"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

P

 


 

POZNANIE BOGA PRZEZ CZŁOWIEKA

 

 

Wielu ochrzczonych mylnie wyobraża sobie Boga

 

8.03.87

 

O, córko, choć wiele Moich umiłowanych dzieci uświęcił Chrzest, to tylko niewiele z nich zna Mnie takim, jakim jestem. Zapominają dostrzegać we Mnie kochającego Ojca. Wielu z nich porzuca Mnie sądząc, że jestem dla nich niedostępny. Wielu z nich zna Mnie po swojemu, doznając stałych uczuć pogardy względem Mnie. Niektórzy myślą o Mnie tylko z obawą, inni jeszcze wątpią w Moją Nieskończoną Miłość...

 

 

Poznanie Boga, otrzymana od Niego mądrość stanowi dla duszy wyjątkowy dar, który zbliża do Boga, doskonali i przemienia całego człowieka

 

20.01.2001

 

Czy nie słyszeliście, że to jedynie Święta Mądrość dom buduje, zrozumienie – umacnia? Dzięki poznaniu jego spichlerze napełniają się wszelkiego rodzaju bogactwami, rzadkimi skarbami o Boskiej wartości – tak upragnionymi przez mędrców wszystkich czasów. Innymi słowy: dzięki poznaniu Mnie wasza dusza i umysł napełniają się Moim transcendentnym światłem i Moją Chwałą. Waszą duszę napełnia Moje Bóstwo i Ja Sam. Wtedy i tylko wtedy wasze serce skłoni się do dyscypliny, a wasze uszy przyjmą pouczenia. Zdobycie Prawdy i jej serdeczne umiłowanie przemieni waszą naturę, Moi umiłowani, w Moje Bóstwo. Wszystkie wasze zamiary będą natchnione przez Mojego Świętego Ducha, który niestrudzenie zdejmował z was zgorzelinę, aby wyposażyć waszego ducha w Mojego Ducha i przez Mojego Ducha – w Królewskie Bogactwo, którym jest Moje Najwyższe Panowanie.

 

 

Dzięki poznaniu Boga możemy otrzymać dar przyjaźni z Nim i Jego samego

 

2001

 

Pamiętaj, że jednym z najszlachetniejszych, najbardziej wzniosłych skarbów i najbardziej cenionych jest Poznanie twego Boga jako trzykroć świętego, gdyż dzięki temu bogactwu otrzymujesz głęboką przyjaźń z Bogiem i samego Boga.

 

 

W zaślubinach z Bogiem dusza otrzymuje dar szczególnego poznania Boga

20.01.2001

Ze Mną są wielkie bogactwa, bogactwa trwałe, ubogacające tych, którzy się do Mnie zbliżają z sercem skruszonym. W naszych zaślubinach ofiaruję wam skarb wiedzy, jak Mnie posiąść, skarb Poznania Boga w Trójcy i Pojęcia Go.

 

Pojąć Boga znaczy uznać Go z pełną szacunku bojaźnią za Istotę Najwyższą

 

20.01.2001

 

Zapytacie: „A co oznacza pojąć Boga?” Mnie pojąć – to pierwsza zasada Mądrości: uznać Mnie za waszego Boga i mieć bojaźń wobec Mnie. Bojaźń wobec Mnie oznacza unikanie wszelkiego zła.

 

 

Poznanie Boga dochodzi na ziemi do szczytu w kontemplacji, o którą człowiek powinien się troszczyć

 

20.01.2001

 

(Mnie pojąć to) także widzenie Mnie duchowymi oczyma, podczas gdy jesteście jeszcze na ziemi. Jest sprawą ważną, aby każdy z was skosztował Mnie, gdy jeszcze jesteście na ziemi. Jest ważne, aby każda dusza szukała tego widzenia. A jeśli wasza dusza nie była zdolna dosięgnąć wyżyn, walczcie i nie ustępujcie we wznoszeniu waszego ducha przez kontemplację. Jak inaczej poznacie waszego Boga? Jak, skoro Mnie nie widzieliście, będziecie Moimi synami lub Moimi córkami, przyozdobionymi Moim Światłem Trzykroć Świętym? Ja nie jestem ani niedostępny, ani nieosiągalny, odkąd łączę się z waszą duszą. Jednoczę się z wami i stajemy się jednym. Potem, gdy jestem z wami zjednoczony, czynię się dla was poznawalnym, aby wam przypomnieć wasze dziedzictwo. W majestacie, w chwale prowadzę waszą duszę w Moje głębiny, aby Samego Siebie objawić wam z królewską hojnością.

 

Poznanie Boga i kontemplowanie Go to przedsmak nieba na ziemi

 

20.01.2001

 

Bogactwo znania i pojmowania Mnie to nieustanne niebo na ziemi. To panowanie z życzliwością, prawością, doskonałością na ziemi. Otrzymawszy ten skarb przez łaskę, dzięki Duchowi Świętemu poznacie Moją Wolę w was. Powiedzieliśmy raz: „Jeśli ktoś chce być dumny, niech się chlubi z tego, że Mnie rozumie i Mnie zna.” Cena tego skarbu przewyższa perły.

 

 

Nie można poznać tajemnic Bożych bez pomocy Ducha Świętego, gdyż przekraczają one naturalne uzdolnienia ludzkiego rozumu

 

20.01.2001

 

Czytaliście, że głębokości Boga można poznać jedynie przez Ducha, aby pojąć sprawy duchowe. Pisma mówią: człowiek nieduchowy to taki, który nie przyjmuje niczego z Ducha Bożego: widzi to jako głupstwo. To przekracza jego pojmowanie, gdyż to można zrozumieć tylko przez Ducha. Człowiek duchowy, przeciwnie, jest zdolny osądzić wartość wszystkiego, a jego własna wartość nie musi być osądzana przez innych ludzi, jak mówi Pismo: „Kto może znać myśl Pana? Kto może Go pouczać?”

 

 

Modlitwa potrzebna, dla poznania Boga

 

2001

 

Pisma mówią, że kiedy się modlisz, jest ci dawane poznanie. Jeśli dziś jeszcze Mnie nie pojmujesz, to dzieje się tak dlatego, że się nie modlisz.

 

 

Czystość serca jest konieczna, by poznać Boga. Bez niej człowiek pogrąża się w ciemnościach

 

2001

– Pokój, Moje dziecko. Święty Duch Prawdy nigdy nie przestanie dawać świadectwa. Na nowo powiem wam: „Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga.” Daję wzrok tym, którzy nie widzą, a mądrym i przebiegłym przeszkadzam wejść przez bramę poznania. Kiedy się wchodzi przez te drzwi, otrzymuje się światło i zrozumienie wszystkich Moich słów i równocześnie – uznanie Mojej Obecności...

Lecz człowiek, który sam siebie otacza chwałą, pozostaje na zewnątrz, przed tymi drzwiami, pozostaje w ciemnościach. Ciało jest ciałem i będzie mieć wizję ciała, lecz temu, kto narodził się z Ducha, zostanie udzielony wzrok i będzie oglądał Boga.

 

 

Człowiek powinien dobrowolnie przyjąć światło ofiarowane mu przez Boga, gdyż wtedy tylko da mu ono pełne poznanie Go i Jego nauki

 

2001

Aby wyjaśnić niektóre Moje słowa, odnoszące się do skarbów Mojego Najświętszego Serca, i aby twoja dusza poczyniła postępy w głębinach Mądrości i w poznaniu Mnie poproszę cię, córko, o otwarcie oczu twego rozumu na wchłonięcie całej światłości, jaką w ciebie wleję w celu przekazania ci Mojej wiedzy. Niektórym może się wydać, że się powtarzam, jednak Moja pedagogia jest doskonała i najbardziej budująca dla waszej duszy. Dam wam pojąć wartość Moich skarbów.