"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

W

 

 


WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM

 

 

 

WSZECHMOCNY BÓG NIE POTRZEBUJE POMOCY STWORZEŃ. CHCE ON JEDNAK, BYŚMY PRZEZ CAŁA WIECZNOŚĆ CIESZYLI SIĘ TYM, ŻE KOMUŚ POMOGLIŚMY W DOJŚCIU DO NIEBA, DLATEGO ZAPRASZA NAS DO WSPÓŁPRACY W ZBAWIANIU ŚWIATA.

 

13.02.87

– Niepokoję się o orędzia. Czuję się odpowiedzialna. Nie wiem, jak pracować.

– Ja wystarczam Sam Sobie i jestem zdolny pomóc wszystkim Moim dzieciom bez twojej pomocy, ale jako Oblubieniec pragnę wszystko dzielić. Nie niepokój się. Ja jestem Siłą, umiłowana. Wesprzyj się na Mnie i pozwól Mi cię prowadzić. Pamiętaj, że to Ja daję ci tę Siłę, żeby Mnie spotkać. Proszę cię, abyś kochała Mnie wiernie. Kochaj Mnie żarliwie.

 

 

NIE TYLKO DUSZE ZAKONNE SĄ WYBIERANE DO RÓŻNYCH WAŻNYCH DZIEŁ ZBAWCZYCH

 

30.01.87

Odpowiem na twoje pytanie: Ja nie wybieram jedynie dusz, które są Moimi oblubienicami w życiu zakonnym; przychodzę również wybierać pomiędzy tymi, które Mnie nie znają. Pukam do każdych drzwi. Pukam i czekam mając nadzieję, że zostanę usłyszany. Vassulo, pragnę żarliwie, żeby każda dusza przygarnęła Mnie i przyjęła. Ja kocham was wszystkich.

 

 

ABY WŁAŚCIWIE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z BOGIEM, TRZEBA PRZEZ WIARĘ POZNAĆ, JAK ON DZIAŁA, GDYŻ DZIEŁA BOŻEJ MĄDROŚCI RÓŻNIĄ SIĘ OD DZIAŁANIA PODYKTOWANEGO PRZEZORNOŚCIĄ TEGO ŚWIATA

 

16.02.87

Moje dziecko, wyrwałem cię śmierci, aby Moje Słowo zostało zapisane. Podniosłem cię, abyś została Moją posłanniczką. Ponieważ zaś masz stać się posłanniczką, musisz przejść formację. Powinnaś poznać, jak Ja odczuwam, jak Ja działam i jak Moja Miłość rozpala serca. Inaczej, jak mogłabyś powiedzieć o tym Moim umiłowanym dzieciom?

 

 

PRACOWAĆ DLA SPRAWY BOŻEJ MAMY ZE SPOKOJEM

 

18.02.87

– Pokój z tobą. Vassulo, nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że Ja pracuję ze spokojem. Pozostań blisko Mnie. Okrywa cię Moje Światło i nikt, kto zbliża się do ciebie, nie może cię dotknąć ani zranić. Moje Światło jest nad tobą jak aureola Odkupienia.

 

 

JEZUS BARDZO CENI SOBIE NASZĄ WSPÓŁPRACĘ Z NIM

 

5.05.87

Gdy tłumaczyłam na francuski te orędzia otrzymane po angielsku, Jezus “ujął” moją rękę, aby napisać: “Umiłowana, kocham cię do szaleństwa. Za każdym razem, kiedy zadajesz sobie trud w swojej nędzy, patrzę na ciebie przepełniony Miłością.”