"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 W

 


 

WSZECHMOC BOŻA

 

 

 

WSZECHMOC BOGA MIŁOSIERNEGO I LITOŚCIWEGO, NASZEGO POCIESZYCIELA, POMAGA NAM PRZEZWYCIĘŻYĆ ZŁO, WPROWADZIĆ WSZĘDZIE POKÓJ I ŁAD

 

9.10.86

Oni żyją w czasie skąpanym we krwi. Zaś Moje Orędzia nawołują do Pokoju! Ja, Bóg, jestem Wszechmogący i mogę zapanować nad zniszczeniem i odsunąć zło, zachowując pokój i ład. Chcę jednak, by Moje dzieci się obudziły. Kiedy wszystkie Moje dzieci powrócą, Mnie, Boga, przepełni szczęście. Jestem pełen Miłości, pełen Litości. Jestem waszym Pocieszycielem.

 

WSZECHMOCY BOGA NIKT NIE MOŻE SIĘ SPRZECIWIĆ

 

10.01.87

Zaufaj Mi, córko. Czy zapomniałaś o Moich Dziełach? Nikt nie może Mi się sprzeciwiać.

 

WSZECHMOCY BOGA PODLEGA CAŁY WSZECHŚWIAT

 

10.01.87

Zapominasz, że Ten, który jest z tobą, to Bóg Wszechmogący. Jestem Wszechmogący i trzymam klucze mądrości. W zagłębieniu Mej dłoni trzymam cały Wszechświat. Wiedz, że mogę przemienić niebo i ziemię.

 

8.03.87

 – Posłuchaj Mnie, Vassulo, dlaczego się boisz? Całe Stworzenie uczyniłem Moją Ręką. Zapomniałaś, że jestem Wszechmocny? Całe Stworzenie jest posłuszne Mojej Woli. Mała, Ja jestem Najwyższy, oddaj Mi chwałę, bądź jak kwiat, który potrzebuje do życia Mojego Światła.

 

DO SKUTECZNOŚCI SWEGO DZIAŁANIA WSZECHMOCNY BÓG NIE POTRZEBUJE LUDZKICH AUTORYTETÓW ANI LUDZKICH UZDOLNIEŃ

 

19.02.87

– Zatem pracuj ze Mną i zapisuj wszystko, co ci mówię. Tak, Vassulo?

– Chciałam Ci tylko powiedzieć, że to wszystko jest jak cud: móc być tak przez Ciebie kierowaną, Panie.

– Chciałem tego, Vassulo. Wybrałem cię, aby pokazać światu, że Ja nie potrzebuję ani autorytetu, ani świętości. Wybrałem jedynie słabe i grzeszne dziecko, nie mające żadnej władzy, nie znające nikogo znaczącego, aby ukazać Swoją Łaskę poprzez to słabe narzędzie: Pokój i Miłość, jaką mam do was.

 

WSZECHMOCNY BÓG POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ SŁABYMI LUDŹMI

 

29.12.86

Wierz Mi, córko – choć mówię ci, że jesteś słaba – mogę posłużyć się tą słabością, aby ukazać Moją Moc i Moją Władzę.

 

30.01.87

O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście zaskoczeni rodzajem narzędzia, jakiego używam? Wielka i bezgraniczna jest Moja moc.

 

19.02.87

Wybrałem kogoś nie potrafiącego określić swego ojczystego języka, kogoś, kto zależeć będzie od Moich Słów. Nauczyłem cię słyszeć Mnie, ćwiczę twój słuch. Pójdź, bądź cierpliwa, naucz się przyjmować, ucz się ode Mnie.

 

DZIĘKI POMOCY WSZECHMOCNEGO BOGA CZŁOWIEK POTRAFI WYKONYWAĆ DZIEŁA PRZEKRACZAJĄCE JEGO NATURALNE UZDOLNIENIA

 

10.05.87

– Vassulo, pamiętasz, jak nakarmiłem Mój lud manną? Spuściłem ją z Nieba, pochodziła z Moich Niebieskich Zapasów. Czy wiesz, że to Ja rozsunąłem wody, aby Mój lud mógł dojść do Synaju?

– Tak, Panie.

– Ja jestem Wszechmogący, maleńka, Ja jestem Tym, który układa to orędzie, aby nakarmić wielką liczbę. Vassulo, byłem z tobą w łączności cały ten czas! Widzisz?

– Mój Boże, a ja jeszcze boję się, że to jest dzieło mojej podświadomości...

– Pozwól sobie wytłumaczyć, że nigdy nie wykonałabyś tej pracy sama! Czy wierzysz w cuda?

– Tak, wierzę.

– Przyjmij to więc jako cud. Kocham cię.

– Kocham Cię, Ojcze.

 

WSZECHMOCNY BÓG ZAWSZE OSIĄGA SWOJE CELE

 

15.12.86

Ja, Bóg, zawsze osiągam Moje cele.

 

BÓG POTRAFI DOPROWADZIĆ SWOJĄ WSZECHMOCĄ CZŁOWIEKA DO PRZEMIANY ŻYCIA

 

10.11.86

Pamiętajcie: Mogę wziąć jakikolwiek kawałek wysuszonego drewna i zamienić je w drzewo przynoszące owoc. Nie wzywam jedynie sprawiedliwych i ludzi bez zarzutu, wzywam wszystkich Moich synów i córki, nie zważając na ich postępowanie. Ja, Bóg, kocham was tak samo. Wszyscy jesteście Moi, zatem pozostańcie we Mnie.

 

WSZECHMOGĄCY BÓG NIE POTRZEBUJE NICZYJEJ POMOCY W PROWADZENIU DO ZBAWIENIA LUDZI, A JEDNAK CHCE SIĘ Z NAMI PODZIELIĆ RADOŚCIĄ OCALANIA, LECZENIA I UŚWIĘCANIA DUSZ

 

11.02.87

– Jezu, Ty naprawdę nie potrzebujesz nikogo, a już w ogóle ja nie jestem Ci potrzebna.

– Nie, nie potrzebuję nikogo. Wystarczam Sam Sobie. Ale czyż Ja nie dzielę z tobą wszystkiego, co posiadam? Ja jestem twoim Zbawcą, Tym, który cię uzdrawia, twoim Ojcem, Małżonkiem. Jestem twoim Bogiem, który nigdy cię nie opuści.

 

30.01.87

Im jesteś mniejsza, tym łatwiej Ja mogę działać. Wiesz bardzo dobrze, że Ja Sam Sobie wystarczam. Twoja niewystarczalność będzie wychwalać Moją pełnię, twoja nędza nie liczy się w Moich Oczach. Ofiaruj Mi się, pozwól Moim Rękom kształtować cię. Nie wybrałem kogoś z autorytetem, bo Mój Autorytet wystarcza sam w sobie. Moje wezwanie Pokoju i Miłości przyjdzie poprzez ciebie, aby objawić Moje Miłosierdzie całej ludzkości. Ukażę Siebie poprzez ciebie.

 

30.01.87

– Pokój niech będzie z tobą. Kiedy czujesz się słaba, przyjdź do Mnie, a Ja dam ci Siłę. Vassulo, wiesz, dlaczego cię wybrałem?

– Nie, nie wiem, Jezu.

– Zatem, powiem ci. Wybrałem cię, bo jesteś słaba i znacznie nędzniejsza od wszystkich znanych Mi stworzeń. Nędza przyciąga Mnie, bowiem chcę ją pocieszyć. Ty jesteś słaba i nieuzdolniona, niezdolna nawet do posługiwania się jednym ojczystym językiem.

– Panie, jeśli jestem tak zła, dlaczego wybrałeś mnie, abym otrzymywała orędzia?

– Czy nie powiedziałem ci już tego? Dzieci są Moją słabością, bo pozwalają Mi się formować. Wybrałem cię, aby okazać Moją Miłość poprzez ciebie: delikatny kwiat, niezdolny sam z siebie wzrosnąć. Kwiat, który znalazłem pośrodku pustyni i który wziąłem i przesadziłem do Mojego Ogrodu radości, aby wyrósł w Moim Świetle. Wszystko, o co cię proszę to miłość.

 

BÓG UMACNIA NAS SWOJĄ POTĘGĄ

 

3.03.87

– Mój Panie, jestem słaba i potrzebuję Ciebie. Potrzebuję umocnienia we wszystkim, aby móc Cię uwielbiać.

– Vassulo, patrz na Moje Ręce. Połóż swoje ręce w ten sposób, aby czubki twoich palców dotykały Moich.

Zobaczyłam jakby błyskawice wychodzące z czubków Jego Palców, jakby prąd elektryczny. Położyłam ręce tak, jak powiedział. To odbyło się w czasie medytacji i przy pełnym rozeznaniu.

– Odczuj Moją Świętość, Moja Siła przeniknie przez czubki twoich palców. Takie Dzieła są Dziełami Bożymi. Błogosławię cię. Wesprzyj się na Mnie, teraz wchłonęłaś Mnie, zatrzymaj swoje ręce w Moich, aby odczuć Mój żar.

 

SWOJĄ POTĘGĄ CHRYSTUS POMAGA SWOIM APOSTOŁOM ROZBUDZAĆ DUCHOWO SERCA LUDZKIE

 

8.01.87

...uczyń Mnie szczęśliwym budząc Moje dzieci.

– Potrzebuję do tego Twojej siły, szczególnie, by zrealizować ostatni punkt...

– Popatrz na Mnie.

Popatrzyłam. Promieniująca z Niego siła otaczała Go jak aureola.

– Ja jestem Siłą. Pomogę ci. Bądź błogosławiona.