"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

O


 

 

ORĘDZIE "PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU"

 

 

 

POCHODZENIE ORĘDZI

 

29.01.87

– To Ja, Jezus. Pójdź, Vassulo. Wszystkie orędzia dał ci Mój Ojciec i Ja. Wypełnij Moje Słowa. Nie lękaj się, pozostanę z tobą. Pouczę cię. Ja będę twoim dziedzictwem. Pójdź, chodźmy razem.

 

18.11.86

– Czy to Ty, Panie, jesteś Autorem tych wezwań?

– Ja Jestem ich Autorem.

 

ORĘDZIE TO NIE ZOSTAŁO DANE VASSULI WYŁĄCZNIE DLA JEJ DUCHOWEGO DOBRA

 

19.05.87

– Jezu?

– Jestem. Vassulo, pamiętaj, że to orędzie pochodzi ode Mnie.

– Jezu, czy wiesz, czego pragnę?

– Wiem, Moja córko.

– Czasem pragnę, żeby Łaska, którą mi dałeś – możliwości spotykania Cię na tej drodze, widzenia Cię oczyma mojej duszy – mogła być jedynie dla mnie samej. Ty i ja, ja i Ty, czułabym się bardzo dobrze. Nic, co mogłoby niepokoić i zachować tę Łaskę jako sekret w moim sercu.

Westchnęłam.

– Córko, pytałem cię, czy chcesz pracować dla Mnie i twoja odpowiedź sprawiła Mi przyjemność. Pozwól Mi przypomnieć ci, że jesteś Moją umiłowaną duszą, poprzez którą daję poznać Siebie i Moje pragnienia, taka bowiem jest Moja Wola.

– Ale, mój Boże, nie chcąc Cię obrażać: Twoje Słowo może ciążyć mocno, jeśli nie jest rozdawane. Co mogę zrobić?

– Umiłowana, czyż nie pomogę ci? Ja jestem Panem. Bracia, czytajcie Moje orędzie. Rozradujcie Mnie i pomnijcie na Moje Dzieła; wierzcie w Moje Bogactwo i w Moje Nieskończone Miłosierdzie! Vassulo, pójdź za Mną, poprowadzę cię, mała. Dam ci Moją Siłę, nigdy nie puszczaj Mojej Ręki.

– Mój Boże... czego chcesz ode mnie...?

– Vassulo, pragnę miłości, miłości, miłości. Moje Ciało sprawia Mi ból z powodu braku miłości. Moje Wargi są wysuszone z pragnienia miłości. Chcę posługiwać się tobą, mała, jako Moim narzędziem Mojego orędzia.

– Mój Panie, niech Twoja Wola się stanie. Wypełnij Swe pragnienia.

– Umiłowana, wesprzyj się na Mnie, słuchaj Mojego Głosu, nigdy nie czuj się osamotniona, ponieważ Ja, Bóg, jestem z tobą.

On “wziął” moją rękę, aby napisać:

“Vassulo, kocham cię do szaleństwa, nigdy cię nie opuszczę. Pójdź, pracujmy.”

Poczułam się trochę pocieszona.

– Panie, zaczynamy dzień?

– Pójdź, to Ja go zaczynam. Wesprzyj się zupełnie na Mnie, Ja cię prowadzę.

 

 

DANE PO TO, BY ROZBUDZIĆ MIŁOŚĆ DO BOGA I ZBLIŻYĆ DO NIEGO

 

18.11.86

– Wzywasz wielu, prawda? Jest to więc normalne wezwanie, jak każde inne. Jedyna różnica polega na tym, że to wszystko jest w formie pisanej, prawda?

– Moja córko, Moja córko, posłuchaj Mnie. Dzięki temu, że ciebie wezwałem w ten sposób, zamierzam poprowadzić także innych: tych wszystkich, którzy Mnie opuścili i którzy Mnie nie słuchają. Z tych powodów to wezwanie jest w formie pisanej. Ja, Jahwe, przypomnę im poprzez to Orędzie wiele spraw, aby Moi umiłowani mogli się do Mnie zbliżyć. Przyjmij sposób, w jaki cię prowadzę. Zachęcę tych, którzy mają mało wiary, do zbudowania wiary we Mnie. To jest wezwanie do tych, którzy odłożyli na bok Moje Słowo, aby doprowadzić ich z powrotem do czytania Mojego Słowa. Jest to apel mający powiedzieć im, że Moje Słowo jest Żywe, Święte i Błogosławione. To jest wezwanie, które ma ich obudzić. To jest wołanie miłości i pokoju. Jest to wezwanie mające powiedzieć im, jakie są ich początki i że Ja, Bóg, jestem ich Stworzycielem. Chcę im przypomnieć, że nie są sierotami i że Ja wszystkich ich kocham.

 

10.01.87

Wylewam dziś na was całą Moją Mądrość, aby oświetlić obecny mroczny świat. Ja, Bóg, przychodzę zabłysnąć nad wami wszystkimi, ukazując Moje Oblicze jak nigdy przedtem. Pozwalam wam bardziej Mnie zrozumieć. Ach, jakże tęsknię za tym, by przyjęła Mnie każda dusza, bo przyjmując Mnie, otrzyma pokój.

DZIĘKI TYM ORĘDZIOM WIELU LEPIEJ POZNA BOGA, BARDZIEJ GO POKOCHA I UWOLNI SIĘ OD GRZECHU

5.01.87

Pokój niech będzie z tobą. Córko, należysz do Mnie. Wychwalaj Mnie i bądź ozdobą Mego Imienia. Daj Mnie poznać wszystkim, którzy jeszcze Mnie nie znają...

 

25.01.87

O, córko! Jakże tęsknię za tym dniem!

– Za jakim dniem?

– Za dniem, kiedy wyślę cię do całej ludzkości jako Mój dar. Oni także nauczą się Mnie kochać i bardziej Mnie zrozumieją. Mądrość podzieli Swe dary z całą ludzkością. Teraz idź w pokoju i wypełnij swoje zadania. Chodźmy razem.

 

10.01.87

– Boję się, że wielu odrzuci to, co mi dajesz i tylko wyśmieje się z tego.

– Zaufaj Mi, bowiem Ja jestem twoim Bogiem. Będę czuwał nad tobą i będę twoim doradcą w Moich sprawach. Vassulo, Moje Słowo stanie się wielkie jak cedr. Jego gałęzie będą się rozpościerać jak otwarte ramiona, dosięgając licznych narodów. Odżywi ubogich, uzdrowi wasze rany i wasze choroby. Oczyści was z plam i uleczy waszą nędzę. Przyniesie wam ulgę, wzniesie was do Mojej Piersi. Ukaże wam Moją Miłość i pouczy na nowo, jak macie się wzajemnie miłować i jak Mnie kochać. Moje ramiona uwolnią was od zła, bo wszyscy należycie do Mnie, umiłowani. Popatrzcie! Popatrzcie wokół siebie, popatrzcie na Moje stworzenie: całe Moje stworzenie posłuszne jest Mojej Woli. (...)

Mój lud wesprze się na Mnie, aby znaleźć pociechę i będzie Mnie błogosławił. O, wy wszyscy, którzy będziecie zdolni rozpoznać Mnie poprzez Moje Pouczenia, zyskacie szczęście w waszych sercach.

 

ORĘDZIE TO PRZYPROWADZI WIELU DO BOGA, OŻYWI DUCHOWO

 

14.12.86

– Ja jestem twoim Pocieszycielem.

– Powiedz mi, Jezu, po co to orędzie?

– Ono przyprowadzi wielu do Mnie. Ono sprawi, że Moje dzieci ożyją, aby powrócić do Mnie i czytać Moje Słowo. Ja jestem waszym Dobrym Pasterzem wzywającym was do Siebie. Wierz Mi, córko. Patrz na Mnie, popatrz na Mnie, ukazałem ci Moją Twarz, nie poddawaj się zwątpieniu. Wierz we Mnie. Czy zapomniałaś, jak działam? Czy nie poznałaś Moich Dzieł? Nie pozwól twemu pokoleniu cię zniszczyć, pozostań taka, jaka jesteś, Moja córko. Nie pozwól im cię zwyciężyć, teraz, gdy jesteś przebudzona i pozostajesz w Moim Świetle. Pozostań blisko Mnie.

– Jezu, proszę Cię, powstrzymaj ich, jeśli spróbują to zrobić!

– Powstrzymam ich, nie pozwolę nikomu cię zniszczyć. Posłuchajcie wy, którzy macie uszy, bądźcie czujni, bo czas jest bliski.

 

ORĘDZIE DANE, ABY PRZYNIEŚĆ POKÓJ, POBUDZIĆ DO MIŁOŚCI, PRZYPOMNIEĆ ŚWIATU BOŻĄ MIŁOŚĆ

 

8.01.87

Moje orędzie woła z siłą o Pokój i Miłość. Chcę, aby Moje dzieci napełniły Moje świątynie; chcę, aby zwróciły się do Mnie; chcę, aby żyły w świętości. Przychodzę oświecić ten świat ciemności. Chcę je ożywić i powiedzieć im, że Moje Słowo jest Żyjące! Pragnę, aby przypomniały sobie o Moim odrzuconym przez nie Słowie. Pragnę im przypomnieć, jak bardzo je kocham, chcę zapalić ich serca. Chcę im powiedzieć, żeby kochały się wzajemnie, jak Ja je kocham.

 

DO PRZEKAZU TYCH ORĘDZI BÓG WYBRAŁ, KOGO SAM CHCIAŁ

 

10.01.87

Dziecko, bądź Moją posłanniczką. Nie lękaj się, pokażę ci drogę. Jesteś Moją radością...

 

10.01.87

Nazwałem cię «Moją posłanniczką». Chcę, aby wszystkie narody usłyszały Moje Słowa. Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Pójdziesz im powiedzieć, że Moje Słowo woła o Pokój i Miłość. Moje Słowo jest Boskie.

 

28.01.87

– Jestem tu, córko. Ja jestem Mądrością. Bądź gotowa ujawnić Moje orędzie całej ludzkości. Ja, Jezus Chrystus, powiększę Moje łaski.

Zawahałam się.

– Vassulo, w Moich oczach niczym się nie różnisz...

– Jednak, Jezu, różnię się od innych osób, które otrzymały orędzia od Ciebie. Wiele z nich to były zakonnice. To były pobożne siostry, a ja jestem jak reszta ludzi, nie pasuję do tego obrazu!

– Rozumujesz po ludzku, dziecko. Czuj się przeze Mnie kochana.

Jezus wypowiedział pośpiesznie następne słowa. Było to tak, jakby chciał powiedzieć mi o czymś, zanim otworzę usta, aby dodać jakieś głupstwa.

 

30.01.87

Nie lękaj się, córko, którą wybrałem. Ja, Jahwe, ukażę Moje Miłosierdzie ludzkości i uzdrowię wielu. Ja, Jahwe, na długo przed twoim narodzeniem przeznaczyłem cię, byś była Moją posłanniczką. Musisz nieść Moje orędzie pokoju i miłości.

 

30.01.87

Posłuchaj Mnie. Przyszedłem do ciebie, aby dać Moje orędzie Pokoju i Miłości. Wybrałem do tego zadania jedynie słabe dziecko, niezdolne, małe i bez znaczenia; wybrałem nic, aby ukazać przez ciebie Moją płomienną Miłość i pouczyć tych, którzy ciągle nie rozumieją Bogactw Mego Serca.

 

31.01.87

– Vassulo, posłuchaj Mnie teraz uważnie: Mój Ojciec wybrał cię, abyś była Jego posłanniczką. Ja przyszedłem do ciebie w twojej nicości i objawiłem ci Moje Serce, błogosławiąc cię.

 

ORĘDZIE DANE DLA WIELU JESZCZE PRZED PEŁNYM UFORMOWANIEM DUCHOWYM JEGO PRZEKAZICIELKI

 

30.01.87

– Nie rozumiem, dlaczego otrzymałam orędzia przed moją “formacją”?

– Vassulo, Ja, Bóg, dałem ci Moje orędzia, aby wielu z nich skorzystało.

 

AUTORKA ORĘDZI OTRZYMAŁA ŁASKĘ WIDZENIA JEZUSA OCZYMA DUSZY

 

10.05.87

Jak mogłabym wytłumaczyć – pytającym mnie o to ludziom – w jaki sposób Cię widzę? Czuję bardzo silnie Twoją Obecność i nie pochodzi to z wyobraźni.

– Powiedz im, że widzisz Mnie oczami swojej duszy.

 

BÓG WYBRAŁ PISEMNĄ FORMĘ PRZEKAZU SWOJEGO ORĘDZIA, ABY MOGŁO DOTRZEĆ DO WIELU LUDZI

 

– Ja Jestem Pokojem. Jestem tu blisko ciebie. Moja prawa Ręka trzyma twoją piszącą rękę, a Moja lewa Ręka spoczywa na twoim lewym ramieniu. Jestem obecny i ty czujesz Mnie. Ja jestem twoim Nauczycielem, córko, idź ze Mną! Pracuj ze Mną, bo przeznaczyłem cię na Moją posłanniczkę. Nie pozwól się zniechęcać przez ludzi. Wielu spośród nich nie rozumie, bowiem ciemności zamknęły im serca, odbierając całe zrozumienie. Miej Pokój. Ja, Bóg, kocham cię do szaleństwa. Odwagi, Moja córko.

 

ORĘDZIE POWINNO BYĆ ROZDAWANE, BO JEST POKARMEM DLA DUSZY

 

18.05.87

– Nie wiem, czy postępuję słusznie rozdając Twoje orędzia. Czy się mylę?

– Nie. Rozdajesz Mój Chleb, podobnie jak Ja ci Go dałem. Mój Chleb powinien być rozdawany za darmo!

 

ORĘDZIE POWINNO BYĆ CZYTANE

 

– Te Orędzia dotyczące Kościoła są przypomnieniem, bo nadszedł w Moim Sercu dzień miłosierdzia, nadeszła godzina Mojej zbawczej pomocy. Czyż nie jestem Ojcem? Czyż nie jestem Zbawieniem dla Mego potomstwa? Oczy Moje spoczywają na każdym z was. Nigdy nic nie umyka Mojemu spojrzeniu. Chcę wam przypomnieć, że powinniście czytać Moje Słowo. Ono jest błogosławione.

 

MISJA SZERZENIA ORĘDZIA ZETKNIE SIĘ ZE SPRZECIWEM WIELU

 

16.12.86 

Bóg wydawał się trochę smutny.

– Dlaczego? Dlaczego?

– Dlaczego? Ponieważ wielu nie wierzy, że Ja działam również w taki sposób. Niektórzy nie wierzą we Mnie w ogóle. Córko, muszę cię uprzedzić. Mówię ci to, abyś była przygotowana i czujna wobec tych ludzi, bo oni są głusi i ślepi. Zamknęli swe serca. Będą chcieli usprawiedliwić swoje zdanie mówiąc ci, że to nie pochodzi ode Mnie, lecz z twojej wyobraźni. Będą cię karmić zatrutymi teoriami. Znajdą środki, aby wykazywać ci, że się mylisz. Dadzą ci do przeczytania swoje teorie, żeby ci udowodnić, że się mylisz. Zatem uprzedzam cię, córko, nie pozwól się zniechęcać ludziom, nie pozwól twemu pokoleniu cię zniszczyć.

26.01.87

Chcę cię ostrzec przed tym, co nadejdzie. Ponieważ nie znajdą złego ducha, który rzekomo cię prowadzi, Moja umiłowana, użyją w stosunku do ciebie innej teorii: teorii twojej podświadomości, która to niby cię pobudza, będąc psychicznym zjawiskiem w mózgu. Wielu zgromadzi się przeciwko tobie. Wielu pogwałci Moje Prawo. Wielu będzie cię ścigać jako podejrzaną, a ich złośliwość przytłoczy cię. Jednak Ja będę dawał odpowiedzi za ciebie. Nawet wtedy, gdy twoimi ustami zaproponuję im pokój, oni wszyscy opowiedzą się za wojną. Uprzedzam cię, córko. Nie pozwól, by twoja epoka cię zmieniła. Uchwyć się Mnie, twego Zbawcy. Ja jestem zawsze blisko ciebie. Nie pozwól im cię zasmucać. Będę blisko ciebie, aby ci pomóc. Czasem wydaje się, że zapominasz o Mojej Obecności. Dotrzymaj Mi towarzystwa...

 

ORĘDZIE ZWALCZANE BĘDZIE PRZEZ LUDZI ZŁOŚLIWYCH I NIEUCZCIWYCH

 

10.01.87

Fałszywi świadkowie powstaną przeciw tobie, a wtedy – gdy w ich sercach gnieździć się będzie złośliwość – Ja wyleję na ciebie Moje błogosławieństwa. Nie pozostanę głuchy na twoje wołania, Moje dziecko.

 

ODRZUCAJĄ TE ORĘDZIE I OSTRZEGAJĄ PRZED NIMI CZĘSTO CI, KTÓRZY ICH NIE CZYTALI

 

17.05.87

 Odmówiłam modlitwę do św. Michała Archanioła. Św. Michał Archanioł powiedział mi:

– Odmów następną modlitwę.

Odmówiłam modlitwę św. Bernarda “Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo...” i poskarżyłam się Maryi. Otóż moi przyjaciele przeczytali orędzie i szczęśliwi z otrzymania go, powrócili do Boga nawracając się. Niektórzy z nich pragnęli podzielić się szczęściem z kapłanem. Ksiądz, obojętny, ostrzegł ich, że powinni uważać, bo to może nie pochodzić od Boga. Rzeczywiście sama miałam podobne doświadczenie: na czterech kapłanów, którzy znali te orędzia, dwóch mnie zniechęcało, a dwóch – zachęcało. Jednak chciałabym, aby ci, którzy zniechęcają mnie i innych, wypowiadali swe zdanie dopiero po przeczytaniu tych orędzi od A do Z. Następnie chciałabym – jeśli nadal będą uważać, że nie mają one żadnej wartości – aby mi wytłumaczyli dlaczego. Jak mogą wyrażać opinię na temat jakiejś rzeczy bez prześledzenia jej i bez porozmawiania ze mną o tym wszystkim więcej niż tylko jeden raz!

Najświętsza Dziewica:

– Napełnij swoje serce Płomieniem Bożym. Kocham cię.

– Matko Umiłowana, boję się bardzo, że to Boże orędzie zostanie podeptane przez ludzi, którzy nawet go nie śledzą ani nie czytają!

– Nie bój się, dziecko.

– Niepokoję się.

– Wiem. Czy rozpoznajesz, Vassulo, Dzieła Jezusa?

– Tak.

– Vassulo, modliłam się za ciebie, agapi mou. Bądź cierpliwa. Wesprzyj się na Jezusie.

Pomodliłam się do Jezusa.

– Wesprzyj się na Mnie.

– Boję się, że Twoje orędzie zostanie zniszczone przez tych, którzy nawet go nie czytali!

– Nie bój się, kochaj Mnie. Oczyszczanie twojej duszy przynosi Mi chwałę. Pójdź, chodźmy, pamiętaj: my... Nie smuć się.

 

NIEKTÓRZY, ZAMIAST ODRÓŻNIĆ FAŁSZYWE OBJAWIENIA OD PRAWDZIWYCH, BĘDĄ ZWALCZAĆ TO ORĘDZIE W PRZEKONANIU, ŻE SZKODZI ONO KOŚCIOŁOWI

 

8.01.87

Kapłan spowodował wiele moich cierpień. Jak Bóg to przepowiedział szesnastego, przysłał mi kartki z wyjątkami różnych teorii, aby mi udowodnić, że to pochodzi od demona. Przysłał mi jeszcze informacje, jak Bóg również to przepowiedział, o teorii podświadomości, okultyzmu i satanizmu. Potem posłał mi list, mówiący, że powinnam zniszczyć te pisma i uprzedzić ludzi, dla ich i mojego dobra, że to pochodziło od szatana. Powiedziałam księdzu, że byłam mu posłuszna odmawiając trzy modlitwy i że nie pisałam, aby zobaczyć skutek. Nie sądzę, że mi uwierzył, bo poszedł powiedzieć innemu księdzu – temu, który wierzy i podtrzymuje mnie – że te pisma są sataniczne i że nawet nie odmawiałam tych trzech modlitw! Bardzo zaniepokoił drugiego kapłana, który poprosił mnie o danie mu do przeczytania 2 ostatnich zeszytów. Nazajutrz, wyrobiwszy sobie własne zdanie, powiedział mi, że mam nadal pisać. Jednak wiem, że ten, który sądzi, że to pochodzi od demona, robi to ze względu na miłość do Kościoła, by Go chronić. Gdyby tylko mógł zobaczyć jaśniej! On chce mnie ocalić sądząc, że to jest złe. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumie.

 

WIELU DUCHOWNYCH ODWRÓCI SIĘ OD TEGO ORĘDZIA

 

30.01.87

Cierpię, widząc Moje sługi tak oddalone od wszystkiego co boskie i z powodu obojętności, jaką manifestują wobec Moich Błogosławieństw, bowiem charyzmat jest błogosławieństwem. Jakże ich serca uległy zatwardzeniu, doprowadzając ich do duchowej głuchoty i oschłości! Jeszcze jeden raz przychodzę nawołując do Pokoju i Miłości, ale ilu Mnie jeszcze odrzuci, ilu z was jeszcze nie odpowie, ilu z was, szczególnie Moich sług, odwróci oczy, szukając Mnie w innym miejscu.

 

8.01.87

– Panie Jezu, wypełniłam wolę księdza, przestałam pisać i otrzymywałam te cztery słowa przez kolejne cztery dni, po modlitwach. Przeszkodziłam Ci pisać, żeby być posłuszną kapłanowi. Chciałabym Cię zapytać, Panie, dlaczego, dlaczego do niego zwróciłeś się z tym pytaniem, skoro wiedziałeś, co on odpowie i jak wiele sprawi mi cierpienia?

“Kocham cię, Mój synu, zrozum, że próbując zatrzymać Vassulę, szkodzisz – nie chcąc tego – Mojemu Kościołowi. Ja jestem Panem Jezusem Chrystusem, którego kochasz. Wiem, że robisz to w dobrej wierze, ale Szaweł miał ją również, zanim przyszedłem mu powiedzieć, że to, co wydawało mu się sprawiedliwe, nie było słuszne, lecz jedynie prześladowało Mnie. Sądzisz, że charyzmat – jaki Ja, Jezus Chrystus, dałem Mojej córce – pochodzi od demona. Wierz Mi, Mój synu. Nie odczuwaj przerażenia, bowiem mówię ci ponownie, że Moją Wolą jest pouczanie Vassuli. Ona kwitnie teraz, a później jej owoce nakarmią wiele zagubionych dusz. Pewnego dnia zrozumiesz to, Mój synu. Ja, Jezus Chrystus, kocham cię.”

 

ORĘDZIE ATAKOWANE BĘDZIE NA RÓŻNE SPOSOBY PRZEZ SZATANA

8.01.87

Mój Syn Jezus i Ja jesteśmy zawsze blisko ciebie. Uważaj, bo szatan pała wściekłością do ciebie, próbuje cię zniechęcić. Jego sposób walki z tobą polega na dorzucaniu słów do zapisków, aby cię zmylić. Pamiętaj o tym zawsze i nigdy tego nie zapominaj, to jego broń przeciw tobie.

 

10.01.87  

Pomimo ataków szatana będziesz zdolna napisać wszystko, co chcę, bo taka jest Moja Wola. Naucz się Mnie uwielbiać, przypominając sobie, kim Ja jestem. To Ja udzieliłem ci Mądrości.

 

ATAKOWANE BĘDZIE NIE TYLKO SAMO ORĘDZIE, LECZ I JEGO PRZEKAZICIELKA

 

23.04.87

Vassulo, twoja dusza zostanie wystawiona na złośliwość, obojętność, na wielkie nieprawości i na ohydne przepaści grzechu świata. Jak gołębica wzniesiesz się nad nimi, popatrzysz na świat i każde działanie zobaczysz z goryczą. Staniesz się Moją ofiarą, staniesz się Moim celem. Zapolują na ciebie jak myśliwi w pogoni za zwierzyną i – śledząc cię – wyciągną broń. Wyznaczą za ciebie cenę, ażeby cię zniszczyć.

– Panie, co stanie się ze mną?

– Powiem ci, córko: nic nie będzie daremne. Cienie na ziemi rozpłyną się i oddalą. Glina zawsze spłynie z pierwszymi kroplami deszczu, ale twoja dusza nigdy nie umrze.

 

CHRYSTUS OBIECUJE POMOC SWOJEJ POSŁANNICZCE

 

10.01.87

Na twoich wargach złożę Moje Słowa. Czy tego nie zauważyłaś?

– Tak! Wiele razy przyłapałam się na tym, że gdy rozmawiam z przyjaciółmi o rzeczach, które mi powiedziałeś, tak samo buduję zdania, jak Ty, gdy mi je dajesz.

– Powiedziałem, że wzbogacę twoją mowę. Twoja mowa stanie się Moją mową.

– Nauczyłam się nawet nowych słów.

– Tak, uczysz się... Będziesz brać z Moich Ust. Córko, nie uświadamiasz sobie chyba jeszcze w pełni Dzieła, jakie ci daję... (...)

Daję ci wymowę, abyś była zdolna mówić do Mojego ludu i przyprowadzić go do Mnie. Niech ich podniebienia rozpoznają smak Mojej manny. Umiłowana, przychodzisz ode Mnie, a Ja wylewam na ciebie Moją Mądrość, abyś mogła Mnie uwielbić. (...)

Dziś wysyłam wam jedną z należących do Mnie. Orząc będziecie się przez chwilę trudzić, lecz wkrótce spożywać będziecie z Mojego żniwa. Jeśli ją opuścicie, poniesiecie stratę. Jeśli będziecie ją dręczyć, dam jej siłę, by was powaliła. Jak bardzo będzie surowa wobec odmawiających Mi posłuszeństwa! Daję jej możliwość wzywania Mnie, kiedy zapragnie. Gdy ją zrozumiecie, będziecie się uczyć ode Mnie.

 

28.01.87

– Jestem szczęśliwy zabierając cię ze Sobą. Podążaj za Mną i pamiętaj, że wszystko, co uczynisz, będzie dokonane ze Mną. Aż do końca Ja będę twoim przewodnikiem, twoją lampą i twoim schronieniem. Potem Ja sam przyjdę cię wyzwolić. Wzywaj Mnie, kiedy chcesz. Wzywaj Mnie, a zstąpię z Niebios. Nie zapominaj o Mojej Obecności. Całkowicie zdaj się na Mnie, a Ja pochłonę cię Moją miłością. Zdobywasz Mnie przez twoją nędzę. Przyjdź oddać Mi chwałę z miłością, jaką masz dla Mnie. Przyjmij Moje pouczenia, bowiem ich celem jest nakarmienie wielkiej rzeszy. Zbawienie pochodzi ode Mnie. Pozwól Mi powiedzieć ci: ubodzy otrzymają tyle pokarmu, ile zechcą. Znany jestem z tego, że nigdy nie zapominam o ubogich. Przyjdź więc i pozwól Mi zanurzyć cię w głębinach Mego Serca. Moja Miłość jest niezgłębiona. Pozostań w Moim Sercu, a zostaniesz uzdrowiona, córko.

 

29.01.87

– Ja jestem Jahwe, twój Ojciec Niebieski, Stworzyciel Nieba i ziemi. Córko, maleńka, Moja bardzo droga, kocham cię. Wypełnij Moje orędzie. Nie lękaj się, jestem zawsze przy tobie. Idź ogłaszać Moje Słowo i ujawniać Moje orędzie całej ludzkości. Nie lękaj się, otworzę twoje usta w modlitwie. Napełnię cię duchem zrozumienia. Będziesz trudzić się w dzień i w nocy, ale nie nadaremno. Przyjmij Moje orędzia, umiłowana. Będziesz kroczyć ze Mną. Ja będę twoim Przewodnikiem. Nie niepokój się, bo Ja zatroszczę się o wszystko w stosownym czasie.  

 

30.01.87

Wielu nauczy się prowadzić naprawdę święte życie we Mnie. Pomogę ci Mnie uwielbić i będę nadal cię uczył, córko. Uleczę cię z twej winy i dam ci Pokój Mojego Serca, w którym chcę, abyś zawsze pozostała. Ja, Jahwe, poprowadzę cię aż do końca. Kocham cię, nigdy o tym nie zapominaj. Ja jestem Mądrością i cała Mądrość pochodzi ode Mnie.

 

ORĘDZIE ROZSZERZY SIĘ PO CAŁEJ ZIEMI

 

31.01.87

Wychowam cię na Moją posłanniczkę, aby przyprowadzić do Mnie tych, którzy prowadzą życie złe i pozbawione sensu. Zabiorę cię na Moje skrzydła i sprawię, że okrążysz Moje sklepienie, okrywając ziemię jak mgła. Zabiorę cię na szczyty i w głębiny, poprzez morza, Ja i ty okryjemy całą ziemię Moim orędziem. (...) 

Ja jestem twoją Siłą, zatem nie lękaj się. Wszystkie objawienia, jakie ci daję, ujrzą światło.

 

Znakiem prawdziwości tego orędzia będzie sama jego przekazicielką, która w żaden naturalny sposób – np. przez wykształcenie teologiczne lub przez głębokie życie religijne, pełne medytacji – nie została przygotowana do pisemnego wyrażania teologicznych problemów poruszanych w orędziu 

 

30.01.87

Sprawię, że Moje Słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Vassulo, wielu będzie Mnie prosić o znak potwierdzający, że to orędzie pochodzi rzeczywiście ode Mnie, ale znakiem udzielonym przeze Mnie jesteś ty. Wyzwoliłem cię od zła, budząc cię; wskrzesiłem cię i wzniosłem do Mojego Serca wylewając na ciebie wiele z Moich Dzieł. Przyjmij to, co Ja ci daję, ponieważ Mądrość cię prowadzi.