"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

P

 


 

POKÓJ

 

 

 

BÓG JEST BOGIEM POKOJU

 

23.01.87

Odczuj Miłość, jaką mam dla Moich dzieci! Doprowadziłem cię do miłowania Mnie. To Ja pokazałem ci Drogę. Jestem Bogiem Miłości, jestem Bogiem Pokoju, Bogiem Miłosierdzia, jestem Łagodny, jestem Dobrym Pasterzem, Ojcem Przebaczenia. Jak mógłbym patrzeć na wasze zagubienie i nie przyjść was ocalić? Liczę każdego z was. Dobry Pasterz daje Swoje Życie za Swoje owce. Ja jestem bezmiarem Przebaczenia, nigdy was nie opuszczę.

 

BÓG OBDARZA NAS POKOJEM

 

24.08.86

– Pokój niech będzie z tobą. Żyj w pokoju i w radości. Ja udzielę ci pokoju. Ja powiększę twoją radość. Ja będę pracował z tobą. Przyjmij Mnie z miłością. Ja jestem twoim Pokojem.

 

18.07.86

– Pokój niech będzie z tobą. Miej pokój... Pokój... pokój... pokój... pokój niech będzie z tobą. Pokój niech będzie z tobą. Miej pokój.

 

20.03.87

Ja jestem Pokojem. Będę cię zawsze obdarzał Moim Pokojem. Zjednocz całą swą istotę ze Mną, a Ja zatopię cię w Sobie. Ach, Vassulo, przychodź zawsze do Mnie i odczuwaj Mój Pokój. 

 

BÓG POKOJU NIE PRAGNIE WALKI, LECZ WYTĘŻONEJ PRACY DLA DOBRA DUSZ

 

10.02.87

– Jezu, kocham Cię i będę walczyć dla Ciebie.

– Walk nie chcę, ponieważ jestem Pokojem; i ty będziesz pracować w Pokoju, dla Pokoju. Napełnij Mnie radością, pozostając tak blisko Mnie, jak tylko to możliwe.

 

MIŁOSIERNY BÓG PRAGNIE, ABY NA ŚWIECIE POGRĄŻONYM W CIEMNOŚCI BYŁO JAK W NIEBIE, TZN. ABY PANOWAŁA MIŁOŚĆ I POKÓJ

 

19.02.87

Chciałbym przekazać Moje orędzie temu światu ciemności, aby w ten sposób ukazać Moje obdarowywanie świata. Moje Miłosierdzie bowiem jest niewysłowione, a Moje uczucie – ponad wszelkim ludzkim zrozumieniem.

Niebo z całą Swoją Chwałą króluje wiecznie w Pokoju i Miłości, a Ja będę czuwał, aby było tak i na ziemi.

  

POKÓJ POCHODZĄCY OD BOGA OGARNIE CAŁĄ ZIEMIĘ

 

19.02.87

Wszelki Pokój i Miłość panuje nad Złem. Mój Pokój pokryje ziemię jak mgła, rozchodząc się z wysokości do głębin i z jednego krańca ziemi na drugi. 

 

CHRYSTUS WPROWADZI POKÓJ, ABY NASTAŁO JEGO KRÓLESTWO POKOJU

 

2.03.87

Córko, napisz te słowa: Ja, Jahwe, otoczę was Moją Miłością i dam wam wszystkim Mój Pokój. Ogłoszę Moje Słowo wszystkim narodom, we Mnie bowiem mieszka Miłość, Pokój, Miłosierdzie i Mądrość. Ustanowię Moje Królestwo na ziemi takie, jakie jest w Niebie.

Vassulo, to tylko część Mojego orędzia. Sprawię, że resztę napiszesz później. Pójdź, pozostań blisko Mnie.