"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

 R

 

 


ROZEZNANIE

 

 

 

Potrzebna czujność i rozeznania, bo nie wszystkie głosy w nas pochodzą od Boga i nie wszystkie dzieła, z jakimi się stykamy, mają w Nim źródło

 

22.11.86

– Chodź więc, kontynuujmy twoje nauczanie. Posłuchaj teraz i strzeż się głosów nie pochodzących ode Mnie. Pozostań czujna tak jak teraz. Ja jestem Jahwe, Bóg Wszechmogący. To Ja jestem Autorem tych objawień.

 

Rozeznanie to odróżnianie głosu Boga i Jego natchnień od innych głosów – zwodniczych, pochodzących od złego ducha

 

20.11.86

– Pokój niech będzie nad tobą za wiarę we Mnie. Uchwyć się Mnie i wesprzyj się na Mnie. Ja, Jahwe, dam ci siłę. Kocham cię, córko. Usłyszysz Mój Głos szepczący ci do ucha, kierujący tobą, prowadzący cię, doradzający ci, bo cię kocham. Nauczę cię, jak odróżnić Mój Głos od innych głosów. Umocnię twoje odczucia i rozeznawanie, żebyś mogła Mnie rozpoznać. Posłuchaj Mnie: Ja jestem twoim Nauczycielem, który cię pobłogosławił.

 

Po dobrych owocach rozpoznaje się działanie Boże, a po złych – działanie złego ducha

 

8.01.87

“Przywidzenia są dla głupców, natchnienia dla błogosławionych dzieci. Przywidzenia nie przynoszą owoców, natchnienia przynoszą dobre owoce, którymi żywi się wiele dusz.”

 

7.09.86

– Gdyby ktoś z ulicy widział to, wyśmiałby mnie.

– Dlaczego? Z powodu tego, że Mnie adorujesz?

– Na przykład gdybym pokazała to innym kapłanom niż ksiądz Karl, wyśmialiby mnie, nie uwierzyliby mi. Powiedzieliby, że jestem szalona. Powiedzieliby, że to pochodzi od szatana lub z mojej podświadomości!

– Jak oni by się czuli, gdybym z nimi pracował w ten sposób?

– Nic na ten temat nie wiem. Niektórzy przekonaliby się. Gdyby chodziło o biskupa, powiedzieliby, że to pochodzi od Boga, inni jednak pomyśleliby, że stracił rozum, bo ma głowę przepełnioną religią.

– Czy przedtem myślałaś o Bogu?

– Nie.

– Czy sądzisz, że się zmieniłaś?

– Tak, bardzo.

– Dlaczego?... Dlaczego?

– Tak mogę to określić: bo Bóg mnie wezwał i pouczał mnie.

– Tak. Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga.

Nagle całe piekło się zerwało. Bestia powiedziała, że mam ją adorować. Odpowiedziałam: «Odejdź!» Odeszła. Powiedziała mi, że gdybym ją adorowała, otoczyłaby mnie chwałą. Rozkazałam jej, aby odeszła i tak się stało.

 

 Dobre owoce wskazują na działanie Boga i Jego posłańców

 

31.07.86

Znowu miałam obawy i wątpliwości.

– Pokój niech będzie z tobą. Chwała Bogu!

Czy odczuwasz pokój?

– Tak.

– Skoro odczuwasz pokój, jakże więc to wszystko mogłoby pochodzić od szatana? Nauczyłaś się kochać Boga tak, jak nigdy dotąd Go nie kochałaś. Chcesz także, aby inni podobnie kochali Boga, oddawali Mu chwałę. To przeciwne szatanowi! Czy szatan pracowałby nad tym, by zniszczyć samego siebie? Poprowadzę cię i jeszcze bardziej zwiążę cię z Bogiem. Za każdym razem, gdy wątpisz, pomyśl, co zyskałaś dzięki tym tekstom.

 

 

Dzieło pochodzące od Boga rodzi dobre owoce, np. pogłębia w człowieku prawdziwą wiarę, prowadzi do modlitwy, do uwielbienia

 

4.10.86

– Wielu nie uwierzy, że to pochodzi od Ciebie. Powiedzą: «To nie pochodzi od Boga. Bóg nie działa w ten sposób.»

– A jak On działa? Czy Bóg czyni cuda?

– Tak, zawsze je czynił. Ale to ja jestem problemem.

– Czy jesteś zła? Czy wielbisz innego boga?

– Nie wielbię innego boga.

– Czy przyzywasz innych bogów w modlitwach?

– Nie.

 

Autentyczne nawrócenia, wzrost dobra stanowi dowód, że coś pochodzi od Boga

 

29.01.87

– Jezu, jaki jest dowód na to, że Ty jesteś w tym wszystkim?

– Popatrz na samą siebie, ty jesteś dowodem. Ty jesteś dowodem Mojej miłości. Vassulo, podniosłem cię z twojej nicości, abyś była ze Mną. Przyjdź więc do twego Pocieszyciela, zbliż się do Mnie i nie lękaj się Mnie. Ja cię ukształtuję tak, abyś przyprowadziła z daleka Moich synów i córki. Jak obecnie ciebie przyjmuję, tak też przyjmę wielu z tych, którzy noszą Moje Imię, lecz którzy pomimo to Mnie opuścili.

 

Uzdrowienie duchowe nie może być dziełem szatana, lecz Boga

 

8.07.86

Obawiałam się, że wszystkie te zapiski są czymś niedobrym.

– Pokój niech będzie z tobą. Uświadom sobie, w jaki sposób zostałaś uzdrowiona z twoich błędów. Vassulo, jak?

– Przez te orędzia.

– Tak. Jakże więc te rozmyślania mogłyby być czymś złym? Podziękuj i wychwalaj Pana za to, że cię uzdrowił... Czy słyszałaś o kwiatach, które zostały uleczone?

– Tak.

– Ja, twój anioł, uformowałem cię dzięki Bogu. Sprawiłem, że zakwitłaś. Dałem ci zapach. Uleczyłem cię dzięki Bogu. Jezus cię pobłogosławił. Wychwalaj Jezusa. Uczyniłem wszystko, co Bóg chciał, abym uczynił.

– Nie lękaj się, bo jestem zawsze z tobą. Zawierz Biblii. Powiedz im, że Ja uzdrawiam chorych. Nie lękaj się, uleczę cię. Kwiaty odżywają...

To mówił Jezus. Potem powrócił anioł, mówiąc:

– Jezus jest twoim Uzdrowicielem. Ty jesteś Jego radością. Jezus sprawił, że zakwitłaś. Daniel.

Później...

– Módl się i kochaj Jahwe. Wychwalaj Jezusa i polegaj na Biblii. Rozmyślaj. Daniel.

 

Zły duch posługuje się kłamstwem, aby nas zaniepokoić i zniechęcić

 

26.02.87

Cały dzień czułam się zaniepokojona. Nazajutrz, o wczesnej porze, jako pierwsze otrzymałam następujące słowa: “Oszust cię prowadzi, weź wszystko i spal.” Wtedy zrozumiałam. Pojęłam, że od poprzedniego dnia niepokoił mnie demon i próbował doprowadzić do rezygnacji z tej podróży. Kilka sekund później odczułam Obecność Boga. On pocieszył mnie i napisał:

“Ja będę z tobą aż do końca, jesteśmy zjednoczeni na zawsze, pozwól Mojemu Światłu zabłysnąć nad tobą. Moje dziecko, Ja jestem Jahwe i Ja cię prowadzę. Uwielbiaj Mnie kochając Mnie.”

Zrozumiałam, że Bóg był przewodnikiem tej trudnej podróży.

 

Działanie szatana wzbudza w nas niepokój, natomiast dzieła Boże rodzą pokój i radość, pobudzając równocześnie do rozszerzania tego pokoju wokół nas. Otwarty na działanie Boże człowiek staje się jak św. Franciszek "narzędziem pokoju".

 

10.10.86

– Ja jestem Światłością. Ja, Jezus, pragnę cię ostrzec: nie wpadaj nigdy w zasadzki przygotowane przez szatana. Nie wierz nigdy w żadne przesłanie dające ci niepokój. Zrozum dobrze, dlaczego szatan robi wszystko, aby cię zatrzymać. Córko, każde przesłanie, które potępia Moje objawienie, pochodzi od szatana. On będzie jeszcze próbował cię zniechęcić i powstrzymać. Ja, który jestem twoim Zbawicielem, potwierdzam ci, że wszystkie orędzia, niosące wezwanie do Miłości i Pokoju – aby pomóc tym, którzy się zagubili, znaleźć drogę do Mnie – wszystkie pochodzą od Ojca i ode Mnie. Zatem nie zniechęcaj się, wierz we Mnie. Pamiętaj, nie wierz żadnemu orędziu, które pozostawia twoje serce w niepokoju. Ja jestem Pokojem i ty powinnaś odczuwać pokój.

 

Bóg nie zsyła niepokoju, kiedy nie czynimy nic złego. Taki niepokój pochodzi od złego ducha. Bóg nas umacnia duchowo przez swój pokój.

 

5.10.86

– Żadne orędzie, które przyniosłoby ci lęk oraz żadne orędzie, które pozostawiłoby cię w niepokoju, nie pochodzi ode Mnie. Ja jestem Pokojem i Miłością. Chcę, abyś się czuła spokojna pracując ze Mną.

 

12.09.86

– Pokój niech będzie z tobą. Spotykaj Mnie, kiedy zechcesz. Zawsze gdy czujesz się zaniepokojona, wiedz, że to nie Ja napisałem. Żadne orędzie, które cię niepokoi, nie zostało napisane przeze Mnie, Jahwe. Zawsze gdy czujesz się nieszczęśliwa, wiedz, że to nie pochodzi ode Mnie. Czuj się wolna, gdy Mnie spotykasz. Ja, Jahwe, jestem Pokojem. Przyjmuj Mnie w twoich modlitwach. Czytaj Moje Słowo.

– Czasem zastanawiam się, po co to wszystko?

– Chcę wam przypomnieć, jak wiele miłości mam do was wszystkich. Czytaj Moje Słowo z miłością.

– Mój Ojcze Niebieski, czy Ty rzeczywiście mnie zawołałeś?

– Tak, Moja umiłowana.

 

9.09.86

– Ja, Jahwe, kocham cię. Uświadom sobie, że byłem z tobą.

– Na modlitwie?

– Także wtedy. Błogosławię cię... Dlaczego, dlaczego Mnie odrzuciłaś? Ja jestem Jahwe. Nie lękaj się! Nie lękaj się!... Czy czułaś się szczęśliwa?

– Tak.

– Jakże więc mogłoby tak być, gdyby wszystko pochodziło od złego?

 

 

Przygnębiające zniechęcenie do czynienia dobra nie pochodzi od Boga, lecz od szatana

 

10.11.86

Przez dwa dni czułam się straszliwie źle. Znów miałam wątpliwości! Szatan atakował mnie przez całe dwa dni. To wszystko mnie przerasta. Czuję się zniechęcona. Jakże Bóg może mówić do mnie? Za każdym razem gdy On podchodzi do mnie, mam ochotę Go odrzucić. Mój duch waha się... Jak to możliwe, że Bóg mówi do mnie, rozmawia ze mną! Chyba śnię, a jednak przyjmę Jego dyktando...

– Pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. Ja, Jahwe, jestem obecny. Posłuchaj Mnie: Błogosławię cię. Żyj w pokoju i zawsze odczuwaj pociechę, ponieważ Ja cię kocham. Dlaczego zwątpiłaś, że to jestem Ja? Czyż nie nauczyłem cię kochać Mnie? Poprowadziłem cię i pomogłem ci. Zabłysnę nad tobą.

– Jestem zniechęcona.

–  To demon sprawił, że czujesz się zniechęcona. Faktycznie odczułem twoją nędzę, dlatego też zstąpiłem, by ci dodać odwagi.

 

 

Potępianie człowieka za czynione dobro pochodzi od złego ducha

 

3.03.87

Później, po południu, atakował mnie demon, który potępiał mnie. Wiedziałam, że to nie mogło pochodzić od Boga, bo dowiedziałam się, że Bóg nigdy mnie nie potępia.

– Błogosławię cię, córko, nigdy cię nie potępię za to, co Ja, Jahwe ci dałem.

 

 

Szatan zniechęca nas do czynienia dobra. Bóg nie zniechęca, lecz dodaje otuchy, wnosi pokój, rozbudza radość, abyśmy czynili więcej dobra

 

22.11.86

– Nie zniechęcaj się. Demony próbują cię zwieść. To Ja cię uformowałem. Nie pozwalaj się zniechęcać. Czy wiesz, dlaczego demony chcą cię zniechęcić? One są złe i zdecydowane, by cię powstrzymać, córko. Mój Plan od początku wywoływał ich gniew. Czynisz postępy. Odnawiam cię od chwili, w której Mnie przyjęłaś. Czy po rozpoznaniu Mnie czujesz się bardziej szczęśliwa?

– Tak. Czuję, że nie potrzebuję niczego innego prócz Ciebie. Ty napełniasz moje życie.

 

 

Znakiem nadprzyrodzonego pochodzenia jakichś natchnień lub objawień jest fakt, że przekazywane przez jakąś osobę treści przekraczają ją, do znaczy nie są owocem posiadanego przez nią wykształcenia teologicznego lub naturalnych przemyśleń czy medytacji.

 

10.05.87

– Ja jestem Wszechmogący, maleńka, Ja jestem Tym, który układa to orędzie, aby nakarmić wielką liczbę. Vassulo, byłem z tobą w łączności cały ten czas! Widzisz?

– Mój Boże, a ja jeszcze boję się, że to jest dzieło mojej podświadomości...

– Pozwól sobie wytłumaczyć, że nigdy nie wykonałabyś tej pracy sama! Czy wierzysz w cuda?

– Tak, wierzę.

– Przyjmij to więc jako cud. Kocham cię.

 

 

Znakiem autentyczności orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" jest sama jego przekazicielką, która w żaden naturalny sposób – np. przez wykształcenie teologiczne lub przez głębokie życie religijne, pełne medytacji – nie została przygotowana do pisemnego wyrażania teologicznych problemów poruszanych w tym orędziu.

 

30.01.87

Sprawię, że Moje Słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Vassulo, wielu będzie Mnie prosić o znak potwierdzający, że to orędzie pochodzi rzeczywiście ode Mnie, ale znakiem udzielonym przeze Mnie jesteś ty. Wyzwoliłem cię od zła, budząc cię; wskrzesiłem cię i wzniosłem do Mojego Serca wylewając na ciebie wiele z Moich Dzieł. Przyjmij to, co Ja ci daję, ponieważ Mądrość cię prowadzi.

 

Każde dzieło nosi na sobie piętno swojego twórcy. Podobnie jest z dziełami Boga i dziełami złego ducha. W dziełach Bożych ujawnia się troska o zbawienie człowieka, miłość do niego, natomiast w dziełach złych duchów widać tylko ich nienawiść, chęć oszukiwania i zwodzenia przez pozorne udzielanie pomocy. W fałszywych objawieniach wymyślonych wyłącznie przez samego człowieka, bez wyraźnej ingerencji złego ducha, nie dostrzega się "ducha Bożego", "Bożego klimatu", lecz samo tylko odzwierciedlenie psychiki i usposobienia ich ludzkiego autora, który je stworzył.

 

1.02.87

– Vassulo, to Ja Jezus Chrystus. Kocham cię. Wiedz, że wszelkie orędzie zawierające potępienie albo twarde słowa nie pochodzi ode Mnie. Ja jestem Miłością, Miłością, Miłością, Moje Serce jest Bezmiarem Miłości. Sposób, w jaki cię prowadzę, jest dostosowany do ciebie. Uważaj się za maleństwo, które zaczyna chodzić. Nikt nie oczekuje od małego dziecka, że będzie chodzić ufnie i pewnie. Moje Pouczenia są dla początkującej. Pouczam cię stopniowo i każdy krok, jaki robisz ze Mną, błogosławię. Ja jestem twoim Ojcem pomagającym ci i uczącym cię chodzić ze Sobą, Moje dziecko. To Moja odpowiedź na twoją myśl.