"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

S

 


 

STWORZENIE

 

 

 

BÓG JEST STWORZYCIELEM WSZYSTKIEGO: NIEBA I ZIEMI

 

4.10.86

Stworzyłem Niebiosa. Stworzyłem wszystko. Gdyby tak nie było, jak sądzicie, jak to wszystko by powstało? Niebiosa nie powstały same z siebie tak jak i wy nie przyszliście tu sami. To Ja wszystko stworzyłem. Niech wasze uczelnie nadal uczą was, jak zaczęliście istnieć. Zostawcie je, niech szukają odpowiedzi na życiowe pytanie: «dlaczego istniejecie?»

 

 

PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ ZOSTAŁA STWORZONA RZECZYWISTOŚĆ, KTÓREJ OBECNIE NIE WIDZĄ NASZE OCZY, CZYLI NIEBO Z OGROMNĄ ILOŚCIĄ ISTOT DUCHOWYCH

 

26.03.87

– Rozraduj Mnie, Vassulo, i zrozum, że Ja, Bóg, jestem Jeden. Chcę tak bardzo ukazać ci trochę więcej Mojej Chwały. Moje dziecko, czy wiesz, jak zostało stworzone Niebo?

– Przez Ciebie, poprzez Ciebie.

– Tak, Ja odmierzyłem każdą długość, wysokość i głębokość, a każdy wymiar jest doskonały. Każde najmniejsze, żyjące stworzenie pochodzi ode Mnie i jest naprawdę Moje. Całe życie pochodzi ode Mnie, Moje Tchnienie jest Życiem. Czy pragniesz więcej dowiedzieć się o Moich Boskich Dziełach?

– Tak, Panie.

– Zróbmy zatem spacer po Mojej Chwale.

Znalazłam się w obecności Boga, przechadzając się po wspaniałym ogrodzie, bardzo barwnym, zalanym światłem, ale nie zwykłym, słonecznym. Idąc, zauważyłam ogromną kulę światła dotykającą horyzontu. To było jak wielkie słońce, ale można było na nie z łatwością patrzeć, nie paląc oczu.

– Jak się czujesz, córko?

– To cudowne i takie dziwne!

– Co widzisz?

– Rodzaj “słońca”.

– Tak, to Moja Święta Siedziba. Co widzisz wokół tego Światła?

Najpierw widziałam plamy przesuwające się wokół tego Światła; te plamy okazały się być całym legionem aniołków, który Je otaczał.

– To są Cherubini otaczający Moją Chwałę. Co jeszcze widzisz?

– Kilka stopni prowadzących do wnętrza “słońca”?

– Wejdźmy do tego Światła. Jesteś gotowa? Zdejmij buty, wchodzimy bowiem na ziemię świętą. Teraz jesteśmy we wnętrzu Światła.

Wchodząc myślałam, że znajduję się w rozbłyskującym świetle, ale tak nie było. Wszystko miało spokojny, niebieski kolor. Szybko uderzyła mnie cisza, uczucie pokoju i świętości. Byliśmy we wnętrzu jednej sfery.

– Tak, to jest sfera.

‘Mur’ otaczający nas nie był ‘murem’, ale żyjącymi istotami. To byli aniołowie, mur aniołów. ‘Sufit’ tworzył jakby sklepienie ukształtowane przez wielkich aniołów... Wszyscy byli niebiescy. Były tam ich miliony, miliardy, wszyscy blisko jeden drugiego. To byli wielcy aniołowie, jeden ponad drugim; tworzyli mocną ścianę zamykającą sferę.

– Moi serafini czuwają nad tym Świętym Miejscem i adorują Mnie nieprzerwanie. Czy możesz ich słyszeć?

...Święty Świętych, Święty jest nasz Bóg Najwyższy...

– Ilu ich jest, Panie?

– Tysiące, Moje dziecko. Czy wiesz, kim jest ten tak piękny, ze złotym mieczem?

– Nie wiem.

Widziałam jednego, odróżniającego się od innych, bo miał normalną cerę, jasne włosy aż do ramion, ubrany w długą, iskrzącą się szatę najczystszej bieli. Trzymał w ręku piękny, złoty miecz.

– Vassulo, miecz jest Moim Słowem. Moje Słowo jest czyste, przeszywa i oświeca.

Nagle, zaokrąglony “sufit” otwarł się jak kwiat.

– Popatrz, maleńka, spróbuj rozpoznać. Jestem blisko ciebie i pomagam ci. Teraz zobaczysz, ponad tobą, Świętą Bitwę, która jeszcze nadejdzie. O, córko, popatrz z czujnością wokół siebie i wiedz, że Zło istnieje.

 

 

ZOSTALIŚMY STWORZENI Z MIŁOŚCI PRZEZ ODWIECZNĄ MIŁOŚĆ, PRZEZ NASZEGO OJCA

 

17.09.86

Jestem twoim Odwiecznym Ojcem, który cię kocha, który cię stworzył. Kiedy po raz pierwszy zaczęłaś oddychać, trzymałem cię blisko Mnie. Kochajcie się wzajemnie, bo wszystkich was stworzyłem Moimi Rękoma. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Czy pamiętacie, dzięki komu powstaliście? Nie narażajcie się na niebezpieczeństwo w oddali. Przyjdźcie do Mnie, a Ja okryję was Moimi błogosławieństwami. Wyleję na was całą Moją miłość. Kochaj Mnie bardziej. Droga prowadząca do Mnie jest pośród was. Wejdźcie na nią, a doprowadzi was do Mnie. Przyjmę was z otwartymi ramionami. Obejmę was i pobłogosławię. Módlcie się o prawość.

 

 

STWORZENIE BYŁO RADOŚCIĄ DLA BOGA

 

8.10.86

Słuchajcie Mnie: kiedy stworzyłem ziemię przepełniała Mnie radość. Posiałem gwiazdy i każdą z nich nazwałem. Byłem szczęśliwy stwarzając następnie was z miłością. Moimi własnymi Rękoma uformowałem was, dając wam tchnienie życia. Podniosłem was i pobłogosławiłem. Ja jestem waszym Świętym Ojcem. Następnie wysłałem do was ludzi mądrych, aby was poprowadzili i pouczyli, jak zaczęło się całe Stworzenie. Sam objawiłem się wam, aby was pouczyć, gdzie znajdują się wasze korzenie, Kto jest waszym Stworzycielem. Ja, Bóg, jestem waszym Ojcem.

 

 

PONIEWAŻ BÓG NAS STWORZYŁ, JESTEŚMY JEGO DZIEĆMI

 

4.10.86

Ja jestem Jahwe, wasz Stworzyciel, wy zaś wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Dokąd, jak myślicie, dokąd idziecie? Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym? Czy rzeczywiście uważacie, że pochodzicie od samych siebie? Czy sądziliście, że was opuściłem albo że nigdy nie istniałem?

 

 

ŻYCIE W ŚWIATŁOŚCI CELEM STWORZENIA CZŁOWIEKA

 

4.10.86

Nie zbaczajcie z drogi, spędzając wasze życie na analizowaniu, w jaki sposób powstaliście, bo Ja mówię wam, że wszyscy pochodzicie ode Mnie. Ja, Bóg, jestem waszym Stworzycielem. Stworzyłem was, ponieważ kocham życie. Uczyniłem was, byście żyli w Mojej światłości.