"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 P


 

 

POKORA

 

 

 

POKORA JEST BŁOGOSŁAWIONA

 

2.01.87

– Ja jestem tu. Błogosławieni mali, do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Kocham cię, córko. Zaczekaj, a zobaczysz. Pewnego dnia będziesz mieszkać w Mojej Wiecznej Światłości.

 

POWIERZONE PRZEZ BOGA ZADANIA, NADZWYCZAJNE ŁASKI I CHARYZMATY NIE POWINNY W NIKIM ROZBUDZAĆ PYCHY, GDYŻ NIE SA UDZIELANE W NAGRODĘ ZA WYJĄTKOWĄ ŚWIĘTOŚĆ, LECZ DLA DOBRA CAŁEGO LUDU BOŻEGO, DLA CHWAŁY BOŻEJ

 

8.01.87

Przypominam ci, że nie wyróżniam cię więcej niż innych. Moje Pouczenia powinny powodować twój postęp i oczyszczać twoją duszę. Nie sądź ani przez jedną sekundę, że udzieliłem ci tego charyzmatu, bo kocham cię bardziej niż inne Moje dzieci. Dałem ci tę Łaskę, żeby nakarmić ciebie i nakarmić innych, będących w rozpaczliwej potrzebie. Ja jestem Panem Jezusem Chrystusem, Dobrym Pasterzem, strzegącym Swego stada. Przychodzę pokazać wam drogę powrotu. Przychodzę rozbłysnąć nad wami i dać wam nadzieję.

 

19.05.87

– O, córko, kocham cię do szaleństwa! Wesprzyj się całkowicie na Mnie, zwiększę twoją zdolność rozpoznawania.

– Mój Boże! Zwiększasz moją zdolność widzenia, słyszenia i odczuwania Cię?

– Tak, będziesz Mnie odczuwać i będziesz mogła lepiej Mnie rozpoznawać.

– Mój Boże! Dlaczego wszystkie te Łaski dla mnie? Nic nie uczyniłam, aby na to zasłużyć!

– Wiem, ale kocham cię; jednak nie zapominaj, kim jesteś.

– Proszę Cię, pomóż mi, przypominając mi o tym, Panie.

– Przeszkodzę ci w wynoszeniu się z powodu wszystkich udzielanych ci przeze Mnie Łask, przypominając ci twoją nędzę. Przypomnę ci, że wszystkie te Łaski, jakie ode Mnie otrzymujesz, są dla Mojej własnej Chwały. Każda Łaska, jaką ode Mnie otrzymasz, będzie dla Moich własnych spraw, a nie dla twoich. Zatem, zaczerpnij z Mojego Serca i napełnij swoje. Pragnę, aby Mój Ołtarz był nieustannie rozpalony. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, bądź Moją na całą Wieczność.

– Uczynię to. Mój Boże?

– Jestem. Kochaj Mnie i czuwaj nad Moimi sprawami.

– Panie!.. Jestem zerem i Ty wiesz o tym. Mój Panie, nie ufaj mi, proszę Cię!

– Pozwól Mi w sposób wolny działać w tobie.

 

POKORA TO PRZEKONANIE O WŁASNEJ NICOŚCI I WIELKOŚCI BOGA, OD KTÓREGO MAMY WSZYSTKO, CO POSIADAMY

 

16.02.87

– Ale ja jestem niczym!

– Vassulo, pozostań niczym i pozwól Mi być wszystkim, czego ci brakuje. Tam, dokąd pójdę, podążysz za Mną. Nie będziesz nigdy sama, teraz jesteś złączona ze Mną. Wzrastaj duchowo, Vassulo. Wzrastaj.

 

PAMIĘTANIE O SWOICH GRZECHACH I O DOBROCI BOŻEJ POMAGA TRWAĆ W POKORZE

 

1.05.87

– Po otrzymaniu tylu Łask mogłabym stać się pyszna i demon mógłby łatwo mnie skusić!

– Zawsze będę ci przypominać twoją nędzę i cienie twojej przeszłości. Przypomnę ci, jak się Mnie wyparłaś i jak odrzuciłaś Moją wielką Miłość, kiedy do ciebie podszedłem; jak znalazłem cię pomiędzy umarłymi, w ciemnościach i jak Moim Miłosierdziem i Moją Miłością ożywiłem cię, unosząc do Mojego Serca.

 

NIE MUSIMY SIĘ LĘKAĆ UZNANIA NASZEJ MAŁOŚCI I GRZESZNOŚCI Z OBAWY, ŻE BÓG PRZESTANIE NAS KIEDYŚ KOCHAĆ Z TEGO POWODU

 

21.02.87

Tego ranka moja miłość do Jezusa doszła do szczytu. Bałam się, że On mnie opuści, bo jestem niczym w Jego Oczach, a nic kochające Boga obraża bez wątpienia Jego Święte Imię.

– O, córko, kocham cię, bądź ze Mną! Nigdy cię nie opuszczę!

 

1.03.87

– Miej Mój Pokój, Vassulo. Jesteś nędzna, ale Ja i tak cię kocham. Daj Mi całą swoją nędzę, a Moje Miłosierdzie pochłonie ją. Czuj się kochana przeze Mnie. Pójdź, wesprzyj się na Mnie. Słuchaj Mnie, dotrzymuj Mi towarzystwa, nie zapominaj, że Ja jestem twoim Świętym Towarzyszem.

 

DZIECIĘCA POKORA, KTÓRA OTWIERA CZŁOWIEKA NA BOŻĄ MĄDROŚĆ, UMOŻLIWIA LEPSZE ZROZUMIENIE DRÓG BOŻYCH, KTÓRE NIE SA NASZYMI DROGAMI

 

10.02.87

Te Dzieła są Dziełami Boskimi, objawianymi ci przez Mojego Ojca. Wiele Boskich Dzieł jest jeszcze przed wami zakrytych i stanowi dla was tajemnicę.

– Wielu tego nie zaakceptuje, Jezu! Potępią moją wyobraźnię.

– Vassulo, ilu z nich zrozumiało w całości Dzieła Mojego Ojca na ziemi?

– Niektóre Dzieła nie są zrozumiane i pozostają nadal tajemnicami.

– Jak więc pojmą to, co Boskie? Vassulo, cała Mądrość dana jest tylko dzieciom. Mój Ojciec cieszy się dziećmi. Bądź szczęśliwa, córko i wychwalaj Ojca, bo jest Dobry dla ciebie.

 

DZIĘKI DZIECIĘCEJ POKORZE WOBEC BOGA DUSZA MOŻE BYĆ PRZEZ NIEGO FORMOWANA

 

13.02.87

– Dzieci są Moją słabością. Pozwalają Mi się kształtować.

 

4.02.87

 – Maleńka, wiesz dlaczego cię kocham? Oto jeszcze jeden powód: jesteś Moim kwiatem pozwalającym Mi się przycinać, pozwalającym Mi się karmić i pozwalającym Mojemu Światłu rozbłysnąć nad tobą. Pomagam ci wzrastać, abyś wydała owoce Pokoju i Miłości. Ja jestem twoim Panem i Nauczycielem.

 

POKORNE UZNANIE SWOJEJ SŁABOŚCI PRZYCIĄGA BOGA

 

18.05.87

Nagle przypomniałam sobie tę chwilę, kiedy zły duch doprowadził mnie prawie do upadku i poczułam się zawstydzona...

– Twoja słabość przyciąga Mnie, bo mogę ci dać Moją Siłę. Pójdź, przynieś Mi twoją miłość, wesprzyj się na Mnie.

Uczyniłam to.

 

DZIĘKI POKORZE CZŁOWIEK STAJE SIĘ DOBRYM NARZĘDZIEM W RĘKU BOGA, KTÓRY PRAGNIE ZBAWIĆ CAŁY ŚWIAT

 

26.04.87

– Pozwól Mi powiedzieć ci, Vassulo: im mniej ty jesteś, tym bardziej Ja jestem. Pozwól Mi działać i realizować Moją Wolę w tobie. Pozostań niczym. Czuj się niczym i pozwól Mi być wszystkim, aby Moje Słowo dotarło aż do krańców ziemi i aby Moje Dzieła Pokoju i Miłości zdobyły każde serce. Pozwól Mi przypomnieć ci twoją nędzę, aby przypomnienie o niej przeszkadzało ci w wywyższaniu się z powodu udzielonych ci Łask.

 

SZATAN USIŁUJE ZGUBIĆ DUSZE, POBUDZAJĄC JE DO PYCHY

 

8.01.87

Prowadzę cię, abyś ciągle miała świadomość Złego, który usiłuje zgubić dusze, karmiąc je swoją pychą. Uczę cię rozumieć, jak Zły jest zdradliwy. Nauczę cię przyjmowania; nauczę cię, jak być pokorną, uczciwą wobec siebie samej i wierną wobec Mnie. Będę cię karmić pokorą.