"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 R


 

 

RATOWANIE DUSZ

 

 

 

BÓG PRAGNIE NASZEJ WSPÓŁPRACY DLA OCALENIA DUSZ

 

3.03.87

Vassulo, czy pozwolisz Mi posłużyć się dzisiaj tobą?

– W jaki sposób, Panie?

– Używając olejku miłości, jaką masz dla Mnie. Kochaj Mnie z żarliwością, Vassulo. Pragnę ocalić jedną bardzo szczególną duszę od upadku: to jedna z Moich dusz wybranych. Możemy ją jeszcze ocalić, Vassulo. Zostawię dwie czyste krople Mojej Krwi na twoim sercu. Te dwie krople wystarczą, aby okryć twoje serce i sprawią, że odczujesz Moją troskę.

– Co powinnam zrobić?

– Czy mogłabyś pracować z miłością dla Miłości?

– Spróbuję, Panie.

– Zjednocz się ze Mną. Uleczymy dzisiaj jej duszę, umocnimy ją. Pouczę cię, jak Ja działam, bo te Dzieła są Boskimi Dziełami. Wszystkie Święte Dzieła pochodzą ode Mnie. Mądrość cię pouczy. Nigdy o tym nie zapomnij, jesteś Moim kwiatem, któremu pozwalam rosnąć w Moim Świetle. Oczyszczę ziemię i dam ci to, czego ci brak. Powrócę opowiedzieć ci o sercu tej wybranej duszy. Kocham cię. Kochaj Mnie, Vassulo, wiele bowiem zależy od tej miłości.

 

16.02.87

Teraz, kiedy jesteśmy zjednoczeni, będziemy nadal pracować razem. Posłużę się twoją miłością do Mnie, aby wyleczyć wiele dusz, które są już prawie pochłonięte płomieniami szatana. Ty i Ja pomożemy tym duszom. Wszystko, co powinnaś robić, to kochać Mnie gorąco. Nadejdą chwile, kiedy przyjdę obarczyć cię Moim Krzyżem.

 

POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRYCH ZBAWIENIE JEST ZAGROŻONE, GDY AUTENTYCZNIE KOCHAMY

 

3.03.87

– Vassulo, posłuchaj Mnie. Właśnie teraz ocaliliśmy tę duszę od upadku. Rozraduj się! Użyłem olejku twojej miłości. Razem pracujemy, aby pomóc duszom i uleczyć je. Moja córko, niech leczenie ich nigdy cię nie męczy.