"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

O

 

 


OBLUBIENIEC - OBLUBIENICA

 

 

 

KOŚCIÓŁ ZŁOŻONY Z OCHRZCZONYCH LUDZI JEST OBLUBIENICĄ JEZUSA CHRYSTUSA-OBLUBIEŃCA, DLATEGO DUSZE WSZYSTKICH, KTÓRZY TWORZĄ KOŚCIÓŁ, TO OBLUBIENICE CHRYSTUSA

 

25.01.87 

Zgodziłaś się być Moją oblubienicą. Cóż jest bardziej naturalnego od tego, że oblubienica podąża za swoim Oblubieńcem? Jestem szczęśliwy, że uświadamiasz sobie swą nicość. Nie lękaj się, gdyż pomimo to cię kocham.

 

JEZUS CHRYSTUS, NIE W RELACJI DO BOGA OJCA I DO DUCHA ŚWIĘTEGO, LECZ W ODNIESIENIU DO NAS JEST I OJCEM, I OBLUBIEŃCEM. INACZEJ MÓWIĄC RELACJA JEZUSA DO NAS JEST I OJCOWSKA, I OBLUBIEŃCZA

 

1.05.87

– To Ja, Jezus.

– Jezu?

– Jestem. Umiłowana, nazywaj Mnie Oblubieńcem, a także Ojcem. Kocham cię. Pójdź, będziemy pracować. Kochaj Mnie z żarliwością i wynagradzaj za tych, którzy Mnie ranią.

 

PEŁNE POŚWIĘCENIE ŻYCIA BOGU TO JAKBY MISTYCZNE ZAŚLUBINY DUSZY Z NIM

 

23.03.87

– Pamiętaj, Ja jestem Jeden: Najświętsza Trójca jest Jednością. Chcę, aby nasz związek był doskonały. Rozpoznaj Mnie uważnie. Tak, dobrze widziałaś, mam ze Sobą dwie obrączki.

– Są posrebrzane? Bardzo błyszczące!

– One są z czystego, białego złota.

Wtedy pomyślałam, że demon wprowadza mnie w pułapkę. Jak to możliwe?

– Posłuchaj, Vassulo, to Ja, Jezus, nie lękaj się. Umiłowana, przyniosłem ci tę obrączkę i pragnę, abyś ją nosiła. Rozpoznaj Mnie.

– Ale, czy to możliwe?

– Tak. Błogosławię nasz związek! Umiłowana, ten akt jest Boskim aktem. Zaprawdę, mówię ci, twoja dusza jest połączona z Moją. Wierz Mi, uświęcę nasze zaślubiny. Pozwól Mi włożyć tę obrączkę na twój palec. Kocham cię, odczuwaj Mnie. Kocham cię i błogosławię.

Jezus włożył drugą obrączkę na Swój Palec.

– Widzisz? Co możesz jeszcze rozpoznać?

– Widzę jakby dwa “koła” połączone wstęgą.

– Położę je na naszych głowach. Teraz jesteśmy zjednoczeni. Koronuję naszą jedność.

– Jezu, wiele osób potępi moją fantazję!

– Dlaczego? Wiele osób przychodzi do Mnie i poślubia Mnie w uwielbieniu, a Ja raduję się będąc z nimi zjednoczony!

Vassulo, wziąłem cię spomiędzy umarłych, rozlałem Moje Światło nad tobą, czuwałem nad tobą i pocieszyłem cię. Pozostaw Mi więc wolność kontynuowania Moich Dzieł w tobie, córko. Bądź jak miękki gips, który można formować, jak tego pragnę. Pozostań wolna w Moich Rękach i nie opieraj Mi się.

– Panie, jestem tak szczęśliwa, nawet jeśli boję się, że się mylę!

– Nie. Dobrze rozpoznałaś: kocham cię do tego stopnia, że jestem gotów przyjść po ciebie natychmiast. Tęsknię na myśl o wyzwoleniu cię, by mieć cię blisko Siebie, ale stworzyłem cię dla tego Orędzia.

– Panie, boję się, że może źle coś zrozumiałam i obraziłam Twoje Imię myśląc, że dałeś mi obrączkę i że nas zjednoczyłeś. Jednakże jestem pewna, że...

– Moja oblubienico, Moja biedna oblubienico, dlaczego boisz się Mnie? Nie zasmucaj Mnie. Zbliż się do Mnie. Ja cię kocham, wesprzyj się na Mnie i pamiętaj, że to właśnie Ja uświęciłem nasze zaślubiny. Nie niepokój się, bowiem to Ja, Jezus. Porzuć obawy i przyjdź do Mnie.

 

ŚLUBY ZAKONNE RÓWNIEŻ SĄ DUCHOWYMI ZAŚLUBINAMI

 

30.03.87

Połączyłem cię ze Mną, poprosiłem, abyś była Moją małżonką.

– Jezu, dowiedziałam się, że zakonnice naprawdę Cię ‘poślubiają’.

– Tak, one przychodzą do Mnie i stają się Moimi małżonkami. Raduję się nimi! Nie wiedziałaś, że mogłabyś być Moją oblubienicą, zjednoczoną ze Mną, zatem Ja zająłem się naszym związkiem, widzisz? Uświęciłem nasze zaślubiny, wkładając obrączkę na twój palec. Pracuj ze Mną i pamiętaj, że jestem Święty. Nie zapominaj o tym.

 

OBLUBIENICA CHRYSTUSA MA NIEŚĆ JEGO KRZYŻ

 

8.01.87

Bądź Moją oblubienicą, Vassulo.

– Jak mogłabym to uczynić?

– Kocham cię.

– Nie wiem, jak być Twoją oblubienicą, Jezu?

– Nauczę cię być Moją oblubienicą, umiłowana.

– Czy będę nosić jakiś symbol tego, Panie?

– Pozwolę ci nieść Mój Krzyż. Mój Krzyż domaga się Pokoju i Miłości.

 

8.01.87

Nie zapominaj, że Ja jestem twoim Oblubieńcem. Nie zapominaj też, że – ponieważ jesteś Moją oblubienicą – wszystko dzielimy razem. Vassulo, Ja niosę na Moich zmęczonych Ramionach Mój Krzyż Pokoju i Miłości. Weź Go na chwilę, Moja umiłowana. Złożę Go na twoich ramionach, aby ulżyć Sobie w Moim jarzmie. Pragnę cię mieć blisko Siebie, abym mógł na tobie złożyć Mój Krzyż. Pragnę cię blisko Siebie, bo wiem, że rozumiesz, jak cierpię. Kiedy odczujesz Mój Krzyż, będziesz również cierpieć. Jestem twoim Oblubieńcem i podzielę z tobą także Moje Cierpienia. Poczuję ulgę za każdym razem, kiedy zdejmiesz ze Mnie Moje jarzmo. Zanim Mnie przyjęłaś byłem zawsze blisko ciebie, czuwając nad każdym twoim krokiem, umiłowana. Tyle razy cię wołałem, ale ty lekceważyłaś Moją Obecność. Teraz wreszcie Mnie usłyszałaś i przyszłaś do Mnie, dlaczego więc wątpisz? Zawsze, kiedy jesteś słaba, pełna wątpliwości, przypomnij sobie to, co właśnie ci powiedziałem: nieś Mój Krzyż Pokoju i Miłości i nie porzucaj Mnie.  (...)

– Jezu, Ty wiesz, jak Cię kocham. Pomogę Ci nieść Twój Krzyż, aby Ci ulżyć. Możemy Go razem dzielić.

– Córko, jakże chciałem usłyszeć te słowa! Pójdź, umiłowana, podążajmy Naszą drogą.

Jezus był tak bardzo zadowolony, szczęśliwy.

 

OSOBY TAK BLISKIE SOBIE JAK OBLUBIENIEC I OBLUBIENICA POWINNY WSPIERAĆ SIĘ WZAJEMNIE I POCIESZAĆ, GDY JEDNO Z NICH JEST PRZEZ KOGOŚ RANIONE. TO SAMO ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO NASZEJ RELACJI DO JEZUSA CHRYSTUSA

 

13.02.87

Pociesz Mnie, gdy proszę cię o pocieszenie, wielu z was bowiem Mnie rani. Tak wielka liczba grzechów, zasmucających Moją Duszę, popełniana jest codziennie. Poją Mnie goryczą i napełniają Mój Kielich boleścią. Jakże oni o Mnie zapomnieli! Vassulo, gdy Oblubieniec czuje się smutny, do kogo się zwróci, aby znaleźć pocieszenie, jeśli nie do swojej oblubienicy, która Go kocha?

– Pocieszę Cię, jak mogę, ale jak to zrobić? Ja, która, wiem o tym, że jestem tak niegodna. Prawdopodobnie przysparzam Ci niechcący troski, niezdatna i onieśmielona, aby mówić do Ciebie, przepełniona niegodnością!

– Wiem, że wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą, ale czyż nie wybrałem cię znając twoje słabości? Kocham cię, Vassulo, i wszystko, o co Cię proszę to odpowiedź na Moją Miłość.

– Kocham Cię bardzo. Ty jesteś nieustannie w moich myślach. Żyję dla Ciebie. Kocham Cię, nie umiem określić jak bardzo, ale Ty, Ty możesz to zrobić. Mogę jedynie prosić Cię, abyś nauczył Mnie kochać Cię więcej, aby ta miłość nie miała już miary.

– Umiłowana, wesprzyj głowę na Mnie i pozwól Mi namaścić cię czystością, abyś stała się jednym z Moich kwiatów nasyconych Mną. Pójdź, Ja cię nakarmię, będziesz jadła z Mojej Dłoni. Nauczę cię, jak kochać Mnie bardziej.