"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

Ś

 


 

ŚWIATŁOŚĆ

 

 

 

CHRYSTUS JEST ODBICIEM WIECZNEGO ŚWIATŁA

 

7.06.98

Vassulo, jestem doskonałym odbiciem wiecznego Światła i jak w nieskalanym zwierciadle Moja Wspaniałość powiększa się w całym stworzeniu.

 

3.02.2003

Cały jestem odblaskiem Światłości Wiecznej i Moją Wspaniałość wychwala każde stworzenie.

 

 

RÓWNIEŻ MARYJA JEST ODBLASKIEM WIECZNEGO ŚWIATŁA

 

25.03.96

Małżonka Mojego Świętego Ducha jest Świątynią Świątyni, ziemią obiecaną dla słabych i ubogich, odbiciem Mego wiecznego Światła, Pocieszycielką waszego Pocieszyciela i umocnieniem w twoich boleściach...

 

 

JEZUS CHRYSTUS I JEGO SŁOWO JEST NASZĄ ŚWIATŁOŚCIĄ, KTÓREJ KONIECZNIE POTRZEBUJEMY DO ŻYCIA I SZCZĘŚCIA, DO WYDOBYCIA SIĘ Z CIEMNOŚCI ZŁA

 

4.10.86

Ja jestem Drogą. Jestem Drogą i kocham was. Jestem Światłością, która jaśnieje, by każdy widział Prawdę.

 

8.10.86

Posłuchajcie Mnie: życie jest jedynie krótką wędrówką, którą wy szybko odbywacie. Jakże możecie czuć się szczęśliwi żyjąc w ciemności? Jakże ktokolwiek z was może sądzić, że potrafi żyć w ciemnościach? Nawet trzcina nie przeżyje bez światła. Ja jestem Światłością i trwając we Mnie, będziecie żyli. Ja jaśnieję, aby każdy widział i był w Moim Świetle. Moje Serce cierpi widząc was w szponach zła, pozostających w ciemności.

 

 

JEZUS, ŚWIATŁOŚĆ, OŚWIECA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY SIĘ DO NIEGO ZWRACA

 

14.05.87

NieCh będzie wiadome, że Ja, Jezus, pragnąłem cię oświecić. Twoją jedyną ucieczką jestem Ja. Moje Serce jest Bezmiarem Przebaczenia i Miłosierdzia. Maleńka, jak oświeciłem ciebie, tak oświecę tych, którzy zwrócą się do Mnie.

 

 

BOŻE ŚWIATŁO PRAWDY I ŁASKA PRZYWRACA DUCHOWY WZROK

 

Bangladesz, 20.09.86

Jestem Światłością i świecę, aby wszyscy widzieli. Nie bój się, Moja Droga jest prosta, Moja Droga zaprowadzi cię do Mnie. Spotkam cię i rozpoznasz Mnie, bo promieniuję Pokojem i Miłością. Przyjdź do Mnie. Czy widzisz Mnie? Czy Mnie słyszysz? Nie bój się, nie pozostawaj w ciemności. Popatrz, twoje stopy zostały uleczone, możesz na nowo chodzić. Popatrz, odzyskałaś swój wzrok. Wyleczyłem cię z twojej hańby i obmyłem z twoich grzechów. Posługuj się swymi nogami, aby iść ku Mnie, twymi oczami, aby Mnie widzieć, twoją wiarą, aby Mnie spotkać. Jestem twoim Zbawicielem, jestem twoim Pokojem. Ja, Jezus, kocham was wszystkich!

 

 

BÓG CHCE NAS UCZYNIĆ ODBLASKIEM SWEJ WIECZNEJ ŚWIATŁOŚCI

 

22.04.90

Chciałabym uczynić z was – jeśli Mi na to pozwolicie – odblask Wiecznej Światłości, abyście byli przy spotkaniu z Bogiem jak nieskalane odbicie aktywnej mocy Bożej i obraz Jego Świętości oraz Dobroci.