"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

W

 


 

WIERNOŚĆ

 

 

 

NIEZMIENNY BÓG JEST WIERNY W SWOJEJ MIŁOŚCI I NIGDY NAS NIE OPUSZCZA, TYLKO NAS GRZECH ODDALA NAS OD NIEGO

 

10.11.86

Ja, Jahwe, nigdy cię nie opuszczę. Nigdy nie sądź, że cię pozostawię. Jestem zawsze blisko ciebie, zatem zwróć się do Mnie i popatrz na Mnie. Odczuj wielką miłość, jaką mam do ciebie. Myślałaś, że ukryłem przed tobą Moje Oblicze? Miłość, jaką mam do ciebie, jest wieczna.

 

16.02.87

Nie lękaj się, Ja jestem Ojcem Niebieskim i kocham cię ponad wszelkie ludzkie zrozumienie. Ja jestem Jahwe i jeśli nie słyszałaś tego wcześniej, mówię ci to teraz, że jestem znany z dochowywania wierności, a Moje Słowo jest pewne.

 

 

WIERNOŚĆ BOGA UJAWNIA SIĘ W STAŁEJ MIŁOŚCI DO NAS, LUDZI ZMIENNYCH I GRZESZNYCH

 

23.09.86

– Pokój niech będzie z tobą. Posłuchaj Mnie. Ja, Bóg, nigdy, nigdy cię nie opuszczę. Żyj w pokoju. Nie niepokój się, Vassulo. Popatrz, jesteś dowodem Mojej Miłości. Nawróciłem cię. Promieniejesz Moją Miłością. Ja, Bóg, pouczyłem cię. Trzymałem cię blisko Mnie, bo jesteś Moja. Odczuj, jak cię kocham.

 

 

CHOCIAŻ BÓG ZNA NASZE NIEWIERNOŚCI, MIMO TO KOCHA NAS I POWIERZA NAM WAŻNE ZADANIE DO WYPEŁNIENIA

 

9.05.87

– Mój Boże, boję się zawieść Cię dopuszczając się niewierności. Nie wiem nawet, czy zaczęłam choć trochę być wierna, a co dopiero mówić o pozostaniu wierną.

– Przez całą Wieczność wiedziałem o twojej słabości i nędzy, ale kocham cię. Poczyniłem starania, abyś pozostała Mi wierna. Czy wyobrażałaś sobie, że Ja nie wiedziałem o tym wszystkim? Wiedziałem wszystko i to z tego powodu wybrałem cię. Powiedziałem ci, że twoja nędza i twoja niewypowiedziana słabość pociągają Mnie. Pójdź, to orędzie odbuduje Moją cześć. Cieszę się z tego, że ono zaradzi waszej niesprawiedliwości.

 

 

BÓG KOCHA WIERNĄ I STAŁĄ MIŁOŚCIĄ I NIE OPUSZCZA NAWET WTEDY, GDY ON NIE CHCE Z NIM WSPÓŁPRACOWAĆ

 

8.01.87

– Co stanie się, Jezu, jeśli przestanę pisać?

– Vassulo, nawet gdybyś przestała pisać, Ja będę zawsze z tobą, żeby cię prowadzić. Dałem ci ten charyzmat spotykania Mnie na tej drodze i pouczania cię. Pytałem cię, czy zechciałabyś pracować ze Mną i twoja odpowiedź sprawiła Mi radość. Vassulo, lubię, kiedy się wahasz. Zaczynasz uczyć się zastanawiać przed podjęciem decyzji... Ja jestem twoim Nauczycielem, przyjmij Moje orędzie.

 

 

NA WIERNĄ MIŁOŚĆ BOGA DO NAS MAMY ODPOWIEDZIEĆ RÓWNIE WIERNĄ MIŁOŚCIĄ

 

30.01.87

Kochaj Mnie i bądź Mi wierna. Pragnę wierności z twojej strony. Chcę, aby każda kropla miłości twego serca napełniała Moje Serce. Pragnę miłości, bo jestem Nauczycielem Miłości. Zatem wszystko, o co cię proszę, to żebyś Mnie kochała. Jeśli kochasz kogoś, czy nie płoniesz z pragnienia, aby być z nim w każdym momencie swego życia?

– Tak, to prawda.

– Zatem cóż bardziej naturalnego niż całkowite ofiarowanie Mi siebie? Pójdź! Przyjdź do Mnie, Ja jestem twoim Ojcem.