAUFAĆ, GDYŻ JEST DOBRY I PRAWDZIWIE NAS KOCHA

 

25.01.87

Ufaj Mi zawsze i uzależnij się ode Mnie. 

 

26.01.87

Ja, Jezus, kocham cię odwiecznie. Posłuchaj Mnie i zawsze pamiętaj: Ja, Jezus Chrystus, twój Odkupiciel, kocham cię z głębi Mego Serca. Zbliż się do Mnie i posłuchaj Mnie. Chcę, abyś we Mnie złożyła całą swą ufność. Wierz we Mnie.

 

19.02.87

Wypełnię Moje Słowo, zaufaj Mi, Vassulo, nie troszcz się zbytnio. Umiłowana, trwaj blisko Mnie, odczuwaj Mnie, kochaj Mnie i uwielbiaj. Pozwól Mi dokonać reszty, żyj w Pokoju. Kształtuję cię z Mądrością, miej Moją Łaskę. Niech nie męczy cię leczenie dusz.

 

 

PEWNI POMOCY WSZECHMOCNEGO BOGA MOŻEMY ZAWSZE W NIM POKŁADAĆ NADZIEJĘ 

 

29.12.86

Córko, później w pełni zrozumiesz Moją zbawczą pomoc. Nie zostaniesz zmiażdżona. Pokładaj zawsze we Mnie nadzieję. Nie pozwól, by wrogość ludzi cię zniechęcała. Jesteś w Moim Sercu, zatem niech cię nie przeraża ciało.

 

 

IŚĆ Z UFNOŚCIĄ ZA JEZUSEM TO KOCHAĆ GO, POZWALAĆ MU DOWOLNIE POSŁUGIWAĆ SIĘ NAMI DLA ZBAWIENIA DUSZ

 

15.02.87

– Vassulo, nigdy się Mnie nie lękaj, miej we Mnie ufność. Przygotowuję cię do stawienia czoła większym doświadczeniom. Czy jesteś gotowa iść za Mną?

– Z Twoją pomocą dokonam tego.

– Nie bój się. Ja jestem przy tobie, aby cię podtrzymać. Moja córko, oddaj się całkowicie w Moje Ręce. Pozwól Mi posługiwać się tobą, umiłowana, aby uzdrawiać dusze. Pozwól Mi związać cię ze Mną więzami miłości. Pozwól Mi odczuć, że należysz całkowicie do Mnie. Pozwól Mi – Mnie, który jestem twoim Stwórcą – wziąć cię w posiadanie. Tęskniłem za twoją miłością, pozwól teraz Mojej Miłości rozpalić twoje serce. Bądź całkowicie Moja. Tęskniłem za tobą, tęsknię za tobą.

 

 

MAMY ZUPEŁNIE ZDAĆ SIĘ NA BOGA

 

6.05.87

Zaczynam rozumieć i uczyć się, co Bóg chce powiedzieć przez ‘zdanie się na Niego’ i bycie oderwaną, pozostawiającą wszystko, by podążać za Nim.

Zdanie się na Boga: robię to z radością, stawiając Go na pierwszym miejscu i ponad wszystkimi rzeczami, pozostawiając Mu swobodę działania we mnie i robienia ze mną tego, co Jemu się podoba. Kocham Go ze wszystkich moich sił i z całej mojej duszy. Z wdzięcznością przyjmuję, wszystko, co mi daje – radość albo cierpienie – nigdy nie stawiając Mu pytań ani nie tocząc o nic sporu.

 

 

TRZEBA ZAUFAĆ BOGU, KTÓRY DLA NASZEGO DOBRA CIĄGLE POSYŁA NAM SWOICH POSŁAŃCÓW

 

2001

Czy zauważyliście, Moi umiłowani, jak wysyłałem Moich aniołów, aby stali u waszych drzwi i pilnowali was w tych minionych godzinach? Powinniście bardziej ufać Mojej zbawczej pomocy.