"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

W

 

 


WIECZNOŚĆ BOGA I JEGO MIŁOŚCI DO NAS

 

 

 

PRZEDWIECZNY - TO JEDNO Z OKREŚLEŃ BOGA

 

5.06.93

Ja, Przedwieczny, pokochałem cię, twoje nawrócenie przyszło ode Mnie! Wylałem na ciebie naukę jak proroctwo.

 

 

BÓG JEST WIECZNY

 

5.10.86

– Ja jestem zawsze blisko ciebie. Ja, Bóg, żyję w tobie, wierz we Mnie, Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, Bogiem Wiecznym.

 

5.10.86

– Vassulo, nie opuszczaj Mnie, umiłowana, przywołaj Mnie i ucz się przy Mnie, przypomnij sobie: Ja jestem zawsze blisko ciebie. Ja, Bóg, żyję w tobie, wierz we Mnie, Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, Bogiem Wiecznym.

 

4.06.87

– Ale Panie, jak Ty naprawdę wyglądasz? Jakie są Twoje Boskie Rysy?

– Jestem Wszystkim, jestem Alfą i Omegą, jestem Wieczny, jestem Napojem Życia. Kochaj Mnie, pozostań we Mnie, nigdy nie bój się Mnie.

 

9.04.88

Jak bardzo cierpię, widząc tyle Moich dusz kapłańskich na drodze zatracenia! Ja jestem Słowem, Świętym Świętych, Bogiem Wiecznym, Emmanuelem i waszym Zbawicielem, którego przeszyliście wiele lat temu i którego nigdy nie przestaliście na wskroś przebijać.

 

 

ODWIECZNY OJCIEC

 

17.09.86

– Pokój niech będzie z tobą. To Ja, Jahwe. Pomogę ci zrozumieć Moje Słowo i pouczę cię. Powiększaj twoją miłość do Mnie.

– Nie chciałabym zrobić czegoś niewłaściwego, co zniszczyłoby to wszystko. Byłabym bardzo smutna.

– Nie będę bezczynnie na to czekał. Umocnię cię. Jestem twoim Odwiecznym Ojcem, który cię kocha, który cię stworzył.

 

23.01.87

– O, Vassulo, jak Ja cię kocham! Pójdź do Mnie, Ja jestem Twoim Wiecznym Ojcem. Odczuj Miłość, jaką mam dla Moich dzieci! Doprowadziłem cię do miłowania Mnie. To Ja pokazałem ci Drogę. Jestem Bogiem Miłości, jestem Bogiem Pokoju, Bogiem Miłosierdzia, jestem Łagodny, jestem Dobrym Pasterzem, Ojcem Przebaczenia. Jak mógłbym patrzeć na wasze zagubienie i nie przyjść was ocalić? Liczę każdego z was. Dobry Pasterz daje Swoje Życie za Swoje owce. Ja jestem bezmiarem Przebaczenia, nigdy was nie opuszczę.

 

1.05.92

Ja, Jahwe, twój Odwieczny Ojciec, kochałem cię Miłością nieskończoną od dnia, w którym cię stworzyłem i trzymałem w Moich Rękach.

 

1.05.92

Ja, Jahwe, twój Odwieczny Ojciec, przyozdobiłem ciebie, małą kruchą dziewczynkę. Właśnie w tej chwili pochylam się nad tobą, aby wznieść twoją duszę do Mojego Serca.

 

1.05.92

Niech każdy – czytając – Mnie usłyszy i zrozumie, w jakim stopniu Ja, wasz Odwieczny Ojciec, muszę nieustannie pozwalać, by Moje Oczy patrzyły na sceny rozdzierające Moje Serce. (...) Vassulo, twój bieg jeszcze się nie skończył, lecz Ja, Jahwe, twój Odwieczny Ojciec, jestem z tobą.

 

6.05.92

Przyjdź dzisiaj powierzyć Mi siebie, serce – Sercu. Który ojciec mógłby słuchać skarg swego dziecka i nie czuć, jak rozrywa się każde włókno jego serca? Ja jestem waszym Odwiecznym Ojcem, tym który kocha was Miłością Odwieczną. Jak ojciec zaprasza swe dzieci do dzielenia i dziedziczenia jego własności, tak Ja wzywam was, byście stali się dziedzicami Mojego Królestwa. Ach! Gdybyście te Moje Słowa zapisali w swoich sercach i wchłonęli...

 

6.05.92

Do nikogo nie żywię urazy. Wszyscy jesteście Moim potomstwem, a Ja – waszym Odwiecznym Ojcem i Towarzyszem. Wiem dobrze, co kryje się w waszych umysłach, lecz nie jestem tu po to, aby was oskarżać za wasze czyny. Jestem tu dziś, aby wam pokazać, jak zostało potraktowane Współczucie i Czułość. Mam ciągle w Moim Sercu ostrze Włóczni, a Korona Cierniowa otacza Moją Głowę.

 

5.10.92

To Ja, Jahwe, twój Przedwieczny Ojciec, Ten, który pouczył cię z Mądrością.

 

21.10.92

Powiedz im, że Jahwe, wasz Przedwieczny Ojciec, Ojciec wszystkich, prosi ich, by od czasu do czasu szukali Jego Oblicza...

 

15.04.96

Zachęć Mój lud, powiedz im, żeby się modlili sercem o nawrócenie świata. Ja, Jahwe, ich odwieczny Ojciec, nagrodzę ich na wieczność.

 

 

OCZEKIWANY ZBAWICIEL NAZWANY JEST ODWIECZNYM OJCEM (Iz 9,5)

 

Boże Narodzenie, 25.12.90

A jeśli od czasu do czasu “mądry” będzie cię oskarżał, że nazywasz Mnie “Ojcem”, przypomnij mu, że Dziecię się narodziło i nazwano Je imieniem: “Przedziwny Doradca, Bóg mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” (Iz 9,5)

 

 

CHRYSTUS JEST PRZEDWIECZNYM SŁOWEM, SYNEM BOŻYM

 

19.05.88

– Vassulo, Ja jestem Słowem, Słowem Przedwiecznym. Moje Słowo jest Życiem Wiecznym.

 

 

DUCH ŚWIĘTY JEST WIECZNY JAK SYN I OJCIEC

 

6.06.2000

Jak wiele jeszcze potrzeba Krwi Chrystusa – który oddał Siebie Bogu przez Wiecznego Ducha, będąc niewinny – aby nasze sumienia zostały oczyszczone z martwych działań, abyśmy mogli adorować Boga Żyjącego?

 

 

POCZĄTEK I KONIEC, WIECZNY

 

15.02.89

Jam jest Początek i Koniec, Wieczny, bo Ja Jestem, byłem i będę zawsze.

 

 

WIECZNA JEST CHWAŁA BOŻA, CZŁOWIEK NIE ZAWSZE JĄ UZNAJE

 

7.01.95

Jednak tak wielu od początku oddawało większe honory rzeczom martwym niż Mojej wiecznej chwale. Złoto i srebro zwiodły was i pałacie do tych rzeczy uczuciem przewyższającym należną Mi cześć...

 

5 - 29.08.90

Czczą obcych, martwych bogów tak, jak czynili to ich ojcowie kiedyś w przeszłości. Kpią sobie z pobożności i zaprzeczają Moim Przykazaniom, Moje dziecko. Idą nauczać wszystkie narody uwielbienia dla obrazu śmiertelnego człowieka, bezwartościowej imitacji, zamiast uwielbienia dla Mojej Wiecznej Chwały...

(...) Powiadam wam: umysły tego pokolenia są puste i to dlatego nadeszły ciemności, aby je napełnić. Wyobrażenie zostania filozofem ważniejsze jest w ich oczach niż Moja Wieczna Chwała.

 

 

BÓG CHCE DZIELIĆ Z NAMI SWOJĄ WIECZNĄ CHWAŁĘ

 

24.12.96

Oby to, co czynicie dla Mojego Najświętszego Serca, przyciągnęło do Nas wielką liczbę ludzi, by dzielili Naszą Wieczną Chwałę.

 

20.01.99

Zostaniesz wprowadzona do wiecznej chwały. I jeszcze jeden raz całe niebo zakrzyknie z radości i zaśpiewa: „ Bóg wypełnił Swe dzieło!

 

WIECZNA JEST JEGO MOC I POTĘGA

 

2.03.93

Poddana słabości, wesprzyj się na Mnie i miej ufność w Mojej Wiecznej Mocy. Bądź zakorzeniona w Moim Najświętszym Sercu, aby otrzymać moc i światło.

 

20.01.2001

Odkąd świat został stworzony, nigdy nie przestałem ukazywać Mojej wiecznej Potęgi i Bóstwa.

 

 

WŁADZA BOŻA JEST WIECZNA

 

4.05.88

Dziś również ci synowie Kaina nadal zapominają, że nic nie mogą uczynić bez mocy i władzy otrzymanej ode Mnie. Ja jestem Władzą, byłem Nią i będę na całą Wieczność.

 

 

ODWIECZNY WŁADCA, KTÓRY ZNIŻA SIĘ DO SWOICH STWORZEŃ

 

21.11.88

Moja Miłość do was wszystkich jest tak wielka, że Ja – który jestem Świętym Świętych, Odwiecznym Władcą całego Mojego stworzenia – zniżam się, by móc was dosięgnąć i uzdrowić z waszych słabości.

 

 

BÓG, NASZ STWÓRCA, ŻYJE ODWIECZNIE

 

1.12.95

Ten, który żyje odwiecznie i który stworzył cały wszechświat, mówi ci: otwórz usta i proś, a udzielę ci pomocy.

 

 

W ŻYJĄCYM BOGU MAMY ŻYĆ WIECZNIE

 

6.05.97

Powiedz im, Moja siostro i Moja umiłowana: «Autorem i Kompozytorem tej pieśni jest Ten, w którym żyć będziecie przez całą wieczność, o ile za Nim pójdziecie».

 

 

DUCH ŚWIĘTY UKAZUJE TAJEMNICĘ PRZEDWIECZNEGO BOGA

 

9.12.92

Ukazuj moc przekonywania Mojego Ducha. Ukazuj, jak Mój Duch wywyższa, poucza i objawia głębokości Prawdy i Boga Przedwiecznego.

 

 

BÓG JEST WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ

 

9.04.88

Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością, Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną. Moja Księga jest Księgą Miłości.

 

 

WIECZNY BÓG KOCHA NAS MIŁOŚCIĄ ODWIECZNĄ

 

19.05.86

– Pomogę ci i nauczę cię rozeznawać. Nauczę cię rozpoznawać, kto jest z tobą. Jezus kocha cię miłością wieczną.

 

10.11.86

Myślałaś, że ukryłem przed tobą Moje Oblicze? Miłość, jaką mam do ciebie, jest wieczna. Ja, Jahwe, przychodziłem do ciebie nawet wtedy, gdy ty o Mnie zapomniałaś i przez wiele lat nigdy nie przypominałaś sobie o Mnie. Przyszedłem do ciebie, choć nie miałaś do Mnie żadnej miłości. Zstąpiłem do ciebie, aby ci powiedzieć o miłości, jaką mam do ciebie i przypomnieć, że Ja, Bóg, zawsze cię kochałem. Przyszedłem ci przypomnieć Moje wskazania. Wiedz, że Ja błogosławię i kocham każdego z was. Jesteście Moimi umiłowanymi synami i córkami. Bardzo was kocham. Udzieliłem ci tej łaski, abyś potrafiła Mnie zobaczyć, rozpoznać i usłyszeć. Zawołałem cię i usłyszałaś Mnie, Moje dziecko, ale dlaczego, dlaczego byłaś wobec Mnie tak obojętna?

 

19.01.87

Ja, Pan, odwiecznie kocham Moje dzieci. Powiedz im, powiedz im, co do nich czuję. Daj im poznać Moją Miłość.

– Powiem im o tym, Panie. Powiem im...

 

26.01.87

– Ja, Jezus, kocham cię odwiecznie. Posłuchaj Mnie i zawsze pamiętaj: Ja, Jezus Chrystus, twój Odkupiciel, kocham cię z głębi Mego Serca. Zbliż się do Mnie i posłuchaj Mnie. Chcę, abyś we Mnie złożyła całą swą ufność. Wierz we Mnie.

 

13.01.88

Piotrze! Piotrze! Dlaczego Moi uczniowie rozproszyli się w nienawiści? Mój bracie uświęcony Moją Ręką, kocham cię od całej wieczności.

 

25.07.88

Oczy Moje oraz twej Najświętszej Matki nigdy nie przestały wylewać Krwawych Łez na widok tylu niesprawiedliwości w Moim własnym Domu. Ukochałem was miłością odwieczną, a byłem tylko zdradzany i raniony przez Moich własnych przyjaciół... Moje Miłosierdzie jest wielkie i gotów jestem wam całkowicie przebaczyć. Nie spojrzę na Moje Rany, jestem gotów zapomnieć wasze grzechy.

 

17.08.88

Pozostanę więc wśród was i z odwieczną miłością będę panował nad wami. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie należeć do Mnie.

 

29.09.88

Wieczny cię kocha, uwielbiaj Go!

 

5.10.88

– Mój Panie?

– Jestem. To Ja, Pan, który kocha was miłością odwieczną. Jestem obecny między wami wszystkimi!

 

19.10.88

Moja Miłość do was jest wieczna. Dopiero w Niebie zrozumiecie Jej głębię i pełnię. Odczuwajcie Moją Obecność... Odczuwajcie Moją Obecność... Błogosławię was wszystkich.

 

25.10.88

Ciesz się, ukochałem cię bowiem od całej wieczności miłością, której nigdy nie zrozumiesz, Miłością szczególnego upodobania!

 

15.11.88

O, stworzenia, Moje ziarna! Jestem waszym Świętym, lecz Mnie potępiacie. Kochałem was przez całą Wieczność, lecz Mną pogardzacie.

 

28.12.88

Kocham was wszystkich miłością wieczną, tą miłością tak bardzo źle rozumianą! Przyjdźcie do Mnie z wszystkimi problemami, dajcie Mi je i wypocznijcie. Przyjdźcie wesprzeć się na Mnie. Jestem waszym Pocieszycielem i pocieszę was, udzielając wam Mojego Pokoju. Przyjdźcie do waszego Słodkiego Zbawiciela, a Ja uleczę wasze rany. Niech nigdy nie zmęczy was wzywanie i proszenie Mnie. Jestem zawsze z wami. Kocham was i błogosławię każdego z was. Błogosławię całą waszą rodzinę.

 

13.01.89

Kocham was wszystkich miłością wieczną i z powodu tej miłości Moje Najświętsze Serce nie chce widzieć, jak upadacie.

 

20.02.89

Chociaż większa część Moich dzieci odwróciła się do Mnie plecami, choć Mnie opuściła, Ja jednak – z powodu odwiecznej miłości, nigdy nie znużony – będę je dziś poszukiwał.

 

20.02.89

Mówię wam z powagą, że dni Oczyszczenia są bardzo bliskie. Kocham was miłością odwieczną i z powodu tej Nieskończonej Miłości zstępuję w wielu miejscach ziemi, aby was uprzedzić.

 

3.03.89

Powróćcie do Mnie! Kocham was Miłością odwieczną! Przyjdźcie zawrzeć ze Mną pokój, nie ukarzę was, uwolnię was.

 

29.03.89

Kocham was miłością odwieczną, miłością zazdrosną, którą zrozumiecie dopiero, kiedy będziecie w Niebie. Jednak mimo Mojej Niezgłębionej Miłości większość Moich dzieci odwróciła się ode Mnie... Zapomnieli o Mojej Męce.

 

19.06.89

Moje Najświętsze Serce jest szeroko otwarte, aby was przyjąć i dać wam odpoczynek. Jestem Miłością szukającą każdego serca, aby je pocieszyć i kochać. Jestem Miłością, która kocha wiecznie. Czy widzicie?

 

21.06.89

Ach, Moje dziecko, kocham cię odwiecznie. Nie zadręczaj duszy usiłując zrozumieć Moje Drogi.

 

29.06.89

Przyjdźcie, wychwalajcie Mnie i adorujcie Mnie, bo Ja Jestem Święty. Miłość odwiecznie was kocha. Przyjdźcie.

 

20.09.89

Kocham was wszystkich Miłością odwieczną i dzięki Mojej Wielkiej Litości odnowię was.

 

17.08.90

Pośpiesz się, aby przyjść do Mnie. Ja ożywię twój płomień. Mały płomień, który pozostaje w tobie, szybko wygasa. Kocham cię Miłością odwieczną, a Moje Miłosierdzie jest Niezgłębione. Cieszysz się Moimi względami.

 

10.10.90

Miłość mówi. Miłość ofiarowuje. Miłość uzdrawia nawet takie rany, które wydają się nieuleczalne. Miłość pociesza tych, o których nikt się nie troszczy. Moja Miłość do was jest odwieczna i jestem znany ze stałości Mojego uczucia.

 

26.01.97

Czas umyka pomiędzy świtem i zmierzchem i wszystkie rzeczy szybko przemijają, lecz Moja Miłość jest stała i wieczna.

 

5.08.2000

Pozwolę wam rzeczywiście Mnie znaleźć i będę z wami rozmawiał, a wy – ze Mną, gdyż umiłowałem was miłością wieczną i dlatego wciąż zachowuję Moją Miłość wierną wam.

 

3.02.2003

Nie przychodzę do was z mieczem u boku, lecz z Miłością wieczną, bo jesteście bardzo cenni w Moich Oczach. Oto jestem, aby połączyć waszą duszę z Naszą Miłością.

 

 

SERCE JEZUSA BIJE ODWIECZNĄ MIŁOŚCIĄ

 

3.06.89

MIŁOŚĆ czeka na was, przyjdźcie Mnie uwielbić, przyjdźcie Mnie adorować, Mnie, waszego Boga i Króla. Wróćcie do Mnie, Moi bracia, a Ja, wasz Jezus – Najświętsze Serce bijące odwieczną miłością – zmiłuję się nad wami.

 

 

BÓG DALEJ PIECZĘĆ WIECZNEJ MIŁOŚCI

 

21.05.94

Ja, Jahwe, daję ci Pieczęć Mojej Odwiecznej Miłości. Ja Jestem jest z tobą.

 

 

MAMY NAŚLADOWAĆ W ŻYCIU WIECZNĄ MIŁOŚĆ BOGA

 

18.02.97

Ze Mną miłość nie ginie. Moja Miłość jest wieczna i pewna. Zatem spróbuj Mnie naśladować. Napełnij się Moją Miłością.

 

 

WIECZNE JAK BÓG JEST JEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

4.10.91

Udzielam wam wiecznych błogosławieństw! Dzisiaj więc i każdego dnia pokładajcie we Mnie ufność.

 

1.03.92

Umiłowałem was od całej Wieczności i błogosławiłem. Od kolebki czuwałem nad wami i broniłem was. Wiem, jak bardzo nędza ogarnęła was wszystkich aż do całkowitego zaślepienia. Szukajcie Mnie, a Ja dam wam Światło. Dam wam na nowo Życie i sprawię, że wasze dusze zaczną tęsknić za wszystkim, co jest święte.

 

 

PRAGNIENIA BOGA SĄ ODWIECZNE JAK ON SAM: ODWIECZNIE CHCIAŁ BYĆ KOCHANY

 

13.10.88

– Mój Boże?

– Jestem. Kochałem cię przez całą wieczność i przez całą wieczność pragnąłem, abyś Mnie kochała.

 

15.10.88

Pozostań teraz oderwana, jak tego pragnąłem od całej wieczności. Od każdej duszy oczekuję tego oderwania.

 

19.07.89

Od całej Wieczności tęskniłem, aby być z tobą, w tobie i mieć cię we Mnie. Być może zaczynasz teraz rozumieć Moją Żarliwą Miłość, którą Ja kocham, i to, do jakiego stopnia Ja, twój Bóg, jestem ogarnięty pragnieniem, jak bardzo pragnę miłości?

 

28.07.89

Zawsze chciałem porwać ich dusze, bo są Moimi dziećmi. Pragnąłem tej bliskości ze Mną od początku czasów i od całej wieczności pragnąłem, aby Mnie kochały, uwielbiały Mnie, swojego Boga.

 

 

POSTANOWIENIA BOŻE ODNOSZĄCE SIĘ DO CZŁOWIEKA SĄ WIECZNE

 

4.12.90

Moja uczennico, od całej wieczności przeznaczyłem ci ten Krzyż. Należysz do Mnie i z tej przyczyny powinnaś odbijać Mój Boski Obraz.

 

12.11.98

Od całej wieczności przeznaczyłem cię na to, żebyś była prawdziwym obrazem Mnie samego, dzieliła Moje cierpienia i abyś pewnego dnia dzieliła Moją Chwałę.

 

 

PRAWOŚĆ BOŻA JEST WIECZNA

 

30.04.90

– Moja Prawość jest wieczna.

 

 

WIERNOŚĆ BOŻA TRWA WIECZNIE

 

5.06.93

Jednak popatrz, pomimo twego braku wierności, Moja Wierność pozostanie Wieczna.

 

5.01.90

– Jestem. Moja Miłość do ciebie jest wieczna. Moja Wierność wobec ciebie jest wieczna. Codziennie zdawaj się całkowicie na Mnie, a Ja dokonam reszty.

 

 

OD WIECZNOŚCI BÓG WYBRAŁ NAS, ABYŚMY NALEŻELI DO NIEGO, A ON DO NAS

 

24.04.98

Ta słodycz zapewni cię, że od całej wieczności ty należałaś do Mnie, a Ja – do ciebie...

 

24.02.91

Wasze oczy zobaczą Miłość twarzą w Twarz, a kiedy to nastąpi, rozwścieczone demony uciekną. Wtedy zrozumiecie, umiłowani, że od początku byliście Moi i że od całej wieczności Ja byłem wasz. Bądźcie jedno ze Mną. Miłość stoi u waszych drzwi.

 

 

BÓG JEST WIECZNĄ MĄDROŚCIĄ I PRAWDĄ


5.03.90

Bardzo drogie dzieci, dowiedzcie się, że Ja jestem Odwieczną Prawdą.

 

 

ODWIECZNA MĄDROŚĆ BOŻA JEST JAK WIECZNIE PŁYNĄCA RZEKA

 

6.06.2000

Nasza wieczna i święta Mądrość, która jest słodsza nad miód, zdobędzie ich serca, aby mogły one rozsiewać słodycz Mądrości (...)

 

31.01.87

Przyjmij Moje pouczenia. Wyjaśnię ci, jak być Moją uczennicą. Pouczenie pochodzi ode Mnie. Mądrość kocha życie i dzieli swoje dzieła z prostymi. Udzielę ci tej rzeki, płynącej odwiecznie w obfitości. Potem – jak kroplę porannej rosy spadającej na ziemię – wyślę cię do całej ludzkości. Dam im ciebie jako Mój dar, pozwalając im w ten sposób lepiej Mnie zrozumieć, bo taka jest Moja Wola.

O! Córko, jakże tęsknię za tym dniem!

 

 

BÓG ZNA WSZYSTKO ODWIECZNIE

 

26.03.89

Odwiecznie wiedziałem, że jesteś delikatna jak róża potrzebująca szczególnych starań. Troszczę się o ciebie. Przycinam twoje gałązki, kiedy trzeba. Moje Oczy są nieustannie nad tobą, strzegąc cię zazdrośnie, bojąc się, by nie zerwał cię ktoś obcy. Nikomu nie pozwalam cię dotknąć z obawy, że czyjeś palce zgniotą twoje płatki. Dniem i nocą czuwam nad tobą. Jestem twoim Stróżem, zatem miej ufność, nikomu nie pozwolę cię zranić.

 

 

OD ZAWSZE BÓG ZNAŁ WSZYSTKO O KAŻDYM Z NAS:  DOBRO, KTÓRE MOŻEMY WYKONAĆ ORAZ NASZE SŁABOŚCI I ODSTĘPSTWA

 

9.05.87

 – Przez całą Wieczność wiedziałem o twojej słabości i nędzy, ale kocham cię. Poczyniłem starania, abyś pozostała Mi wierna. Czy wyobrażałaś sobie, że Ja nie wiedziałem o tym wszystkim? Wiedziałem wszystko i to z tego powodu wybrałem cię. Powiedziałem ci, że twoja nędza i twoja niewypowiedziana słabość i pociągają Mnie. Pójdź, to orędzie odbuduje Moją cześć. Cieszę się z tego, że ono zaradzi waszej niesprawiedliwości. Vassulo, ozdabiaj Mnie czułymi słowami!

 

15.06.87

–  Nie ufaj mi! Jestem bardzo winna!

– Vassulo, jesteś niewypowiedzianie słaba. Wiedziałem o tym od całej Wieczności. Pozostań niczym. Chcę, abyś była niczym. Jakże inaczej Ja Sam mógłbym się ukazać, gdyby było nas dwoje? Pozostawiaj Mi zawsze wolność, a Ja będę działał w tobie. Pójdź, wesprzyj się na Mnie!

 

18.01.88

Córko, przewidziałem ich upór od całej wieczności. Odrzucanie przez nich dzisiejszych Dzieł Opatrzności pozbawiło ich przywilejów. Vassulo, módl się setki razy, aby osiągnąć to, czego pragnę w was najbardziej: miłości, wiary i nadziei. (...)

 

12.02.2000

Od całej wieczności przewidziałem to odstępstwo w Kościele, lecz przewidziałem także Mój Zbawczy Plan w tobie, to, że zstąpię z Mojego Tronu i skieruję do ciebie Boską poezję Mojego Miłosnego Tematu i że objawię tobie – a poprzez ciebie innym – miłujące wstawiennictwo Mojego Nieskończonego Miłosierdzia.

 

 

OD WIEKÓW WIECZNY BÓG ZNAŁ KAŻDE NASZE SŁOWO I KAŻDĄ NASZĄ MODLITWĘ, KTÓRĄ ZAWSZE WYSŁUCHIWAŁ

 

18.11.96

Moja umiłowana, Moje Najświętsze Serce drży ze wzruszenia. Jakże tęskniłem za tym, by pewnego dnia usłyszeć Moje dziecko mówiące Mi te słowa! Od całej wieczności miałem zapisane twoje słowa w Moim Sercu i czekałem cierpliwie – o, jak bardzo cierpliwie – aż je wypowiesz!

 

 

WIECZNY BÓG STWORZYŁ DUSZE LUDZKIE, KTÓRE BĘDĄ ISTNIEĆ WIECZNIE

 

3.03.89

Stworzyłem wasze dusze, aby żyły wiecznie. Czy rozmyślacie nad tym?

 

 

PAN DAJE CZŁOWIEKOWI NADPRZYRODZONE ŻYCIE WIECZNE, KTÓREGO NIE DAJĄ BOGACTWA

 

2001

Czy człowiek może czuć się szczęśliwy, gdy pokłada nadzieje w bogactwach tego świata, które wiążą tak wiele serc, nie zbliżając was do Boga, skoro wie, że nie trwają zawsze i nie dadzą mu ani życia wiecznego, ani chwały?

 

29.12.89

Przyjdźcie zatem do Mnie, tym razem całkowicie świadomi, Kogo przyjmujecie i Kto jednoczy się z wami, aby was oczyścić i dać wam Życie wieczne.

 

  

WIECZNY BÓG PRZYCHODZI, ABY POZOSTAĆ Z NAMI NA WIEKI

 

6.10.99

Moje przyjście do ciebie nie jest jednodniowym nawiedzeniem. Moje odwiedziny ciebie są wieczne...

 

 

JEZUS OFIAROWUJE NAM WIECZNE MIESZKANIE W W SWOIM SERCU

 

3.02.2003

Obdarowałem cię Moimi błogosławieństwami, podnosząc cię z prochu, ofiarowując ci wieczne miejsce w Złotej Komnacie Mojego Serca.

 

 

 

WIECZNE PRZEBYWANIE W BOŻEJ OBECNOŚCI TO ZBAWIENIE

 

3.02.2003

Przyjmij Moją cenną pomoc, ona bowiem przygotuje cię do poślubienia Mnie i do wiecznego przebywania w Mojej Boskiej Obecności. Będę wtedy niewypowiedzianą Paruzją w twoim sercu, gdyż jestem wewnętrzną mocą w tobie.

 

  

PRZEDWIECZNY CHCE, ABYŚMY NALEŻELI DO NIEGO NA WIECZNOŚĆ

 

19.05.87

Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, bądź Moją na całą Wieczność.

– Uczynię to. Mój Boże?

 

31.05.87

– Nie zastępuj Mnie nigdy czymś innym! Zachowaj Mnie na pierwszym miejscu. Patrz przede wszystkim na Mnie i pozostań tak naprzeciw Mnie na zawsze. Bądź – jak zwierciadło – Moim odbiciem. Nie szukaj nikogo innego jak tylko Mnie. Nie powracaj do dawnych zwyczajów swego przeszłego życia. Ja jestem Świętym i Panem, Ja i ty, my jesteśmy teraz jednością i mam zamiar zachować cię tylko dla Mnie na Wieczność. Umniejszaj się, ucz się ode Mnie, pragnij tylko Mnie, oddychaj dla Mnie. Nie odwracaj się teraz ani na prawo, ani na lewo, ciągle idź prosto. Umiłowana, pozwól Mi posługiwać się tobą. Przylgnij do Mnie, zachwycaj Mnie swą prostotą słowa. Prostota Mnie uwodzi. Mów Mi swe słowa; pozwól Mi je ciągle słyszeć.
 

3.03.90

Podążałem we wszystkie strony poszukując sposobu, aby uczynić cię Moją na wieczność i wprowadzić cię w Moje tajemnice.

 

3.04.90

Pokolenie! Idę we wszystkie strony jak oblubieniec podążający za swoją umiłowaną, starając się wszelkimi sposobami uczynić was Moimi na całą Wieczność.

 

10.04.90

Przychodzę wyzwolić was od zła. Nie przychodzę wam grozić. Z Nieskończonego Miłosierdzia przychodzę was jedynie ostrzec. Moje Serce tęskni, ażeby was posiąść, uczynić was Moimi na całą Wieczność i okryć was ponownie białymi, lśniącymi szatami. Moje Serce usiłuje rozpaczliwie odciągnąć was od waszych obrzydliwości.

 

23.05.90

Oznaczyłem twoje czoło Moim Świętym Imieniem i uczyniłem cię Moją na wieczność.

 

12.09.90

Ja, Pan, pragnę poślubić cię w Mojej Chwale i uczynić cię, pokolenie, całkowicie Moim. Chcę sprawić, że odnajdziecie Drogę, i poprowadzić wasze kroki z dala od krętych ścieżek. Przygotuję was, abyście na zawsze należeli do Mnie, na całą wieczność.

 

1.10.90

Poślubiłem cię, aby dzielić z tobą Mój Krzyż jak nasze małżeńskie łoże, i od tej chwili uczyniłem cię Moją na wieczność.

 

10.10.90

Pokolenie, uczynię cię Moim. Podniosę cię i poniosę jak oblubieniec zanosi swą małżonkę do komnaty. W Mojej odwiecznej Miłości zaniosę cię do Mojego Najświętszego Serca i uczynię Moim na wieczność. Wkrótce, już niedługo, rozedrę niebiosa, otworzę je, aby zstąpić z pełną mocą!

 

  

JEDNOŚĆ CZŁOWIEKA Z BOGIEM MA TRWAĆ WIECZNIE

 

1.04.89

– Vassulo, nie puszczaj nigdy Mojej Ręki. My – na całą wieczność. Każda kropla miłości jest pożyteczna, potrzebuję miłości, aby ocalić dusze z drogi zatracenia. Chodź.

 

 

ZWIĄZEK MIŁOŚCI Z BOGIEM MA TRWAĆ WIECZNIE

 

21.06.99

Teraz Mój Święty Duch sprawił, że poczyniłaś postępy po to, aby Mnie poznać i pokochać. On prowadził cię do Mnie, tak jak do oblubieńca jest prowadzona oblubienica dla dopełnienia wiecznego związku. Podobnie, lecz w sposób najbardziej niewysłowiony, Duch Święty doprowadził cię do wiecznego związku miłości z Nami i w Nas: Bogu w Trójcy.

 

 

ZAŚLUBINY DUSZY Z BOGIEM SĄ NA WIECZNOŚĆ

 

3.03.89

Wszystko o co was proszę to, abyście Mnie rozpoznali. Powróćcie do Mnie, a Ja poślubię was na całą Wieczność. Ukoronuję was Jednością, Wiernością, Czystością i wielką Czułością. Nauczę was wierności Mi, zdobywając waszą miłość, którą umieszczę w Moim Sercu, aby ją upiększyć. Jak Oblubieniec przyozdobię was Moją Miłością i Moim Pokojem.

 

 

WIĘZY Z BOGIEM SĄ WIECZNE

 

16.02.87

Ja, który napełniłem cię Swoim Duchem, bardzo tego pragnąłem, bowiem, Vassulo, jestem twoim Bogiem Jahwe, który cię podniósł. Upewniłem się, aby więzy, jakie łączą cię ze Mną, trwały na Wieczność. Nie będziesz mogła więcej odłączyć się ode Mnie, bo Ja jestem Najwyższy.

 

16.02.87

– Vassulo, pisz. Jesteś zjednoczona ze Mną, będziesz ze Mną pracować, cierpieć, pomożesz Mi. Tak, podzielę wszystko, co mam, z tobą. Ty ze swej strony uczynisz to samo. Być zjednoczonym to pozostawać razem na zawsze, bo Moje więzy są więzami wiecznymi.

 

18.02.87

Te sznury, które łączą twoje nadgarstki i stopy z Moimi, są na wieczność, bo należysz do Mnie, umiłowana. Ja Sam cię oczyściłem jednocząc cię ze Mną. Odniosłem nad tobą zwycięstwo. Pragnę, żebyś Mnie kochała. Nie bój się Mnie, to Ja, Jezus, trzymam cię. Powinnaś być ze Mną i odczuwać Moją Obecność. Wszystko, o co cię proszę, to miłość. Czy kochasz Mnie?

– Wiesz, że Cię kocham.

 

3.03.87

Wydajesz się zapominać o Moich Słowach. Czy nie złączyłem cię ze Mną na Wieczność? Czy nie zostaliśmy zjednoczeni przeze Mnie, który położyłem wieniec miłości na naszym związku? Moja umiłowana, będziemy pracować razem, Ja jestem twoim Bogiem i Przewodnikiem.

 

16.08.88

 – My, Panie?

– Tak, my na wieczność.

– Amen.

  

 

PRZYMIERZE Z BOGIEM JEST WIECZNE

 

24.04.90

Wieczne przymierze zostanie przeze Mnie przypieczętowane.

 

 

BÓG JEST WIECZNĄ RADOŚCIĄ I CHCE NAM DAĆ UDZIAŁ W SWOIM SZCZĘŚCIU NA ZAWSZE

 

19.06.95

Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha, abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy, abym odziedziczył Twoje Królestwo.

 

2.02.99

I doprowadzę serca do całkowitej jedności z Ojcem, ze Mną i z Duchem Świętym, zanurzając je w radościach wiecznych Nieba i w Naszych radościach.

 

30.07.99

Łask udzielam Moim wybranym z rozmaitych powodów: chcę ich dla pożytku Mojego ludu, dla korzyści Mojego Kościoła, lecz równocześnie dla radości wiecznej, jaką dusze wybrane otrzymają ode Mnie w Niebie.

 

3.02.2003

Jakiż dar lepszy jest od tego, który ofiarowuje wam wieczne szczęście życia spędzanego ze Mną? I to przez całą wieczność.

  

WIDZENIE BOGA BĘDZIE WIECZNĄ RADOŚCIĄ

 

3.02.2003

Jest bowiem tylko jedna chwała, jedna rozkosz, jedna niewypowiedziana chwila radości, która może się stać wiecznością, jeden zachwyt duszy. To widzenie Mnie i kosztowanie Mnie, twojego Boga.

 

 

BĘDZIEMY WIECZNIE WIDZIEĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY JEST DOSKONAŁYM OBRAZEM NIEWIDZIALNEGO BOGA

25.03.96

Niech życie twoje stanie się piękną ozdobą, wieńcem z kwiatów, wznoszącym się dymem kadzidła, aby Obraz Boga nigdy nie widzianego stał się dla ciebie widoczny na całą wieczność.

 

 

PRZY WIECZNYM BOGU ZNAJDZIEMY TRWAŁY ODPOCZYNEK

30.11.98

Tam w wieczności znajdziesz twój najbardziej radosny odpoczynek.

  

 

BÓG UDZIELA WIECZNEGO POKOJU

 

5.03.87

Daję ci Moje Błogosławieństwa. Pójdź, wesprzyj się na Mnie, uwielbiaj Mnie okazując Mi miłość. Córko, szukaj Mnie zawsze, nigdy się Mnie nie zapieraj, wynagradzaj za innych, wypełnij Moje Słowo. Miej Mój Wieczny Pokój.

 

5.03.87

Miej Mój Wieczny Pokój. Jestem blisko ciebie aż do końca. Wypełnij posłanie, Vassulo, wypełnij Słowo Boże. Wesprzyj się na twoim Świętym Ojcu, On jest Wszechmocny. Kochaj Go i uwielbiaj Go. Zrobisz to? Pozostań blisko Nas. Kocham cię.

 

1.03.92

Wkrótce przekroczysz granicę tego czasu, aby wejść do Wiecznego Pokoju. Znoś na razie wszystko, co Ja znoszę.

 

2.11.97

– To Serce jest twoim miejscem odpoczynku. Naczynie-Mojego-Światła, to Serce jest Jedynym, Pierwszym i Ostatnim miejscem, na którym wasze udręczone dusze znajdą wieczny i czuły pokój i słodycz.

 

 

MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIECZNĄ DOSKONAŁOŚĆ, DZIĘKI OFIERZE CHRYSTUSA UOBECNIANEJ W EUCHARYSTII

 

29.12.89

Ta Ofiara może doprowadzić was do uświęcenia i do przebóstwienia. Moje dziecko, Ona może urzeczywistnić w tobie Mój Plan i doprowadzić cię do wiecznej doskonałości. Moja umiłowana, Moja Ofiara jest na wieczność, a ty, umiłowana Mojej Duszy, przyjmuj ją codziennie.

 

  

DARY BOŻE SA UDZIELANE NA WIECZNOŚĆ

 

4.07.89

Daję ci Mój Pokój, Moją Miłość na całą Wieczność. Nigdy cię nie opuszczę. Pokój, Moje dziecko.

 

 

KAŻDE SŁOWO POCHODZĄCE Z UST BOŻYCH JEST WIECZNE

 

14.02.87

– Bóg pouczał cię i nauczył, jak Go kochać. Zaufaj Mu, bowiem Jego Bogactwa są niezliczone, a Jego Miłosierdzie niezgłębione. On kocha cię z niewypowiedzianą czułością i czuwa nad tobą Oczami napełnionymi Miłością. Każde Boskie Słowo żyje wiecznie.

 

26.03.87

– Moja Armia pokona szatana i jego wspólników, a z nimi tych, którzy próbowali zniszczyć Moje Prawo. Pamiętaj, że Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. Moje Słowo jest Wieczne.

 

 

WIECZNE SĄ WODY I ŹRÓDŁA, NA KTÓRE PROWADZI NAS BOSKI PASTERZ

 

20.09.89

Ja jestem Korzeniem Drzewa Życia i Źródłem Życia. Mam ze Sobą Owoc z Drzewa Życia i Wodę Żywą z Moich Wiecznych Źródeł. Przyjdźcie więc do Mnie, przyjdźcie i nasyćcie się. Przyjdźcie jeść, przyjdźcie pić z Mojego Żywego Źródła, wy wszyscy, którzy jesteście spragnieni, nigdy was nie odrzucę.

 

19.09.91

O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie ciągle, bądźcie spragnieni Moich Wiecznych Źródeł, pragnijcie przebywania ze Mną, waszym Bogiem! Bez wahania dam wam pić i przemienię w was Moją Wodę w źródło tryskające na życie wieczne, z Mojego Boku bowiem wypływają strumienie wody żywej, niewyczerpane Źródło.

 

5.12.91

Przyjdźcie do Mnie i wesprzyjcie się na Mnie, a Ja będę waszym Pasterzem, który zaprowadzi was nad Moje wieczne Wody.

 

3.04.97

A kiedy pochylisz się ku Memu Królewskiemu Sercu, będziesz piła z rzeki, w której płynie woda żywa. W tobie zamieni się ona w źródło tryskające ku życiu wiecznemu. Miej niewzruszone serce, bo Ja jestem twoim Ocaleniem. W Mojej Trójjedynej Świętości trzykroć cię błogosławię.

 

 

WIECZNĄ WODA POI DUSZE

 

25.10.94

– Błogosławiona, dopełnię w tobie Mego Dzieła i sprawię, że wytrysną źródła w wąwozach. Napoję każdą duszę wodą wieczną.

 

 

ON SAM JEST WIECZNYM ŹRÓDŁEM, KTÓRE POI SPRAGNIONYCH

 

20.04.92

Popatrz, dałaś Mi jedną czy dwie krople twego życia, a ile Ja w zamian za to dałem tobie? Dałem ci pić z Wiecznego Źródła w Mojej Piersi. Nigdy cię nie zawiodłem.

 

19.06.89

Ja jestem Ucieczką dla potrzebujących i zrozpaczonych, Schronieniem przed burzami wznieconymi przez Mojego nieprzyjaciela, Wiecznym Źródłem dla tych, którzy są spragnieni, Osłoną strzegącą was przed palącym upałem tej pustyni, na której teraz żyjecie.

 

  

WIECZNE JEST TO, CO NIEWIDZIALNE DLA LUDZKIEGO OKA

 

9.03.93

Wieczna chwała należy do rzeczy niewidzialnych.

 

1.12.95

Rzeczy niewidzialne są wieczne.

 

6.10.99

Idź, Moja Vassulo, i temu światu, który się rozkłada, powiedz wszystko o tym, co niewidzialne, lecz wieczne.

 

 

BÓG WIECZNYM KRÓLEM

 

20.10.98

Jeśli ktoś tego zapragnie, wtedy Ja zabłysnę nad nim Moją Wspaniałością, przyoblekając go Samym Sobą, i dam mu Mnie poznać i ujrzy Mnie stojącego przed sobą. Ujrzy Wiecznego i Nieśmiertelnego Króla.

  

 

KRÓLESTWO BOGA JEST WIECZNE


25.02.98

Pozwól Mi przypomnieć ci nagrodę za wyrzeczenie się: już za samo to otrzymasz stokroć więcej i odziedziczysz Moje Królestwo, którym jest życie wieczne.

 

19.12.87

Moje Królestwo będzie trwało wiecznie, bo Ja Jestem. Jam jest Alfa i Omega. Jakże cię kocham, stworzenie! Moi! Moje dzieci! Umiłowani, pójdźcie, pójdźcie w Moje otwarte Ramiona, powróćcie do waszego Ojca! Kocham was.

 

 

JAK BÓG TAK I CAŁE NIEBO KRÓLUJE WIECZNIE

 

21.02.87

Niebo z całą Swoją Chwałą króluje wiecznie w Pokoju i Miłości, a Ja będę czuwał, aby było tak i na ziemi.

 

  

NASZ UDZIAŁ W KRÓLESTWIE WIECZNYM MA BYĆ WIECZNY

 

29.01.90

Dałeś mi do picia Swoją Krew, abym mogła mieć wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie i na zawsze zachować życie.

 

  

BÓG JEST WIECZNIE WIELBIONY W NIEBIE

 

3.03.89

Ja, Pan, którego Niebo wielbi od całej Wieczności, przyjąłem upokorzenia zadane Mi przez ludzi, poddając Moje Plecy biczowaniu.

  

BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ, WIECZNIE JAŚNIEJĄCYM SŁOŃCEM, KTÓRE PRZESZKADZA CIEMNOŚCI

 

6.01.2003

Moja obecność jest Światłością, a Moje Światło przeszkadza Ciemności. Ciemność prowadzi teraz wojnę ze Światłością i chce zgasić Światło, aby nie dało wam już blasku dnia. Ale Ja jestem jak wiecznie jaśniejące Słońce, które nigdy nie przestaje was wszystkich opromieniać Swoją Wspaniałością.

  

 

CHRYSTUS JEST ODZWIERCIEDLENIEM WIECZNEJ ŚWIATŁOŚCI

 

3.02.2003

Cały jestem odblaskiem Światłości Wiecznej i Moją Wspaniałość wychwala każde stworzenie.

 

  

BÓG JEST WIECZNĄ ŚWIATŁOŚCIĄ, W KTÓREJ MOŻE ZAMIESZKAĆ NA ZAWSZE CZŁOWIEK

 

 2.01.87

– Ja jestem tu. Błogosławieni mali, do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Kocham cię, córko. Zaczekaj, a zobaczysz. Pewnego dnia będziesz mieszkać w Mojej Wiecznej Światłości.

  

 

BÓG CHCE NAS UCZYNIĆ ODBLASKIEM SWEJ WIECZNEJ ŚWIATŁOŚCI, TAK JAK ODBICIEM TYM JEST CHRYSTUS

 

22.04.90

Chciałabym uczynić z was – jeśli Mi na to pozwolicie – odblask Wiecznej Światłości, abyście byli przy spotkaniu z Bogiem jak nieskalane odbicie aktywnej mocy Bożej i obraz Jego Świętości oraz Dobroci.

   

 

RÓWNIEŻ MARYJA JEST ODBICIEM WIECZNEGO ŚWIATŁA

 

25.03.96

Małżonka Mojego Świętego Ducha jest Świątynią Świątyni, ziemią obiecaną dla słabych i ubogich, odbiciem Mego wiecznego Światła, Pocieszycielką waszego Pocieszyciela i umocnieniem w twoich boleściach...

  

 

WSZYSTKO PRZEMIJA NA TYM ŚWIECIE, NALEŻY WIĘC BUDOWAĆ ŻYCIE W OPARCIU O TRWAŁĄ NAUKĘ BOŻĄ I JEGO PRZYKAZANIA

28.09.89

 

Przychodź do Mnie zawsze w prostocie serca. Moja Vassulo, twoje dni na tej ziemi są jedynie przelotnym cieniem, powierzchownym przejściem, które zatrze się. Nic na tej ziemi nie trwa wiecznie. Zachowaj zatem Moje wskazania i idź za Moimi Przykazaniami.

  

 

PRZYKAZANIA I ZASADY BOŻE NA ZAWSZE SĄ ŚWIĘTE

 

21.09.89

Nawet obcy, nawet oni usłyszeli Mój Głos i zrozumieli Moje Słowa. Moje Zasady są Święte i zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że One pozostaną na zawsze i na wieczność Święte.

  

 

PRZEZNACZENI JESTEŚMY DO TEGO, ABY MIEĆ WIECZNY FUNDAMENT W BOGU

 

16.07.91

Należycie do Mnie, stworzeni ze Źródła Mojej Nadzwyczajnej Miłości. Przeznaczeni jesteście do tego, aby mieć wieczny fundament we Mnie i być obrazem Mojej Boskiej Natury. Nigdy nie była wam pisana śmierć, ale wy przyjęliście moc z niskości, pokolenie.

 

 

BÓG PRAGNIE NAS UCZYNIĆ WIECZNYM OŁTARZEM

 

19.06.95

Bojaźń wobec Mnie polega na uniżeniu samego siebie w Naszej Obecności, na błaganiu Mnie o przebaczenie, abym uczynił z ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą Moją Wiedzę, Moje Zasady i Moje Prawo.

 

 

CZŁOWIEK MA BYĆ WIECZNĄ ŚWIĄTYNIĄ PRZEDWIECZNEGO BOGA

 

17.07.94

Podnieście zatem wzrok i pozwólcie, by wasz Król i Ojciec wszystkich przygotował w was wieczną świątynię.

  

 

KRZYŻ JEZUSA POKAZUJE TO CO WIECZNE

 

12.11.98

Niech twoje oczy dostrzegą poprzez Mój Krzyż to, co niewidzialne, lecz wieczne, a nie to, co jest widzialne, lecz zaniknie pewnego dnia.

  

 

SKUTKI OFIARY KRZYŻOWEJ CHRYSTUSA SĄ WIECZNE

 

29.12.89

Ta Ofiara może doprowadzić was do uświęcenia i do przebóstwienia. Moje dziecko, Ona może urzeczywistnić w tobie Mój Plan i doprowadzić cię do wiecznej doskonałości. Moja umiłowana, Moja Ofiara jest na wieczność, a ty, umiłowana Mojej Duszy, przyjmuj ją codziennie.

 

  

OFIARA JEZUSA, UOBECNIANA W EUCHARYSTII, PRZYNIOSŁA NAM WIECZNE ODKUPIENIE

 

29.12.89

Gdybyś tylko uświadomiła sobie, że jestem obecny z Ciałem i Krwią, przez które osiągnąłem wieczne Odkupienie dla was wszystkich, zbliżałabyś się do Mnie bez skazy i z szacunkiem.

 

  

GRZECH PRZESZYWA WIECZNOŚĆ I ODDALA OD WIECZNEGO BOGA

 

9.09.92

Grzechy twego pokolenia przeniknęły całą Wieczność. Przeszyły Moje Serce.

 

29.03.89

Wasze nieprawości przeszyły całą wieczność i oddaliły was ode Mnie.

 

15.11.88

Wasze okrucieństwo przeszyło całą Wieczność, wprawiając niegodziwością nawet demony w osłupienie.

 

10.04.90

Twoja przewrotność, pokolenie, i twoja niewierność przeszyły całą Wieczność powodując, że zadrżały kolumny Nieba.

  

 

ODRZUCENIE WIECZNEGO BOGA TO SKAZANIE SIEBIE NA WIECZNY OGIEŃ

 

10.10.89

Posłuchajcie Mojego Krzyku z Krzyża, bo niezliczone tłumy idą stale w ogień wieczny.

 

2.02.99

Dobroć i Miłosierdzie nie może znieść widoku tego, że tak wiele dusz kieruje się ku wiecznemu ogniowi.

 

10.01.90

Jak mógłbym to wytrzymać i nie pośpieszyć do was, kiedy widzę tylu z was kierujących się do wiecznego ognia?

 

20.02.90

Moja agonia powtarza się, kiedy widzę Moje dzieci kierujące się w stronę wiecznego ognia.

 

  

NALEŻY SIĘ MODLIĆ, ABY NIKT NIE ZOSTAŁ POTĘPIONY NA WIEKI

 

Dublin, 12.03.91

Módlcie się, aby każdy był gotowy i nawrócony, aby nikt nie był wciągnięty na całą wieczność w mroki i cienie śmierci.