"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

W

 


 

WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

 

 

 

TYLKO BÓG CZYNI CZŁOWIEKA PRAWDZIWIE WOLNYM, POMAGAJĄC MU WYZWOLIĆ SIĘ Z RÓŻNYCH FORM ZNIEWOLENIA

 

23.04.87

Co to jest wolność?

– Ja, Pan, pouczę cię, co to jest wolność. Napisz: Wolność pojawia się wtedy, gdy dusza odrywa się od trosk doczesnych i wzlatuje ku Mnie. Ja, Bóg, przyszedłem i uwolniłem cię. Teraz jesteś wolna. Kiedy byłaś związana ze światem, Vassulo, byłaś więźniarką wszystkich pokus. Teraz twoja dusza została uwolniona jak gołębica. Byłaś w klatce, umiłowana, w klatce... Pozwól swej duszy wznieść się swobodnie, pozwól jej odczuć wolność dawaną przeze Mnie wszystkim Moim duszom, wolność, którą wiele z nich odrzuca, choć jest ona Łaską ofiarowaną przeze Mnie. Nie pozwól się złapać, na nowo związać i wrzucić do klatki. Ja cię uwolniłem. Kiedy przechodziłem, widziałem cię w twojej klatce marniejącą i prawie umarłą, Vassulo. Jak Moje Serce mogło to widzieć i nie uwolnić cię? Podszedłem, rozbiłem twoją klatkę, ale ty nie mogłaś używać swoich skrzydeł, bo ogromne były twoje rany! Zatem zaniosłem cię do Mojej Siedziby, uzdrawiając cię z czułością, aby pozwolić ci na nowo latać.

Teraz Moje Serce tak się raduje, widząc Moją małą gołębicę latającą na wolności i będącą tam, gdzie być powinna od początku! Ja, Pan, oswobodziłem cię, odnowiłem, wyzwoliłem z twojej nędzy. Nie spuszczam już z ciebie Moich Oczu. Strzegę Mojej gołębicy latającej swobodnie wiedząc, że będzie zawsze do Mnie powracać, bo rozpoznaje swego Zbawiciela i Mistrza. Twoja dusza potrzebuje Mojego ciepła i ty wiesz, że twoje mieszkanie znajduje się teraz w centrum Mojego Serca, tam, gdzie zawsze pragnąłem cię mieć. Należysz teraz do Mnie, a Ja jestem twoim kochającym cię Nauczycielem.

 

 

WSPÓŁPRACUJĄCY Z BOGIEM CZŁOWIEK NIE STAJE SIĘ NIEWOLNIKIEM ANI JAKIMŚ BEZWOLNYM ROBOTEM, LECZ ZACHOWUJE WOLNOŚĆ, KTÓRA OTRZYMAŁ OD NIEGO

 

3.03.87

– Czy pragniesz kontynuować to orędzie? Tak?

– Ojcze, czy możemy chwilę zaczekać?

Nie czułam się przygotowana.

– Niech tak będzie. Zapytam cię o to ponownie później. Chciałbym ci ukazać więcej Mojej Chwały, abyś mogła opisać Moim dzieciom, jakie jest Moje Królestwo. Jak w poprzednim Moim orędziu dam ci to poznać, kiedy odczuję, że jesteś gotowa do pisania.

 

18.02.87

Uczę cię Mądrości, Boskie Dzieła pochodzą od Mądrości. Zrozum, kiedy cię pouczam. Pójdź, wesprzyj się na Mnie. Czy chcesz na tym zakończyć?

– Nie, Jezu, kontynuujmy.

– O, córko, kocham cię, umiłowana. Pracuj ze Mną i uwielbiaj Mnie. Lubię twą małość. Jesteś Moim kwiatem nasyconym Mną, całkowicie Mnie wchłonęłaś. Dziecko, odczuwaj zawsze potrzebę Mnie, bo beze Mnie zginiesz. Aż do końca będę ci dawał wszystko, czego ci brakuje. Pozostaw Mi całkowitą wolność wobec siebie, Ja znam twoje potrzeby.

 

12.10.86

Pokój niech będzie z tobą. Czuj się wolna, aby poprawić każde słowo, które wydaje ci się niewłaściwe i niepokoi cię. Ja, Bóg, daję ci tę wrażliwość.

 

14.05.87

– Kocham cię. Pójdź, pragniesz jeszcze pisać?

– Będę pisać, jeśli takie jest Twoje pragnienie.

– Pisz zatem!

 

18.05.87

Czy chcesz jeszcze pracować dla Mnie?

– Będę nadal pracować dla Boga, jeśli taka jest Jego Wola.

– Taka jest Moja Wola.

– Zatem będę nadal pracować, ale nie zapominaj o moim braku zdolności!

– Wesprzyj się całkowicie na Mnie, twoim Jezusie. Wiem, jaka jest twoja niemoc. Pragnąłem jednak prostego dziecka, które całkowicie powinno zależeć ode Mnie.

 

 

ŻADNA ŁASKA, ŻADEN WYJĄTKOWY CHARYZMAT NIE ODBIERA CZŁOWIEKOWI WOLNOŚCI

 

8.01.87

Czy chcesz zawsze pracować ze Mną?

– Jezu, jeśli powiem “nie”, co zrobisz?

– Jesteś wolna w wyborze. Nie bój się, nie odbiorę charyzmatu, jakim cię obdarzyłem. Będę cię spotykał zawsze, aby ci powiedzieć, jak cię kocham.

– Nie, Jezu. Powiedziałam Ci już, że jestem gotowa pracować dla Ciebie. Dlaczego miałabym zmieniać zdanie? Przypominasz sobie?

– Twoja odpowiedź uszczęśliwia Mnie, córko. Pozostań blisko Mnie, a Ja cię poprowadzę