"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

P

 


POWOŁANIE

 

 

 

BÓG POWOŁUJE CZŁOWIEKA DO WYPEŁNIENIA ZADAŃ, KTÓRE ODWIECZNIE ISTNIAŁY W JEGO BOSKIM UMYŚLE

 

2.12.86

To Ja cię wezwałem. Ja, Bóg, znałem cię na długo przed twoim narodzeniem, zanim zostałaś uformowana w łonie matki.

 

26.04.87

– Pozwól Mi powiedzieć, umiłowana, że Moje Plany powstały zanim się narodziłaś. Będziemy zawsze pracować razem, chcesz tego?

– Tak, chcę tego, jeśli przyjmiesz mnie z moją niezdolnością, mój Boże.

 

BÓG Z WŁASNEJ INICJATYWY POWOŁUJE DO RÓŻNYCH ZADAŃ DLA DOBRA SWOJEGO LUDU

 

1.01.87

– Panie, czy zawsze wybierasz sobie kogoś na posłańca tak jak w Starym Testamencie? Czy zawsze będziesz do nas mówił?

– Oto Moja odpowiedź: Ja, Pan Zastępów, będę zawsze was odnajdywał. W Moje Imię i jedynie z Mojej inicjatywy działałem i będę działał. Czy mam na zawsze się smucić? Ta droga jest jedną z Moich dróg dla odnalezienia was.

  

W KAŻDYM CZASIE I W KAŻDYM POKOLENIU BÓG MOŻE SIĘ POSŁUŻYĆ WYBRANYMI LUDŹMI, KTÓRZY - OBDARZENI JAKIMŚ SZCZEGÓLNYM CHARYZMATEM JAK NP. ŚW. KATARZYNA ZE SIENY - MAJĄ ZBLIŻAĆ DO NIEGO I UJAWNIAĆ JEGO WOLĘ

 

3.12.86

–  Ja jestem Jahwe – Pan Zastępów, Stworzyciel wszystkiego. To Ja cię wezwałem. Tak, też w twoim pokoleniu, mogę wzywać i ujawniać Siebie. Ja jestem Ten Sam. Niech będą błogosławieni twoi następcy w przyszłości. Nigdy Mnie nie opuszczaj.

 

BÓG NIE ODRZUCA SŁABYCH I GRZESZNYCH LUDZI, LECZ UMACNIA ICH, NIERAZ POWOŁUJE DO BARDZO WAŻNYCH ZADAŃ, POSŁUGUJE SIĘ NIMI, BY OCALIĆ INNYCH

 

5.10.86

– Ja jestem zawsze blisko ciebie. Ja, Bóg, żyję w tobie, wierz we Mnie, Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, Bogiem Wiecznym.

– Nie! To niemożliwe! To nie może być Bóg. Ci, którzy wiedzą, udowodnią mi, że to nie jest Bóg. Jedynie dusze bardzo szlachetne i czyste, godne Boga mogą otrzymywać takie łaski!

– Nie jestem nieosiągalny, Vassulo! Ja nie odrzucam nikogo. Napominam wszystkich, tłumiących Moje zachęty, którymi przyciągam do Mnie Moje dzieci. Ten, kto naucza, że aby być ze Mną albo zostać przeze Mnie przyjętym, trzeba być czystym i godnym – szkodzi Memu Kościołowi. Każdego człowieka, który Mnie spotkał, ale który jest zniechęcany przez innych, Ja, który jestem Nieskończoną Siłą – podtrzymam dając mu Moją Siłę. Dlaczego, dlaczego mam ludzi nazywających się znawcami, osądzających czy to jestem Ja, czy nie, zakazujących Mi wszelkiej inicjatywy i pozostawiających Moje dzieci zawiedzione, bez pociechy, bez wsparcia; ludzi, nie biorących wcale pod uwagę Moich Łask i wyrywających Mi Moje dzieci? Dlaczego wszystkie Moje Błogosławieństwa są odrzucane? Ja jestem Nieskończonym Bogactwem. Córko, kiedy Mnie wreszcie znalazłaś, napełniła Mnie radość. Uważałem, aby cię nie przestraszyć. Ukazałem się tak łagodny, jak łagodna jest matka dla swego dziecka. Pozwoliłem ci zbliżyć się do Mnie i napełniła Mnie radość, kiedy cię wołałem i spotykałem, kiedy miałem cię blisko Siebie, dzieląc z tobą, Moja umiłowana, wszystko, co posiadam. A teraz przychodzisz Mi powiedzieć, że myślisz o opuszczeniu Mnie, bo Mnie, Boga, nie można dosięgnąć; bo zostałaś poinformowana, że tylko dusze godne mogą Mnie osiągnąć i że nie masz wymaganych uzdolnień! Ja nie odrzucam żadnej duszy. Ofiarowuję Moje Łaski nawet najnędzniejszym. Rozraduj Mnie i spotykaj Mnie na tej drodze. Błogosławię cię, córko. Prowadzę cię. Karmisz się Mną. Vassulo, dziś w Biblii przeczytaj 1 List św. Piotra. Przeczytaj uważnie, potem ci to wyjaśnię. Przeczytaj pierwszy rozdział. Żyj z wiarą. Piotr naucza, aby mieć wiarę.

Jezus dał mi do zrozumienia, że wiarą możemy góry przenosić. Trzeba bezgranicznie zawierzyć.