"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

P

 


 

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

 

 

 

CHRYSTUS JEST OBECNY W SERCU, KTÓRE KOCHA. POWRACA NATOMIAST DO TEGO SERCA, KTÓRE, PO OKRESIE BRAKU MIŁOŚCI, ZACZYNA KOCHAĆ.

 

19.05.87

– Jezu, moja przyjaciółka prosiła mnie, abym Cię zapytała, dlaczego nie powrócisz znowu w Ciele, aby ludzie mogli się zmienić.

– Ach, Vassulo... powrócę. Każdy wstający świt zbliża was do Mojego Powrotu. Vassulo, czy wiesz, co to oznacza?

– Powiedz mi, Panie.

– Miłość powróci na nowo, Miłość będzie jeszcze raz z wami. Miłość przyniesie wam na nowo Mój Pokój. Moje Królestwo na ziemi będzie jak w Niebie. Miłość uwielbi Miłość. Wkrótce będę z wami, Moi umiłowani. Módlcie się, bo ten czas jest bliski. Czy chcesz, mała, jeszcze pracować ze Mną?

(...) 

Pójdź, udzielę ci zadowalającej odpowiedzi na twoje pytanie. Miłość powróci do was jako Miłość.

Módlmy się razem.

O, Ojcze Niebieski, Ojcze Miłości, powróć do nas, aby wyzwolić nas od zła. Ojcze, kochaj nas i pozwól nam przebywać w Twojej Światłości. Uczyń, czego pragnie Twoje Serce, niech Twoje Imię będzie uwielbione. Amen.

Pozwól Mi posługiwać się tobą.

 

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA BĘDZIE TRYUMFEM DOBRA I KLĘSKĄ ZŁA

 

31.10.2000

Wkrótce nawiedzę ziemię. Najwyższy, Ten, o którym większość z was zapomniała, mówi do ciebie, pokolenie: Zajmę Moje miejsce na ziemi.

Wielu z was pyta: „Jak On przyjdzie?” Odpowiadam na to: Czy nie wiecie, że odkąd czas się zaczął, a człowiek został umieszczony na ziemi, tryumf złego był zawsze krótki? Tryumf złego teraz już prawie się skończył, gdyż pochłonie go Mój tryumf. Będzie dokładnie tak jak z laską Aarona: przemieniłem ją w węża, który połknął węże Faraona. Tak samo Mój tryumf uderzy i pochłonie tryumf niegodziwca, abyście w tym Tryumfie wychwalali Moje Święte Imię!

 

CHRYSTUS ZAMIESZKA W SERCACH TYCH, KTÓRZY GO WCZEŚNIEJ ODRZUCILI I UDZIELI IM SWOICH DARÓW

 

31.10.2000

Wtedy będę pośród Mojego ludu... i wy będziecie wędrować ze Mną, waszym Bogiem, będziecie ze Mną kroczyć; będziecie chodzić z Tym, o którym niegdyś myśleliście, że jest niedostępny... Będziecie mówić do Tego, któregoście niegdyś wyrzucili z waszego ducha. Będziecie rozmawiać z Moją Boskością, gdyż Ja, Boski, będę obecny w waszym sercu. Ujawnię wam, jak dobry doradca, drogę Życia dla was wszystkich. Waszej duszy dam umiarkowanie, roztropność i sprawiedliwość, męstwo i wszystko, czym wasza dusza powinna być przyozdobiona, aby kroczyć pośród aniołów i ze Mną. Wtedy Moje Królestwo zostanie odnowione na ziemi.

 

OBECNY PRZEZ ŁASKĘ W DUSZACH CHRYSTUS BĘDZIE KONTEMPLOWANY

 

31.10.2000

Tak, wy możecie także w tym życiu oglądać Boga. Możliwe jest kontemplowanie Mnie wtedy, gdy jeszcze jesteście na ziemi, tak! Jest możliwe przenikanie głębokości Mnie – waszego Boga i waszego wszystkiego – i posiadanie Mnie, gdy jeszcze jesteście na ziemi. To będzie początek waszego nowego życia, gdyż będziecie Mnie znać nie tylko ze słyszenia, z mówienia lub z książek, lecz przez prawdę i przez metanoję – dzięki łasce, jakiej udziela wam Duch Święty. Oglądać Mnie stanowi życie samo w sobie, gdyż to ofiarowuje wam nieśmiertelność... To w ten sposób nawiedzę ziemię, Moje dzieci. Czy teraz zrozumieliście Moją tajemnicę?